برنامه را دانلود کنید!
show episodes
 
K
Khabar Khush خبر خوش
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Khabar Khush خبر خوش

شبکه کلیسای خانگی افغانستان

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
در سری جدید پادکست های خبر خودش تلاش ما این خواهد بود تا موضوعات مهم ایمان مسیحی را برسی کنیم و راهی باشیم برای شما عزیزان تا در ایمان خود رشد کرده و ثمر بیاورید و ارزوی ما این است که آن عده از عزیزانی که هنوز خداوند را به عنوان منجی و نجات دهنده خود قبول نکرده اند قبول کنند و به مسیح عیسی ایمان آورند و زندگی خود را به او بدهند.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
بیشتر از یک سرود برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشیچهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپرجمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
در این مدت ما ۵۰ دلیل از کتاب جان پایپر را ضبط کردبم برای شما عزیزان تا بدانید هدف عیسی از امدن و مصلوب شدن چی بود و نشان بدهیم که جز عیسی مسیح راه دیگری برای نجات وجود ندارد. برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشیچ…
  continue reading
 
گالیله - مناقشه میان کلیسا و علم برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشیچهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپرجمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
عیسی مسح پادشاهی است که دوست دارد با شما ملاقات داشته باشد. با شما صمیمی باشد و رفاقت ایجاد کند. او پادشاهی است که نه بخاطر مال و دولت گشای و ثروت بیشتر بلکه برای بدست اورد قلب شما خود را فدا ساخته است. یک بار برای او فرست بدهید تا وارد قلب شما شده و با شما این رفاقت را ایجاد کند و خواهید دید و دانست که او خدای زنده‌ای است که لایق پرستش و ستایش است…
  continue reading
 
خداوند خدای ما هرگز متعجب نمی شود چون از قبل همه چیز را به درستی میداند و میداند که ما چقدر انسان های شریری هستیم ولی باز هم از همین شراتی که ما داریم استفاده میکند تا نقشه و اراده خود را به کمال برساند. باید بدانیم که از این خداوند بدی و شرارت نه بلکه محبت و ارامش بیرون می اید این شرارت از ما هست که همیشه بر علیه خداوند قیام می‌کنیم و میخواهیم خود…
  continue reading
 
پادشاهان برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشیچهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپرجمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
عیسی تاج و جلال خود را رها کرد و امد تا در بدترین شرایط بمیرد و قربانی شود چون میدانست این کار او ارزشمند و ضروری است چون بدون این قربانی محال بود که ما بتوانیم به حضور خدا باز گردیم. ولی او با اینکار خود نیز ان جاه و جلالی را که از ازل داشت را دوباره گرفت و خدا او را عظت و جلال داد تا بر همه اقوام پادشاهی کند چون او ابتدا خود را خالی کرد از همه چی…
  continue reading
 
گالیله - مناقشه میان کلیسا و علم برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشیچهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپرجمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
پادشاهی عیسی پادشاهی بود که نه با انتخاب مردم و این دنیا بلکه از جانب خود خدا انتخاب شده بود، و پادشاهی او ازلی و ابدی است. عیسی با وارد شدن به اورشلیم بر کره الاغ یک بار دیگر نشان داده که علاقه ای به پادشاهی این دنیا ندارد چون او نیامده بود که پادشاهی این دینا را بدست بگیرد هرچند کار دشواری برای او نبود بلکه او امده بود که پادشاهی اسمانی را در قلب…
  continue reading
 
در ای دنیا برای کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند رنج و در خواهد بود چون این دنیا زیر سطلنت شیطان است و خدای این دنیا پادشاهش شیطان است و مردمان این دنیا خوشحال و شاد هستند با سلطنت شیطان اما قافل از اینکه روزی خواهد امد که همه قضاوت خواهند شد و این ما مسیحیان هستیم که نجات خواهیم یافت بخاطر اینکه عیسی مسیح خوش خود را در ما به کمال رسانیده است و او…
  continue reading
 
چون ریزد باران روح تو برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشیچهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپرجمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
در تمام مراحل ما توسط مرگ مسیح نجات یافته‌ایم. در گذشته و یکبار برای همیشه، گناه ما توسط خود مسیح پرداخت شده است. ما تنها توسط ایمان عادل شمرده شده‌ایم. در زمان حاضر، مرگ مسیح حضور و قدرت روح خدا را در ما استوار می‌سازد تا ما را روزانه از پیروزی و آلودگی گناه نجات بخشد. و در آینده، خون مسیح ریخته شده بر صلیب خواهد بود که،‌ما را از خشم خدا محافظت کر…
  continue reading
 
گالیله - مناقشه میان کلیسا و علم برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشیچهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپرجمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
بخاطر اینکه بتواند حکم مصلوب شدن مسیح را بدست بیاورد،‌یهودیان به او این تهمت را زدند که او خود را پادشاه می‌نامد در حالیکه هرگز عیسی مدعی نبود که پادشاه این جهان است بلکه او پادشاه بود اما پادشاه ابدی و وپادشاه اسمانی، چون خداوند وعده داده بود که مسیح پادشاه است و هست همین حالا در دست راست خدای نشست است . پادشاهی میکند اما پادشاهی او با پادشاهی زمی…
  continue reading
 
عیسی زجر کشید و مرد تا گوسفندانش صدایش را بشنوند و زنده بمانند. این همان چیزی بود که قیافا بدون اینکه بداند ان را گفت: «عیسی خواهد مرد....نه تنها برای ملت، بلکه برای جمع کردن تمامی فرزندان که در دوره دستها متفرقند.» او زندگی خودش را داد تا گوفندان را جمع کند. توسط خودن خود رحمتی را خریده که صدایش را برای متعلقین خود قابل تشخیص می‌سازد. دعا کن که خد…
  continue reading
 
این قلب نالان برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشیچهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپرجمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
فرمان مسیح به شاگردانش این بود که رفته همه امت ها را شاگرد من بسازید، البته شاگرد مسیح ساختن نه با شمشیر و فشار بلکه با شهادت در مورد انچه عیس تعلم داد و انچه او گفته است. و در پادشاهی مسیح از همه نژاده ها و ملت ها خواهند امد تا خدا را پرستش کنند و برای شما هم در پادشاهی او جا هست فقط نیاز دارید که قلب خود را به او بسپارید و او را به عنوان خداوند و…
  continue reading
 
یک تعریف جامع برای همه علوم وجود ندارد در این قسمت به مسئله معرفت شناسی و تقلیل گرایی که یکدیگر از محدوده های علمی است و از کتاب (گورکن آیا علم خدا را دفن کرده است) اشاره میشود و نقل قولهایی آز دانشمندان میشود .ومعرفی کتاب (انحصار در آوردن دانش)علم برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا…
  continue reading
 
خداوند وعده داده بود که عیسی همچون ملکی صدیق کاهن اعظمی خواهد بود. حالا اینکه ملکی صدیق چه کسی است باید نگاه کنیم به پیدایش زمانیکه ابراهیم با او ملاقات کرد ولی چیزی که میدانیم او کاهن اعظم و پادشاه سالیم یعنی صلح است و عیسی مسیح هم پادشاه صلح و کاهن اعظم خدا است که نه از نمایندگی بلکه خودش بجای ما قربانی شد و تنها کسی است که میتواند در حضور خدا از…
  continue reading
 
بدرفتاری، نژاد پرستی و رفتارهای توهین آمیز مابین یهودیان و غیر یهودیان در زمان عیسی همان اندازه جدی و نژادی و قوم پرستی بود که در خصومت‌های ملی دنیای زمان ما هست. و عیسی مسیح بخاطر این قربانی شد تا این دیوار جدای را بین همه اقوام نابود بسازد چون همه به صورت و شبیه خدا افریده شده اند و همه را خداوند با ایمان به مسیح لایق این خواهد ساخت که وارد پادشا…
  continue reading
 
در انتظار روی تو برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
انجیل یعنی خبر خوش. انجیل پیش از اینکه الهیات باشد خبر یک واقع بزرگ تاریخی بود که میتوان گفت بهترین خبری است که در سراسر دنیا پخش شد و میشود .خبر خوش اینکه عیسی مسیح خداون بخاطر گناه بشر مرد و در قبر نهاد شده و از مردگان قیام کرد و هرکسی که به او ایمان اورد اجازه داده شود که فرزند خدا خوانده شود. اما همه به این انجیل پاسخ مثبت نمیدهند چون خدای این …
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت سیزدهم. کلام خدا و خلقت خدا ۲ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
عیسی مسیح از خدمتی که داشت کاملا اگاه بود و میدانست که دقیقا برای چه وارد این دنیا شده است. او هرگز به خواندگی خود شک نکرد و اراده خدا را زیر سوال نبرد و تلاش هم نکرد که بداند که ایا واقعا خوانده شده است یا نه. بلکه واضح و اشکار بیان کرد که امده است تا راه نجات را مهیا کند. اگر دوست دارید در مورد نجاتی که مسیح مهیا کرد بدانید ما را دنبال کنید برنام…
  continue reading
 
اکنون در مسیح هیچ اتهامی بر علیه مردم خدا نخواهد بود. نه انسان و نه شیطان قادر نیستند که چوب فرمان به دست بگیرند. پرونده قانونی بسته شده است. مسیح ان نیکلی مطلق ما است. مهتم کننده ما خلع سلاح شده است. اگر او قصد این کند که در دادگاه بهشتی اتهامی وارد کند، شرم تمام صورتش را میگرد آه که چقدر در این دنیا همانطور که مسیح را خدمت میکنیم و مردم را دوست م…
  continue reading
 
خالق آسمان برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
عیسی کلید های قیامت و مردگان را در دست دارد چون او شیطان را شکست داده و کلید های را که ما را با ان میترساند را از او گرفته است و مسیح است که قیامت ما است چون او خود از مردگان قیام کرده و تا به امروز زنده است و زندگی میکند. برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنب…
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت دوازدهم . کلام خدا و خلقت خدا ۱ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
در فرهنگ ما ضرب المثل ها خیلی مورد استفاده قرار میگردند. اما عیسی مسیح از ضرب المثل ها استفاده میکرد تا پادشاهی خدا و گناهکار بودند انسان ها را بیان کند. اگر دوست دارید در مورد عیسی مسیح بدانید لطفا ما را دنبال کنید و همچنین تشویق میکنم شما را که کتاب مقدس را مطالعه کنید تا بیشتر با مسیح خداوند اشنا شوید برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگو…
  continue reading
 
بعد از اینکه بمیرید نتیجه شما چه خواهد شد؟ به کجا خواهید رفت؟ به عنوان کسی که به عیسی مسیح ایمان دارم به من این وعده داده شده که مورد تعید است که با او خواهم بود تا روزی که باز میگردد در بدن خود با او قیام کنم. اگر میخواهید بدانید که چگونه پس به این قسمت از پادکست ما گوش بدهید. برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد ع…
  continue reading
 
کبوتر آسمانی خدا برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
شیطان در کتاب مقدس به فریب کار،‌قاتل، دروغگو و شریر معرفی شده است که میخواهد همیشه ما را با دروغ ها و ترس های که ایجاد میکند فریب بدهد اما عیسی مسیح امد تا قدرت او را از بین ببرد بخصوص قدرت مرگ که همیشه ما را می ترساند چون اگر ما بمیریم دیگر بی سرنوشت نخواهیم بود بلکه به حضور مسیح خواهیم رفت و با او زیست خواهیم کرد اگر به او ایمان داشته باشیم برنام…
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت یازدهم . گالیله - مناقشه میان کلیسا و علم ۲ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
عیسی مسیح امد تا نور جهان باشد. نوری که دنیا ان را از دست داده بود. او نوری شد در قلب ما تا بتوانیم جلال و پادشاهی خدا را مشاهد کنیم و توبه کرده ایمان بیاوریم که خدا تنها در عیسی مسیح میخواهد ما را نجات دهد. او نوری است که اشعیای نبی در مورد اش پیشگوی کرد. برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: …
  continue reading
 
عیسی مسیح تنها نگفت که بخاطر من رنج خواهی کشید و عذاب خواهید دید. او تشویق نکرد که ما این راه را به تنهای برویم یا جهاد کنیم در حالیکه بزرگان بر سر جای خود نشسته اند. نه عیسی مسیح راه جلجتا را ابتدا خود پیمود راهی که در ان جان داد و به صلیب کشیده شده و بعد ما را تشویق کرد که صلیب خود را برداریم چون این دنیا در تاریک گیر کرده است و نمیخواهد نجات پید…
  continue reading
 
مسیح عیسی ما را نجات داد با فدا کردن خود بر روی صلیب به جای ما دقیقا همانکاری را که والدین همیشه در فکر خود دارند که برای فرزندان خود خود را فدا کنند و این کار را عملا نیز با تلاش و کار کردن سخت انجام میدهند اما انها هرگز قادر نیستند که گناهان فرزندان خود را ببخشند و انها را نزد خدا پاک بسازند بلکه مسیح با محبتی که داشت و فداکاری خود گناهان ما را ب…
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت دهم . گالیله - مناقشه میان کلیسا و علم ۱ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
تا به حال فکر کرده اید که چرا مسیحیان را نصارا نیز میگویند؟ یا ایا خود شما این کلمه را خطاب به مسیحیان استفاده کرده اید؟ چرا؟ عیسی مسیح همانگونه که اشعیای نبی پیشگوی کرده بود در شهر ناصره شهر داوود نبی متولد شد و بخاطر این او را عیسی ناصری میگفتند. اگر دوست دارید بیشتر بدانید به این پادکست و پادکست های دیگر ما گوش بدهید. برنامه هفتگی پادکست خبر خوش…
  continue reading
 
مسیح مرد تا ما را اینچنین مردمی که مشتاق خدمت خدا هستند بسازد. مشتاق به یاری رساندان به فقرا و رنج ددیگاه این زیباترین نوع زندگی است،‌ مهم نیست که چقدر برای ما در این دنیا خرج بر می‌دارد: آنها یاری را دریافت میکنند، ما شادی آن را و خدا جلالش را. برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا در…
  continue reading
 
لبیک‌ای خداوند مرا هم بفرست برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
تعریف درست ازدواج این نیست که زن دین و ایمان مرد را تکمیل کند و راهی باشد برای تخلیه هوس های مرد و تولید نسل. این تعریف درست ازدواج از دیدگاه خداوند نیست. بلکه خدا ازدواج را نمونه ای از محبت خود نسبت به کلیسا داده است. اما با گناه ازدواج سقوط کرد ام عیسی مسیح دوباره ان را نباء کرد و یکی از دلایلی که او بر روی صلیب رفت همین است تا صلح را بین زوجین ب…
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت نهم . گستره و محدوده علم۳ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
ما مسیحیان عیسی را پسر خدا نساخته ایم یا این لقب را به او اداه باشیم بلکه این خود خدا است که او را بارها و بارها «پسر من» خوانده است چون عیسی نه با تولد از باکره توسط قدرت روح‌القدس پسر خدا خوانده شد بلکه او پسر ازلی خدا است که از او مولود یافته است. میتوانیم این را در مزامیر ۲: ۷ و سایر قسمت های کتاب مقدس بخوانیم و همچنین خدا مستقیم خطاب به عیسی د…
  continue reading
 
کار مسیح بر روی صلیب نه تنها بخشیدن گناهان ما بود بلکه او مرد تا ما نیز همراه با او برای خود، دنیا، گناه و ناپاکی که دامن‌گیر ما شده است بمیرم و او قیام کرد تا ما نیز برای او قیام کنیم و در او زیست کنیم. برای یک مسیحی و کسی که میخواهم مسیحی شود مهم است بداند که ما با مسیح مرده ایم تا خلقت تازه شویم و این خلقت تازه برای خود دیگر زندگی نمی‌کند بلکه ب…
  continue reading
 
سرود پرستشی خداوندم برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
برای یک مسیحی مهم است که تنها به صلیب عیسی مسیح فخر کند. چون در صلیب مسیح است که ما نجات یافته ایم و خلقت تازه شدیم. در صلیب مسیح است که رابطه شکسته شده و از بین رفته دوباره بازسازی شد. در صلیب مسیح است که ما میتوانیم پاک زندگی کنیم و خدا را جلال بدهیم پس همه چیز پیوند خورده است به صلیب مسیح. ما صلیب را پرستش نمیکنیم اما اهمیت ان را هم انکار نمیکنم…
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت هشتم. گستره و محدوده علم ۲ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
یحیی، الیاس، قاصد، نبی، پیامبر همه اینها یک شخص هستند که خدا پیشاپیش عیسی مسیح فرستاد قوم خدا را به توبه دعوت کند و راه را برای آمدن خداوند عیسی مسیح آمده بسازد. نه برای اینکه او نیازمند بود بلکه ما نیاز داشتیم تا کلام خدا را دوباره بشنویم و به آن عمل کنیم. و این پیامبر و نبی هم زمان است با خود عیسی نه اینکه ۷۰۰ سال زودتر از او امده باشد خیر بلکه د…
  continue reading
 
ما با مرگ عیسی مسیح قادر شدیم تا دوباره به حضور خدا بازگردیم و زیر محبت او قرار بگیریم. چون ما با گناهی که داشتیم همه روزه از خدا دوتر میشدیم و قادر نبودیم که به پشت سر برگردیم ولی مسیح مرد تا محبت خدا را به ما نشان دهده و همچنین به ما بگوید که باید چه کسی را جلال بدهیم چون ما مخلوق های دست خدا هستیم و جلال را باید به خدا بدهیم نه به شیطان و او ان …
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع