show episodes
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا
 
دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا
 
در رادیو بورژوا، بهزاد طبیبیان، دانشجوی دکترای انستیتو مکس پلانک، و محمد ماشینچیان، سردبیر بورژوا، راجع به موضوعات و مباحث روز در حوزه اندیشه گفتگو میکنند. در فصل صفر تلاش ما دریافت نظرات و بهبود کیفیت رادیوبورژواست.
 
در قسمت های ۱-۲۶ پاولا و فیلیپ از قصر نوی شوان شتاین دیدن می کنند و با پادشاه لودویگ رو به رو می شوند۰ از بندر هامبورگ گزارش دیده شدن یک کوسه ماهی را می دهند و در جشن کارناوال با چند جادو گر اشنا می شوند
 
Loading …
show series
 
در پیام به کلیسای پرغامس، عیسی آن کلیسا را سرزنش می‌کند زیرا تعالیم بلعام و نقولاویان وارد کلیسا شده بود. از ثمرات بد سازش کلیسا با گناهان جامعه، ورود تعالیم نادرست به کلیسا و انحراف آن بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انسان هرگز نمی‌تواند با تلاش خود آرامش واقعی را به‌دست آورد. به‌وسيلۀ ایمان به مسیح، می‌توانيد آرامش پايدار الهی را که حاصل بخشیده شدن گناهان و حضور مسیح در زندگی‌تان می‌باشد، دريافت کنيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دیدن و مشاهدۀ خود از زاویۀ صلیب و در آینۀ جمال عیسی مسیح، ما را فروتن می‌کند. فروتنی هدیه‌ای است که به همۀ کسانی که به مسيح ایمان می‌آورند عطا می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زناکارانی که توبه نمی‌کنند و به مسيح ايمان نمی‌آورند، نمی‌توانند وارد ملکوت خدا شوند بلکه در جهنم افکنده خواهند شد. مسیح اول عمل زنا را محکوم می‌کند و بعد به فکر و اشتیاق برای زناکاری می‌پردازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در پیام به کلیسای اسمیرنا، مسیح فرمود که از عذاب و فقر تو آگاه هستم، ولی با‌وجود‌این، توانگر هستی. مسیح به کسانی که تا دم مرگ به او وفادار بمانند، تاج حیات را خواهد بخشيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، مرد مفلوجی را شفا داد و گناهان او را آمرزید و این نشان‌دهندۀ الوهیت مسیح می‌باشد، زیرا تنها خدا می‌تواند گناهان را بیامرزد. آمرزش گناهان، تنها به‌واسطۀ توبه و ایمان به مسیح میسر می‌گردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
احتیاج واقعی انسان، روح‌القدس است و او آب حیات است که به زندگی روحانی مردۀ ما حيات و معنی می‌بخشد. کار روح‌القدس تبدیل است و او قلب و زندگی‌ انسان را تغيير می‌دهد تا زندگی پاکی داشته باشيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
درک انجيل عیسی مسیح، درک مژدۀ نجات از گناه و هلاکت و آتش جهنم، با درک واقعیت جهنم شروع می‌شود. بشارت دادن باید با مقدس بودن خدا و گناهکار بودن ما انسان‌ها شروع شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در کتاب مکاشفه، می‌بینیم که مسیح بر کلیساها تسلط دارد و به آنها اهمیت می‌دهد. کلیسای افسس به خاطر مسیح رنج می‌کشید و بردبار بود، اما عشق و علاقۀ نخستين خود را از‌‌دست داده بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نجات و آمرزش گناهان و شفا را نمی‌توانید با اعمال مذهبی و پول و ریاضت کشیدن به‌دست آوريد. تنها با ایمان به مسیح خداوند می‌توانید فیض عظیم و رایگان خدا را دریافت کنید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
به‌خاطر فيض خدا و ايمان به مسيح، می‌توانيم عادل محسوب شويم. مسيح خداوند، روی صليب تمام گناهان ما را بر خود گرفت و جریمۀ گناه بشر را پرداخت کرد. خداوند می‌خواهد که با او زندگی کنيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسانی که با فروتنی و صداقت و بدون ‌ریا نزد مسیح خداوند می‌آیند، او با آغوش باز آنها را می‌پذیرد. کسانی که پدر آسمانی، ايشان را به‌سوی مسيح جذب کند، نزد مسيح می‌آيند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا همان‌طور که در بن‌بست دریای سرخ، قوم اسرائیل را رهایی بخشید، در بن‌بست‌های زندگی ما نیز قادر است ما را برهاند و نام خود را جلال دهد. خدا وفادار می‌باشد و کافی‌ست به او توکل و اعتماد کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پدر آسمانی ما قادر است نه فقط نیازهای روحانی و معنوی ما را برآورده کند بلکه نیازهای جسمی ما را نيز با سخاوت بی‌نظير خود برطرف سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بن‌هور دید که یهودا مسیح را تسلیم می‌کند. او فهمید که پادشاهی مسیح از اين جهان نيست. مسیح بر صلیب مُرد و بعد از سه روز قیام کرد. سالها بعد خانۀ بن‌هور کانون کمک به پیروان ناصری شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یوحنا، در جزيرۀ پاتموس تحت تسلط روح‌القدس قرار گرفت و صدای مسيح خداوند را شنید که به او فرمود، آنچه را که می‌بینی بر طوماری بنويس و به اين هفت کلیسا، بفرست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زحمات ما از انسان‌هاست اما جلال ما از خداوند می‌آيد. زحمات ما در این جهان به‌خاطر مسیح ناقابل است. اما جلال ما در آینده به‌خاطر ایمان به مسیح و پیروی نمودن وفادارانه از او، پُرارزش خواهد بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
روز ورود مسیح به اورشلیم بن‌هور او را همراهی می‌کند و مسیح دو زن جذامی را شفا می‌دهد و بن‌هور می‌بیند که آنها مادر و خواهرش هستند. او نمی‌دانست در چه زمانی مسیح سلطنت خود را علنی می‌سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در کتاب مقدس امید به گونه‌های مختلف معرفی شده است، امید زنده، امید جلال و اميد مبارک. همچنين بدانيم که خدا همۀ چيزها را برای خيريت ايمانداران مسيحی به‌کار می‌‌برد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی خدا قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد، روزها در ستون ابر و شب‌ها در ستون آتش آنها را هدایت می‌کرد. بن‌بست جایی است که خدا ما را به آن هدایت می‌کند تا مطیع گردیم و به او توکل نماییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در کتاب مقدس، می‌بینیم که مسیح بر بیماری‌ها، بر طبیعت، بر مرگ، بر ارواح شریر و فرشتگان مقدس اقتدار دارد. عیسی مسیح خداوند، قادر مطلق و دانای کل و حاضر در همه‌جا می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عيسی مسیح، از ما انتظار دارد با سختی‌ها روبرو شویم و به‌خاطر نام او زحمت ببینیم اما از خدمت‌مان و تعهدمان نسبت به او و کلیسای او دست نکشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بن‌هور با تعدادی از مردان جلیلی سپاهی می‌سازد. آنها منتظر بودند که مسیح موعود ظهور کند تا جزو لشکر او بشوند. بن‌هور مسیح را يافته و می‌خواهد هم‌زمان با ورودش به اورشلیم، او را همراهی کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دو قدم نخست اطاعت از خدا، اول تعمید در آب است که یک‌‌بار انجام می‌شود و دوم شرکت در آيين شام خداوند در مجالس عبادت کليسايی‌ست. اين قدم‌های اطاعت، در زندگی هر فرد مسيحی ضروری هستند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در کتاب مقدس، نام‌ها و القاب بسیاری به عيسی مسیح نسبت داده شده است که همۀ آنها به‌وضوح نشان‌دهندۀ ذات الهی مسیح می‌باشند. عيسی مسیح، یگانه پسر خدا و تنها نجات‌دهنده و خداوند است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یک ایماندار مسیحی و فرزند راستین خدا، شریک دردها و رنج‌های مسیح می‌باشد. هویت شما با عيسیِ مسیحِ کتاب مقدس، مشخص می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مادر و خواهر بن‌هور که در زندان مبتلا به جذام شده بودند از زندان آزاد می‌شوند. آنها بن‌هور را می‌بینند که جلوی در خانه خوابیده و چون جذام داشتند به گورستان می‌روند. بن‌هور مصمم می‌شود آنها را پيدا کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شیطان برای مبارزه با ما، از ارواح شریر استفاده می‌کند. اين ارواح مخرب هستند، فکرهای پلید دارند و خداوندی مسیح را انکار می‌کنند. ارواح شریر با تعالیم دروغین، مردم را به‌سمت هلاکت سوق می‌دهند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
فقر و فروتنی مسيح، مرگ و رستاخیزش از مردگان، پیشگویی‌های او در مورد بازگشت خود به جهان، مقام عجیب او و نفوذش در دنیا، همگی بيانگر عجيب بودن مسيح می‌باشند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عمده‌ترین صفت یک فرزند خدا این است که چون به‌خاطر ایمانش به مسیحِ نجات‌دهنده، می‌خواهد از او پیروی نمايد، در این دنیا با رنج‌ها و سختی‌ها روبرو می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بن‌هور پس از توطئۀ مسالا شایعه می‌کند که کشته شده و عازم اورشلیم می‌شود تا مادر و خواهرش را پیدا کند. آنها در سلولی پنهانی در زندان اورشلیم سالها محبوس بودند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شیطان بزرگترین دشمن ما است. هیچ‌کس نمی‌تواند به‌تنهایی با شیطان مقابله کند و همگی به کمک خدا احتیاج داریم. راز موفقیت در جنگ روحانی، تکیه نمودن بر مسیح و مسلح شدن با اسلحۀ روحانی‌ست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بن‌هور در مسابقه شرکت نموده و در برابر چشمان هزاران نفر، مسالا را شکست می‌دهد. ارابۀ مسالا واژگون و خودش بشدت زخمی می‌شود. او تمام ثروتش را نیز بر سر این مسابقه شرط‌‌بندی کرده بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عواملی که باعث پیشرفت روحانی ما در اتحاد با مسيح می‌گردند، خواندن و مطالعۀ کتاب مقدس، دعا، رساندن مژدۀ نجات به دیگران و حضور در جلسات کلیسایی و داشتن مشارکت با ایمانداران می‌باشند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عجیب، یکی از اسامی عیسی مسیح است. تولد عیسی، بی‌گناهی او، پیشگویی‌های متعدد در کتاب مقدس دربارۀ او، محبتش نسبت به گناهکاران، بخشیدن گناهان، معجزات و تعالیم مسیح همگی عجیب هستند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای داشتن خدمت ثمربخش به خدا و ديگران بايد توجه داشته باشيم که برای چه خوانده شده‌ايم، علاقۀ ما چيست و چه احتیاجی وجود دارد. ما اعضای بدن مسيح هستیم و خداوند می‌خواهد از ما استفاده نمايد. ‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
‌شیخ و مباشر قدیمی پدر بن‌هور، او را تشویق می‌کنند تا قیامی مسلحانه علیه روم سازماندهی کند و پادشاهی که همان مسیح موعود باشد و قرار بود به‌زودی ظهور کند را علیه روم یاری دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نشانه‌های دیگر فرزندی خدا، سکونت روح‌القدس در قلب ما، گواهی روح‌القدس در درون ما و هدایت روح‌القدس در زندگی ما می‌باشد. روح خدا ما را یاری می‌دهد تا با پاکی و قدوسیت زندگی کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پادشاه آسمانی عیسی مسیح، شکوه و جلال خود را در آسمان ترک کرد و به این دنیای تاریک آمد تا به ما نجات و حیات جاويد بخشد. او امروز پشت درِ قلب شما ایستاده و می‌کوبد و می‌خواهد وارد قلب شما شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدای پدر، از طریق روح و کلام خود کتاب مقدس، ما را اصلاح می‌کند و این باعث می‌گردد که عوض شويم و شبيه مسيح گرديم. ارادۀ خدا برای ما ايمانداران مسيحی این است که به یکدیگر محبت داشته باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بن‌هور پی می‌برد که مسالا از حضور او در انطاکیه مطلع شده و درصدد از‌بین بردن اوست. شیخ، بن‌هور را تشویق می‌کند با استفاده از افراد و ثروت او، قیامی مسلحانه علیه روم سازماندهی کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
همۀ کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند، تولد تازه يافته و فرزندان خدا می‌شوند. از‌جمله نشانه‌های فرزندی، به شباهت پدر آسمانی درآمدن، داشتن عدالت و محبت و وجود اصلاح و تأديب از جانب خداست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انسانی که از خدا جدا است، از لحاظ روحانی مرده و در زندگی به‌طور مداوم رنج می‌کشد. مسیح تنها واسطۀ بین خدا و انسان است و از تمام دردها و رنج‌های شما باخبر می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ارادۀ خدا، درکتاب مقدس نوشته شده و وقتی با توبه از گناه و ايمان به مسيح خداوند، نجات و تولد تازه می‌يابيم، روح خدا در ما کار می‌کند و می‌توانیم با کمک کلام و روح خدا، ارادۀ خدا را انجام دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بن‌هور پنج سال در روم بود و بعد برای پیدا کردن مادر و خواهرش به مشرق زمین بازگشت. در انطاکیه مسالا دشمن قدیمی خود را دید و تصمیم گرفت در مسابقات ارابه‌رانی که مسالا در آن بود شرکت کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هدف ما ایمانداران مسيحی بايد دریافت پاداش و تاج از مسيح باشد. به‌وسیلۀ خویشتن‌داری و پرهیزکاری در زندگی مسيحی، واجد‌شرايط می‌شويم که در آينده از مسيح پاداش دريافت نماييم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
جدایی از خدا، درد و رنج و مرگ نتایج گناه آدم بود. اما مسیح بر طبق ارادۀ پدر آسمانی، بر صلیب مُرد و سپس از مردگان قيام نمود و زنده شد تا هرکس به او ایمان بیاورد، آمرزیده شود و با خدا متحد گردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر استاد را مصلوب کردند، شاگرد و غلام را نيز آزار رسانيده و حتی ممکن است به قتل برسانند. برای جفاها آماده و از روح‌القدس پُر باشیم و خواست و ارادۀ خدا را در هر شرایط پذيرفته و انجام دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بن‌هور، مورد توجه فرماندۀ ناوگان روم قرار گرفت. وقتی میان ناوگان روم و دزدان ‌دریایی نبردی درگرفت، کشتی غرق شد و بن‌هور جان فرمانده را نجات داد و آن فرمانده او را به‌ فرزندی‌ پذيرفت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login