show episodes
 
Artwork

1
نان روزانۀ ما

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
نان روزانۀ ما، عنوان مجموعه‌ای از رازگاهان است که برای تقويت رابطه و رفاقت ايمانداران مسيحی با پدر آسمانی‌شان مفيد می‌باشد. عيسی مسيح فرمود: "انسان تنها به نان زنده نيست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود." (متی، فصل چهارم، آيۀ چهار)‏
  continue reading
 
Artwork

4
دورۀ شاگردسازی

رادیو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
  continue reading
 
Artwork

4
فرزندان نور

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
  continue reading
 
Artwork

1
تمام کتاب

رادیو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
تمام کتاب، عنوان مجموعه برنامه‌های آموزنده‌ای است که تمام کتاب‌مقدس، از پيدايش تا مکاشفه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کلام خدا در انجيل مقدس می‌فرمايد: "تمام کتاب‌مقدس از الهام خداست و برای تعليم حقيقت، سرزنش خطا، اصلاح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد است،" (رسالۀ دوم به تيموتاؤس ۳: ۱۶)
  continue reading
 
Artwork

4
آواز نجات

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
  continue reading
 
Loading …
show series
 
فقط عیسی می‌تواند شکاف بین خدا و شما را برطرف سازد. مسیح فرمود راه منم، راستی منم و زندگی منم. هيچ‌کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلۀ من. هر‌کس به عیسی ایمان آورد فرزند خدا می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
مسیح، شخصیت خود را به‌عنوان یگانه منجی و خداوند، بر زن سامری مکشوف کرد و بر ما نيز آشکار می‌کند. خدای حقيقی، پرستندگانی را می‌طلبد که در روح و راستی او را پرستش کنند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا پیش ‌از آن‌که به ايمان مسيحی خود اعتراف نماييم، توسط کلامش در دل ما کار می‌کند و ما را آماده می‌سازد تا در زمان مناسب، به‌سبب فيض خدا و از راه ايمان به مسيح نجات بيابيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
وفاداری، جنبه‌ای ديگر از ثمرۀ روح‌القدس است. مسیح، تابه‌ابد نسبت به پيروانش وفادار خواهد بود و می‌خواهد طوری در زندگی ايمانداران و پيروان خود عمل کند که آنها نيز به اشخاصی وفادار تبدیل شوند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
رسالۀ پولس رسول به فيليپيان، خطاب به نخستين کليسايی است که او در خاک اروپا بنيان نهاد. پولس درزمان نگارش اين رساله، در روم زندانی بود. ويژگی بارز اين رساله، تأکيد آن بر شادی، اطمينان، اتحاد و پشتکار در ايمان و زندگی مسيحی است. اين رساله همچنين از علاقۀ عميق پولس به کليسای فيليپی حکايت دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آن‌چنان که هست خواهیم دید. هرکه در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می‌سازد، همان‌طور که مسیح پاک است. هرکه مسيح را دارد، حیات دارد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسیح، نقاب از روی گناهان زن سامری برمی‌دارد و آن زن به گناهکار بودن خود اعتراف می‌کند و به مسيح ايمان می‌آورد. ما نیز هرگز نمی‌توانیم گناهان خود را از خداوند عیسی مسیح، پنهان و مخفی کنیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
ما شبیه کسانی می‌شویم که با آنها وقت می‌گذرانیم. اگر مسیح منجی و شبان ما باشد و با او رفاقتی صميمی داشته و از روح‌القدس پُر باشیم، نیکویی و خيرخواهی در زندگی ما جاری و نمایان می‌شود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
تنها رحمت و فیض خدا در مسيح خداوند ا‌ست که باعث نجات ما گناهکاران می‌شود. کافی‌ست که به رحمت او اعتماد و به فيض او توکل داشته باشيم. او خدای قادر مطلق و سرشار از رحمت و فيض است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
نیکویی که مرکز شخصیت خداوند ما عیسی مسیح است، جنبۀ دیگری از ثمرۀ روح‌القدس می‌باشد. نقطۀ مقابل نیکویی و خيرخواهی، بدی و شرارت است و شرارت ممکن است با نقاب نیکویی خود را نشان دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده‌ایم، از صلح با خدا که به‌وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید، بهره‌مند هستیم. به‌وسیلۀ ایمان به مسیح، ما وارد فیض الهی شده‌‌ایم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
عیسی مسيح، به آن زن سامری وعدۀ آب حیات را داد. ما نیز وقتی از گناهکار بودن خود آگاه می‌شویم و مسیح را به‌عنوان خداوند و تنها نجات‌دهندۀ خود می‌پذیریم، نجات آسمانی و آب حیات را دریافت می‌کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عيسی بر صليب به آن جنايتکار توبه‌کار فرمود، خاطرجمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. اگر به‌ عیسی مسیح و مرگ و قيام او ايمان آوريد، می‌توانید مطمئن باشید که نجات و حيات جاويد داريد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
