show episodes
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا
 
دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا
 
در رادیو بورژوا، بهزاد طبیبیان، دانشجوی دکترای انستیتو مکس پلانک، و محمد ماشینچیان، سردبیر بورژوا، راجع به موضوعات و مباحث روز در حوزه اندیشه گفتگو میکنند. در فصل صفر تلاش ما دریافت نظرات و بهبود کیفیت رادیوبورژواست.
 
در قسمت های ۱-۲۶ پاولا و فیلیپ از قصر نوی شوان شتاین دیدن می کنند و با پادشاه لودویگ رو به رو می شوند۰ از بندر هامبورگ گزارش دیده شدن یک کوسه ماهی را می دهند و در جشن کارناوال با چند جادو گر اشنا می شوند
 
Loading …
show series
 
خدای کتاب مقدس، ازلی و ابدی می‌باشد. او داور است و مورد خدمت قرار می‌گیرد. او پادشاهی است که بر تخت جلوس نموده و تمام پادشاهان جهان در برابر او به‌زانو درخواهند آمد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در انجیل یوحنا، عیسی می‌فرماید: "نان حیات من هستم. هر ‌که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود، و هر که به من ایمان آوَرَد هرگز تشنه نگردد". مسیح نانی است که همیشه تازه و حيات‌بخش است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، ازلی و ابدی‌ست يعنی همیشه بوده و هست و خواهد بود. خدا تغییرناپذیر، قائم‌به‌ذات، سرچشمۀ حیات، حاضر در همه‌جا، قادر مطلق و دانای مطلق است. حکمت خدا بی‌انتها می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
تعالیم و رفتار عیسی، با رهبران مذهبی يهود بسيار فرق داشت. او خدا را بالاتر از همه‌چیز قرار می‌داد و مردم را به‌سوی ابدیت، رهبری می‌فرمود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما در دورۀ فیض به‌سر می‌بريم. اگر می‌خواهید امروز، فیض و محبت و راستی مسیح در زندگی‌تان جاری شود، کافی‌ست که از گناه توبه کنید و قلباً به مسیح و واقعيت مرگ و رستاخيز او، ایمان آورید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کتاب مقدس می‌فرماید که خدا، واحد است و کلمۀ واحد در زبان عبری به وحدانیت مرکب اشاره دارد. خدا درمورد خودش از ضمیر جمع استفاده می‌کند که نمایان‌گر پدر و پسر و روح‌القدس می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پس از قتل یحیی تعمید‌دهنده، مردم بر این باور بودند که عیسی همان پادشاه و رهاننده‌ای‌‌ست که آزادی آنان را با طغیان علیه امپراتوری روم، فراهم می‌سازد. اما پادشاهی عیسی با پادشاهی دنیا، فرق داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وفاداری ما به خدای زندۀ حقيقی، باعث می‌شود نام او در جهان جلال پیدا کند و مردم بدانند در این دنیا خدایی هست که زنده است و از خاصان خود مراقبت و حمايت می‌نمايد و آن‌ها را نجات می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، نور زندگی است. هر‌جا که نور باشد تاریکی می‌گريزد. اگر از عیسی بخواهيد که وارد قلبتان شود او تاریکی را از بین می‌برد و شما، فرزندخواندۀ خدا و هم‌ارث با یگانه پسرش خواهید شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یکی از مظاهر خدا در عهد عتیق، فرشتۀ خدا می‌باشد و خدا ازاین‌طریق خود را بر ابراهیم و افرادی دیگر آشکار می‌ساخت. همچنین در عهد جدید، خدا خود را توسط عیسی مسیح بر جهانیان آشکار نمود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، طوفان را آرام کرد و مردی را که گرفتار ارواح ناپاک بود شفا بخشید و هم‌چنین دختری را زنده کرد. شاگردان که شاهد این معجزات بودند می‌دانستند که او قدرت و توانایی خارق‌العاده‌ای دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما به ‌این دلیل خلق شده‌ایم که خدا را جلال دهیم و از او لذت ببریم. باید مقصود و هدف و معبود اصلی ما، خدا باشد. خدا برای نجات ما نقشه‌ای دارد و نقشۀ او این است که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدای حقیقی که در کتاب مقدس معرفی شده، روح است. او قادر می‌باشد که خود را به‌شکل مرئی ظاهر سازد، همان‌گونه که در مسیح به جهان آمد، تا خود را بشناساند. خدا، قدوس، عادل، پاک و نیک می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، دائماً سفر می‌کرد و به هرکجا که می‌رفت بیماران و اسیرانِ در روح را آزاد می‌کرد. مسیح بعد از مخالفت‌های سران مذهبی یهود، با روشی جدید، یعنی با مثل‌ها به مردم تعلیم می‌داد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
سلطنت خدای متعال، جاودانی خواهد بود و همۀ مردم در مقابل او هیچ هستند. خدا، سرنوشت تمام مردم را تعیین می‌کند و دارای قدرت و فیض ملوکانه است و هیچ‌کس نمی‌تواند او را از قدرت باز‌دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در انجیل یوحنا می‌خوانيم، "کلمه" که ازلی و دارای الوهيت کامل است، جسم گرديد و کلمه، همان عیسی مسیح است. او به این جهان آمد تا نجات و حیات جاودان را به هر کس که به او ایمان آورد هدیه دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
تعلیم صحیح در زندگی ایمانداران بسیار اهمیت دارد. تعلیم صحیح با متن کتاب‌ مقدس مطابقت دارد، همیشه باعث رفع تشنگی می‌شود و مسیح را با تمام مقام و بزرگی‌اش توصيف نموده و جلال می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، خادم افسر رومی را شفا داد و همچنین پسر يگانۀ بیوه‌زنی را زنده کرد. مسیح تمام کسانی را که با ایمان به‌سوی او قدم بر‌می‌دارند می‌پذیرد و به آن‌ها نجات و شفا می‌بخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، خداوندِ نجات است. او قادر است که فرزندانش را از آتش نجات دهد. همه‌چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بر‌حسب ارادۀ او خوانده شده‌اند باهم درکارند. او هيچ‌گاه ما را تنها نمی‌گذارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
روز پنطیکاست، روز تولد کلیسا است. در این روز روح خدا بر ایماندارانِ به مسيح نازل شد و در دل آنان ساکن گشت تا دل‌های آنها محل نگارش شریعت خدا شود. عید پنطیکاست، تحقق پیمان خداست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسانی که صدای خدای حقيقی را می‌شنوند و به‌جای پیروی از تعالیم انسانی، از تعالیم خدا در کتاب ‌مقدس‌، اطاعت و پیروی می‌کنند، آرامش واقعی و قدرت روحانی را تجربه خواهند ‌‌کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
حقیقتی که خدا می‌خواست به نبوکدنصر نشان دهد این بود که، من پادشاه کل جهان هستم و آینده را در دست خود دارم و بدان که من سلطنتی برقرار می‌کنم که بر صخره بنا شده و جاودانی خواهد بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
قیام مسیح از مردگان، یکی از دلایل اصلی شادمانی مسیحیان در روز عید پاک است. خبر خوشِ عید قیام مسيح این است که هر کس به مسیح ایمان آوَرَد، به‌وسیلۀ ایمان، بعد از مرگ هميشه با خدا خواهد زيست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ابراهیم که سالخورده بود، خادمش را نزد خويشاوندان خود فرستاد تا همسری برای اسحاق انتخاب کند. خادم ابراهیم در کنار چشمۀ آب با رفقه ملاقات کرد و او را برای ازدواج با اسحاق به کنعان آورد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یکی از مشهورترین موعظه‌های عیسی، موعظۀ سر کوه است. در این موعظه، عیسی معیارهای عالی اخلاقی را برای ايمانداران و پيروانش، تشریح می‌کند. این معیارها با اصول رایج جهان در‌تضاد هستند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسی به‌غير از خدای حقيقی از آینده کاملاً خبر ندارد و اوست که اسرار را از طريق کلامش کتاب مقدس مکشوف می‌کند. خدا اتحاد ایمانداران را دوست دارد و حضور او در جماعت آنان می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر به مسیح ایمان آورید، در او آزادی و شفا خواهید داشت. امروز اگر با فروتنی و ایمان، طلب بخشش و نجات کنید، مسیح قادر است تا شفا و آزادی را در زندگی‌تان جاری سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، به ابراهیم دستور داد اسحاق را قربانی کند تا ایمان ابراهیم در بوتۀ آزمایش، خالص‌تر و کامل‌تر شود. وقتی ابراهیم می‌خواست اسحاق را قربانی کند، خدا قوچی را به‌جهت قربانی مهیا ساخت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عيسی مسيح، در جواب علماء و ملايان يهود که از او ايراد می‌گرفتند و می‌گفتند چرا او با گناهکاران معاشرت کرده و غذا می‌خورد، با ذکر سه مثل، نشان داد که خدا نسبت ‌به گناهکاران محبت و شفقت دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید تا‌حد‌امکان از کوچکترین مسائل استفاده کنیم برای متعهد بودن و وفادار بودن به خدایی که بر صحنۀ جهان حاکم است و بر شرایط سخت زندگی من و شما نظارت دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی شاگردان بعد از قیام مسيح از مردگان، او را زنده دیدند، به واعظینی شجاع تبدیل شدند و مژدۀ نجات را بشارت دادند. مردم نيز چون شواهد قیام و صعود مسيح به آسمان را مشاهده ‌کردند، به او ايمان ‌آوردند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ابراهیم، در جرار گناهی را که در مصر مرتکب گشته بود دوباره انجام داد و ساره را به‌عنوان خواهر خود معرفی کرد. اما خدا ابی‌ملک را از این موضوع مطلع ساخت و ساره و ابراهیم را نجات بخشید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، به هر شهر و روستا که می‌رفت عدۀ زیادی از بیماران و جذاميان را شفا می‌بخشید. مسیح با تعالیم و زندگی خود نشان داد که باید نسبت به تمام مردم از هر طبقه‌ای که باشند محبت داشته‌باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در زندگی ما مسیحیان گاه خدا اجازه می‌دهد که سختی‌ها وارد شود تا از طريق وفاداری ما به خدا در حین مشکلات، مردم بدانند خدایی هست که حتی اگر هدایایش را از ما دریغ کند باز شايستۀ پرستش است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی روح‌القدس مسیح را از مردگان برخیزانید، تصدیق گرديد که عیسی، ‌همان "هستم"، يا خداوند است. و فرشتگان نیز در صبح یکشنبه شاهد قیام مسیح از مردگان بودند و بر اين حقيقت شهادت می‌دهند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دو فرشته که برای نابودی شهر سدوم آمده بودند، در منزل لوط شب را به‌سر بردند. لوط و دو دختر او به لطف خدا زنده ماندند و شهرهای سدوم و غموره ویران شدند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نکتۀ اصلی کتاب دانیال اين‌است‌ که چگونه خدا نقشه‌اش را که به ابراهیم وعده داده بود برای قوم اسرائیل انجام داده و به‌وسیلۀ تجربیات تلخ و شیرین اسرائيل، مقدمات ظهور پسر یگانه‌اش عیسی را فراهم می‌کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
سرود‌های مربوط به عید قیام کم هستند، اما بهترین سرود، در کلام خدا و توسط روح‌القدس الهام شده است. "خدا در جسم ظاهر شد"، اولین بندِ این سرود است که حقیقتِ خداوندیِ مسیح را آشکار می‌سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ابراهیم، به‌طرزی عالی از مهمانان پذیرایی کرد. یکی از آن سه مهمان، مسیحِ خداوند بود. خداوند ابراهیم را از نابودی و داوری شهر سدوم که مردمانی شریر و خطاکار داشت مطلع ساخت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، در راه جلیل با زنی سامری ملاقات کرد و به‌خاطر شهادت آن زن، عدۀ زیادی از سامريان به او ایمان آوردند. مسیح تعلیم می‌داد که خدا تمام جهانيان را دوست دارد و نباید تعصب نژادی یا مذهبی داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برا‌ی ‌اين‌که بتوانيم در مسيح رشد روحانی داشته باشيم به کلام خدا، کتاب مقدس و دعا احتیاج داریم. به ايمانی که در عمل ديده شود و خدمت نیاز داریم. به قدوسیت ومشارکت با ديگر ایمانداران نیازمنديم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هر کس که شک کند، نمی‌تواند تصمیم قاطعی بگیرد. کشاورزی که برای کارکردن منتظرِ هوایِ مساعد بماند، نه چیزی خواهد کاشت و نه چیزی درو خواهد کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، نام ابرام را به ابراهیم یعنی پدر امت‌های بسیار تغییر داد و انجام ختنه را به‌عنوان نشانۀ عهد خود با ابراهیم اعلام نمود. خدا حامله شدن ساره را از‌طریق سه ميهمان آسمانی به ابراهیم و ساره وعده داد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی عیسی به اورشلیم رفت عده‌ای در صحن معبد به‌جای عبادت خدا مشغول دادوستد بودند. عیسی ناراحت شد و همۀ سودجويان را‌ از آن مکان مقدس بیرون کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اشخاص روحانی، تشخیص و درک روحانی خوبی دارند. آن‌ها در مسيح رشد کرده و مطابق تعاليم کتاب مقدس عمل می‌کنند. افراد روحانی، تعهد می‌دهند و مسئولیت‌های خود را با امانت به‌انجام می‌رسانند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ابرام، برخلاف ارادۀ خدا با هاجر ازدواج کرد. وقتی هاجر حامله بود به‌خاطر بد‌رفتاری سارای به بیابان گريخت، اما خدا با هاجر در بیابان ملاقات کرد و او را تسلی بخشید و فرمود که نزد سارای برگردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شیطان از راه‌های مختلف سعی کرد که عیسی را وسوسه کند. پاسخ مسیح به وسوسه‌های شیطان، اطاعت کامل از خدای پدر بود. عیسی مردم را دعوت کرد تا با قبول پادشاهی خدا، برکات الهی را دریافت کنند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید با تمام وجود خود خدا را در نام مسيح خداوند بپرستیم. دستها به حضور او بلند کنیم، زانو بزنیم، شادی کنیم، سرود بخوانیم، فریاد بزنیم و اجازه دهیم که با هدايت روح‌القدس پرستشی واقعی داشته باشيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، خودش را در شخص عیسی مسیح، جسماً آشکار کرد و مسيح فرمود، من هستم. عيسی مسيح خود را هم‌ذات با خدای پدر و همانند او معرفی نمود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login