show episodes
 
ن
نان روزانۀ ما
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
نان روزانۀ ما

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
نان روزانۀ ما، عنوان مجموعه‌ای از رازگاهان است که برای تقويت رابطه و رفاقت ايمانداران مسيحی با پدر آسمانی‌شان مفيد می‌باشد. عيسی مسيح فرمود: "انسان تنها به نان زنده نيست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود." (متی، فصل چهارم، آيۀ چهار)‏
  continue reading
 
شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
  continue reading
 
ف
فرزندان نور
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
فرزندان نور

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
  continue reading
 
ت
تمام کتاب
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
تمام کتاب

رادیو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
تمام کتاب، عنوان مجموعه برنامه‌های آموزنده‌ای است که تمام کتاب‌مقدس، از پيدايش تا مکاشفه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کلام خدا در انجيل مقدس می‌فرمايد: "تمام کتاب‌مقدس از الهام خداست و برای تعليم حقيقت، سرزنش خطا، اصلاح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد است،" (رسالۀ دوم به تيموتاؤس ۳: ۱۶)
  continue reading
 
آ
آواز نجات
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
آواز نجات

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
  continue reading
 
Loading …
show series
 
بر اساس کلام خدا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند. برای اثبات این که ما گناهکار هستیم و نتوانستیم به آن کمالی که خدا انتظار دارد برسیم، می‌توانیم خود را با استاندارد ده فرمان خدا بسنجیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
بسیاری از حقوقی که افراد برای خود درنظر می‌گیرند، حقوق کتاب مقدسی نیست، بلکه نوعی توقع می‌باشند. ما باید حقوق خود را براساس کتاب مقدس بشناسیم و تحقق آن‌ها را به دستان خدا بسپاریم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
عيسی بر صليب فرمود، تمام شد. او آنچه را که برای نجات انسان گناهکار لازم بود، پيروزمندانه تمام کرد. او با خونش که برصليب ريخته شد آمرزش گناهان و حيات جاويدان را به‌طور کامل مهيا نمود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
یکی از بزرگترین مدارک و دلایل رستاخیز مسیح، تغییر و تبدیل شاگردان است. رستاخیز عیسی نیروهای پر قدرت اخلاقی و روحانی را آزاد نمود. او اکنون زنده است و روزی دوباره باز خواهد گشت.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
بزرگترین عاملی که باعث لطمه زدن به روابط ما با دیگران می‌شود، توقعات ما است. ما باید حقوق و توقعات خود را به دستان خدا بسپاریم و تمرکزمان را بر مسئولیت‌ها و وظایف خود معطوف کنیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خدا، خودش را در شخص عیسی مسیح، جسماً آشکار کرد و مسيح فرمود، من هستم. عيسی مسيح خود را هم‌ذات با خدای پدر و همانند او معرفی نمود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
تشنگی در کتاب مقدس نشانۀ دوری از خداست. عیسی زمانی که بر صليب گناهان ما و غضب خدا را برخود گرفته بود، فرمود تشنه‌ام. اين سخن عيسی، وقوع پيشگويی عهد عتيق در مزمور شصت و نهم بود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
عیسی مسیح خداوند با جسم بشری به جهان آمد تا بر صليب قربانی شود و هدیۀ حیات جاودانی را برای ما فراهم کند. عیسی، مانند یک پدر فداکار وقتی ديد که همه‌چیز به‌انجام رسيده، در‌پی رفع تشنگی خود برآمد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عيسی مسيح، نجات‌دهندۀ بشر، که خداوند و مظهر خدای نادیده است، به جهان آمد تا انسان را از گناه و اسارت و عاقبت گناه، که جهنم ابدی است نجات دهد.‏توسط راديو مژده
  continue reading
 
وضعیت دست نخوردۀ کفن مسیح در قبر و ظاهر شدن او بر شاگردان در مکانهای مختلف بر این شهادت می‌دهند که در حقیقت عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و زنده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
ما با الگو گرفتن از مسیح که امتيازات و حقوق آسمانی خود را کنار گذاشت و برای نجات ما فروتن شد، می‌توانیم بر خشم و عصبانیت پیروز شويم و برای دریافت حقوق خود به پدر آسمانی‌مان اعتماد کنیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
فیض خدا، نه تنها فیضی نجات‌بخش است و فیضی که گرسنگی و تشنگی روحانی ما را کاملاً برطرف می‌کند، بلکه فیضی است که مطمئناً، جايگاه ابدی‌مان را در حضور خدا حفظ می‌کند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خداوندی که بر صلیب مانند یک انسان فرمود تشنه‌ام، آسمان‌ها و زمین به‌وسيلۀ او هستی يافت. اما او به‌خاطر محبت عظیمش نسبت به ما، خفت و رنج صليب را تحمل کرد تا نجات ابدی برای ما مهيا شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
وقتی همانند مسیح فروتن شویم و به‌جای خدمت شدن، دیگران را خدمت کنیم، از حق خود برای داشتن راحتی جسمانی بگذریم و انضباط روزانه داشته باشیم، از اسارت خشم و عصبانیت آزاد خواهیم شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
ورود و خروج عیسی از این جهان فرا‌طبیعی بود. بدن مسیح ناپدید شد اما نه توسط انسانها بلکه توسط خدا برخیزانیده شد. شواهد رستاخیز مسیح بسیار قوی هستند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
ما باید از مسیح الگو بگیریم و تمام حقوق خود در مورد شهرت و نیک‌نامی را به دستان پدر آسمانی بسپاریم، آن وقت وارد بلوغ روحانی می‌شویم و می‌توانیم بر خشم و عصبانیت پیروز گردیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
در عیسی هیچ اثری از گناه دیده نمی‌شد زيرا در او هيچ اثری از خودخواهی نبود. چنین وارستگی به ‌معنای محبت می‌باشد و خدا محبت است. خدا محبت خود را نسبت به ما ثابت کرده‌ است زیرا وقتی هنوز گناهکار بودیم، مسیح به‌خاطر ما مرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
خدا در پی ایجاد رابطه با ما است. او می‌خواهد که ما مانند فرزندان عزیزش با او رابطۀ پدر و فرزندی داشته باشیم. خدا در مسيح، جريمۀ گناهان‌ ما را پرداخت کرد تا بتوانیم با آزادی به حضور او برویم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ جاهای اشغال شده درارتباط با فروتنی در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی بر صليب فرمود، تشنه‌ام. او مانند ما از هر‌لحاظ وسوسه شد بدون اينکه گناه کند. پس با‌دليری به تخت فيض نزديک شويم تا رحمت يافته و در وقت احتياج از او فيض يابيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عیسی بر صليب گناهان ما را بر خود گرفت و به‌طور موقت جدايی از خدا را تجربه کرد. اما کسانی که عيسای خداوند را به‌عنوان منجی خود در این جهان قبول نکنند، برای هميشه از خدا جدا خواهند بود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسیح برخلاف ما انسانها بی‌گناه بود و به همین علت می‌توانست نجات‌دهنده باشد. عیسی در تعالیمش بر بیگناهی خود شهادت داد و این نشان می‌دهد که او شخصی بی‌نظیر با شخصیتی منحصربه‌فرد است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
ما باید مانند عیسی مسیح که از حقوق خود صرف‌نظر کرد تا مأموریت الهی را به‌انجام برساند، از حقوق خود بگذریم و همه‌چیز را به دستان پدر آسمانی بسپاریم و بر مسئولیت‌های خود متمرکز باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جان‌های شما آرامی خواهد یافت.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
در این آیات موضوعات ورود عزرا به اورشلیم، مدرکی که اردشیر شاهنشاه به عزرا داد، عزرا خدا را ستایش می‌کند، کسانی که از تبعید برگشتند، عزرا درصدد یافتن لاویان، دعوت عزرا از مردم برای دعا و روزه، هدایایی برای معبد بزرگ و بازگشت به اورشلیم مطرح شده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
به‌خاطر کار عظیم عیسی بر صليب و محبت عجيب خدا، ما اجازه داریم به‌ درگاه خدا وارد شويم و او را پدر خطاب کنیم. واقعيت آنچه عيسی بر صليب متحمل شد، باید برای ما انگیزۀ داشتن زندگی مقدس باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار و وقتی او تو را سرزنش می‌کند ناامید نشو، زیرا خداوند هر که را که دوست دارد تأدیب می‌کند، و هر که را به فرزندی می‌پذیرد تنبیه می‌نماید.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
خشم و عصبانیت، بسیار مخرب است و باعث صدمۀ زیادی به زندگی شخص و اطرافیان او می‌شود. برای پیروزی بر خشم و عصبانیت، باید طرز تفکر ما دربارۀ زندگی و دیگران، مانند عیسی مسیح باشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
عیسی مسیح به شیوه‌های مختلف خود را معرفی کرد. با توجه به ادعاهای صریح و غیر‌صریح و عملی او، در می‌یابیم که تنها مسیح می‌تواند نجات بخشد و انسانها را برای حیاتی جدید برخیزاند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
  continue reading
 
عيسی بر صليب با صدای بلند فرياد کرد، خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ به‌خاطر رنج عیسی بر صليب، جدایی ما از خدا برطرف شد و حالا منجی ما عيسی، نزد خدای پدر برای ما شفاعت می‌کند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
اکنون که خداوند نزدیک است، نزد او بازگردید و به درگاه او دعا کنید. شریران راه‌های خود را ترک کنند و بدکاران افکار خود را تغییر دهند. بگذارید آنها نزد خداوند خدای ما بازگشت کنند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
هر کس که در جستجوی حقیقت است باید حاضر باشد که به ادعاهای مسیح توجه نماید زیرا از این طریق پی خواهد برد که واقعاً او کیست.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
مسیح، با ميل خود و به‌خاطر عشق و ترحم خدا نسبت‌ به ما گناهکاران، رنج صلیب را متحمل شد و به ما مسيحيان آموخت که باید در هر‌وضعیت و شرایطی مطیع ارادۀ خدا باشیم و دعا و شکرگزاری کنیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع