show episodes
 
ف
فرزندان نور

4
فرزندان نور

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
آ
آواز نجات

4
آواز نجات

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
تمام کتاب، عنوان مجموعه برنامه‌های آموزنده‌ای است که تمام کتاب‌مقدس، از پيدايش تا مکاشفه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کلام خدا در انجيل مقدس می‌فرمايد: "تمام کتاب‌مقدس از الهام خداست و برای تعليم حقيقت، سرزنش خطا، اصلاح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد است،" (رسالۀ دوم به تيموتاؤس ۳: ۱۶)
 
شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
 
Loading …
show series
 
از دیدگاه کتاب‌ مقدس، زن و شوهر یک‌ تن هستند. اساس رابطۀ زن و شوهر باید بر محبت و فداکاری و گذشت، استوار باشد. خدا به هر یک از اعضای خانواده وظیفه و نقش خاصی داده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در کلام خدا، نام شخص همیشه بیانگر شخصیت او می‌باشد. خدا خود را مقدس معرفی می‌کند و همچنین آن‌هایی که در آسمان هستند و به خدا نزدیک‌تر می‌باشند او را با عنوان قدوس خطاب می‌کنند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بر طبق طرح و ارادۀ الهی، زن و شوهر تعیین شده‌اند که یار و همدم یکدیگر باشند. خانواده از دیدگاه مسیحیت اهمیت زیادی دارد و محیطی برای رشد و شکوفایی و گسترش محبت و اعتماد متقابل است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ما باید سختی‌های غیرضروری را از خود دورکنیم و زبان خود را تحت کنترل کلام و روح خدا قرار دهیم. اگر پايين کشيده شده‌ايم بال‌های روحانی خود را بازکنیم و بگذاریم روح خدا ما را بالا بکشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ما در سختی‌ها، باید از خود بپرسیم که خدا می‌خواهد چه درسی به ما بدهد و همچنین باید تمرکز خود را بر جنگ روحانی بگذاریم و اجازه دهیم مسیح توسط قدرت روح‌القدس در زندگی ما عمل‌ کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا در ابتدا هم مرد و هم زن را از لحاظ روحانی به‌صورت خود آفريد و در نظر خدا مرد و زن برابر هستند. همچنین در کتاب مقدس، زنان هیچ‌گاه فاقد نقش روحانی و اجتماعی نبوده‌اند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
سختی‌ها، دعوت خدا برای تقويت اتحاد ما با مسیح است. خدا از این سختی‌ها استفاده می‌کند تا ما را برانگیزاند که نسبت‌به او پاسخگو باشیم. این سختی‌ها، ما را برای تسلی دادن به دیگران آماده می‌سازد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
اولین انسان‌ها یعنی آدم و حوا از مسیر خوب خدا خارج شدند و خدا آنها را به‌خاطر این بی‌اطاعتی تنبیه کرد و درد و رنج، اولین نتیجۀ گناه انسان بود. اما خدا، برای بشر نقشۀ نجاتی طراحی کرده بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
سختی‌ها، وسیله‌ای هستند که خدا از آن‌ها برای آزمودن ثمرات زندگی ما و همچنین تصفیه کردن دوستی‌ها و روابط ما استفاده می‌کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، آفرینندۀ همه‌چیز است و هر‌چیز را در وقت مناسب و با هدف خاصی آفریده است. انسان آخرین مخلوق خدا و به شباهت خدا خلق شده است و خدا وظیفۀ ادارۀ زمین را بر عهدۀ انسان گذاشت.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
سختی‌ها، به ما یادآوری می‌کنند که برای رهبران روحانی و کلیسایی و همچنین رهبران دولتی دعا کنیم. این سختی‌ها به ما هشدار می‌دهند که اولویت‌های زندگی خود را از‌نو بسنجیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
فقط مسیح، می‌تواند سال ما را مبارک و پسندیدۀ خدا گرداند. سال پسندیدۀ خدا، طرحی از خدا برای تبديل و دگرگونی ما می‌باشد. تبدیل غم به شادی و فقر به برکت، که توسط مسیح در زندگی ما میسر می‌شود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
خدا از سختی‌های زندگی برای پاک‌سازی ایمان ما استفاده می‌کند و همچنین با استفاده از این سختی‌ها نفرت ما را نسبت‌به گناه و شرارت افزایش می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انسان از لحاظ روحانی در زمستانی سرد و تاریک بود. اما مسیح که نور عالم است به این جهان آمد و با مرگش بر صلیب و قیام پیروزمندش از مردگان، بهار روحانی را برای بشر گناهکار میسر ساخت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
سختی‌های زندگی، ما را برمی‌انگیزانند تا به‌حضور خدا فریاد برآوریم و دعا کنیم و همچنین این سختی‌ها دلايلی برای اثبات وجود جنگ روحانی با نیروهای شریر و شیطانی می‌باشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
مسيح خود را فروتن ساخت و مرگ بر صليب را پذيرفت. خدا نيز او را بسيار سرافراز نمود و نامی برتر از همۀ نام‌ها به او بخشيد. خوب است که فروتنانه به مسيح ايمان آوريد تا در جلال او شريک شويد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، از سختی‌ها استفاده می‌کند تا غرور دل ما را آشکار سازد و ضعف‌های ما را به ما یادآوری کند تا با اعتماد بر مسيح خداوند بر آن‌ها غلبه یابیم و آزاد شویم و تمام حمد و جلال را به خدا اختصاص دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح که خداوند جلال و پادشاه بود، فروتن شده، خود را خالی کرد و غلام و خادم همه شد. پسر یگانۀ خدا، به جهان آمد تا بشر را از اسارت گناه و شیطان و از موت و عذاب ابدی در جهنم نجات دهد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
خدا، از سختی‌ها استفاده می‌کند تا توجه ما را به‌سمت خودش برگرداند و همچنین در سختی‌ها محبت خدا را نسبت‌به خود بیشتر درک می‌کنیم. طوفان‌های زندگی دعوتی برای تفتیش زندگی‌مان است.‏توسط راديو مژده
 
معنای کریسمس، تجسم خدا است. مسیح خداوند، مقام شاهانۀ خود را ترک کرد و به‌صورت يک غلام درآمد. او به جهان آمد و در ميان ما زيست تا راه نجات را برای ما انسان‌های گناهکار فراهم کند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
کتاب پیدایش، با کلماتِ در ابتداء، شروع می‌شود و سرآغاز بسياری موضوعات ازجمله آفرينش عالم هستی را در اين کتاب می‌يابيم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ما باید درک درستی از سختی‌های زندگی داشته باشيم. طرز فکر ما باید هم‌آهنگ با اصول کتاب مقدس باشد و با درکی عمیق از محبت و فیض خدا، واکنشی مناسب دربرابر سختی‌ها نشان دهيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
معنای کریسمس، جسم گرديدن خدای ناديده است. عیسی مسیح خداوند، برای نجات انسان، در جسم انسانی به‌دنيا آمد. مسیح، جلال و شکوه آسمانی خود را کنار گذاشت و به این دنیا که در گناه سقوط‌ کرده، آمد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
شاگرد مسیح، به‌وسيلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، آموزش مسيحيان ازطريق کمک شخصی به آنان را ياد می‌گيرد تا نو ايمانان در مسيح رشد کنند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح کلمۀ خدا، دو هزار سال پيش، جسم گرديد و فیض و راستی الهی را با خود به این جهان آورد. با ایمان به مسیح، زندگی ما دگرگون می‌شود و می‌توانیم آرامش و شادی حقیقی را تجربه کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شاگرد مسیح، آن‌چه از اول تسالونیکیان، فصل ۵ و دوم تسالونیکیان، فصل‌های ۱ تا ۳ یاد گرفته است را با ديگران درمیان می‌گذارد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
جان و برادرش چارلز، در میدان‌های شهر موعظه می‌کردند. کارهای آنان تحول زیادی در انگلستان ایجاد کرد و کلیساهای متدیست در آمریکا نیز رواج یافت و باعث بیداری روحانی بسیاری گردید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در زمان گذشته اشخاص جذامی، نجس محسوب می‌شدند و اجازۀ زندگی در میان مردم را نداشتند. گناهِ ما انسان‌ها نیز مثل جذام، مسری و کشنده است و تنها راه نجات و شفا، ایمان به مسیح خداوند است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وسلی که وضع روحی خوبی نداشت و به دنبال تولد تازه بود، با نمایندۀ موراوی‌ها در انگلستان به نام پیتر بوهلر، ملاقات کرد و سرانجام در یک جلسۀ عبادتی آن‌ها، با مسیح ملاقات کرد و تولد تازه یافت.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
مسيح، نور حقیقی است و ما بايستی بر این نور شهادت دهیم. اگر با فروتنی، به عيسی و مرگ و قيامش ایمان بیاورید، این نور حقیقی، در قلب شما نيز ساکن می‌شود و صاحب حیات جاودانی می‌شويد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
جان و گروهش، به متدیست معروف بودند. تجربه‌ای که دوست جان، جرج از بخشش گناه و نجات برای او نوشت و ملاقات و گفت‌وگوی او با موراوی‌ها، برای وسلی بسیار جالب و آموزنده و الهام‌بخش بود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
انسان، اسیر گناه است و به‌خاطر ذات گناه‌آلود خود مرتکب گناه می‌شود. اما خبر خوش نجات این است که، خدای مقدس و پُرفيض در عیسی مسیح به این جهان آمد تا آدمیان را از گناه و عواقب آن برهاند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login