show episodes
 
ف
فرزندان نور

1
فرزندان نور

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
  continue reading
 
آ
آواز نجات

1
آواز نجات

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
  continue reading
 
ت
تمام کتاب

1
تمام کتاب

رادیو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
تمام کتاب، عنوان مجموعه برنامه‌های آموزنده‌ای است که تمام کتاب‌مقدس، از پيدايش تا مکاشفه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کلام خدا در انجيل مقدس می‌فرمايد: "تمام کتاب‌مقدس از الهام خداست و برای تعليم حقيقت، سرزنش خطا، اصلاح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد است،" (رسالۀ دوم به تيموتاؤس ۳: ۱۶)
  continue reading
 
شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
  continue reading
 
Loading …
show series
 
پس از توبه و ایمان به مسیح خداوند، باید خود را در مقابل خدا و دیگران فروتن بسازید و همچنین یاد بگیرید که به خدا اعتماد کنید. مسیح نمونۀ بی‌نظیری از فروتنی می‌باشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
کلیسا، جمع ایماندارانی است که با یکدیگر رابطه دارند و هدف آنها به‌هم مرتبط است. کلیسا یعنی بدن مسیح و ایمانداران واقعی باید جای خود را در این بدن بیابند و برای پیشرفت ملکوت خدا متحداً عمل کنند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
یکی از اصول اساسی در زندگی مسيحی، فروتنی می‌باشد. وقتی در فروتنی، به خداوند و زمان‌های مقرر او اعتماد کنید، آنگاه قادر خواهید بود بار تمام نگرانی‌های خود را به او بسپاريد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
اگر کاملاً زندگی خود را به روح‌القدس بسپاریم او به ما کمک خواهد کرد که تسلیم وسوسه و گناه نشویم و پیروزمندانه زندگی کنیم. او در پیکار با نفس ما را یاری می‌دهد و پیروز می‌سازد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
برای آزادی از نگرانی، باید جلال خدا و پادشاهی او را هدف خود قرار دهید. وقتی به مسیح خداوند ایمان می‌آورید و از او اطاعت و طبق خواست او زندگی می‌کنید، مسیح احتیاجات شما را فراهم می‌سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ انجیل مرقس در عهد‌ جدید، با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا واحد است، اما در این وحدانیت و یگانگی خود دارای سه شخصیت متمایز می‌باشد. خدای پدر، پسر خدا و روح‌القدس. روح‌القدس نگه‌دارنده و قوام بخشندۀ نظام هستی است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
زمانی که نگرانی برای آینده به‌سراغ شما می‌آید، گذشته و کارهای عظیم خدا در زندگی‌تان را مرور کنید. خدا، ثابت و غیر‌قابل تغییر است و نیازهای آیندۀ شما را نیز فراهم خواهد کرد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
شخصی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد و نجات می‌یابد از نظر خدا پاک و مقدس به‌حساب می‌آید. او باید در اعمال و رفتار خود نیز این پاکی و قدوسیت را به‌عمل آورد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
وقتی شخصی نگران می‌شود یعنی به خدا شک دارد و او را به‌درستی نمی‌شناسد. راه حل مناسب این است که، هر‌روزه کتاب‌ مقدس را مطالعه کنید تا به شخصیت حقیقی پدر آسمانی پی ببرید.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
رابطۀ ما ایماندارانِ به مسيح با خدا تحت ضوابط و مقررات و شریعت نیست، بلکه رابطۀ ما بر مبنای محبت است. خلقت تازه یا تولد دوباره نخستین موهبتی است که در اثر نجات، نصیب شخص ایماندار می‌گردد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
انسان برای رهایی از هلاکت ابدی نیاز به نجاتی دارد که خدا برای انسان فراهم کرده است. او باید با توبه از گناه و ایمان به مسیح خداوند به سوی خدا بازگشت کند و این نجات را دریافت نماید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
خدایی که با ظرافت و زیبایی، علف‌ها و گل‌های صحرایی را که در آتش سوخته می‌شوند آراسته نموده است، چقدر بیشتر نیازهای کسانی که در مسیح فرزندان او شده‌اند را مهیا خواهد ساخت.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
کسی که می‌خواهد نجات و رستگاری را حاصل نمايد، بايد از گناه توبه کند و به عيسی مسيح که در راه گناه انسان بر روی صليب مرد و روز سوم زنده شد ايمان بياورد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
وقتی خدا احتياجات یک پرنده را فراهم می‌کند، چقدر بیشتر نيازهای کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند را فراهم خواهد ساخت. باید نگرانی‌ها را به مسیح بسپاریم و انجام ارادۀ خدا را در اولویت قرار دهیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا بر‌اساس فیض خود ازطریق عیسی مسیح، نجات بشر را فراهم ساخته‌ است. سهم هر انسان برای بازگشت و دریافت نجات و حیات جاويدان، ایمان و اعتماد به مسیح و کار عظیم او بر صلیب می‌باشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
تمرکز بر مسائل دنیوی، وابستگی‌های دنیوی در ما پدید می‌آورد که باعث دوری از خدمت به خدا می‌شود. وقتی دید درستی در مورد پدر آسمانی خود داشته باشیم، دیگر نگران نخواهیم بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
برای غلبه بر نگرانی، بعد از ایمان و تولد دوباره در مسیح، لازم است از لحاظ روحانی در مسيح رشد کنيم. هرقدر بیشتر با شخصیت و کارهای پدر آسمانی‌مان آشنا شویم، بیشتر از نگرانی آزاد خواهیم شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
همه، گناهکارند و برای رهایی از گناه و حاکمیت شیطان، به نجات‌دهنده احتیاج دارند. خدا به‌وسيلۀ مسیح نجات را برای انسان گناهکار مهیا ساخت، تا هرکس به مسیح ایمان بیاورد نجات و حیات جاويدان يابد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
در روز عید پنطیکاست، روح‌القدس بر شاگردان مسیح نازل گشت و آنها را پُر ساخت. شاگردان با قوّت و شهامتی که روح‌القدس به آنها بخشيد، خبر مرگ و قیام و صعود پيروزمندانۀ مسیح را اعلام کردند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
اولين عيد پنطيکاست در عهد جديد، که حدوداً پنجاه روز بعد از قيام مسيح از مردگان واقع گرديد، روح خدا بر ايماندارانِ به مسيح قرار گرفت تا آنها را قوت بخشد و تبديل نمايد. وعدۀ خداوند به قوم خود در ارميا ۳۱: ۳۳ اين بود که "شريعت خود را در باطن ايشان خواهم نهاد و بر دلشان خواهم نگاشت، . . .".‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ انجیل مرقس در عهد‌ جدید، با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت اول).‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
نگرانی برای آینده باعث می‌شود که مسئولیت‌های زمان حال را به‌درستی انجام ندهیم و ناراحتی وجدان داشته باشيم و دچار افسردگی شويم. اساس غلبه بر نگرانی، ایمان به مسیح است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
انسان با ارادۀ آزاد، حاکمیت شیطان را پذیرفت و این باعث مرگ روحانی او گردید. برای نجات انسان لازم بود که ابتدا خدا راهی مهیا سازد و سپس انسان با قبول نقشۀ خدا، این هديۀ نجات را دریافت کند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسیح، ازلحاظ روحانی پسر خداست و مانند خدای پدر، ازلی و ابدی می‌باشد. مسیح آفرینش را از جانب خدای پدر تحقق بخشید و وقتی طبق ارادۀ پدر به این جهان آمد، خدای کامل و انسان کامل بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
تشویش و نگرانی، واکنش نادرست و گناه‌آلود ما در شرایط مختلف زندگی‌ست. اگر با طرز فکری درست و مطابق با کلام خدا با شرایط روبرو شویم، کارهایی که خدا برای ما در نظر دارد را انجام خواهیم داد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
بر اساس کلام خدا، عیسی مسیح از ازل ذات الهی داشت و با خدای پدر یکسان بود. خدا واحد و یکتا می‌باشد، ولی از سه شخص به اسامی پدر و پسر و روح‌القدس تشکیل گردیده که اين را تثلیث می‌نامیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
انسان با بررسی اسامی و صفات خدا در کتاب مقدس، می‌تواند خدای حقیقی را بیشتر بشناسد. خدا واحد است، اما در بطن این وجود واحد و یگانه، سه شخص متمایز يعنی پدر، پسر و روح‌القدس وجود دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
وقتی عیسی بر صلیب مُرد، او را دفن کردند و سنگ بزرگی در جلوی مقبره گذاشتند. اما در روز سوم عیسی از مردگان برخاست و بر بسياری از پيروانش ظاهر شد و بعد از چهل روز به آسمان صعود نمود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
کتاب مقدس دارای دو بخش عمده به نام عهد عتیق و عهد جدید است که در مجموع شامل شصت و شش کتاب می‌باشد. خدا در کتاب مقدس، شخصیت، اراده و نقشۀ نجات خود را بر بشر آشکار ساخته است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی در شام آخر، نان و نوشيدنی سرخ رنگ را به‌نشانۀ بدن و خون خود به شاگردانش داد. یهودا به‌خاطر سی سکۀ نقره عیسی را به دشمنانش تسلیم کرد و آنها او را شکنجه کردند و به صلیب کشیدند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع