برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
Loading …
show series
 
وقتی از چیزهای دنیوی پُر باشیم، دیگر اشتیاق و اشتهایی برای امور روحانی نداریم. هر‌قدر بیشتر کلام خدا را بخوانیم و در آن تعمق کنيم و در امور روحانی عمیق‌تر شویم، اشتهای روحانی ما بیشتر خواهد شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر انسان در زندگی طبیعی خود، به حیات روحانی و جاودانی دست یابد، مثل اين است که ناگهان مجسمه‌ای از سنگ به یک انسان واقعی تبدیل شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اولین قدم برای دریافت نجات، توبه است. توبه، درک زشتی گناه و تغيير فکر و تصمیم به دوری کردن از گناه است. قدم دوم، ایمان یا روی آوردن به خدا می‌باشد که بدون آن، کسی هرگز نجات و حیات نمی‌یابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما مسیحیان می‌دانیم که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به مسيح داده شده است. ما به‌واسطۀ مسیح، به قدرت عظیم خدا دسترسی داريم و خدا به ما قوت می‌بخشد تا برای جلال او کارهای نیکو انجام دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
فقط عیسی مسیح است که می‌تواند خدا را آن‌طور که هست به انسان بشناساند. او که از مردگان قيام نمود و زنده است، وارد قلب همۀ کسانی می‌شود که به او ایمان می‌آورند و زندگی‌خود را به او می‌سپارند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نجات، دریافت نمودن رستگاری و حیات تازه است. حیات تازه، یک تجربۀ روحانی و اخلاقی می‌باشد. همچنین نجات، حیات جاودانی است که از لحظۀ تولد تازه يا تولد روحانی انسان آغاز می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای شادمان بودن در اميد، با فروتنی گناهان‌مان را به خدا اعتراف کنيم. از خدا بخواهیم که ما را از روح‌القدس پُر کند تا ثمرۀ روح در زندگی ما ديده شود و خدا را دوست بداريم و به او اعتماد نماييم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انسانِ جدا از خدا و دور از او، مثل کسی‌ست که پشتش زیر بار سنگین خم شده است. اگر به مسیح ایمان بیاورید، از گمراهی و فساد و تباهی نجات يافته و زندگی‌تان معنا و هدف واقعی پیدا خواهد کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نجات، از طریق داشتن اعتقادات خوب و اجرای مراسم مذهبی حاصل نمی‌شود. همچنین نجات، تنها رهایی از مجازات گناه و راه یافتن به بهشت نیز نمی‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسيحِ خداوند، همواره در زندگی ما حضور دارد و حضور او به ما امید می‌بخشد. یکی از نتايج مهم امید مسيحی ما این است که در سختی‌ها شجاع شده و می‌توانيم از امید خود دفاع کنیم و مسیح را جلال دهيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما با ايمان به مرگ و رستاخیز مسيح، از شریر رهایی یافته‌ایم و مسيحِ زنده پیوسته برای ما شفاعت می‌کند. ما ایماندارانِ به مسيح، اعضای یک بدن هستیم و باید یکدیگر را مهم بدانیم و فروتن باشيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انحطاط اخلاقی، بیگانگی از خدا و همچنين نتايج اجتماعی گناه ثابت می‌کنند که تأثيرات گناه همان‌قدر که خصوصی و شخصی است ديگران را نيز تحت تأثير قرار می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی نجات مسيحی و اميد را دريافت می‌کنيد، آماده باشيد که علت امیدتان را با ديگران درميان بگذاريد. اما مسيحِ خداوند را در دل خود تقديس نموده و شهادت شما با ملايمت و احترام باشد تا مسیح جلال یابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی در دعا می‌گوییم ما را از شریر رهایی ده، منظور این است که خدا از غرور و وسوسه‌های شيطان و گناهان روحانی و جسمانی ما را برهاند و ما را ياری نمايد که پيوسته ارادۀ خود را به خدا تسليم کنيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کلام خدا می‌فرمايد، زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
داشتن تقصير و ناراحتی قلب و خاطر، جزو نتایج گناه هستند. حس شرمساری و پشيمانی و ترس، ازجمله عواملی هستند که باعث ايجاد ناآرامی قلب و وجدان انسان می‌شوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در زندگی مسيحی، امید ما باید بر خدا و رحمت‌های او باشد. خدا از افرادی که او را محترم می‌دارند و بر رحمت‌هايش امیدوارند خوشنود است. ما نیاز به رحمت الهی داریم و پدر آسمانی ما رحمت‌کننده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شیطان، ما را وسوسه کرده و فریب ‌می‌دهد که گناه کنيم. اما خدا اجازه می‌دهد که ما در آزمایش‌ها قرار بگیریم تا نیکویی از ما بیرون آمده و در نتيجۀ آزمایش‌های الهی، بیشتر به شباهت مسیح تبدیل شویم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کلام خدا، کتاب مقدس می‌فرماید، این زمان، زمان مطلوب است و امروز، روز نجات! برای عده‌ای ممکن است امروز آخرین فرصت برای ملاقات‌با نجات‌دهنده و نجات‌شان باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
باید مطيع خدا باشيم، در اتحاد با يکديگر دعا کنیم و خدا جای اول را در زندگی ما داشته باشد. باید به فریاد فقرا و نيازمندان توجه داشته باشيم، با ديگران در صلح و صفا باشيم و با پشتکار دعا کنيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دلیل اصلی نبخشیدن دیگران، غرور است. خدا با غرور مخالف است و فروتنان را سرافراز می‌کند. وقتی دیگران را می‌بخشیم، ذات و طبیعت الهی را در زندگی خود آشکار می‌کنیم و قلب خدا را شاد می‌سازيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا می‌خواهد چشمان دل ما باز شود تا نجات او را درک کنيم. او می‌خواهد حق‌جويان ایرانی را نجات دهد و بر قلب ايشان سلطنت نمايد. خداوند می‌فرماید، در ایام آخر اسیران عيلام را باز خواهم آورد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
داشتن تقصير و ناراحتی قلب و خاطر، جزو نتایج گناه هستند. حس شرمساری و پشيمانی و ترس، ازجمله عواملی هستند که باعث ايجاد ناآرامی قلب و وجدان انسان می‌شوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعای ما باید بر اساس خواست و ارادۀ خدا باشد. باید مردم را از دل ببخشیم و قلبی شکرگزار داشته باشیم. باید با ایمان و انگیزۀ درست در حضور خدا دعا کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا با فیض خود ما را بدون قیدوشرط در مسیح بخشيد و نجات داد، اما برای داشتن رابطه‌ای شفاف با خدا و رهایی از روحيۀ عدم بخشش، لازم است که ما نیز دیگران را ببخشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نجات جان و روح‌، و همچنين خوشی و امنیت و سلامتی، ارث پدر آسمانی برای شما‌ست. خدا به‌عنوان پدر آسمانی شما در ايمان‌تان به عيسی مسيح زنده، این برکات را برای‌فرزندان خود مقرر نموده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
گناه از قلب و وجود انسان سرچشمه می‌گیرد. بر طبق کلام خدا، آنچه از وجود و درون انسان صادر می‌شود، موجب ناپاکی او می‌گردد. گناه، عدم هماهنگی با خدا و به هدف نزدن است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا می‌خواهد با ما رابطه و رفاقت داشته باشد مانند رابطۀ پدر با فرزندانش. چون ما مسيحيان می‌خواهیم با خدا مشارکتی صميمی داشته باشیم، بايستی خصوصیات پدر را که ثمرۀ روح‌القدس است بشناسیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر فقط بر نیازهای خود تمرکز نماييم، آنها در زندگی ما تبدیل به بت می‌شوند. عیسی می‌فرماید که اولویت‌های ما، نام خدا، پادشاهی و ارادۀ او باشد، زیرا اولویت خدا،عطا کردن نیازهای روزانۀ ما است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بارتيمائوسِ نابينا، به‌وسيلۀ ايمانش شفا يافت. شما نه به‌وسيلۀ اعمال و فرهنگ و پول و درآمد و اموال خود، بلکه از راه ايمان و اعتماد قلبی به عيسی مسيح خداوند، نجات و شفا و رهايی می‌يابيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما هر‌روز در برابر وسوسه‌های گوناگون قرار می‌گیریم. امروز انتخاب با شما‌ست که در غربال خدا، که به‌جهت نجات است قراربگیرید یا در غربال شیطان، که منجر به هلاکت خواهد شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیحی واقعی بايد همانند مسيح زندگی کند و رفتاری مسيح‌گونه داشته باشد. ارادۀ خدا این است که فرزندانش از او سرمشق بگيرند و از روی محبت زندگی کنند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی گرسنگی و نياز خود را نزد خدا می‌بریم، عیسی قادر است همان‌گونه که در گذشته نیازهای جسمانی، روحانی، روانی و شخصیتی ما را برآورده کرده، نان کفاف امروز ما را نیز به ما ببخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح زنده است و فقط از طریق ايمان به او و براساس کاری که او به‌خاطر ما آدمیان بر صليب انجام داده است، انسان می‌تواند از اسارت گناه و نتایج شوم گناه آزاد شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نسل جوان، با انرژی و خلاقیت خود، قادر است چهرۀ دنیا را عوض کند. اگر می‌خواهید به هدف بزنید، باید اجازه دهید که مسیح وارد زندگی‌تان بشود، زیرا او هدف را می‌داند و شما را هدایت می‌نمايد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
به‌خاطر امید عالی و مطمئنی که در مسيح داريم و حیات جاودانی که با خدا خواهيم داشت، خود را وقف نيکوکاری نماييم. مشتاقانه منتظر بازگشت مسيح باشيم و با امانت او را پرستش و خدمت نماييم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر ارادۀ عام خدا را که در کتاب مقدس برای ما آشکار شده است با جان و دل بپذیریم، ارادۀ خاص خدا را نيز برای زندگی شخصی خود درک خواهیم کرد. ارادۀ خدا همیشه نیکو می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی خداوند، از تمام مشکلات و نیازهای شما باخبر است. او می‌داند که چه کمبودها و گرفتاری‌هایی دارید و بهتر از اطرافیان‌تان شما را درک می‌کند. او برای نجات و رهایی شما بر روی صلیب قربانی شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هیچ موفقیتی با‌ارزش‌تر و مهم‌تر از اطمینان از نجات و حیات جاودانی نیست. اگر طالب حیات جاویدان با خدا هستید، باید به مسيح و واقعيت مرگ و قيام او از مردگان ایمان بیاورید و او را پيروی کنيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما انسانها شبیه خدایی می‌شویم که می‌پرستیم. ما ايمانداران به مسيح، به اميد سهيم شدن در جلال خدا شادی می‌کنيم. اگر با مسيح متحد باشيم و دل‌مشغولی ما جلال خدا باشد، تدريجاً به شباهت خدا در‌می‌آییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی می‌گوییم ای پدر آسمانی ما، پادشاهی تو بیاید، منظور این است که مالکيت تمام زندگی خود را تسلیم خدا می‌کنیم و از او می‌طلبیم که انسان‌های ديگر هم نجات یابند و وارد پادشاهی خدا شوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدای پدر، نه تنها دلسوز است بلکه او امین و عهد نگهدار نيز می‌باشد. خدا به ايمانداران خود می‌فرمايد، من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی در زندگی تجربۀ شخصی نداشته باشیم، تابع نظرات دیگران هستیم. طالب ملاقات روحانی با خدا باشيد، تا او را به‌صورت شخصی تجربه کنید. خدا با کسانی که طالب او هستند، ملاقات و صحبت می‌کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
روح قدوس خدا ما ايمانداران به مسيح را ياری می‌دهد که زندگی پاک و مقدسی داشته باشيم. ما به‌وسیلۀ ايمان به مسيح، عادل و مقدس محسوب شده‌ايم و مشتاق آيندۀ پُرشکوه خود هستيم که شبيه مسيح گرديم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی می‌گوییم ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، اعلام می‌کنیم که تنها خدا لایق ستایش و پرستش می‌باشد. ما می‌توانیم با دل و زبان و سخاوت داشتن و مطيع و شکرگزار بودن، نام خدا را جلال دهيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیحی که به‌خاطر گناهان ما برروی صلیب جان داد و پس از مرگ دوباره زنده شد، قادر و مایل است که قلب انسان را از گناه پاک کند و در آن ساکن شود و به انسان آرامش درونی و پایدار ببخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
همانطور که امروزه در اسناد هر کشور اسامی مردم ثبت شده است، ازلحاظ روحانی نیز اسامی ما، یا در دفتر حیات با خدا یا در دفتر هلاکت با شیطان ثبت می‌شود. تصمیم با شما‌ست که کدام را انتخاب می‌کنيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
جنبۀ ديگر امید مسيحی ما این است که آن نیکی مطلق که خدا در زمان ایمان آوردن به مسيح به حساب ما گذاشته، در آينده به کمال خواهد رسيد. پس در حال حاضر در انتظار انجام اميد خود به‌سر می‌بريم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی در دعای ربانی، آسمان را خانۀ پدر آسمانی معرفی می‌کند. در بهشت واقعی، شیطان و گناه وجود نخواهد داشت و از مرگ و ماتم و شيون و درد خبری نخواهد بود و ما خدای حقيقی را خواهيم پرستيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسی که به‌دنبال انسان گمشده است، خدای پُرمحبت می‌باشد. مسيح، مظهر خدا به جهان آمد تا ما را پيدا کند و نجات دهد. مسيح می‌خواهد به او ايمان آوريم و از او خوشی و آرامش و محبت دريافت کنيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login