show episodes
 
نان روزانۀ ما، عنوان مجموعه‌ای از رازگاهان است که برای تقويت رابطه و رفاقت ايمانداران مسيحی با پدر آسمانی‌شان مفيد می‌باشد. عيسی مسيح فرمود: "انسان تنها به نان زنده نيست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود." (متی، فصل چهارم، آيۀ چهار)‏
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا
 
دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا
 
در قسمت های ۱-۲۶ پاولا و فیلیپ از قصر نوی شوان شتاین دیدن می کنند و با پادشاه لودویگ رو به رو می شوند۰ از بندر هامبورگ گزارش دیده شدن یک کوسه ماهی را می دهند و در جشن کارناوال با چند جادو گر اشنا می شوند
 
Loading …
show series
 
همۀ انسان‌ها گناهکار و ناپاک هستند، زیرا از والدین خود یعنی آدم و حوا گناه را به ارث برده‌اند. تنها ازطریق ایمان به مسیح می‌توانید از اسارت نفس و گناه آزاد شوید و نور الهی در دل شما ساکن گردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
معجزات عيسی مسيح خداوند، به‌خوبی نشان‌دهندۀ مفهوم نجات و اثبات ادعاهای او می‌باشند. مسیح مردگان را با اقتدار الهی خود زنده می‌کرد و حق آمرزيدن گناهان را نیز داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انسان برای رهایی از هلاکت ابدی نیاز به نجاتی دارد که خدا برای انسان فراهم کرده است. او باید با توبه از گناه و ایمان به مسیح خداوند به سوی خدا بازگشت کند و این نجات را دریافت نماید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
همان‌گونه که چراغ دریایی با نور خود به کشتی‌ها کمک می‌کند تا به صخره‌ها برخورد نکنند و غرق نشوند، با ایمان آوردن به مسیح، نور الهی در زندگی شما تابان می‌شود و صاحب حیات جاويدان می‌شوید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شریعت برای ما حکم آینه را دارد که در آن می‌توانیم گناه و ناپاکی‌های وجود خود را ببینیم. خدا به‌خاطر مرگ و رستاخيز عیسی مسيح، ما را بر آن قدرت محکوم کنندۀ گناه و شریعت پیروز کرده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، مايل است همه را، به فرزندی قبول کند و به بندگی آنها خاتمه دهد. با توبه از گناه و ایمان به مسیح و ايمان به واقعيت مرگ و رستاخيز او، می‌توان فرزند خدا شد و از مزایای فرزندخواندگی بهره‌مند گشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسی که می‌خواهد نجات و رستگاری را حاصل نمايد، بايد از گناه توبه کند و به عيسی مسيح که در راه گناه انسان بر روی صليب مرد و روز سوم زنده شد ايمان بياورد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، امید بنی‌اسرائیل بود اگرچه بسياری از آنها او را رد کردند. اما هرکس به مسيح و واقعيت مرگ و قيام او ايمان بياورد، از‌لحاظ روحانی زنده می‌شود و دلی تازه و اميدی زنده می‌يابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
طبق کتاب مقدس، بالاترین حکم خدا، محبت است. اگر طالب محبتِ حقیقی هستیم باید به خدا مراجعه کنیم زیرا هیچ مرجعی جز خدا، که محبت خود را در نجات از طریق مسیح بر ما آشکار کرد، وجود ندارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا بر‌اساس فیض خود ازطریق عیسی مسیح، نجات بشر را فراهم ساخته‌ است. سهم هر انسان برای بازگشت و دریافت نجات و حیات جاويدان، ایمان و اعتماد به مسیح و کار عظیم او بر صلیب می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بعداز سلطنت هزار سالۀ مسیح و افتادن شیطان به دریاچۀ آتش، قيامت و داوری نجات‌نيافتگان انجام خواهد شد. کسانی که نامشان در دفتر حيات نوشته نشده باشد، به درياچۀ آتش افکنده خواهند شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هر سه جنبۀ احساس و اعمال و آداب، مهم هستند ولی کافی نمی‌باشند. آن چیزی که این‌ها را معنا‌دار می‌کند درست اندیشیدن برطبق کلام خدا است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بدون ایمان ممکن نيست بتوان خدا را خوشنود ساخت. نجات مسيحی، هديه و فيضی از جانب خداست. پایه و اساسِ ایمان راستین، بر کلام حقیقی خدا، کتاب ‌مقدس، استوار می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
همه، گناهکارند و برای رهایی از گناه و حاکمیت شیطان، به نجات‌دهنده احتیاج دارند. خدا به‌وسيلۀ مسیح نجات را برای انسان گناهکار مهیا ساخت، تا هرکس به مسیح ایمان بیاورد نجات و حیات جاويدان يابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
طبق اسناد تاریخی، از انسان‌های اولیه تا به امروز، اکثر مردم به زندگی بعداز مرگ اعتقاد دارند. کلام خدا نیز از دو قیامت سخن می‌گوید، که یکی به حيات جاويدان و دیگری به‌ هلاکت ابدی خواهد انجاميد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ویتالیک بوترین برنامه نویس و نویسنده روسی-کانادایی متولد سال ۱۹۹۴ در مسکو است. بوترین در سال ۲۰۱۱ توسط پدرش با بیت کوین آشنا شد و اولین دستاورد او در این زمینه تأسیس مجله بیت‌کوین با همکاری میهای آلیسی در سال ۲۰۱۱ بود.در سال ۲۰۱۵، ویتالیک بوترین، گاوین وود، جوزف لوبین و عده‌ی دیگری بلاک چین اتریوم را راه‌اندازی کردند. لینک مطلب:زندگینامه‌ی ویتالیک …
 
خدا همه‌چیز را زیر پای مسیح قرار می‌دهد ازجمله شیطان و مرگ را. عیسی مسیح بر آن‌ها پیروزی پیدا می‌کند و خود را در‌اختيار پدر قرار خواهد داد تا خدا کل در کل باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی حقيقتاً به مسیح ایمان می‌آورید، خدا به شما خلقت تازه و زندگی جدید عطا می‌کند. شما از دنیای ناامیدی به امید و از اسارت در زندانِ گناه و شيطان، به آزادی و آرامش حقيقی، منتقل می‌شوید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انسان با ارادۀ آزاد، حاکمیت شیطان را پذیرفت و این باعث مرگ روحانی او گردید. برای نجات انسان لازم بود که ابتدا خدا راهی مهیا سازد و سپس انسان با قبول نقشۀ خدا، این هديۀ نجات را دریافت کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
تا زمانی که نگاه شما بر شرایط و وضعیت دنیا باشد، نمی‌توانید بر ترس‌ها و نگرانی‌های خود غلبه کنید. با ایمان و اعتماد به مسیح خداوند و توکل به پدر آسمانی، می‌توانيد بر نگرانی غلبه کنید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، ازلحاظ روحانی پسر خداست و مانند خدای پدر، ازلی و ابدی می‌باشد. مسیح آفرینش را از جانب خدای پدر تحقق بخشید و وقتی طبق ارادۀ پدر به این جهان آمد، خدای کامل و انسان کامل بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
گناه، شکستن قوانین خداست و منجر به مرگ و جدایی از خدا می‌شود. گناه، توسط آدم و حوا وارد جهان شد و تباهی، فساد و مرگ را پدید آورد. اما خدا، ازطریق مسیح، راه نجات را برای بشر فراهم ساخت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای ایماندارانِ به مسیح، مرگ مفهومی ندارد. عیسیِ مسيح، با شکوه و جلال بازگشت خواهد نمود و این جهان را داوری خواهد کرد. آنانی که از راه ايمان به او نجات يافته‌اند ابديت را با خدا سپری خواهند کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شاید درحال‌حاضر در جامعه و شهر ما، کلیسا به نوعی فداکاری یا عمل خاص نياز داشته باشد و ما باید تحت هدایت روح خدا و به‌طرزی حکيمانه آن کار را برای بنای کلیسای خدا انجام دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انسان با بررسی اسامی و صفات خدا در کتاب مقدس، می‌تواند خدای حقیقی را بیشتر بشناسد. خدا واحد است، اما در بطن این وجود واحد و یگانه، سه شخص متمایز يعنی پدر، پسر و روح‌القدس وجود دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، داور عادل است و همۀ انسان‌ها را داوری خواهد کرد. فقط کسانی که به مسیح ایمان بیاورند، در پیشگاه خدا و داوری او سربلند خواهند شد، زیرا نه با اعمال‌شان بلکه توسط فیض عادل شمرده شده‌اند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در نظر خدا، همۀ انسان‌ها گناهکارند و ذات پاک خدا از گناه متنفر است. اما خدا، مسیح مقدس را از آسمان فرستاد تا از طریق او، انسان گناهکار را نجات بخشد. عیسی تنها شخص کاملاً بی‌گناه و عادل بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
سنگ محکی که در‌مورد عطايای روحانی باید داشته باشیم و خود را نيز با آن بسنجیم این‌است‌که، دراثر استفاده از این عطایا، کليسای خدا بنا و تقويت شود و نام مسيح خداوند جلال يابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کتاب مقدس دارای دو بخش عمده به نام عهد عتیق و عهد جدید است که در مجموع شامل شصت و شش کتاب می‌باشد. خدا در کتاب مقدس، شخصیت، اراده و نقشۀ نجات خود را بر بشر آشکار ساخته است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، روح است و دارای شخصیت می‌باشد. او جاودانی، غیرقابل‌تغییر، قادر مطلق، قدوس و محبت است. یگانه راه برای رفتن به‌حضور خدا، پاک شدن از گناه توسط ایمان به مسیح و قربانی او بر صليب است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، قبل از صعود به آسمان، وعدۀ تسلی‌دهنده و پشتیبان را داد که همان روح‌القدس است. روح‌القدس، يک شخص الهی است که تعلیم و شهادت می‌دهد، مسح و هدایت می‌کند و پيوسته مسیح را جلال می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عطایای روحانی را خدا به کليسا بخشيده تا برطبق تعاليم کتاب مقدس برای منفعت همگان مورد استفاده قرار گيرند. اين سه چیز باقی می‌ماند، ایمان، امید و محبت اما بزرگترین‌شان محبت است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دلایل متعددی وجود دارند که ثابت می‌کنند، عهد عتیق و عهد جدید به‌هیچ‌وجه تحریف نشده‌ است و در تمام طول تاریخ، خدا از کلام الهام شدۀ خویش محافظت نموده ‌است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login