show episodes
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
نان روزانۀ ما، عنوان مجموعه‌ای از رازگاهان است که برای تقويت رابطه و رفاقت ايمانداران مسيحی با پدر آسمانی‌شان مفيد می‌باشد. عيسی مسيح فرمود: "انسان تنها به نان زنده نيست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود." (متی، فصل چهارم، آيۀ چهار)‏
 
Loading …
show series
 
کلمۀ انجیل یعنی مژده، همان خبر خوشی که مسیح به جهان اعلام نمود تا پیروان او طعم شیرین آزادی حقیقی را بچشند و از مرگ روحانی که نتیجۀ گناه انسان می‌باشد نجات یافته و حيات ابدی بيابند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس می‌آموزد که شوهر و زن، برای بنای رابطۀ زناشويی خود لازم است اختلافات‌شان را حل کنند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ازنظر کتاب مقدس نطفه، یک انسان واقعی است و ازبین بردن آن در هر مرحله‌ای از حالت جنینی، قتل عمد به حساب می‌آید. این نظر قطعی و روشن کلام خدا است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هیچ‌کس خدای پدر را ندیده است به‌جز عيسی مسيح پسر خدا، که نجات‌دهندۀ آسمانی است. تنها مسيح که از جانب خدا آمده، پدر آسمانی را دیده است و هر که به او ايمان بياورد حيات جاودان می‌يابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای درک بهتر از زندگی و کار مارتین لوتر رهبر نهضت پروتستان، باید اوضاع و احوال جامعۀ اروپا در آن زمان را بررسی کرد. در قرون وسطی مسیحیت بسیار دور از تعالیم حقیقی عیسی بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسب اطلاعات علمی در زمینۀ روابط جنسی در چارچوب ازدواج و کنار گذاشتن خودخواهی‌ها و بی‌توجهی به نیازهای طرف مقابل و ایجاد عشق و محبت، عوامل مهمی در موفقیت زندگی زناشویی است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عيسی مسيح، خدا را واحد و يکتا اعلام می‌کرد، اما او خدا را پدر خود نيز می‌خواند و خودش را با خدا برابر می‌ساخت. او فرمود، پدرم هنوز کار می‌کند و من هم کار می‌کنم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هفتمین گفتار مسیح، این اصل در زندگی را به ما یاد می‌دهد که بار نگرانی و تمام جزئیات زندگی خود را به خدا بسپاریم و با اعتماد کامل به پدر آسمانی در همۀ جنبه‌های زندگی تسلیم او باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسیح، به موجب پیشگویی انبیاء، بر صلیب جان داد و سه روز پس از مرگ زنده شد تا به ایمانداران خود نجات و زندگی جاودان ببخشد. نجات عظیمی که با خوشی بی‌پایان همراه است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، غریزۀ جنسی را در انسان قرار داده تا در چارچوب ازدواج از آن استفاده شود. اگر از روابط جنسی نامشروع پرهیز کنیم، خیلی از موارد مربوط به سقط جنین حل می‌شود که ازنظر خدا قتل عمد است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پنجمین گفتار عیسی به ما یاد می‌دهد مغرور نباشیم و با فروتنی نیاز‌های خود را به دیگران ابراز کنیم. و در ششمین گفتار، وقتی مسیح فرمود تمام شد، یعنی او به کمال کار نجات بشر را به‌اتمام رسانيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در کتاب اشعیای نبی نوشته شده، آنگاه چشمان نابينايان گشوده خواهد شد، و گوشهای ناشنوايان باز خواهد گشت. آنگاه لنگان چون غزال جست و خیز خواهند کرد، و زبان گنگ شادمانه خواهد سرایید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ازدواج در مسیحیت امری مقدس است. خدا ازدواج را از همان ابتدا برکت داد. این برکت ازیک‌‌طرف به منظور تولید مثل و باروری بود و از طرف دیگر برای هم‌دلی، مصاحبت و کمک به‌ يک‌ديگر.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسیح، تعصّبات مردم را که از غرور و دل گناه‌آلود آنها سرچشمه می‌گرفت، نادرست می‌دانست. او انسانها را بدون درنظر گرفتن نژاد و ملّیت و جنسیّت، یکسان دوست می‌داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح در تمام سختی‌ها سکوت کرده بود اما چیزی دردناک‌تر اتفاق افتاد که سکوتش را شکست. وقتی بار گناهان انسانها بر دوش مسیح بود، پدر روی خود را از او برگرداند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در کتاب اشعیای نبی نوشته شده، بنابراین خود خداوند به شما علامتی خواهد داد، اینک باکره‌ حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او را عمانوئیل يعنی "خدا با ما است" خواهد خواند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در مسیحیت وقتی می‌گوییم غریزۀ جنسی مقدس است، منظور اين‌است‌که روابط جنسی باید به آن شکلی مورد استفاده قرار بگیرد که خدا برطبق کتاب مقدس فرموده نه آن‌طور که دل‌ ما می‌خواهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عيسی مسيح فرمود، یقین بدان که هیچ‌کس نمی‌تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولّد یابد. آنچه از جسم تولّد بیابد، جسم است و آنچه از روح متولّد گردد، روح است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، می‌آموزد که در زندگی زناشويی، زن باید همسر خود را محبت و اطاعت کند و محترم بدارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
