برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
آ
آواز نجات

1
آواز نجات

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
 
ت
تمام کتاب

1
تمام کتاب

رادیو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
تمام کتاب، عنوان مجموعه برنامه‌های آموزنده‌ای است که تمام کتاب‌مقدس، از پيدايش تا مکاشفه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کلام خدا در انجيل مقدس می‌فرمايد: "تمام کتاب‌مقدس از الهام خداست و برای تعليم حقيقت، سرزنش خطا، اصلاح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد است،" (رسالۀ دوم به تيموتاؤس ۳: ۱۶)
 
ن
نان روزانۀ ما

1
نان روزانۀ ما

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
نان روزانۀ ما، عنوان مجموعه‌ای از رازگاهان است که برای تقويت رابطه و رفاقت ايمانداران مسيحی با پدر آسمانی‌شان مفيد می‌باشد. عيسی مسيح فرمود: "انسان تنها به نان زنده نيست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود." (متی، فصل چهارم، آيۀ چهار)‏
 
ف
فرزندان نور

4
فرزندان نور

راديو مژده, Radio Mojdeh

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
Loading …
show series
 
ما ايمانداران مسيحی، در‌هرکجا که باشيم باید کارهای نیکو بکنیم، به‌خاطر اینکه خداوند، ما را برای انجام کارهای نيکو و پیش‌برد ملکوتش نجات داده است. ما شاهدان خداوند هستیم و بايستی او را جلال دهيم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
عيسی مسیح، به این دنیا آمد تا هرکس را که به او ایمان می‌آورد، به قلمرو ملکوت خدا وارد کند. وقتی به مسیح ایمان می‌آورید، زندگی شما تغيير می‌کند و خلقتی تازه می‌شوید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در این آیات با ماجراهای اسحاق یعقوب را برکت می‌دهد، بازگشت عیسو از شکار، اسحاق یعقوب را نزد لابان می‌فرستد، عیسو زن دیگری می‌گیرد و رؤیای یعقوب در بیت‌ئیل آشنا می‌شویم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
یوحنا خدا را پدر آسمانی ما معرفی کرده و بر لزوم طرز زندگی شایستۀ فرزندان خدا تأکید می‌کند. فرزند‌خواندگی صرفاً یک لقب یا امری احساسی نیست، بلکه یک حقیقت عینی به‌‌سبب فیض خدا می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خداوند ما، خدایی‌ست که شروع‌های دو‌باره و چندباره و فرصت‌های مجدد به ما می‌دهد. او حساب بدی را نگاه نمی‌دارد، مغفرت او بی‌نهایت است و گناهان ما را از ما دور می‌کند و به‌ياد نخواهد آورد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، به این جهان آمد تا اعمال و طرح و نقشه‌ای را که شیطان برای نابودی بشر در‌نظر داشت، باطل سازد. مسيح، مسیر قطاری را که به‌طرف هلاکت و نابودی می‌رفت، به‌سمت ملکوت خدا عوض می‌کند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
یوحنا تأکید می‌کند که پیام انجیل و کلام خدا باید در مسیحیان بماند، و همچنین او از اهمیت ثابت ماندن در خدا سخن می‌گوید. رابطۀ ما با خدا زنده و واقعی است و اگر در او بمانیم، ثمرات بسيار خواهیم آورد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
تا شما شخصاً محبت خدا را نپذیرید و تا موقعی که دارای صلح و آرامش واقعی الهی نباشید، هیچ‌کس قادر نخواهد بود آن را برایتان توضیح دهد. فکر و مغز محدود شما قدرت ندارد محبت عظیم خدا را درک کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عيسی مسيح، يک‌بار جانش را به‌عنوان قربانی به خدا تقديم نمود تا بار گناهان آدمیان را به‌دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود، به‌منظور کفارۀ گناهان نخواهد آمد بلکه برای نجات آنانی که چشم‌براه او هستند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا هر‌کدام از ما را برای طرحی خاص آفريده و در اين جهان قرار داده است. باید به مسيح ايمان بياوريد تا انرژی عظیم وجود شما کشف شود و زندگی‌تان پُربار گردد و مانند چشمه‌ای دیگران را سیراب کنید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
علامت اصلی روزهای آخر، دشمنی و مخالفت با مسیح و خداوندی او و کار عظیم او بر صليب برای نجات بشر می‌باشد. ما تنها با کمک روح‌القدس می‌توانیم به خداوندی عیسی مسیح ایمان بیاوریم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی دانش کامل داشت و فکر او مانند افکار ما انسان‌ها محدود نبود. او از قلمرو غیرمحدود روح باخبر بود و به جهان آمد که تا‌حدی ما را با عجایب و تسلی و صلح و آرامش این عالم نامرئی آشنا سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
آنچه که امروزه در دنیا مشاهده می‌شود، ثمرات بذر نفرت و کینه‌ای‌ست که دیگران در گذشته کاشته‌اند. هر‌چه بکاری همان را درو خواهی کرد. پس بذر نیکوی ایمان به مسیح و دوستی و محبت را بکاریم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
در این آیات موضوعات فرزندان دیگر ابراهیم، فوت ابراهیم، فرزندان اسماعیل، تولد عیسو و یعقوب، عیسو حق نخست‌زادگی خود را می‌فروشد، اقامت اسحاق در جرار، آشتی اسحاق و ابی‌ملک و همسران بيگانۀ عيسو مطرح شده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دنیا، سيستم گناه‌آلود و جامعه‌ای است که افرادش از امیال نفسانی و تمایلات شهوانی خود پیروی می‌کنند. یوحنا هشدار می‌دهد که به دنیا دل نبندید تا گرفتار شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی نشوید.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
عیسی مسیح، از آسمان به اين جهان آمد تا محبت خدا را نسبت به باجگیران، فاحشه‌ها و سایر گناهکاران نشان بدهد و آنها را از بندگی و بردگی گناه و شیطان برهاند و فرزندان خدا بگرداند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ما ايمانداران مسيحی، به‌وسیلۀ ریخته شدن خون عیسی مسیح و به‌خاطر لیاقت مسیح آمرزيده شده‌ایم و این نجات و آمرزش و آزادی را به‌وسیلۀ ایمان دریافت کرده‌ايم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
در فرهنگ کتاب مقدس، نام افراد نشان‌گر ذات و شخصیت آن‌ها است. نام عیسی که از طبیعت نجات‌بخش او حکایت می‌کند، والاترین نام می‌باشد که توسط آن، آمرزش و نجات به انسان بخشیده می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
حکم مصلوب شدن عیسی مسيح به‌وسیلۀ سربازان رومی اجرا شد. عدّۀ زیادی او را که بر صلیب میخکوب شده بود دیدند. پیروان مسيح که او را می‌شناختند جسدش را برای تدفین مهیا و در قبر گذاشتند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما در نام مسيح و به‌خاطر خون ريخته شدۀ او آمرزيده شده و نجات يافته‌ايم. اما خواست خدا اين‌است‌که، گناهان دانستۀ خود را با دل توبه‌کار به او اعتراف کنيم و پيوسته با او رابطه‌‌ای صميمی داشته باشيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای رهایی از یکنواختی زندگی و تغيير و تبديل، نیاز به بذری نو و آسمانی داریم. مسیح از آسمان به زمین آمد و بذر خلقت تازه و تولد نو را به ارمغان آورد، تا با ایمان به او حياتی تازه بيابيم و تبدیل شویم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یوحنا می‌فرماید که اگر کسی بگوید خدا را می‌شناسد ولی طبق دستورات خدا عمل نمی‌کند، دروغگو است. همچنین اگر ادعا کند در نور است اما از برادر خود متنفر باشد، هنوز در ظلمت به‌‌سر می‌برد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
مسیح می‌فرماید، چون من زنده‌ام شما نيز خواهید زیست. خدا آنچه را که لازم بود، انجام داده تا شما بتوانید حیات جاويدان داشته باشید. مسيح جریمۀ گناهان شما را با مرگ و قيامش پرداخت نموده است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
به‌خاطر آن کار فداکارانۀ عیسی مسیح بر صليب و مرگ و رستاخيز او از مردگان، ما می‌توانیم بدون ترس به‌حضور خدای مقدس برویم. عيسی کاهن اعظم ما، کفاره و پاک‌کنندۀ گناهان ما می‌باشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
در خانواده وقتی بچه‌ها بزرگ می‌شوند خانه را ترک می‌کنند. اما اگر می‌خواهید که فرزندان‌تان طعمۀ گناه و نهر خروشان جامعه نشوند باید آنها را در سبد ایمان و زیر پوشش خون مسیح قرار دهید.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
عیسی مسیح، شفیع و وکیل مدافع ما می‌باشد و جانش را برای نجات موکلین خود فدا کرد. مسیح با خون خود کفارۀ گناهان ما و همۀ مردم جهان شد تا با ایمان به او در پاکی و عدالت او سهیم شویم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بشر گناهکار، قادر به دوستی با خدای قدوس نیست مگر با وساطت عیسی مسیح. از آنجایی که خدای مهربان بندگانش را دوست دارد، نقشه‌ای را طرح فرمود تا آنها، از هیبت حضورش هراسان نشوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدای پدر مهربان و پُر از فیض ما، یک‌بار و برای همیشه ما ايمانداران مسيحی را بخشید و ما را دگرگون ساخت. او قوانینش را در دل‌های‌مان نوشت و ما را قومی آزاد ساخت تا اراده‌اش را به‌جا آوريم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
شادی‌های دنیا همگی زودگذر هستند، اما خدا برای شادی حقیقی و درونی بشر تدارک دیده است و آن تدارک، مرگ عيسی مسيح بر صلیب، به‌جهت پرداخت جريمۀ گناهان بشر و قيام او از مردگان می‌باشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
بخشش گناهان، تولد تازه، ورود به خانوادۀ الهی و حیات جاويد، هدیۀ ارزشمند خدا هستند که به‌سبب فيض خدا و ازطریق ایمان به مسیح حاصل می‌گردد. مسیح در حضور خدای پدر برای ما شفاعت می‌نمايد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
مسیح، در برابر تمام حیله‌های شیطان و دل‌های سخت حکام قوم یهود، کاملاً ایستادگی نموده و سربلند گرديد و ثابت نمود که تنها او شايستگی داشت قربانی بی‌عیب و کفّارۀ حقیقی فصح باشد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
عیسی مسیح نه تنها از موسی و فرشتگان بالاتر است، بلکه آن فدیه، بخشایش و نجاتی را که عیسی فراهم نمود، بالاتر، والاتر و محکم‌تر از هر تجربۀ روحانی دیگر است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login