Ray عمومی
[search 0]
بیشتر
برنامه را دانلود کنید!
show episodes
 
Artwork
 
فراگفتار: گفتگوهای علمی رضا صدر با صاحب نظران داری زکات علم و ندانی به کی دهی من مستحقم ای مه دانش، به من، به من FaraGoftar: Scientific conversations with experts by Reza Sadr
  continue reading
 
Loading …
show series
 
گفتگوی سوم از مجموعه گفتگوی شاعران و رنج‌های دوران مهدی منفرد اپیزود چهاردهم فصل امید (فصل سوم) دنیای زیبای شعر رودکی و عناصر ایرانیش آدرس زمانی برخی از بخش ها و آهنگ‌ها ==== مقدمه (2:15) # بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد (5:45) پری زنگنه ==== کلیاتی در باب اشعار رودکی == افسانه حجم اشعار رودکی (7:45) === به نظم کشیدن کلیله و دمنه (14:15) == اشعار ش…
  continue reading
 
اپیزود سیزدهم فصل امید رودکی، سامانیان، و جنبش باززایی فرهنگ ایرانی و زبان فارسی گفتگوی دوم از مجموعه گفتگوی شاعران و رنج‌های دوران مهدی منفرد آدرس زمانی برخی از بخش ها و آهنگ‌ها ==== مقدمه (۱:۴۵) # بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد (۴:۱۵) منوچهر انور و پری زنگنه ==== کلیات زندگی رودکی (۵:۳۰) ==تاریخ و محل تولد (۷:۱۵) ==جزئیات زندگی رودکی (۱۰:۳۰) == م…
  continue reading
 
گفتگوی دوم از مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی: ویژگی‌ها، چالش‌ها، و راهبردها بهزاد گودرزی و فرزان ندیم اپیزود دوازدهم فصل امید پادکست فرا گفتار- بخش دانش شناخت علمی کهکشان مغز و روان نوجوان آدرس زمانی برخی از بخش ها و موسیقی‌ها === مقدمه (۱:۳۵) # هرماس از گروه ْتَرامون (۳:۴۵) === تغییرات سیستم عصبی در دوران نوجوانی (۶:۰۰) == سه تغییر عمده در مغز (۷:…
  continue reading
 
اپیزود یازدهم فصل امید گذار از جمهوری اسلامی: قهرآمیز یا خشونت پرهیز؟ گفتگوی اول از مجموعه گفتگوی نتایج پرسشنامه‌ی گذار هژیر رحمانداد آدرس زمانی و لینک برخی از بخش ها و آهنگ‌ها ==== مقدمه (۲:۰۰) معرفی: دکتر هژیر رحمان داد، استاد دانشگاه ام آی تی مقاله‌ی هژیر در مورد کووید گروه گذار و کنفرانس گذار ارائه‌ی هژیر در کنفرانس گذار پرسشنامه‌ی گذار نتایج پ…
  continue reading
 
اپیزود دهم فصل امید شعر در دوره‌ی آشفتگی ایران گفتگوی اول از مجموعه گفتگوی شاعران و رنج‌های دوران مهدی منفرد آدرس زمانی برخی از بخش ها و آهنگ‌ها مقدمه (۲:۰۰) موسیقی === معرفی موضوع رابطه‌ی شاعر با جامعه (۵:۰۰) == دو ارزش شعر به عنوان سند (۷:۰۰) == تاریخ نویسی درباری (۸:۳۰) = شعر میراث خوانش اخوان ثالث (۱۱:۰۰) === آیا شعر تاریخی جوهر شعری دارد؟ (۱۳:…
  continue reading
 
اپیزود نهم فصل امید ۳-۹ تعریف علمی نوجوانی- گفتگوی اول از مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی: ویژگی‌ها، چالش‌ها، و راهبردها بهزاد گودرزی و فرزان ندیم توضیحات کامل تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت آدرس زمانی برخی از بخش ها و آهنگ‌ها مقدمه (۱:۵۰) #همخوانی آهنگ سلطان قلب‌ها توسط دانش آموزان (۴:۲۰) === تعریف نوجوانی == در زیست شناسی (۶:۰۰) == در روانشناسی (۸:…
  continue reading
 
اپیزود هشتم فصل امید ۳-۸ زندان اوین در سال ۶۴، مصاحبه‌ها و اعدام‌ها-قسمت سوم خاطرات بابک ملک زندانی سیاسی جمهوری اسلامی در دهه‌ی شصت توضیحات کامل تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت آدرس زمانی برخی از بخش ها،نام ها، و رخدادها: مقدمه (۱:۰۰) # آهنگ بنی آدم اعضای یک پیکرند با صدای علیرضا قربانی شعر سعدی (۲:۴۵) ===زندان دربسته در اوین (۴:۰۰) = هواخوری و فوتب…
  continue reading
 
اپیزود هفتم فصل امید ۳-۷ زندان قزلحصار، آزادی، و پس از آن- پنجمین و آخرین گفتگو در مجموعه خاطرات حسین سامعی- زندانی سیاسی دوران پهلوی در دهه‌ی ۵۰ توضیحات کامل تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت آدرس زمانی برخی از بخش ها،نام ها، و رخدادها: == مقدمه (۲:۰۰) »» تفنگت را زمین بگذار (۳:۳۰) بر اساس شعر فریدون مشیری === زندان قزلحصار (۴:۳۰) = زندان‌های سیاسی ته…
  continue reading
 
اپیزود ششم فصل امید ۳-۶ سلول انفرادی در زندان اوین- قسمت دوم خاطرات بابک ملک زندانی سیاسی جمهوری اسلامی در دهه‌ی شصت توضیحات کامل تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت آدرس زمانی برخی از بخش ها،نام ها، و رخدادها: مقدمه (۱:۰۰) # آهنگ با هم یکی از سوگند (۲:۴۵) == شروع انفرادی (۳:۳۰) =بازجوها (۴:۴۵) =سلول‌های انفرادی زندان اوین (۶:۴۵) = نقشه‌ی خودکشی (۱۱:۱۰) …
  continue reading
 
توضیحات کامل تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت آدرس زمانی برخی از بخش ها،نام ها، و رخدادها: مقدمه (۱:۰۰) == دوران بازپرسی و دادگاه (۳:۰۰) اندرزگاه شماره ۳ زندان قصر (۴:۰۰) بازپرسی، دادگاه مقدماتی و تجدید نظر (۴:۴۵) == بند محکومین زندان قصر (۲۰:۳۰) کمون زندانیان سیاسی (۲۸:۳۰) = شرایط زندگی روزمره (۴۲:۰۰) غذا نظافت ورزش کارگرها (۴۳:۰۰) =همبندیهای نام آشن…
  continue reading
 
اپیزود چهارم فصل امید ۳-۴ گفتگوی سوم: زندان قصر( مجموعه خاطرات حسین سامعی- زندانی سیاسی دوران پهلوی در دهه‌ی ۵۰) توضیحات کامل تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت آدرس زمانی برخی از بخش ها،نام ها، و رخدادها: مقدمه (۱:۳۰) == انتقال به زندان قصر (۳:۳۰) قرنطینه عمومی = اندرزگاه ضد امنیتی (سیاسی)-بند ۳ (۷:۰۰) قرنطینه مسمومیت غذایی (۹:۳۰) انتقال به سلول عمومی …
  continue reading
 
اپیزود سوم فصل امید ۳-۳ گفتگوی دوم: کمیته‌ی مشترک ضد خرابکاری رژیم پهلوی ( مجموعه خاطرات حسین سامعی- زندانی سیاسی دوران پهلوی در دهه‌ی ۵۰) توضیحات کامل تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت آدرس زمانی برخی از بخش ها،نام ها، و رخدادها: مقدمه (۱:۰۰) تشکیل کمیته‌ی مشترک ضد خرابکاری (۳:۳۰) ==هم سلولیها (۲۱:۴۶) گروه کوروش لاشایی (۲۳:۰۰) = زنده‌یاد شکرالله پاک ن…
  continue reading
 
اپیزود دوم فصل امید ۳-۲ گفتگوی اول: دستگیری و بازجویی در بازداشتگاه کمیته‌ی مشترک ( از مجموعه خاطرات حسین سامعی- زندانی سیاسی دوران پهلوی در دهه‌ی ۵۰) توضیحات کامل تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت آدرس زمانی برخی از بخش ها،نام ها، و رخدادها: مقدمه (0:30) پسزمینه دبیرستان ادیب (7:30) خواهر بزرگتر دانشگاهی (9:30) دانشگاه ملی-دانشگاه خصوصی (13:00) اعتراض…
  continue reading
 
اپیزود اول فصل امید ۳-۱ گفتگوی اول: دستگیری و بازجویی در زندان اوین ( مجموعه‌ خاطرات بابک ملک- زندانی سیاسی جمهوری اسلامی در دهه‌ی ۶۰) توضیحات کامل تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت آدرس زمانی برخی از بخش ها،نام ها، و رخدادها: = مقدمه (0:30) = پسزمینه انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی (3:45) سی خرداد ۱۳۶۰ (4:15) هفتم تیر ۱۳۶۰ (7:15) مرکز ۰۱ آموزش نیروی زمینی…
  continue reading
 
اپیزود صفر آغاز فصل امید رضا صدر موسیقی پس زمینه بـرای(شروین) / بی کلام موسیقی پایانی برای شروین، مهسا و ایران- مدگل MadGal تیم فراگفتار: طرح و بازبینی اپیزود صفر: سلما کیانی، ندی قدیمی، عطی شیوا، امیر آزاد، ریرا داروک وبسایت و لوگوی فراگفتار: میلاد اکبری موسیقی آرم فراگفتار: شهاب فولاد چی تماس با ما: تماس از طریق وب سایت یا رایانامه (ایمیل): farag…
  continue reading
 
۲-۲۷- پیشنهادات تغییر خط فارسی- گفتگوی پنجم از مجموعه گفتگوی مشکلات خط فارسی- دکتر حسین سامعی توضیحات مشروح و منابع متعدد در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت فراگفتار سرعنوان ها و موسیقی های این اپیزود (با آدرس زمانی): یادی از سایه (۰۰:۴۰) == دو نوع تلاش تغییر و تعدیل (۵:۳۰) = میرزا فتحعلی آخوندزاده (۷:۳۰) = پیشنهادهای آخوندزاده (۸:۴۵) == نیازهای ابتدایی تغ…
  continue reading
 
توضیحات کامل تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت آدرس های زمانی خاطرات و موسیقی های پس زمینه (قابل کلیک!) دایه دایه بدون کلام (2:40) محله‌ی یهودیان (گتوی) بروجرد (6:00) حمام، کنیسه (5:50) My Dear Son Efraim - Klezmer مدرسه‌ی اتحاد یهودیان (13:20) (12:40) Fiddler on the Roof Medley معلم های مدرسه‌ی اتحاد- آقای روناسی (20:30) موسیقی لری 02 (20:30) (31:40) …
  continue reading
 
۲-۲۵- کانابینوئیدها (cannabinoids) تیم فراگفتار: بازبینی اپیزود: ندی قدیمی، سلما کیانی، امیر آزاد، عطی شیوا، وبگاه و لوگوی فراگفتار: میلاد اکبری موسیقی آرم فراگفتار از شهاب فولاد چی تماس با ما از طریق وب سایت و یا رایانامه (ایمیل): faragoftar@gmail.com سرعنوان ها و موسیقی های این اپیزود (با آدرس زمانی): توضیحات مشروح و منابع متعدد در صفحه‌ی مربوطه …
  continue reading
 
۲-۲۴ بینا گفتار ۶: شمارش معکوس دکتر مهدی منفرد متن شعر در پایین و در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت کانال تلگرام شعرهای مهدی منفرد باشگاه تاریخ گر بنیاد نهاده توسط دکتر مهدی منفرد در کلاب هاوس قطعات موسیقی: پس زمینه‌ی خوانش شعر: قطعه‌ی شهر خاموش ساخته‌ی کیهان کلهر اجرا از گروه موسیقی جاده ابریشم به رهبری یویو ما سه قطعه ی دیگر: آهای خبردار همایون شجریان و…
  continue reading
 
۲-۲۳- تجربه‌ی تغییر خط در ترکیه و چند جمهوری سابق شوروی- گفتگوی چهارم در مجموعه گفتگوی مشکلات خط فارسی- دکتر حسین سامعی تیم فراگفتار: بازبینی اپیزود: ندی قدیمی، سلما کیانی، امیر آزاد، عطی شیوا، وبگاه و لوگوی فراگفتار: میلاد اکبری موسیقی آرم فراگفتار از شهاب فولاد چی تماس با ما از طریق وب سایت و یا رایانامه (ایمیل): faragoftar@gmail.com موسیقی‌ پس ز…
  continue reading
 
خوانش ترجمه‌‌ی فارسی داستان Bullet in the Brain نوشته‌ی توبایاس ولف ترجمه از رضا صدر متن کامل ترجمه داستان و اطلاعات بیشتر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت فراگفتار قطعات موسیقی: تکه‌هایی از Pink Floyd: Shine on You crazy diamond Pink Floyd: Is there anybody out there? Mind control Brain signal پس زمینه‌ی پیش گفتار و پس گفتار: خوابم یا بیدارم سازنده: وار…
  continue reading
 
گفتگوی سوم: تاریخچه و کاربردهای خط - مجموعه گفتگوی مشکلات خط فارسی- دکتر حسین سامعی سرعنوان ها و موسیقی های این اپیزود (با آدرس زمانی): در توضیحات پایین و در توضیحات مشروح تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت فراگفتار »» مقدمه و خلاصه‌ی دو گفتگوی اول (۰۰:۱۰) موسیقی: منصور بنویس (۴:۵۰) ۱- تاریخچه‌ی خط و انواع خط چیه؟ (۵:۴۵) ۲- پنج تمدن سازنده‌ی خط (۸:۱۵) ۳…
  continue reading
 
متن غزلواره و اطلاعات بیشتر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت فراگفتار قطعات موسیقی: پس زمینه‌ی پیش گفتار و پس گفتار: خوابم یا بیدارم سازنده: واروژان نوازندگان: آرش پاک کار تدبیری (پیانو) رامین خسروی (سازدهنی) پس زمینه‌ی خوانش شعر: Zino Francescatti - Vitali Chaconne in G minor موسیقی پایان: Elton John - Your Song وبگاه و لوگوی فراگفتار: میلاد اکبری موسیق…
  continue reading
 
سرعنوان ها و موسیقی های این اپیزود (با آدرس زمانی): در توضیحات پایین و در توضیحات مشروح تر در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت فراگفتار »» مقدمه و خلاصه‌ی گفتگوی اول (۰۰:۱۰) موسیقی: چارتار - بنویس (۴:۴۵) ۱- آیا مشکلات خاص خط فارسی هستند؟ (۵:۳۰) ۲- خط و زبان چی هستند؟ (۱۱:۵۰) »» قراردادهای خطی- فینگلیش یا کسره‌ی اضافه (۱۴:۰۰) »» خودجوش بودن زبان (۱۵:۴۵) ۳- ر…
  continue reading
 
اوتزی ۴:۴۵ دارلین، بانوی خالکوب آمریکایی یاکوزاها ۶:۱۵ ###موسیقی رستوران سوشی ۶:۳۰ ژان والژان ۸:۴۵ ### موسیقی- من ژان والژان هستم ۹:۱۵ نشان قابیل ۹:۵۰ تتو در آشویتس ۱۰:۴۵ ### موسیقی آشویتس بیرکناو ۱۰:۴۵ تتوی مسیحیان ۱۱:۳۵ ### موسیقی- - گریز از مرکزعلی سورنا ۱۳:۳۰ خالکوبی در دوران هخامنشی ۱۴:۲۵ ماوریها ۱۶:۰۰ کاپیتان کوک ۱۶:۳۰ ### موسیقی- کاپیتان کوک…
  continue reading
 
اطلاعات اضافی در توضیحات پایین و در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت فراگفتار تماس با ما از طریق وب سایت و یا رایانامه (ایمیل): faragoftar@gmail.com سرعنوان ها و موسیقی های این اپیزود (با آدرس زمانی): موسیقی ابی ریمیکس آهنگ بنویس از دی جی مرتضی چیذری. ۳:۴۵ ==== آیا خط فارسی مشکلی دارد؟ ۵:۳۰ »»»»»»» مشکلات خط فارسی چیست؟ ۷:۵۰ ۱- مشکل اول تلفظ »» عدم انطباق ک…
  continue reading
 
اطلاعات اضافی در توضیحات پایین و در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت فراگفتار تماس با ما از طریق وب سایت و یا رایانامه (ایمیل): faragoftar@gmail.com سرعنوان ها و موسیقی های این اپیزود (با آدرس زمانی): =پیش درآمد (۰:۳۰) (0:30) =موسیقی (Atomic bomb (3:00) (۳:۰۰ موسیقی (۳:۲۰) (3:20) روح انگیز و کلنل وزیری- منقل وافور و بوی تریاک = = خوانش شعر بمب اتمیک از محمد…
  continue reading
 
برای اطلاعات بیشتر و فرستادن بازخورد خود به صفحه‌ی مربوطه در وبگاه فراگفتار مراجعه کنید ####موسیقی: The Brain Rap ۲:۴۰ ۱- منظور از مکانیزم پاداش دهی در مغز چیه؟ ۳:۳۰ =دوپامین = آزمایش‌های اولدز و میلنر در ۱۹۵۴ Olds and Milner experiments ==مراکز پاداش دهی مغز ۷:۰۰ سپتال ایریا نوکلیوس اکامبنس =رابطه با همه‌ی مواد مخدر ==دلیل مرگ موشها ۹:۵۵ ==شبیه سا…
  continue reading
 
برای اطلاعات بیشتر و فرستادن بازخورد خود به صفحه‌ی مربوطه در وبگاه فراگفتار مراجعه کنید ۱- دو کار اصلی سیستم عصبی ۳:۱۵ #دریافت پیام های محیط، از طریق احساس و جواب پیام ها به از طریق رفتار #تطبیق با محیط مهم برای صحبت اعتیاد ۲- چه جوری سیستم عصبی این کارها رو میکنه؟ ۵:۳۵ #حس - نه خیلی دقیق # محدودیت عکس‌العمل #رابطه با محیط ۷:۵۷ #نقش پیامهای الکتریک…
  continue reading
 
برای اطلاعات بیشتر و فرستادن بازخورد خود به صفحه‌ی مربوطه در وبگاه فراگفتار مراجعه کنید پیشگفتار: معرفی مجموعه گفتگو و دکتر فرزان ندیم ۰:۳۰ ۱- تاریخچه‌ و منشا مواد مخدر در جهان ۰۶:۱۰ منشا گیاهی مواد مخدر مصارف مذهبی ماده هوم در مناسک زرتشتی ۰۹:۵۵ کوکائین در آمریکای جنوبی و قات در یمن ۱۱:۰۰ ۲- تاریخچه‌ی مختصر مواد مخدر در ایران ۱۲:۴۵ ==استفاده های م…
  continue reading
 
منابع و اطلاعات کامل این برنامه در انتهای این توضیحات و در صفحه‌ی مربوطه در وبسایت فراگفتار سر عنوان‌های این برنامه: ۰- معرفی بینا گفتار ۰۰:۲۰ ۱- خوانش حکایت ۱۱ از گلستان سعدی ۲:۵۰ ۲- نکات جالب حکایت ۵:۳۰ ۳- معنی حکایت ۱۷:۰۰ ۴- موخره و منابع ضمیمه ۲۵:۳۰ موسیقی ها: آرم فراگفتار از شهاب فولاد چی موسیقی پس زمینه‌ی فراگفتار: Wanderlust - CRASTEL قطعه‌ی…
  continue reading
 
فهرست کامل توضیحات و پیوند چند منبع را می‌توانید در قسمت گفتگوی ششم در صفحه‌ی مربوطه در وبگاه فراگفتار پیدا کنید http://www.faragoftar.com/?p=566#toggle-id-7 ۱- ورود به موضوع ۴:۰۰ ۲- نظرگاه و رسالت کتاب (صفحه‌ی چهار) ۶:۰۵ ۳- معیار غلط و صحیح (صفحه‌های چهار-شش) ۸:۴۵ ۴- نظر دکتر سامعی در مورد این معیار ها ۱۱:۳۰ کلاب هاوس: «شما رو میشنویم» ۱۵:۲۵ ایراد…
  continue reading
 
۱- در این واکنش فعالانه چه گروههایی یا کسانی نقش یا حساسیت بیشتری دارند؟ ۳:۳۰ ۲- آیا موفق می‌شوند که تغییر زبان را از طریق کنترل آن کند کنند یا حتی متوقف کنند؟ ۷:۴۵ متوقف نه امکان تاثیر بر سرعت و جهت تغییر ۳- نگرش و روش این کتابها تا چه اندازه علمی، و قابل اعتنا و اتکا است؟ ۱۰:۰۰ علمی؟ قابل اعتنا؟ بله بر اساس تجربه های شخصی مفید ولی ... گمراه کننده…
  continue reading
 
۱- چه کسانی به این تغییرات زبانی واکنش نشان می دهند؟ · تقریباً همه، بسته به طبقه یا گروه اجتماعی؛ هیچکس بی نظر نیست · نسلهای مسن تر، محافظه کارنرند · اهل زبان: حرفه ای ها؛ حق خودشان میدانند o شاعران، نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، اهل شبکه های اجتماعی، اهل رسانه ها….) · کنترل زبان یا کنترل تغییر ۵:۰۰ ۲ - چه نوع واکنش هایی؟ ۶:۲۰ · انواع واکنش ها: o…
  continue reading
 
۱. سوال: آیا این تغییرات خوبند یا بد و اصلاً معیار ارزش گذاری چیه؟ به خودی خود نه خوب هستند نه بد؛ بستگی به این دارد که از چه دیدگاهی ارزیابی کنیم معیار زبان شناسانه یا جامعه شناسانه ۲:۰۰ تقویت یا تضعیف ارتباط زبانی معیار ملی گرایانه ۴:۱۵ مخالفت با ورود کلمات غیر فارسی یا حتی پالودن فارسی از کلمات غیر اصیل فارسی مثل عربی، امکان تضعیف ارتباط بینا زم…
  continue reading
 
این تغییرات چگونه اتفاق میافتند؟ در هر زمانی در کجا و به چه میزانی این تغییرات مشاهده میشوند؟ در هر زمانی تغییرات زبان ممکن است از جاهای مختلفی ظاهر شود میزان آن بسته به میزان تعاملات زبانی در یک حوزه است عرصه‌های عمده‌ی تغییرات زبان فارسی امروز اینترنت، شبکه های اجتماعی ۲:۳۰ استفاده از جمله های کوتاه املاهای غلط یا نزدیک به تلفظ: حتمن، تشبیح میزان…
  continue reading
 
مقدمه- طرح سوال و انگیزه گفتگوها: تغییرات و و نوآوری ها در زبان فارسی امروز ۱- سوال اول: چرا تغییر؟ این تغییرات از کجا می آیند و دلیلشان چیست؟ ۲:۱۵ زبان به عنوان یک نهاد انسانی و اجتماعی دستخوش تحولات مهمترین عوامل تغییر: مهاجرتها ۳:۱۵ جنگها و هجومها ۵:۲۰ برخوردهای اجتماعی برای تبادلات سیاسی، تجاری، فرهنگی ۶:۱۵ منازعات طبقاتی ۹:۲۰ مثال لاتی حرف زدن…
  continue reading
 
زبان فارسی دستخوش تغییر پادکست فراگفتار www.faragoftar.com شش گفتگو با دکتر حسین سامعی رضا صدر پیش درآمد: طرح موضوع و خلاصه‌ی گفتگوها سوالهای پایه: چرا و چگونه زبان فارسی در حال تغییر است؟ آیا این تغییرات مفیدند یا مضر، ناگزیرند یا کنترل پذیر؟ چه نیروها و مراجعی در این زمینه فعالند؟ و به‌خصوص، نقش کتاب های دستور یا اصول نگارش چیست، کتاب‌هایی مانند …
  continue reading
 
### ۱- زن## اندامهای زنانه## خویشاوندی## آبستنی، = تو راهی، زه زدن، زاییدی، زیرش زاییدن ## قاعدگی# تعدد مترادفها: رگل، پریود کهنه‌ی حیض= رواج کلمات خارجی به عنوان بهواژه= رگل، پریود»»»»» ۸:۴۵ ### ۲- سکس (جنسیت) ## اندامهای‌ جنسی = گیس بریده# تفاوت تابو با فحش## رفتارهای جنسی»»» ۱۰:۱۵### ۳- فضولات بدن »»»» ۱۲:۳۰### ۴- مرگ و بیماریها ## تعدد مترادفها…
  continue reading
 
### مرور گفتگوی قبلی### موضوع احتراز از بیان تابوهای زبانی ### ۱- زبان به عنوان یک رفتار اجتماعی## ۱.۱- زبان و تابوهای مذهبی/ اجتماعی## ۱.۲- شیءشدگی زبان»»» ۹:۰۰### ۲- ملاکهای تشخیص تابوهای زبانی ## ۲.۱ - مترادف‏‌سازی و تعدد مترادف ها# حسن تعبیر، بهواژه (euphemism)= مستراح، دستشویی، توالت، دبلیو سی،بیرون، جایی، دست به آب= شاش، ادرار، و ابراهیم گلست…
  continue reading
 
### ریشه و تاریخچه‌ی کلمه تابو (تبو)## رابطه‌ی تابو با محرمات و واجبات یا الزامات»»»»» ۸:۰۰## تعریف مختصر تابو، رابطه با پاکی و ناپاکی ### ۱- تابوها## ۱.۱- تابو و محیط# ناپاکی و پاکی: تشنیع و تقدیس # آلودگی و پالودگی# کفاره و مکافات ۲۱:۰۰# مناسک، محرمات، احترام، حرمت، حریم، محرم الحرام»»»««۲۶:۳۰### ۲- حوزه‌‏های تابوها= جنبه‌های مختلف فرهنگ:## ۲.۱- …
  continue reading
 
www.faragoftar.com : طرح موضوع و خلاصه‌ی گفتگوها سوالهای پایه: تابوهای زبانی چه هستند، به خصوص در زبان فارسی، و چه تصویری می دهند از زبان و فرهنگ ما؟ سلام دوستان. در این اولین مجموعه‌ی گفتگو از دوره‌ی دوم پادکستهای فراگفتار، گروه دیگری از گفتگو های مرا میشنوید با دکتر حسین سامعی، زبانشناس، پژوهشگر سابق فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و مدرس فعلی دانشگا…
  continue reading
 
(همه‌ی پادکست ها و فایل های مربوطه به علاوه‌ی اطلاعات بیشتر در www.Faragoftar.com)دوستان سلام، من رضا صدر هستم، و بسیار خوشحالم که با این پادکست صفر، دوره‌ی دوم مجموعه گفتگوهای پادکست فراگفتار را شروع می کنم پس از گذشت حدود پنج ماه از ضبط و انتشار آخرین مجموعه گفتگوی دوره‌ی اول (که اختصاص داشت به توانایی های زبان فارسی). هر چند این دوره‌ی فترت مصاد…
  continue reading
 
پادکست صفر فراگفتارhttps://anchor.fm/reza-sadrhttps://anchor.fm/s/109143ac/podcast/rssآدرس پوشه پادکست فراگفتار در دراپ باکس:https://www.dropbox.com/sh/piceisty0egn1mp/AADBNwPLndhxIePKNoDjw2zYa?dl=0دوستان سلام، من رضا صدر هستم، یک ایرانی که در سال ۱۹۹۰ میلادی، یعنی ۱۳۶۹ هجری شمسی، از ایران به ایالات متحده آمدم و از آن زمان در ایالت ماساچوست ساکن شد…
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع