show episodes
 
ف
فرزندان نور
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
فرزندان نور

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
  continue reading
 
د
دورۀ شاگردسازی
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
دورۀ شاگردسازی

رادیو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
  continue reading
 
ن
نان روزانۀ ما
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

4
نان روزانۀ ما

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
نان روزانۀ ما، عنوان مجموعه‌ای از رازگاهان است که برای تقويت رابطه و رفاقت ايمانداران مسيحی با پدر آسمانی‌شان مفيد می‌باشد. عيسی مسيح فرمود: "انسان تنها به نان زنده نيست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود." (متی، فصل چهارم، آيۀ چهار)‏
  continue reading
 
ت
تمام کتاب
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

4
تمام کتاب

رادیو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
هفتگی+
 
تمام کتاب، عنوان مجموعه برنامه‌های آموزنده‌ای است که تمام کتاب‌مقدس، از پيدايش تا مکاشفه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کلام خدا در انجيل مقدس می‌فرمايد: "تمام کتاب‌مقدس از الهام خداست و برای تعليم حقيقت، سرزنش خطا، اصلاح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد است،" (رسالۀ دوم به تيموتاؤس ۳: ۱۶)
  continue reading
 
آ
آواز نجات
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
آواز نجات

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
  continue reading
 
Loading …
show series
 
شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌های میکاه، ناحوم و صفنیا در عهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف اين کتب آشنا می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
انسان، طبیعتاً گناهکار است و در لجن‌زار گناهان خود آن‌قدر دست‌وپا می‌زند تا غرق شود. عیسی مسیح به جهان آمد تا انسان گناهکار را رهايی و نجات بخشد و او را با خدا آشتی دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
برطبق کلام خدا، زن باید از شوهر خود اطاعت کند و به او مشورت بدهد. زن ازطرف خدا اختيار دارد که امور خانه را با اقتدار کامل اداره کند و همسر و خانوادۀ خود را محبت نماید.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
دیوید برای ملاقات با هفت نوجوان در زندان، به‌اجازۀ کتبی از خانواده‌های آن‌ها نیاز داشت. خدا به‌شکل معجزه‌آسایی او را به والدین آن‌ها رسانید و توانست رضایت‌نامۀ مورد نیاز را از همۀ خانواده‌ها بگیرد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
عیسی، مسیحِ عهد عتیق است، زیرا نبوت‌های انبیاء دربارۀ مرگ، دفن، قيام، صعود، بازگشت و پادشاهی مسیح، کاملا با مرگ، دفن، قیام، صعود و پیغام فرشتگان دربارۀ بازگشت و پادشاهی عیسی تطابق دارد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا برای زن و مرد وظایفی خاص در‌نظر گرفته است. مرد به‌عنوان سر و رهبر زن و خانواده، وظیفۀ ادارۀ امور روحانی و مادی خانواده را برعهده دارد و باید با محبتی فداکارانه خانواده‌اش را محبت نمايد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
رهبران مذهبی قوم يهود، با دیدۀ تحقیرآمیز به بقیۀ مردم نگاه می‌کردند و خود را برتر از دیگران می‌دانستند. اما عیسی آمده بود تا با محبت الهی واقعی و بی‌کران خود، گمشدگان را بجويد و نجات بخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
با مطالعۀ دقیق نبوت‌های عهد عتیق دربارۀ قيام مسیح از مردگان و صعود او به آسمان و تطبیق آنها با زندگی عیسی در عهد جدید، متوجه می‌شویم که عیسی مسيح، همان پادشاه جلال، نجات‌دهندۀ آدميان است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
دیوید به نیویورک بازگشت و چون عکس او در روزنامه‌ها چاپ شده بود، دسته‌های جوانان شرور او را شناختند و درجمع خود او را پذیرفتند. دیوید توانست محبت و نقشۀ نجات خدا را با آن‌ها درمیان بگذارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ کارگران در تاکستان درارتباط با پاداش در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی، به شاگردان خود فرمود که اورشلیم را ترک نکنند تا به روح‌القدس تعميد يابند. مسیح به آسمان بالا برده شد و روزی دوباره به این جهان مراجعت خواهد کرد تا داوری نهایی را اجرا کند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسيح بعد از قیام خود از مردگان، به‌مدت ۴۰ روز بارها خود را به شاگردان ظاهر نمود و ناامیدی و تردید آنها را به شادی و اطمینان تبدیل کرد. عیسی فرمود، من هرروزه تا انقضای عالم با شما هستم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
با بررسی نبوت‌های عهد عتیق درمورد چگونگی مرگ و دفن عيسی مسیح، می‌توانیم درک کنیم که نقشۀ خدا برای نجات انسان، در عهد جدید ازطريق زندگی و مرگ عیسی تحقق یافته است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
طرح و نقشۀ تشکیل خانواده ازسوی خداست و او سر همۀ خانواده‌ها می‌باشد. ازنظر مسیحیت، یک مرد فقط باید یک زن اختیار کند و ازدواج آنها بر پایۀ عشق الهی استوار باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
مسیح که از ابتدا با خدا بود و او را می‌شناخت، به جهان فرستاده شد تا خدا را آن‌طور که هست به جهانیان بشناساند، ولی بسیاری او را قبول نکردند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
دیوید که به نیویورک رفته بود، به‌سختی خود را به جلسۀ دادگاه رساند. او موفق نشد تا با قاضی صحبت کند و وقتی او را از دادگاه بیرون کردند، خبرنگارها از او عکس گرفتند و در روزنامه‌ها چاپ کردند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
کشیش دیوید، با دیدن تصویری از هفت نوجوان در مجله، که به اتهام قتل در دادگاه نیویورک محاکمه می‌شدند و با شنیدن صدایی که به او گفت به نیویورک برو، با همکارش مایلز به نیویورک سفر کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
مطابق با نبوت‌های عهد عتیق، عیسی مسیح با مرگ خود بر صلیب، نجات را مهیا ساخت. هديۀ نجات تنها به‌وسیلۀ ایمان به مسیح و واقعيت مرگ و رستاخيز او حاصل می‌شود و این نجات ابدی می‌باشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالات اول، دوم و سوم يوحنا در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف اين رسالات آشنا می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی بر روی صلیب مرد و توسط نیقودیموس و یوسف رامه‌ای در قبر دفن شد اما در روز سوم فرشتۀ خداوند سنگ بزرگ را از جلوی قبر کنار زد تا ببینند که جسد عیسی در آنجا نیست و او زنده شده است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا انسان را مرد و زن آفرید و هر دو مخلوق خاص او هستند. ازدواج امری است که خدا مقرر فرموده و درنظر او مهم و مقدس می‌باشد. در یک خانوادۀ مسیحی، زن و شوهر وظایفی خاص و متفاوت دارند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسیح با رنجهایی که به‌خاطر ما کشید، برای ما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت، ما نیز برویم. او هیچ گناهی نکرد، بلکه خود را به‌دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می‌کند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
عهد عتیق به ما می‌آموزد که عیسی مسیح چه خدمت بزرگی به ما کرده است. او گناهان ما را بر خود گرفت و به‌جای ما مصلوب گردید و مُرد تا ما آدميان گناهکار، عادل محسوب شویم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
آدمیان مثل علف هستند، و تمام جلال آنان مانند گُل علف است. علف خشک می‌شود و گُلش می‌ریزد، اما کلام خدا تا ابد باقی است. عیسی نانی‌ست که از آسمان نازل شد و هرکه از آن بخورد هرگز نخواهد مرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
ما باید آمادۀ زحمات باشیم و در همۀ شرایط با فروتنی تسلیم خدا و ارادۀ او گردیم. ما باید با امید، سختی‌ها و جفاها را تحمل کنیم، زیرا روح‌القدس از این شرایط استفاده می‌کند و شخصیت ما را اصلاح می‌سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
پیلاطس، تلاش ‌کرد که عیسی را آزاد سازد اما مردم فریاد می‌زدند، مصلوبش کن. اعدام به‌وسیلۀ صلیب روشی برای مجازات جنایتکاران بود. عیسی کاملاً بی‌گناه و تا آخرین لحظه پر از محبت و شفقت بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
مسیح، آن نان روحانی‌ست که از آسمان نازل شد. هر‌کس از لحاظ روحانی او را بخورد و به او ايمان آورد، مثل آن یهودیانی که در بیابان هلاک شدند هلاک نخواهد شد بلکه حيات جاودان خواهد داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی را به‌صورت غیرقانونی محاکمه کردند و چون ادعا نموده بود که مسیح موعود و پسر خداست او را به کفرگویی متهم کردند. سربازان، مسیح را تمسخر کردند و وحشیانه او را تازيانه ‌زدند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
نبوت‌های عهد عتیق به ما می‌آموزند که مسیح برای انجام سه خدمت، یعنی به‌عنوان نبی، کاهن و پادشاه مسح شده بود، و محل خدمتش جلیل و خدمات او موعظه، معجزه و شفا بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
کلیسا‌ها در مشکلات، نیازمند شبانان و رهبران خوب و دلسوز می‌باشند. یک شبان خوب و دلسوز باید خصوصیاتی داشته باشد تا بتواند فرزندان خدا را به‌درستی رهبری و هدایت نماید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی به جهان آمد تا کوردلان را بینا کند. اما بسیاری که خود را بینا تصور می‌کردند، به او ایمان نیاوردند و در نتیجه در نابینایی روحانی خود باقی ماندند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
در عهد عتیق، نبوت‌هایی دربارۀ تولد مسیح از باکره، مکان تولد، زندگی و خدمت او وجود دارد که به‌وسيلۀ تطبیق آنها با وقايع زندگی عیسی، به‌این‌نتیجه می‌رسيم که عیسی همان مسیح موعود است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
این آیات به ادامۀ ماجرای آزمایش ایمان ایوب و همچنین به موضوع ایّوب دارایی و فرزندان خود را ازدست می‌دهد می‌پردازد. ‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی اطمینان کامل داشت که به خانۀ پدر آسمانی خود می‌رود. مسیح، راه و راستی و حیات است. یهودای خائن عیسی را بوسید و این علامتی بود تا همراهان او، عیسی را شناسایی و دستگیر کنند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسیحیان، دعوت شده‌اند که برای عدالت زحمت ببینند. ما باید منتظر زحمات باشیم و در میان آزمایش‌ها شادی کرده و خود را به خدا بسپاریم. روح‌القدس در میان زحمات، ما را یاری و تسلی می‌بخشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
آيين شام خداوند برای مسیحیان، به‌یادبود مرگ مسیح برای آمرزش گناهان‌شان انجام می‌شود. عیسی به یهودا فرمود آنچه را می‌کنی زودتر بکن. یهودا رفت و خوب می‌دانست که چه کاری انجام می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع