show episodes
 
Artwork

1
Khabar Khush خبر خوش

شبکه کلیسای خانگی افغانستان

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
در سری جدید پادکست های خبر خودش تلاش ما این خواهد بود تا موضوعات مهم ایمان مسیحی را برسی کنیم و راهی باشیم برای شما عزیزان تا در ایمان خود رشد کرده و ثمر بیاورید و ارزوی ما این است که آن عده از عزیزانی که هنوز خداوند را به عنوان منجی و نجات دهنده خود قبول نکرده اند قبول کنند و به مسیح عیسی ایمان آورند و زندگی خود را به او بدهند.
  continue reading
 
Artwork

1
خطبه های فارسی

Benwell & Scotswood Farsi Translation

Unsubscribe
Unsubscribe
ماهیانه
 
From Benwell & Scotswood Team Parish. Church of England. در هنگام خطبه روز یکشنبه هدفون های خود را بگذارید و به این ترجمه گوش دهید. یا در خانه گوش دهید
  continue reading
 
Loading …
show series
 
قاصدک ها - ایوت شماره تماس ما هست ۱۳۲۱۳۰۰۷۴۷۷+ Facebook: Khabar Khush خبر خوش Link:https://www.facebook.com/profile.php?id=100079082463339... Facebook: Good News Church of Tajikistan کلیسای مژده نیکو تاجیکستان Link:https://www.facebook.com/AfgChristiansinTajikestan?mibextid=ZbWKwL Facebook: Afghan House Church Network شبکه کلیسای خانگی افغانستان In…
  continue reading
 
مسیحیان ایمان دارند که هدف خاص خدا از آفرینش انسان این بوده است که انسان با خدا رابطه داشته باشد، اما گناه، بشریت را از خدا جدا ساخت (رومیان فصل 3 آیه 23 و فصل 5 آیه 12). مسیحیت می گوید که عیسی مسیح خدای کامل و انسان بی نقصی بود که بر این جهان خاکی قدم نهاد (فیلیپیان فصل 2 آیه های 6 تا 11) و بر روی صلیب جان داد. مسیحیان ایمان دارند که عیسی مسیح پس …
  continue reading
 
دفاعیات مسیحی - فصل اول- قسمت چهارم - برهان جهان شناختي (براي وجود خدا) بخش اول شماره تماس ما هست ۱۳۲۱۳۰۰۷۴۷۷+ Facebook: Khabar Khush خبر خوش Link:https://www.facebook.com/profile.php?id=100079082463339... Facebook: Good News Church of Tajikistan کلیسای مژده نیکو تاجیکستان Link:https://www.facebook.com/AfgChristiansinTajikestan?mibextid=ZbWKwL Face…
  continue reading
 
بعضی از پیشگویی های کتاب مقدس به گونه عملی به تحقق رسید که عیسی ان را به کمال رسانید اما بعضی از پیشگویی ها مانند پیشگویی مزمور ۶۹ ایه ۴ را خود عیسی یک بار دیگر بازگو میکند برای قوم سرکش که چگونه کتاب مقدس در مورد نفرت انها از عیسی و پدر او بی دلیل ولی بی اندازه است که ان را میتوانیم در یوحنا ۱۵ ایات ۲۴ و ۲۵ بخوانیم و اگر دوست دارید بیشتر بدانید مت…
  continue reading
 
مسیحیان بر این عقیده اند که کتاب مقدس کلام الهام شدۀ خدا می باشد. به همین دلیل آنها ایمان دارند که آموزش های کتاب مقدس در هر زمینه ای صحیح ترین، بانفوذترین، و مقتدرانه ترین نظر است. (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16؛ دوم پطرس فصل 1 آیه های 20 تا 21) مسیحیان به خدای یگانه اعتقاد دارند که در سه شخصیت پدر، پسر، و روح القدس وجود دارد.…
  continue reading
 
پیشگویی های کتاب مقدس از پیش از تولد مشایح تا بعد از قیام او از مردگان را شامل میشود و ما در این قسمت ها برای شما در مورد مرگ و قربانی او صحبت می‌کنیم که چگونه سال‌ها پیش از اتفاق ان از زبان انبیایی مختلف در زمان ها و مکان های مختلف در مورد هر آنچه بر او اتفاق خواهد اتفاد را پیشگوی کردند و او امد نه اینکه انها را منسوخ بسازد و بگوید اشتباه است نه ب…
  continue reading
 
اعتقاد و ایمان مسیحی در این آیات مشخص است. آنچه که مسیحیت را در مقایسه با سایر ادیان منحصر به فرد می کند این است که مسیحیت بیش از آنکه در رابطه با مراسم مذهبی باشد در مورد برقرار کردن یک رابطه نزدیک با خدا می باشد. ایجاد این رابطه تنها حاصل کار مسیح و خدمات روح القدس در زندگی ایمانداران است.توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
عیسی میدانست که کلام او قدرت دارد و میتواند دل ها را تبدیل کند همچنان میدانست که برای چه هدفی به این دنیا امده است. هدف او این بود که تا بخاطر گناهان ما جان خود را فدا سازد تا راهی شود که ما پاک و بی عیب به نزد خدا بازگردیم. بخاطر همین پاسخی به اتهام های که به او زده می‌شد نمیداد چون نمیخواست که تبرعه شود بلکه امده بود که بمیرد. این را اشعیایی نبی …
  continue reading
 
