محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

مردم عاشق ما هستند!

بررسی های کاربران

"عاشق قابلیت آفلاین شدم"
"از این طریق می توانید از اشتراک های پادکستتان استفاده کنید. همچنین راهی فوق العاده ست برای کشف پادکست های جدید"

3gp."رومی بالکان زرگری - "کلمات زندگی

10:03
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 357577918 series 3456092
محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Romani Balkan Zargari - "Words of Life".3gp。/ Genesis - Chapter 21Jaake was o bolepen un i phub kerdo, un halauter, hoi koi hi. 2Ap o eftato diwes his o Debleskri budi kerdo. Job budras buder gar. Halauter his kerdo. 3Un o Dewel penas: “Ko eftato diwes hi i baro diwes mange. Ko diwes hi miro.” Ap o eftato diwes his leskri budi halauter kerdo, un job budras buder gar.I shukar baar. 4Kowa hi ko liil, kai tchinlo hi, har o bolepen un i phub kerdo wan. 5Ap ko tsiro, har o baro Dewel, maro rai, i phub un o bolepen kras, his kek ruka ap i phub, witar kek senlepen. O baro Dewel, maro rai, das kek brishin ap i phub. Un his kek mensho koi, kai budras ap i phub. 6I sapeno ducho was dran i phub un kras lauter sapenes. 7Un o baro Dewel, maro rai, kras o romes dran tchik i phubjatar. Un phurdas peskro ducho, hoi della o djipen, an o romeste. Un o rom was djido. 8Un o baro Dewel, maro rai, kras i baar an Eden, ap koi rig, kai o kham pre djala. Kote tchiwas job ko romes, koles job kras. 9Un o baro Dewel, maro rai, mukas bud ruka baro te well dran i phub. Kolla his shukar. Un lengre rukengre his latcho chapaske. Mashkral i baar his ko ruk tardo, kai della djipen, ninna ko ruk, kai della goswepen, hoi hi latcho un hoi hi tchilatcho. 10Un i lengsto pani nashas an Eden, hoi krell koi baar sapenes. Un ko pani nashas dran i baar win, un dran ko pani wan star panja. 11O lab o ersto panjestar hi Pison. Kowa nashell trul o tselo them Hawila. Koi hatsenn le sonakai. 12Un o sonakai dran ko them hi mishto. Kote hi ninna kutch harza, hoi sungella mishto, ninna kutch barra, hoi kharenna Onyx. 13Un ko lab o duito panjestar hi Gihon. Kowa nashell trul o tselo them Kush. 14Un ko lab o triinto panjestar hi Tigris. Kowa nashell ap koi rig o themestar Assur, kai o kham pre djala. Un o starto pani hi o Eufrat. 15Un o baro Dewel, maro rai, las o romes un tchiwas les an i baar ‘Eden’, te budrell job kote, ninna te dell job jak ap i baar. 16Un o baro Dewel, maro rai, penas soreles ap o romeste: “Tu nai chah hako rukestar an i baar, har tu kameh. 17Kokres ko ruk, kai della goswepen, hoi hi latcho un hoi hi tchilatcho, kolestar te chas tu gar. Te chah kolestar, mereh.” 18Un o baro Dewel, maro rai, penas: “Hi gar mishto, te atchell o rom kokres. Me krau jekes har job, kai pash leste hi.” 19Un o baro Dewel, maro rai, kras dran tchik i tsele viechen ap o them un i tsele tchirklen an o bolepen. Un job anas len pash o romeste, te dikell lo, hawo lab job len della. 20Ko lab, hoi ko rom len das, jaake kharan jon. Un o rom das hake viechen un hake tchirklen i lab. O mensheske his kek koi, kai jaake hi har job, un pash leste hi. 21Koi mukas o baro Dewel, maro rai, o romes soreles dren te sowell. Un o Dewel las jek kokalo dran leskri rig win un kras ko kotar o masseha pale khetne. 22Un job kras i djuwjat dran ko kokalo o romestar. Un anas lat pash o romeste. 23Un o rom penas: “Ake li! Joi hi har me: miro kokalo un mass. O romestar hi li lino. Doleske kharell li romni.”24Doleske mukella i rom peskro dades un peskri dat un djala peskri romjah. Un jon wenna jek.25Un jon dui, o rom un peskri romni, his nango. Un jon ladjan gar.
  continue reading

92 قسمت

iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 357577918 series 3456092
محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Romani Balkan Zargari - "Words of Life".3gp。/ Genesis - Chapter 21Jaake was o bolepen un i phub kerdo, un halauter, hoi koi hi. 2Ap o eftato diwes his o Debleskri budi kerdo. Job budras buder gar. Halauter his kerdo. 3Un o Dewel penas: “Ko eftato diwes hi i baro diwes mange. Ko diwes hi miro.” Ap o eftato diwes his leskri budi halauter kerdo, un job budras buder gar.I shukar baar. 4Kowa hi ko liil, kai tchinlo hi, har o bolepen un i phub kerdo wan. 5Ap ko tsiro, har o baro Dewel, maro rai, i phub un o bolepen kras, his kek ruka ap i phub, witar kek senlepen. O baro Dewel, maro rai, das kek brishin ap i phub. Un his kek mensho koi, kai budras ap i phub. 6I sapeno ducho was dran i phub un kras lauter sapenes. 7Un o baro Dewel, maro rai, kras o romes dran tchik i phubjatar. Un phurdas peskro ducho, hoi della o djipen, an o romeste. Un o rom was djido. 8Un o baro Dewel, maro rai, kras i baar an Eden, ap koi rig, kai o kham pre djala. Kote tchiwas job ko romes, koles job kras. 9Un o baro Dewel, maro rai, mukas bud ruka baro te well dran i phub. Kolla his shukar. Un lengre rukengre his latcho chapaske. Mashkral i baar his ko ruk tardo, kai della djipen, ninna ko ruk, kai della goswepen, hoi hi latcho un hoi hi tchilatcho. 10Un i lengsto pani nashas an Eden, hoi krell koi baar sapenes. Un ko pani nashas dran i baar win, un dran ko pani wan star panja. 11O lab o ersto panjestar hi Pison. Kowa nashell trul o tselo them Hawila. Koi hatsenn le sonakai. 12Un o sonakai dran ko them hi mishto. Kote hi ninna kutch harza, hoi sungella mishto, ninna kutch barra, hoi kharenna Onyx. 13Un ko lab o duito panjestar hi Gihon. Kowa nashell trul o tselo them Kush. 14Un ko lab o triinto panjestar hi Tigris. Kowa nashell ap koi rig o themestar Assur, kai o kham pre djala. Un o starto pani hi o Eufrat. 15Un o baro Dewel, maro rai, las o romes un tchiwas les an i baar ‘Eden’, te budrell job kote, ninna te dell job jak ap i baar. 16Un o baro Dewel, maro rai, penas soreles ap o romeste: “Tu nai chah hako rukestar an i baar, har tu kameh. 17Kokres ko ruk, kai della goswepen, hoi hi latcho un hoi hi tchilatcho, kolestar te chas tu gar. Te chah kolestar, mereh.” 18Un o baro Dewel, maro rai, penas: “Hi gar mishto, te atchell o rom kokres. Me krau jekes har job, kai pash leste hi.” 19Un o baro Dewel, maro rai, kras dran tchik i tsele viechen ap o them un i tsele tchirklen an o bolepen. Un job anas len pash o romeste, te dikell lo, hawo lab job len della. 20Ko lab, hoi ko rom len das, jaake kharan jon. Un o rom das hake viechen un hake tchirklen i lab. O mensheske his kek koi, kai jaake hi har job, un pash leste hi. 21Koi mukas o baro Dewel, maro rai, o romes soreles dren te sowell. Un o Dewel las jek kokalo dran leskri rig win un kras ko kotar o masseha pale khetne. 22Un job kras i djuwjat dran ko kokalo o romestar. Un anas lat pash o romeste. 23Un o rom penas: “Ake li! Joi hi har me: miro kokalo un mass. O romestar hi li lino. Doleske kharell li romni.”24Doleske mukella i rom peskro dades un peskri dat un djala peskri romjah. Un jon wenna jek.25Un jon dui, o rom un peskri romni, his nango. Un jon ladjan gar.
  continue reading

92 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

راهنمای مرجع سریع