سومین گفتار مسیح به مادرش مریم مربوط می‌شود. او زمانی که می‌بایست بار تمام گناهان جهان را بر دوش بکشد، محبت فداکارانۀ خود را، با توجه نشان دادن به رنج مریم از خود بروز می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در امثال ‌سلیمان نوشته شده، دوستی هست که از برادر چسبده‌تر می‌باشد. عیسی فرمود، محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسی را مورد قضاوت قرار ندهیم، بلکه صبر کنیم تا مسیح برگردد چون او داور نهایی خواهد بود. نبايد دربارۀ جان دیگران قضاوت کنیم، یا اين‌که قضاوت کنیم فلان نطفه باید از بین برود یا نه!‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسیح، پس از ورود به معبد مقدس در اورشليم، یهوديان سودجو را بيرون راند. آنها با حرص و طمع خود، خانۀ خدا را به جايگاه مخفی دزدان تبديل کرده بودند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح در حال مرگ بر صلیب نیز شخصیت و هدف و تعهدش را بر ما نمایان ساخت. او در همان لحظه‌های پایانی، راهزنی که از او طلب نجات و آمرزش می‌کند را به سمت فردوس هدایت کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در یکی از مزامیر داوود می‌خوانیم، ایشان به من چشم دوخته،‌ می‌نگرند. رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه ‌انداختند. انجام این پیشگویی در انجیل شریف نوشته شده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زندگی انسان برای خدا بسیار ارزش دارد، بی‌نهایت بیش از آنچه تا‌بحال تصورش را کرده‌ایم. پس ما اجازه نداریم این زندگی‌ خداداده را از‌بین ببریم حتی در حالت جنینی آن.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی یحیی عیسی را دید که به‌ طرف او می‌آید، گفت، نگاه کنید این است آن برّۀ خدا که گناه جهان را برمی­دارد. این است آن کسی که درباره­اش گفتم که بعد از من مردی می­آید که بر من تقدّم و برتری دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اولین کاری که مسیح بر صلیب کرد دعا برای دشمنانش بود. او رحمت خدا را طلبید نه غضب او را. پس ما نیز باید با قلب بخشنده نسبت به کسانی که به ما بدی کردند زندگی کنیم و برای نجاتشان دعا کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
داوود پیامبر اعلام کرد، پسر را ببوسید مبادا غضبناک شود، خوشا‌به‌حال همۀ آنانی که بر او توکل دارند. در انجیل شریف نوشته شده که خدا دربارۀ عیسی مسیح فرمود، این است پسر محبوبم که از او خوشنودم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پولس ما را تشویق می‌کند که از شریعت و شریعت‌گرایی آزاد باشيم چون چیزهای ظاهری برای خدا مهم نیستند. خدا قلب و درون ما را می‌بيند و به انگیزه‌های ما توجه دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کلام و شهادت انبيای کاذب برخلاف کتاب مقدس است. آنان برای انجام مقاصد خود، معجزه می‌کنند و قدرت‌شان از طرف شیطان است. هر که الوهیت مسیح و مرگ و قيام او را رد کند از طرف خدا نیست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما در مقام شاگرد مسیح باید آماده شویم تا آموخته‌های خود را در معرض ارزیابی قرار دهیم و ثابت کنیم که درس خود را به‌خوبی آموخته‌ایم. در این صورت قادر خواهیم بود رسالت خود را به‌انجام رسانیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسیح فرمود، همان طوری که موسی در بیابان مار برنزی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هرکس به او ایمان بياورد صاحب حيات جاودان گردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شاید شرایط ما عوض نشود و رنج‌های ما ادامه پیدا کند، ولی خوانده شده‌ایم که در ایمان به مسيح بایستیم و بدانیم که خدا با ما است و اگر خدا پشتيبان ما است، کيست که بر‌ضد ما باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نيا‌ز‌های واقعی انسان فقط در عيسی مسيح برطرف می‌شوند چون او، مظهر خدا و خداوند است. آمرزش گناهان و حيات جاودانی با خدا که جزو نيازهای اصلی انسان است، در مسيح برای ما فراهم شده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login