باورهای اساسی مسیحیت در اول قرنتیان فصل 15 آیه های 1 تا4 اینگونه بطور خلاصه بیان شده اند: "حال ای برادران، بگذاريد بار ديگر حقايق انجيل را بياد شما آورم، يعنی همان خبر خوشی را كه قبلاً به شما اعلام كردم و شما هم آن را با شادی پذيرفتيد و اكنون نيز ايمانتان بر همين پيغام عالی استوار است. همين خبر خوش است كه اگر واقعاً به آن ايمان داشته باشيد، باعث نج…
  continue reading
 
در پیشگوی امروز از کتاب مقدس زکریا ۱۳: ۷ را خواهیم خواند که چگونه همه نزدیکان مسیح او را ترک می‌کنند حتی ۱۲ حواری که همیشه همراه او بودند بعد از دستگیر شدن او، او را ترک کردند و این را زکریایی نبی سال ها پیش از حتی تولد شدن مسیح پیشگوی کرده و تحقق آن را در مرقس ۱۴: ۲۷ تا ۵۰ بخصوص ایه ۵۰ می‌توانیم بخوانیم پس اگر دوست دارید بیشتر بدانید شنوده ما باشی…
  continue reading
 
شاید بتوان گفت مهم ترین اصل مسیحیت که آن را از دیگر ادیان جدا و منحصر به فرد کرده است رستاخیر عیسی مسیح می باشد. رستاخیز مسیح نقش حیاتی در مسیحیت دارد و بدون آن مسیحیت وجود ندارد و ایمان ما بی فایده است (اول قرنتیان فصل 15 آیه 14). رستاخیز مسیح بود که زندگی شاگردان را متحول کرد. شاگردان مسیح پس از مصلوب شدن او فرار کردند و مخفی شدند اما پس از رستاخ…
  continue reading
 
اشاره به اصل آنتروپیک که تمام نیروهای بنیادی جهان بطور شگفت انگیزو دقیق تنظیم شده که حیات انسان را روی کره خاکی امکان پذیر کرده واشاره به نقل قولی که به جهان و خلقتی که دقت داریم درک میکنیم که تصادفات فیزیک و ستاره شناسی با هم هماهنگ بودندکه جهان هستیاز قبل میدونسته که ما میآییم ، یک آغاز گری ما را در نظر داشته که به این نقطه ما رسیدیم. علم امروز ب…
  continue reading
 
بعد از اینکه یهودایی اسخریوطی آن شاگردی که عیسی را به سی سکه نقره فروخت به خود آمد و دانست چه اشتباهی کرده است خود را به دار زد و کشت اما پیش از آن ان سی سکه نقره را به علمای دین باز گردانده بود و علما هم از سی سکه نقره ای که برای بهایی مشایح پرداخت کرده بودند زمینی خریدند تا یهودا را در انجا دفن کنن و این پیشگوی نیز تحقق یافت همان گونه که کتاب مقد…
  continue reading
 
”وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپُس رسید از شاگردان خود پرسید: «به نظر مردم پسر انسان كیست؟» آنها جواب دادند: «بعضی‌ها می‌گویند یحیای تعمید‌دهنده است و عدّه‌ای می‌گویند: الیاس یا ارمیا و یا یكی از انبیاست.» عیسی پرسید: «شما مرا كه می‌دانید؟» شمعون پطرس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی.»“ متّی 16:13-16 . پاسخ شما به این سوال عیسی چه خواهد…
  continue reading
 
موردی دیگری که مسیحیت را منحصر به فرد می کند منبع اطلاعاتی آن است. همه ادیان دارای نوعی اطلاعات ابتدایی هستند که طرح کلی ایمان و اعمال آنها را ترسیم می کند، اما هیچیک از آنها منبع اطلاعاتی مسیحیت یعنی کتاب مقدس را ندارد، کتابی که خدا آن را نوشته است و هیچ خطایی ندارد و هر آنچه برای ایمان و عمل لازم است را در آن عنوان کرده است (دوم تیموتائوس فصل 3 آ…
  continue reading
 
داوود که پیش از زکریا زیست می‌کرد در مورد خیانت یکی از دوستان نزدیک مشایح پیشگویی کرده بود که به او خیانت خواهد کرد و زکریا در فصل ۱۱: ۱۲ - ۱۳ میگوید که او را به سی سکه نقره این دوست مسیح،‌یار مسیح خواهد فروخت و در متی ۲۶: ۱۴ - ۱۶ تحقق این پیگویی را می‌توانیم بخوانیم.توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
دیگر ادیان جهان این است که در آنها یک سیستم باید و نباید وجود دارد یعنی کارهایی که باید انجام دهیم و کارهایی که باید از آنها دوری کنیم تا بتوانیم خدا را از خود خشنود کرده و لطف او را شامل حال خود کنیم. اما مسیحیت بر اساس این اصل کتاب مقدسی است که ما هرگز نمی توانیم به آن اندازه خوب و کامل شویم که بتوانیم در حضور پاک و مقدس خدا قرار بگیریم. قانون مو…
  continue reading
 
عیسی در سه سال خدمت زمینی که داشت ۱۲ نفر را انتخاب کرد به عنوان حواریون که شاگردان او باشند و همراهان او باشند در هرکجا که می‌رود و یکی از آنها به او خیانت کرد و داوود در مزمور ۴۱: ۹ این را بیان کرده و می‌بینیم که در لوقا ۲۲: ۲۱ - ۲۳ و ۲۷ - ۲۸ این پیشگویی به تحقق پیوست و یکی از یاران او او را تسلیم دشمن می‌کند و به او خیانت کرد.…
  continue reading
 
مسیحیت یک سیستم دینی نیست بلکه برقراری یک رابطه با خداوند است، رابطه ای که او آغازگر و نگهدارنده آن است. مسیحیان معتقدند که انسان مشخصا به این دلیل آفریده شد تا با خدای خود رابطه برقرار کند، اما گناه این رابطه را بهم زد و انسان را از خدا جدا کرد. (رومیان فصل 3 آیه 23، فصل 5 آیه 12). مسیحیت به ما می گوید عیسی مسیح روز زمین آمد، او به طور کامل هم خدا…
  continue reading
 
علمای دین که کتاب مقدس را خوب میدانستند و منتظر امدن مشایح،‌مسیح بودند درک نکردند که عیسی، مسیح موعود است و خشمگین بودند از اینکه چرا کودکان و سایر مردمان برای ورود او به اورشلیم شادی می‌کنند هرچند این را می‌تواند در مزامیر ۸: ۲ دید که قبلا داود نبی پیشگوی کرده بود و این در متی ۲۱: ۱۶ به تحقق رسید.توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
آیا مسیحیت واقعا منحصر به فرد است یا فقط یکی از راه های رسیدن به حقیقت است؟ آیا مسیحیت در بین ادیان دیگر جهان واقعا منحصر به فرد است؟ اگر چنین است چه چیزی باعث بی همتایی آن شده است؟ مسیحیت در بین تمامی ادیان جهان منحصر به فرد است و مدعی چیزهایی است که در دیگر ادیان وجود ندارد. اولین مورد این است که ادیان دیگر انسان را تشویق می کنند تا با توسل به اع…
  continue reading
 
کتاب مقدس پیشگویی های زیادی در مورد عیسی مسیح داد و مسیح همه آنها را دانه به دانه به کمال رسانید. کتاب مقدس ما شامل یک یا دو پیشگویی در مورد مشایح نیست بلکه بیشتر از آن را در خود جا داده است و یکی از انها در زکریا ۹:۹ امده است که مسیح سوار بر کره الاغی وارد اورشلیم میشود و در زمان قدیم کسی که با اسب وارد یک حکومت یا شهر میشد بخاطر مبارزه بود اما مع…
  continue reading
 
شاید شنیده باشد که انجیل یک کتاب اسمانی است که به عیسی مسیح داده شده است. یا شاید شما به انجیل عیسی مسیح ایماندارید. اما ایا میدانید انجیل به چی معنی است؟ برای همه ما نیاز است که بدانیم انجیل چه معنی دارد و چگونه باید انیجل را مطالعه کرد. در این قسمت میخواهیم کتاب انجیل چیست؟ نوشته گریگ گربرت را برای شما معرفی کنیم و امیداور هستیم که این کتاب مفید …
  continue reading
 
در این سال جدید می‌خواهیم که با برنامه های جدید مهمان خانه های شما باشیم،‌ما را میتوانید دنبال کنید تا با ایمان مسیحی آشنا شوید و بدانید که اعتقادات مسیحیان چی است و چگونه می‌توانید به مسیح ایمان بیاورید. همچنان می‌توانید از طریق شماره تماس ۱۳۲۱۳۰۰۷۴۷۷+ در وتساپ و تلگرام با ما به تماس شوید یا هم به صفحه فیس بوک امد پیام بگذارید.…
  continue reading
 
شبکه کلیسای خانگی افغانستان برای شما کریسمسی خوش را ارزو دارد و امید ما این است که در ا ین ماه توانسته باشیم هدف انجیل یوحنا را دنبال کرده و در شما ایمان به مسیح را ایجاد کرده باشیم. عزیزان عیسی همان مسیح پسر خدای است که تمام پیامبران و کتب عهد عتیق در مورد او پیشگوی کرده است و ما این را از یک شاهد عینی که یوحنای رسول است می‌شنویم که او بر رسالت مس…
  continue reading
 
1چندی بعد عیسی در كنار دریای طبریه بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او این‌طور بود: 2شمعون پطرس و تومای ملقّب به دوقلو و نتنائیل كه اهل قانای جلیل بود و دو پسر زِبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. 3شمعون پطرس به آنها گفت: «من می‌خواهم به ماهیگیری بروم.» آنها گفتند: «ما هم با تو می‌آییم.» پس آنها به راه افتاده سوار قایقی شدند. امّا در …
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع