راديو مژده , Radio Mojdeh عمومی
[search 0]
بیشتر
برنامه را دانلود کنید!
show episodes
 
Artwork

1
فرزندان نور

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
  continue reading
 
Artwork

1
نان روزانۀ ما

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
نان روزانۀ ما، عنوان مجموعه‌ای از رازگاهان است که برای تقويت رابطه و رفاقت ايمانداران مسيحی با پدر آسمانی‌شان مفيد می‌باشد. عيسی مسيح فرمود: "انسان تنها به نان زنده نيست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود." (متی، فصل چهارم، آيۀ چهار)‏
  continue reading
 
Artwork

1
آواز نجات

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
  continue reading
 
Artwork

1
دورۀ شاگردسازی

رادیو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
  continue reading
 
Loading …
show series
 
با بررسی اعیاد در عهد عتیق، درمی‌یابیم که آنها نشانه‌هایی از کار عظیم عیسی مسیح هستند. یکی از این اعیاد، عید فِصَح می‌باشد و خون برۀ قربانی، نشانگر ریخته شدن خون عیسی برای نجات بشر است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
ما باید با روحيه‌ای مهربان خدمت کنیم، یعنی برکات روحانی از کلام خدا را با دیگران در‌ميان گذاشته و آنها را بنا و درجهت رشد ایمان‌ مسيحی تشویق‌ نماييم. ما باید با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا در ابتدا هم مرد و هم زن را از لحاظ روحانی به‌صورت خود آفريد و در نظر خدا مرد و زن برابر هستند. همچنین در کتاب مقدس، زنان هیچ‌گاه فاقد نقش روحانی و اجتماعی نبوده‌اند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
اولین انسان‌ها یعنی آدم و حوا از مسیر خوب خدا خارج شدند و خدا آنها را به‌خاطر این بی‌اطاعتی تنبیه کرد و درد و رنج، اولین نتیجۀ گناه انسان بود. اما خدا، برای بشر نقشۀ نجاتی طراحی کرده بود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
اگر شما در زندگی‌تان احساس می‌کنید گم شده‌اید، ‌نزد مسیح بیایید چون او راه رستگاری و منبع حقیقت است. وقتی به نورعالم ايمان آوريد، در تاريکی سرگردان نخواهید شد و نور حيات را خواهيد داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
برای خدمت به خدا، باید روحیۀ شکرگزار و مطیعی داشته باشیم و برای دیگران با دلسوزی دعا کنیم. اگر مطیع ارادۀ خدا و کتاب‌ مقدس باشیم، در سخت‌ترین شرایط هم آرامش مسيح خداوند را خواهیم داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
وقتی در عهد عتیق زندگی یونس نبی را مطالعه می‌کنیم، نمونه‌ای از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح را که در عهد جديد واقع شد، مشاهده می‌نماييم. این‌گونه نمونه‌ها ثابت می‌کنند که عیسی، مسیح موعود است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا، آفرینندۀ همه‌چیز است و هر‌چیز را در وقت مناسب و با هدف خاصی آفریده است. انسان آخرین مخلوق خدا و به شباهت خدا خلق شده است و خدا وظیفۀ ادارۀ زمین را بر عهدۀ انسان گذاشت.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسيح، حقیقت کلام خدا را اعلام می‌نمود چون منبع حقيقت الهی است. مسیح خودش حقیقت الهی در جسم انسانی‌ست و با اقتدار الهی و آسمانی خود به‌عنوان پسر یگانۀ خدا، تعلیم می‌داد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
ما باید خدمت و انگیزۀ دل خود را، مورد سنجش قرار دهیم و همه‌چیز را در جهت جلال خدا به انجام برسانیم و خدا را با تمام وجود و با هدایت روح‌القدس خدمت کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
با مطالعۀ زندگی هوشع نبی، متوجه می‌شویم که این ماجرا، اشارۀ مستقیم به محبت و فيض عظیم مسیح دارد. زیرا ما نیز از‌لحاظ روحانی زناکار و ناپاک بودیم اما مسیح ما را برگزید و نجات بخشید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
با مطالعۀ عهد عتیق، شخصیت‌های مختلفی را می‌بینیم که نمونه‌ای از عیسی مسیح هستند. یکی از اين شخصيت‌ها، داوود می‌باشد که محل تولد، بخش‌هايی از زندگی و پادشاهی‌ او همانند عیسی مسیح است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
هر ایماندار مسیحی، باید با طرز فکر و انگیزه‌ای درست، خدا را خدمت کند. ما باید با دعا و مطالعۀ روزانۀ کتاب مقدس، رابطۀ خود را با خدا سالم نگه‌داریم و دید درستی دربارۀ خدمت روحانی داشته باشیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسيح، شبان نیکوی ما در‌حال آماده نمودن مکانی در بهشت برای کسانی‌ست که هدیۀ بخشش او را دریافت نموده‌اند و به وی به‌عنوان منجی خود ایمان دارند. مرگ برای ما انتها نیست بلکه آغاز حيات جاويد است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
فقط مسیح، می‌تواند سال ما را مبارک و پسندیدۀ خدا گرداند. سال پسندیدۀ خدا، طرحی از خدا برای تبديل و دگرگونی ما می‌باشد. تبدیل غم به شادی و فقر به برکت، که توسط مسیح در زندگی ما میسر می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
یکی از شخصیت‌های معروف در کتاب داوران، شمشون می‌باشد. با‌ توجه ‌به تولد و مأموریت او برای رهايی قوم اسرائيل می‌توان گفت که او نيز نمونه‌ای از عیسی مسیح در عهد عتیق است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
انجیل، ما را هدایت می‌کند تا با ايمان، کلام خدا را اطاعت کنيم و همۀ ملت‌ها را نیز به ایمان و اطاعت از خدای راستين هدایت کنیم. هدف اصلی انجیل، خبر خوش نجات در مسيح و جلال خدا می‌باشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
انسان از لحاظ روحانی در زمستانی سرد و تاریک بود. اما مسیح که نور عالم است به این جهان آمد و با مرگش بر صلیب و قیام پیروزمندش از مردگان، بهار روحانی را برای بشر گناهکار میسر ساخت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
به‌خاطر پیروزی عیسی مسیح بر مرگ، اطمینان داریم که حیات و دنیایی پس از مرگ و قبر وجود دارد که به زندگی ما ایماندارانِ به مسیح، معنا و هدف می‌بخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
نام يوشع يعنی يهوه نجات است. يوشع قوم اسرائیل را به سرزمین موعود هدايت کرد و به وعده‌ای که به راحاب داده بود عمل نمود. او هم یکی از شخصیت‌های عهد عتیق است که نمونه‌ای از مسیح می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالات اول و دوم تیموتاؤس و تیطس در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف اين رسالات آشنا می‌شود (قسمت اول).‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسيح خود را فروتن ساخت و مرگ بر صليب را پذيرفت. خدا نيز او را بسيار سرافراز نمود و نامی برتر از همۀ نام‌ها به او بخشيد. خوب است که فروتنانه به مسيح ايمان آوريد تا در جلال او شريک شويد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
انجیل عيسی مسيح، فیض و رسالت را فراهم نموده‌ است. خدا به‌طور رایگان به ما فیض عطا فرمود تا به پسرش ایمان بیاوریم و نجات را دریافت کنیم و همچنین ما را فرا می‌خواند که او را خدمت نماییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
کلیدهای مرگ و عالم مردگان در دست مسیح است. اوست که بر مرگ و زندگی، اقتدار دارد. نزد او بیایید و به او ایمان آورید و وفادارانه به او اعتماد داشته باشید.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
حتی در تاریخ غیر‌مذهبی دنیا، گزارش‌های زیادی در خصوص زندگی، مرگ و قیام و کارهای اعجاب‌انگیز عیسی مسیح موجود می‌باشد. عيسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
با مطالعه و بررسی زندگی و کارهای موسی، متوجه می‌شویم که او نیز یکی دیگر از شخصیت‌های عهد عتیق می‌باشد، که نمونه‌ای از عیسی مسیح است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
هنگامی که درها به روی شما بسته هستند، بر‌ پاهای مسیح افتاده و از او کمک بخواهید و اعتماد خود را بر او قرار دهيد. او هم قادر است و هم پُر ‌از رحمت می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
مسیح که خداوند جلال و پادشاه بود، فروتن شده، خود را خالی کرد و غلام و خادم همه شد. پسر یگانۀ خدا، به جهان آمد تا بشر را از اسارت گناه و شیطان و از موت و عذاب ابدی در جهنم نجات دهد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
معجزات مسیح همگی خداوندی او را نشان می‌دهند و همچنین رحمت او را بر انسانها آشکار می‌کنند. مسيح با معجزاتی که می‌نمود به‌درد انسانهای بی‌نوا می‌رسید.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
معنای کریسمس، تجسم خدا است. مسیح خداوند، مقام شاهانۀ خود را ترک کرد و به‌صورت يک غلام درآمد. او به جهان آمد و در ميان ما زيست تا راه نجات را برای ما انسان‌های گناهکار فراهم کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
سطح ديگر الماس انجیل، رکن اصلی انجیل یعنی پسر خدا، عیسی مسیح می‌باشد. بسياری از پیشگویی‌های عهد عتیق درمورد نجات‌دهندۀ موعود، توسط عيسی مسیح، تحقق يافته است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
ما ایمانداران، باید زندگی خود را وقف مسیح نماییم و انجیل را به ديگران برسانیم. انجيل نجات‌بخش عيسی مسيح، خبر قدیمی عهد‌عتیق است که اکنون در مسیح، به کمال و انجام رسیده است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خداوند ما عیسی مسیح، نه‌فقط بر مرگ و بیماری‌ها اقتدار دارد، همچنین رحمت او باعث می‌گردد تا قدرت شفابخش خود را بر‌طبق ارادۀ خود و برای جلال نامش، در زندگی مردمان جاری سازد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
یوسف که محبوب پدرش بود و ردایی داشت که او را از دیگران متمایز می‌کرد، یکی دیگر از شخصیت‌های عهد عتیق است که زندگی او به عیسی مسیح شباهت‌هايی دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
معنای کریسمس، جسم گرديدن خدای ناديده است. عیسی مسیح خداوند، برای نجات انسان، در جسم انسانی به‌دنيا آمد. مسیح، جلال و شکوه آسمانی خود را کنار گذاشت و به این دنیا که در گناه سقوط‌ کرده، آمد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع