show episodes
 
ف
فرزندان نور
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
فرزندان نور

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
  continue reading
 
د
دورۀ شاگردسازی
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
دورۀ شاگردسازی

رادیو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
  continue reading
 
ن
نان روزانۀ ما
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
نان روزانۀ ما

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
نان روزانۀ ما، عنوان مجموعه‌ای از رازگاهان است که برای تقويت رابطه و رفاقت ايمانداران مسيحی با پدر آسمانی‌شان مفيد می‌باشد. عيسی مسيح فرمود: "انسان تنها به نان زنده نيست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود." (متی، فصل چهارم، آيۀ چهار)‏
  continue reading
 
ت
تمام کتاب
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
تمام کتاب

رادیو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
هفتگی+
 
تمام کتاب، عنوان مجموعه برنامه‌های آموزنده‌ای است که تمام کتاب‌مقدس، از پيدايش تا مکاشفه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کلام خدا در انجيل مقدس می‌فرمايد: "تمام کتاب‌مقدس از الهام خداست و برای تعليم حقيقت، سرزنش خطا، اصلاح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد است،" (رسالۀ دوم به تيموتاؤس ۳: ۱۶)
  continue reading
 
آ
آواز نجات
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
آواز نجات

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
  continue reading
 
Loading …
show series
 
این آیات به ادامۀ ماجرای آزمایش ایمان ایوب و همچنین به موضوع ایّوب دارایی و فرزندان خود را ازدست می‌دهد می‌پردازد. ‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی اطمینان کامل داشت که به خانۀ پدر آسمانی خود می‌رود. مسیح، راه و راستی و حیات است. یهودای خائن عیسی را بوسید و این علامتی بود تا همراهان او، عیسی را شناسایی و دستگیر کنند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسیحیان، دعوت شده‌اند که برای عدالت زحمت ببینند. ما باید منتظر زحمات باشیم و در میان آزمایش‌ها شادی کرده و خود را به خدا بسپاریم. روح‌القدس در میان زحمات، ما را یاری و تسلی می‌بخشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
در عهد عتیق، نبوت‌هایی دربارۀ تولد مسیح از باکره، مکان تولد، زندگی و خدمت او وجود دارد که به‌وسيلۀ تطبیق آنها با وقايع زندگی عیسی، به‌این‌نتیجه می‌رسيم که عیسی همان مسیح موعود است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
عیسی به جهان آمد تا کوردلان را بینا کند. اما بسیاری که خود را بینا تصور می‌کردند، به او ایمان نیاوردند و در نتیجه در نابینایی روحانی خود باقی ماندند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌های عاموس، یونس و هوشع در عهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف اين کتب آشنا می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
آيين شام خداوند برای مسیحیان، به‌یادبود مرگ مسیح برای آمرزش گناهان‌شان انجام می‌شود. عیسی به یهودا فرمود آنچه را می‌کنی زودتر بکن. یهودا رفت و خوب می‌دانست که چه کاری انجام می‌دهد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا از شما می‌خواهد که به عيسی مسيح خداوند ایمان آورید. اگر کسی این کار را بکند و قلباً به مسیح اعتماد کند، آنگاه می‌تواند با بینش روحانی، کارهای دیگری را هم که خدا از او می‌خواهد انجام دهد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
ما با مطالعه و بررسی نبوت‌های عهد عتیق درارتباط با شجره‌نامۀ مسیح و تطبیق آن با زندگی عیسی، متوجه می‌شویم که عیسی همان مسیح موعود و پسر خدای زنده است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
پطرس، ما را تشویق می‌کند که برطبق اراده و ارزش‌های خدا زندگی کنیم و با محبت و صداقت یکدیگر را خدمت کنیم. ما باید مقدس زندگی کنیم و با اشتیاق در انتظار بازگشت مسیح باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عهد عتيق، از‌پيش دربارۀ چيزهای نيکوی آينده خبر می‌داد. با مطالعۀ صحیح و عمیق عهد عتیق در کتاب مقدس، متوجه می‌شويم که همان مسیحِ عهد عتیق، در عهد جديد جسم گرديد و ميان ما ساکن شد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
این آیات به ادامۀ ماجرای یهودیان مقابله به‌مثل می‌کنند و همچنین به موضوعات یهودیان دشمنان خود را نابود می‌کنند، جشن پوریم و عظمت خشایارشاه و مردخای می‌پردازد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
سران قوم یهود و فریسیان از زمان زنده شدن ایلعازر توسط عیسی تصمیم قطعی درمورد قتل مسیح گرفته بودند. یهودای خائن به‌خاطر ۳۰ سکۀ نقره حاضر شد تا استاد خود را به دشمنان تسلیم کند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
ما باید نسبت‌به پاکی وجدان خود حساس باشیم، زیرا وجدان پاک به ما آرامش می‌بخشد و ما را از آنچه مردم درمورد ما می‌گویند بی‌نیاز می‌سازد و همچنین به ما کمک می‌کند تا در سختی‌ها مقاومت کنیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ قنطارها درارتباط با پاداش در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی مسیح به جهان آمد تا همۀ کسانی را که به او اعتماد کنند به پادشاهی خدا وارد نماید. شرط دیدن پادشاهی خدا، تولد روحانیِ شخص است. تا شخص از نو تولد نیابد نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببیند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا مسیح را به‌عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان، که با ایمان به خون او به‌دست می‌آید در مقابل چشم همه قرار داده و با اين کار خدا عدالت خود را ثابت نمود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
‏ما با فهم، دانش، حکمت و درایت خود، نمی‌توانیم به این واقعيت برسیم که عیسی پسر خدای زنده است. اما وقتی با دعا کتب عهد عتیق را تفتیش کنیم، خدا شخصیت و جایگاه مسیح را بر ما مکشوف می‌نمايد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
محبت، شیرازۀ زندگی مسیحی و خلاصۀ شریعت است و خداوند به ما حکم می‌کند که به دیگران و حتی به دشمنان خود محبت کنیم. ما باید در شادی و غم دیگران شریک شویم و خود را فروتن بسازیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی، از مرگ خود بر صلیب و رستاخیزش از مردگان و همچنین از بازگشت دوبارۀ خود و پایان جهان سخن گفت. همۀ پیروان عیسی باید برای بازگشت دوبارۀ او مواظب و آماده باشند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
عیسی به‌طور مستقیم و در حضور مردم، فریسیان و سران مذهبی قوم یهود را توبیخ کرد و ریاکاری آن‌ها را ظاهر ساخت. سران مذهبی که خشمگین بودند، مشورت کردند که عيسی را به‌قتل برسانند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
کارهایی که خدا به پسرش مسيح سپرده، همه بر پسر شهادت می‌دهند. این کارها شامل معجزات عیسی وهمۀ اعمالی‌ست که او انجام می‌دهد. مسيح فرمود، تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
برای انتخاب همسری مناسب، باید معیارهای درستی داشته باشیم. ما باید برای شناخت فرد، به رابطۀ او با خدا و رفتارش با دیگران توجه کنیم و از شبانان کلیسا نيز کمک و مشورت بگیریم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالات اول و دوم پطرس در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف اين دو رساله آشنا می‌شود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خداوند عیسی مسیح، ازلی و ابدی است. ما با تفتیش و مطالعۀ کتب عهد عتیق و بررسی نبوت‌ها، ظهورها، سمبول‌ها، نمونه‌ها و اعياد و مراسم می‌توانیم مسیح خداوند را در عهد عتیق مشاهده کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
آن کسی‌که ما را حفظ می‌کند و آن دست قدرتمندی که با ما هست، برای ما سپر و کمک‌کننده می‌باشد. ما ايمانداران مسيحی رهاننده‌ای داریم که به ما ياری می‌نمايد تا در زندگی بر دلسردی غلبه کنيم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
عیسی، درخت انجیر را خشک کرد تا نشان دهد نتیجۀ بی‌ایمانی چيست و با استناد به تورات به صدوقیان ثابت نمود که بعد از مرگ، زندگی وجود دارد و نجات‌یافتگان همچون فرشتگان خواهند بود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
کسی که سخنان مسیح را چون سخنان خدا بشنود و به فرستندۀ او ایمان آورد، زندگی جاويد با خدا را يافته و هرگز محکوم نخواهد شد. مسيح ایمانداران خود را از محکومیت، به حيات جاويدان منتقل می‌نمايد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
خون مسیح ما را از بردگی و بندگی آزاد ساخته و به ما آزادی ابدی عطا فرموده است. ما باید زندگی مقدسی داشته باشیم و خودمان را مانند قربانی زنده تقدیم خدا کنیم و در هر شرایطی مطیع او باشیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسيح نه‌فقط بیماران را جسماً شفا می‌داد بلکه گناهان ایشان را می‌آمرزيد و آنان را روحاً نجات و شفا می‌بخشيد. عیسی مسيح تنها راه رستگاری انسان است. مسيح ما را از بار سنگین گناهان‌ رهايی می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
فیض خدا ما را به ابدیت بی‌پايان با خدا می‌رساند. اگر به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاوریم، فیض رایگان خدا شامل حال‌مان می‌شود و حیات جدید و جاودانی می‌يابيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی، همان‌گونه که پیشگویی شده بود سوار بر کرۀ الاغی به اورشلیم آمد و مردم با شوق و شادی فراوان فریاد می‌زدند و از عیسی به‌عنوان پادشاه و مسیح موعود استقبال کردند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
ما که به‌واسطۀ مسیح نجات یافته‌ایم، تقدیس شده‌ایم و امید زنده داریم، باید پاک و مقدس بمانیم و به شایستگی فرزند خدا زندگی کنیم و همچنین با اشتیاق منتظر بازگشت عیسی مسیح باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
ما به‌عنوان فرزندان خدا، باید با خواندن کتاب مقدس و دعا و اطاعت، ‌به عشق و محبت پدر آسمانی‌مان واکنش نشان دهیم. وجود این‌ها‌ در زندگی ما نشان می‌دهند که در عشق و محبت خدا رشد می‌کنیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
تنها راه نجات انسان گناهکار، تغيير ماهیت گناه‌آلودش می‌باشد. انسان بايد از گناه توبه کند و به مسيح ايمان آورد تا قلبش پاک و تبديل شود و این از طریق مسيح که قدرت و حکمت خداست امکان‌پذير می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
کلام خدا می‌فرماید که اگر در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. ما باید به این دنیا و سختی‌ها به‌عنوان فرصتی برای آماده شدن و رسیدن به جلال خدا نگاه کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی برای از‌بین بردن بی‌عدالتی‌های اجتماعی از جبروزور استفاده نمی‌کرد. عیسی به بیت‌عنیا بازگشت و ایلعازر را که چهار روز از مرگش گذشته بود، زنده کرد. عیسی فرمود، من قیامت و حیات هستم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع