رادیو مژده عمومی
[search 0]

برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
Loading …
show series
 
وقتی از چیزهای دنیوی پُر باشیم، دیگر اشتیاق و اشتهایی برای امور روحانی نداریم. هر‌قدر بیشتر کلام خدا را بخوانیم و در آن تعمق کنيم و در امور روحانی عمیق‌تر شویم، اشتهای روحانی ما بیشتر خواهد شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اولین قدم برای دریافت نجات، توبه است. توبه، درک زشتی گناه و تغيير فکر و تصمیم به دوری کردن از گناه است. قدم دوم، ایمان یا روی آوردن به خدا می‌باشد که بدون آن، کسی هرگز نجات و حیات نمی‌یابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما مسیحیان می‌دانیم که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به مسيح داده شده است. ما به‌واسطۀ مسیح، به قدرت عظیم خدا دسترسی داريم و خدا به ما قوت می‌بخشد تا برای جلال او کارهای نیکو انجام دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نجات، دریافت نمودن رستگاری و حیات تازه است. حیات تازه، یک تجربۀ روحانی و اخلاقی می‌باشد. همچنین نجات، حیات جاودانی است که از لحظۀ تولد تازه يا تولد روحانی انسان آغاز می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما با ايمان به مرگ و رستاخیز مسيح، از شریر رهایی یافته‌ایم و مسيحِ زنده پیوسته برای ما شفاعت می‌کند. ما ایماندارانِ به مسيح، اعضای یک بدن هستیم و باید یکدیگر را مهم بدانیم و فروتن باشيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نجات، از طریق داشتن اعتقادات خوب و اجرای مراسم مذهبی حاصل نمی‌شود. همچنین نجات، تنها رهایی از مجازات گناه و راه یافتن به بهشت نیز نمی‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انحطاط اخلاقی، بیگانگی از خدا و همچنين نتايج اجتماعی گناه ثابت می‌کنند که تأثيرات گناه همان‌قدر که خصوصی و شخصی است ديگران را نيز تحت تأثير قرار می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی در دعا می‌گوییم ما را از شریر رهایی ده، منظور این است که خدا از غرور و وسوسه‌های شيطان و گناهان روحانی و جسمانی ما را برهاند و ما را ياری نمايد که پيوسته ارادۀ خود را به خدا تسليم کنيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
داشتن تقصير و ناراحتی قلب و خاطر، جزو نتایج گناه هستند. حس شرمساری و پشيمانی و ترس، ازجمله عواملی هستند که باعث ايجاد ناآرامی قلب و وجدان انسان می‌شوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شیطان، ما را وسوسه کرده و فریب ‌می‌دهد که گناه کنيم. اما خدا اجازه می‌دهد که ما در آزمایش‌ها قرار بگیریم تا نیکویی از ما بیرون آمده و در نتيجۀ آزمایش‌های الهی، بیشتر به شباهت مسیح تبدیل شویم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دلیل اصلی نبخشیدن دیگران، غرور است. خدا با غرور مخالف است و فروتنان را سرافراز می‌کند. وقتی دیگران را می‌بخشیم، ذات و طبیعت الهی را در زندگی خود آشکار می‌کنیم و قلب خدا را شاد می‌سازيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
داشتن تقصير و ناراحتی قلب و خاطر، جزو نتایج گناه هستند. حس شرمساری و پشيمانی و ترس، ازجمله عواملی هستند که باعث ايجاد ناآرامی قلب و وجدان انسان می‌شوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا با فیض خود ما را بدون قیدوشرط در مسیح بخشيد و نجات داد، اما برای داشتن رابطه‌ای شفاف با خدا و رهایی از روحيۀ عدم بخشش، لازم است که ما نیز دیگران را ببخشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
گناه از قلب و وجود انسان سرچشمه می‌گیرد. بر طبق کلام خدا، آنچه از وجود و درون انسان صادر می‌شود، موجب ناپاکی او می‌گردد. گناه، عدم هماهنگی با خدا و به هدف نزدن است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر فقط بر نیازهای خود تمرکز نماييم، آنها در زندگی ما تبدیل به بت می‌شوند. عیسی می‌فرماید که اولویت‌های ما، نام خدا، پادشاهی و ارادۀ او باشد، زیرا اولویت خدا،عطا کردن نیازهای روزانۀ ما است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما هر‌روز در برابر وسوسه‌های گوناگون قرار می‌گیریم. امروز انتخاب با شما‌ست که در غربال خدا، که به‌جهت نجات است قراربگیرید یا در غربال شیطان، که منجر به هلاکت خواهد شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی گرسنگی و نياز خود را نزد خدا می‌بریم، عیسی قادر است همان‌گونه که در گذشته نیازهای جسمانی، روحانی، روانی و شخصیتی ما را برآورده کرده، نان کفاف امروز ما را نیز به ما ببخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نسل جوان، با انرژی و خلاقیت خود، قادر است چهرۀ دنیا را عوض کند. اگر می‌خواهید به هدف بزنید، باید اجازه دهید که مسیح وارد زندگی‌تان بشود، زیرا او هدف را می‌داند و شما را هدایت می‌نمايد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر ارادۀ عام خدا را که در کتاب مقدس برای ما آشکار شده است با جان و دل بپذیریم، ارادۀ خاص خدا را نيز برای زندگی شخصی خود درک خواهیم کرد. ارادۀ خدا همیشه نیکو می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هیچ موفقیتی با‌ارزش‌تر و مهم‌تر از اطمینان از نجات و حیات جاودانی نیست. اگر طالب حیات جاویدان با خدا هستید، باید به مسيح و واقعيت مرگ و قيام او از مردگان ایمان بیاورید و او را پيروی کنيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی می‌گوییم ای پدر آسمانی ما، پادشاهی تو بیاید، منظور این است که مالکيت تمام زندگی خود را تسلیم خدا می‌کنیم و از او می‌طلبیم که انسان‌های ديگر هم نجات یابند و وارد پادشاهی خدا شوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی در زندگی تجربۀ شخصی نداشته باشیم، تابع نظرات دیگران هستیم. طالب ملاقات روحانی با خدا باشيد، تا او را به‌صورت شخصی تجربه کنید. خدا با کسانی که طالب او هستند، ملاقات و صحبت می‌کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی می‌گوییم ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، اعلام می‌کنیم که تنها خدا لایق ستایش و پرستش می‌باشد. ما می‌توانیم با دل و زبان و سخاوت داشتن و مطيع و شکرگزار بودن، نام خدا را جلال دهيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
همانطور که امروزه در اسناد هر کشور اسامی مردم ثبت شده است، ازلحاظ روحانی نیز اسامی ما، یا در دفتر حیات با خدا یا در دفتر هلاکت با شیطان ثبت می‌شود. تصمیم با شما‌ست که کدام را انتخاب می‌کنيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی در دعای ربانی، آسمان را خانۀ پدر آسمانی معرفی می‌کند. در بهشت واقعی، شیطان و گناه وجود نخواهد داشت و از مرگ و ماتم و شيون و درد خبری نخواهد بود و ما خدای حقيقی را خواهيم پرستيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، در آخوری محقر و کثیف متولد شد و این آخور، تصویری از دل انسان می‌باشد. مسیح می‌خواهد دل کثیف و گناه‌آلود انسان را پاک سازد و در آن سکونت کند و آن را جلوه‌گاه جلال خویش نمايد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعای ربانی، الگویی است که عیسی به شاگردان خود داد. تنها از طریق ایمان به مسیح، می‌توانیم خدا را پدر آسمانی، خطاب کنیم و در این رابطۀ پدر و فرزندی، امنیت، شادی و آرامش حقیقی را تجربه کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی در آینۀ کلام خدا نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که همۀ ما انسان‌ها، گناهکار هستیم. تنها راه آزادی از گناه، ایمان به مسیح است که با مرگ خود بر صلیب، جریمۀ گناه انسان را پرداخت کرد تا ما را نجات بخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پرستش مسيحی، عکس‌العمل ايمانداران نسبت به نیکویی و محبت خدا می‌باشد. موسیقی، تنها روش پرستش نیست زیرا پرستش، امری روحانی و قلبی‌است. پس در روح و راستی خدا را پرستش کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شواهد متعدد درونی در دو انجیل جعلی و کاذب برنابا و همچنین تاریخ اسلام و تضادی که با کتاب مقدس و قرآن دارد، آشکار کنندۀ جعلی بودن انجیل برنابا می‌باشند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی با ایمان به مسيح و فروتنانه، بدون شک و تردید، بر طبق ارادۀ خدا و با روحیه‌ای شکرگزار دعا می‌کنیم، دعای ما مؤثر و ثمربخش خواهد بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
از نظر تاریخی دو انجیل برنابا وجود دارد، که یکی مربوط به قرن پنجم میلادی و بر اساس اعتقادات ناستیک‌ها بود و دیگری مربوط به قرن هجدهم است. هر دو انجیل برنابا، جعلی و کاذب هستند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در روز عید پنطیکاست، روح‌القدس بر شاگردان مسیح نازل گشت و آنها را پُر ساخت. شاگردان با قوّت و شهامتی که روح‌القدس به آنها بخشيد، خبر مرگ و قیام و صعود پيروزمندانۀ مسیح را اعلام کردند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انجیل کاذب برنابا، خداوندی و یگانه نجات‌دهنده بودن عیسی مسیح را رد می‌کند. قدیمی‌ترین نسخۀ موجود اين انجیل جعلی، متعلق به قرن هجدهم میلادی است و به‌لحاظ مطالعۀ باستانی هيچ اعتباری ندارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی بعد از قیام، چهل روز خود را بر شاگردانش ظاهر می‌نمود. او در چهلمین روز به شاگردان فرمود دراورشلیم منتظر تعميد با روح‌القدس بمانند. سپس با جلال، به آسمان و نزد خدای پدر صعود نمود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسای نجات‌دهنده، مسیح و خداوند می‌باشد. مژدۀ نجات، خوش‌ترین خبر موجود برای انسان است و کسی که به مسیح ایمان می‌آورد، نجات و حیات جاويدان را دریافت می‌کند و تا ابد با خدا زندگی خواهد کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح سه روز پس از مرگ بر صليب، روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده شد. قیام و رستاخيز مسيح، پايۀ اعتقادات مسیحی است و بر اين واقعيت شهادت می‌دهد که ما نیز در آينده بر خواهيم خاست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
تولد عیسی مسیح، منجی بشریت، جنبۀ جهانی و همگانی دارد. مسیح یک‌بار برای همیشه، به‌جهت نجات بشر مُرد و پس از سه روز از مردگان قیام نمود. با ایمان به مسیح، می‌توانید هدیۀ نجات را دریافت کنید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
قربانی حیوانات در عهد عتیق، نشانه‌ای از قربانی کاملی بود که در عهد جديد، گناه را برطرف می‌سازد. این قربانی کامل، مسیح است که با ریخته شدن خون و مرگش، نجات و حیات جاويدان را فراهم ساخت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی به‌وسيلۀ خیانت یهودا، تسلیم سران قوم یهود شد و او را شکنجه کردند، شلاق زدند و بر صلیب میخکوب نمودند. مسیحِ بی‌گناه، برای رهایی انسان از اسارت گناه و هلاکت، بر صلیب قربانی گشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، تمام‌کنندۀ تورات و نوشته‌های پیامبران است. در سراسر کتاب مقدس وعده‌های بسياری دربارۀ نجات‌دهنده و ملکوت ابدی الهی وجود دارد و هیچ بخشی از آن، قسمت دیگر را باطل نمی‌سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در شام فصح، وقتی عیسی با شاگردانش شام آخر را می‌خورد، نان را پاره کرد و با پیاله‌ای از عصارۀ انگور به شاگردان داد. عیسی با این کار نشان داد که خود او، برۀ قربانی حقیقی برای عید فصح، می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
قسمت‌های مختلف کتاب مقدس، به‌هیچ‌وجه یکدیگر را منسوخ و باطل ننموده‌اند، بلکه با‌هم مکاشفۀ کاملی را به‌وجود آورده‌اند. مسیح هدف و تمام‌کنندۀ شریعت می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یکی از وقایع مهم در انجيل مقدس، ورود پیروزمندانۀ مسیح به اورشلیم است. عیسی، پادشاه صلح و سلامتی، به اورشلیم آمد تا نجات را به ارمغان بیاورد. اما او در آينده برای داوری جهان خواهد آمد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دلایل متعددی وجود دارد که متوجه گرديم لازم بود خدا در جسم انسانی به این جهان بیاید. از‌جملۀ این دلایل، فراهم شدن قربانی برای گناهان بشر، شکست شیطان و نجات انسان می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انسان برای شناخت حقیقت، باید به کتاب مقدس متوسل شود. بر طبق کلام خدا، مسیح تنها نجات‌دهندۀ جهانیان است و مسیحیان وظیفه دارند که پيغام نجات‌بخش انجیل را به همۀ مردم اعلام کنند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بعد از توبه از گناه و ایمان به مسیح زنده، رستگاری واقعی را که فقط در مسيح يافت می‌شود، دریافت می‌کنیم. آنگاه به‌وسيلۀ قدرت روح‌القدس، قادر خواهیم بود از فرامین خدا اطاعت کرده و او را جلال دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در عهد‌ جدید، بیش از سیصد اشاره به بازگشت مسیح وجود دارد. بازگشت مسیح به این جهان، مرئی و حقیقی‌است و همه او را خواهند دید. کسانی که به مسیح ایمان ندارند مجازات خواهند شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بعد از توبه از گناه و ایمان به مسیح زنده، رستگاری واقعی را که فقط در مسيح يافت می‌شود، دریافت می‌کنیم. آنگاه به‌وسيلۀ قدرت روح‌القدس، قادر خواهیم بود از فرامین خدا اطاعت کرده و او را جلال دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شواهد و مدارک پزشکی و تاریخی زیادی وجود دارند، که بر حقیقت مرگ مسیح بر صلیب گواهی می‌دهند. هم‌چنین در اناجیل، واقعۀ مرگ مسیح ذکر گردیده و اين حقيقت در عهد‌ عتیق پیشگویی شده بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login