هدف عیسی هميشه به‌انجام رساندن خواست و ارادۀ پدر آسمانی بود. مسیح در کنار چاه یعقوب، با زن گناهکار سامری ملاقات کرد و دیوارها و موانع نژادی و فرهنگی را شکست تا آن زن را نجات بخشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا ما را که به‌علت خطاهای خود مرده بوديم به‌وسیلۀ کار عیسی مسیح زنده کرد و بخشيد. عیسی بر صلیب خود، سند محکومیت ما یعنی شریعت را میخکوب کرد و صلیب، مظهر رحمت و فيض خدا است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
مسيح خداوند، به جهان آمد تا ما را از گناه و موت نجات دهد و با خود متحد نمايد. مسیح آسمانی، از باکره‌ای متولد شد و بدون گناه زندگی کرد و مرد و قيام نمود تا نجات‌دهندۀ ما باشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
اگر خودخواه نباشيم و خود را در موقعیت ديگران قرار دهیم، مهربانی دیگران را نيز پذیرا باشیم و پیوسته دیگران را محبت کنیم، مهربانی مسيحی در ما رشد کرده و جزئی از شخصیت ما خواهد شد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
عیسی مسیح، به‌وسیلۀ خدای پدر فرستاده شد که به‌خاطر گناهان ما قربانی شود و از مردگان قيام نمايد و به آسمان صعود کند تا واسطۀ بین ما و خدا باشد. او احتیاجات ما را می‌داند و می‌تواند به ما امید دهد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا، برخلاف انسان‌ها به ظاهر نگاه نمی‌کند، بلکه به قلب اشخاص توجه دارد. مسیح اراده کرد تا ماهیت ذات الهی خود را بر یک زن سامری مطرود، آشکار سازد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مهربانی، جنبه‌ای ديگر از ثمرۀ روح‌القدس است. خودخواهی و غرور مانع نمايان شدن مهربانی در یک فرد مسيحیِ راستين ‌می‌شود. مهربانی واقعی، یک امر اساسی و ضروری برای زندگی مسیحی است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
عیسی، به‌ وعظ و گفته‌های خود عمل می‌کرد. ما می‌توانیم مطمئن باشیم که او به آنچه فرموده عمل می‌نمايد. زمانی که او فرمود گناهان‌تان را می‌بخشم، حتماً به‌ گفته‌اش عمل می‌کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
ديدگاه مسیحیت درمورد چگونگی وجود خدا و رستگاری بشر، با نظر ادیان ديگر متفاوت است. در مسیحیت، عيسی مسیح، ظاهر کنندۀ خدای نادیده می‌باشد و او تنها راه نجات انسان گناهکار است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
سرچشمه و منبع بردباری حقیقی، روح‌القدس است. وقتی با ايمان، متحمل سختی‌ها می‌شويم و نسبت به کسانی که ما را آزار می‌دهند صبور هستیم، ثمرۀ روح‌القدس را آشکار می‌کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عيسی بر صليب فرمود، ای پدر، اينان را ببخش زيرا نمی‌دانند چه می‌کنند. آنانی که قلباً به عيسی اعتماد می‌کنند و به لیاقت عیسی و شفاعت او، به‌حضور پدر می‌آیند، گناهان‌شان آمرزیده شده و نجات می‌يابند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خصوصیات دیگری که می‌توان دربارۀ افرادی که مسیح را رد می‌کنند بیان کرد، تملق‌گویی، تظاهر و لجبازی می‌باشند. انسان نباید در مقابل حقیقت مسیح و کلیسای او لجبازی کند. ‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
وقتی تعادل و هدف نداشته باشيم، از توانايی‌های خدادادی استفاده نکنيم، گناه اعتراف نشده در زندگی ما باشد و ديگران را نبخشيم، با خدا رابطۀ تنگاتنگ و مشارکت مسيحی نداشته باشيم، عشق صدمه می‌بيند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
غرور و ریاکاری، خصوصیات دیگری از افرادی هستند که مسیح را رد می‌کنند. اگر ما ايمانداران مسيحی می‌خواهیم در مسیح رشد کنیم باید تعلیم‌پذیر، توبیخ‌پذیر و صادق باشیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
بردباری و صبر، جنبه‌ای ‌ديگر از ثمرۀ روح‌القدس می‌باشد و به این معنا‌ست که دیرخشم باشیم و اگر عصبانی شديم گناه نکنيم. ما نباید عصبانیت خود را انکار کنيم، بلکه بايستی آن را مهار و کنترل نماییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
مسیحیان معتقدند که تنها راه نجات، مسیح است زیرا کتاب مقدس چنین می‌فرماید. روش مذاهب جهان بر پایۀ اعمال شخص است، اما در مسیحیت نجات و رستگاری، تنها با ایمان به مسیحِ خداوند میسر می‌شود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
گروه‌های مختلفی وجود دارند که مسیح را رد کرده و به او ایمان نمی‌آورند. خصوصيت اولین گروه از کسانی که مسیح را رد می‌کنند اين‌است‌که آنها‌ به‌خاطر شرارت قلب‌شان، بی‌دلیل از مسیح نفرت دارند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
يکی از عواملی که باعث ناآرامی می‌شود تشويش و دلهره برای موضوعات کم‌اهميت است. وقتی عيسی مسيح را در اولويت قرار دهيم و همۀ امور زندگی خود را به او بسپاريم، آرامش حقیقی خواهیم داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع