Mohammad Amin Chitgaran عمومی
[search 0]
بیشتر

برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
در شهر ‌تهــران، بـندری است متـروکه… یک جـمعه در مـیان، آنجا پهـلو می‌گیـریم. این رادیـوی ماست…‌ «که آدمی به هـر کثافـتی عادت می‌کنــد.» ایــن را تولـستوی گفـته در جـنگ و صـلح. به ایـن کـثافت خــوش آمــدید!‌‌‌
 
Loading …
show series
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و هفتاد و هفتم۱۲ آذر ۱۴۰۰داستان: «#خاطرات_آدم_و_حوا»(قسمت آخر)نویسنده: «#مارک_تواین»خوانش: «#حمیدرضا_دانش»«#نازنین_تقی_زادیه»مترجم: «#حسن_علیشیری»نشانی حامی محترم آذر ماه داستان شب :Www.keshvargraphy.com“#رادیو_کشورگرافی”https://castbox.fm/va/4085001برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamiba…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و هفتاد و ششم۱۱ آذر ۱۴۰۰داستان: «#هزار_خورشید_تابان»(قسمت بیست و یکم)نویسنده: «#خالد_حسینی»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌نشانی حامی محترم آذر ماه داستان شب :Www.keshvargraphy.com“#رادیو_کشورگرافی”https://castbox.fm/va/4085001برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و هفتاد و پنجم۱۰ آذر ۱۴۰۰داستان: «#عروسی_عباس_خان»«فصل هفدهم»جلد اول از (#چهارپاره_مادران_و_دختران)نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی: «#جواد_بدیع_زاده»نشانی حامی محترم آذر ماه داستان شب :Www.keshvargraphy.com“#رادیو_کشورگرافی”https://castbox.fm/va/4085001برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و هفتاد و چهارم۹ آذر ۱۴۰۰داستان: «#سفر_به_انتهای_شب»(قسمت سی‌ و سوم )نویسنده: «#لویی_فردینان_سلین»خوانش: «#رحمان_حسینی»‌نشانی حامی محترم آذر ماه داستان شب :Www.keshvargraphy.com“#رادیو_کشورگرافی”https://castbox.fm/va/4085001برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خا…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و هفتاد و سوم۷ آذر ۱۴۰۰«#نمایشنامه_خوانی»«شب دوم»نمایشنامه: «#شب_بخیر_مادر»(قسمت دوم)نویسنده: «#مارشا_نورمن»خوانش: «#فاطمه_یحیایی‌»نشانی حامی محترم آذر ماه داستان شب :Www.keshvargraphy.com“#رادیو_کشورگرافی”https://castbox.fm/va/4085001برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastanes…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و هفتاد و دوم۵ آذر ۱۴۰۰«#داستان_مردمی»داستان: «#عروسک_فروشی»نویسنده: «#صادق_چوبک»خوانش: «#مژده_خلج‌»نشانی حامی محترم آذر ماه داستان شب :Www.keshvargraphy.com“#رادیو_کشورگرافی”https://castbox.fm/va/4085001برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و هفتاد و یکم۴ آذر ۱۴۰۰داستان: «#هزار_خورشید_تابان»(قسمت بیستم)نویسنده: #خالد_حسینیخوانش: #شکیبا_کهندانی‌نشانی حامی محترم آذر ماه داستان شب :Www.keshvargraphy.com“#رادیو_کشورگرافی”https://castbox.fm/va/4085001برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هست…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و هفتادم۳ آذر ۱۴۰۰داستان: «#عروسی_عباس_خان»«فصل شانزدهم»جلد اول از (#چهارپاره_مادران_و_دختران)نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»نشانی حامی محترم آذر ماه داستان شب :Www.keshvargraphy.com“#رادیو_کشورگرافی”https://castbox.fm/va/4085001برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و شصت و نهم۲ آذر ۱۴۰۰داستان: «#سفر_به_انتهای_شب»(قسمت سی‌ و دوم )نویسنده: «#لویی_فردینان_سلین»خوانش: «#رحمان_حسینی»‌نشانی حامی محترم آذر ماه داستان شب :Www.keshvargraphy.com“#رادیو_کشورگرافی”https://castbox.fm/va/4085001برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج ا…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و شصت و هشتم۳۰ آبان ۱۴۰۰«#شب_نمایشنامه_خوانی»«شب اول»نمایشنامه: «#شب_بخیر_مادر»(قسمت اول)نویسنده: «#مارشا_نورمن»خوانش: «#فاطمه_یحیایی‌»نشانی حامی محترم آذر ماه داستان شب :Www.keshvargraphy.com“#رادیو_کشورگرافی”کست باکس رادیو کشورگرافی :https://castbox.fm/va/4085001برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و شصت و هفتم۲۸ آبان ۱۴۰۰«#داستان_مردمی»داستان: «#لاتاری»نویسنده: «#شرلی_جکسون»خوانش: «#فاطمه_صادقی‌»مترجم:«#جعفر_مدرس_صادقی»موسیقی:«#تام_ویتس» برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان_شب…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و شصت و ششم۲۷ آبان ۱۴۰۰داستان: «#هزار_خورشید_تابان»(قسمت نوزدهم)نویسنده: #خالد_حسینیخوانش: #شکیبا_کهندانی‌برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان_شب…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و شصت و پنجم۲۶ آبان ۱۴۰۰داستان: «#عروسی_عباس_خان»«فصل پانزدهم»جلد اول از (#چهارپاره_مادران_و_دختران)نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستا…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و شصت و چهارم۲۵ آبان ۱۴۰۰داستان: «#سفر_به_انتهای_شب»(قسمت سی‌ و یکم )نویسنده: «#لویی_فردینان_سلین»خوانش: «#رحمان_حسینی»‌برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:https://www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان_شب…
 
دوستان ظهر جمعه بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و شصت و سوم۲۱ آبان ۱۴۰۰‌«#جمعگی»(دهم)‌این قسمت با «#آرش_بابایی»این جمعگی به بهانه {#رضا_براهنی} همچنان ایران میمانیم.گفتگو با «#علی_اتحاد»به همراه شعر بلند «#اسماعیل» از رضا براهنی برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:ww…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و شصت و دوم۲۰ آبان ۱۴۰۰داستان: «#هزار_خورشید_تابان»(قسمت هجدهم)نویسنده: #خالد_حسینیخوانش: #شکیبا_کهندانی‌برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان_شب…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و شصت و یکم۱۹ آبان ۱۴۰۰داستان: «#عروسی_عباس_خان»«فصل چهاردهم»جلد اول از (#چهارپاره_مادران_و_دختران)نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و شصتم۱۸ آبان ۱۴۰۰داستان: «#سفر_به_انتهای_شب»(قسمت سی‌اُم )نویسنده: «#لویی_فردینان_سلین»خوانش: «#رحمان_حسینی»‌برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان_شب…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و پنجاه و نهم۱۴ آبان ۱۴۰۰داستان: «#خاطرات_آدم_و_حوا»(قسمت ششم)نویسنده: «#مارک_تواین»خوانش: «#حمیدرضا_دانش»«#نازنین_تقی_زادیه»مترجم: «#حسن_علیشیری»برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان_شب…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و پنجاه و هشتم۱۳ آبان ۱۴۰۰داستان: «#هزار_خورشید_تابان»(قسمت هفدهم)نویسنده: #خالد_حسینیخوانش: #شکیبا_کهندانی‌برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان_شب…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و پنجاه و هفتم۱۲ آبان ۱۴۰۰داستان: «#عروسی_عباس_خان»«فصل سیزدهم»جلد اول از (#چهارپاره_مادران_و_دختران)نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌آواز: «#فرحناز_شاطری»برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mh…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و پنجاه و ششم۱۱ آبان ۱۴۰۰داستان: «#سفر_به_انتهای_شب»(قسمت بیست و نهم )نویسنده: «#لویی_فردینان_سلین»خوانش: «#رحمان_حسینی»‌برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان_شب…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و پنجاه و پنجم۷ آبان ۱۴۰۰داستان: «#خاطرات_آدم_و_حوا»(قسمت پنجم )نویسنده: «#مارک_تواین»خوانش: «#حمیدرضا_دانش»«#نازنین_تقی_زادیه»مترجم: «#حسن_علیشیری»برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان_…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و پنجاه و چهارم۶ آبان ۱۴۰۰داستان: «#هزار_خورشید_تابان»(قسمت شانزدهم)نویسنده: #خالد_حسینیخوانش: #شکیبا_کهندانی‌برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان_شب…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و پنجاه و سوم۵ آبان ۱۴۰۰داستان: «#عروسی_عباس_خان»«فصل دوازدهم»جلد اول از (#چهارپاره_مادران_و_دختران)نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داست…
 
دوستان شب بخیرشماره‌ی هزار و نهصد و پنجاه و دوم۴ آبان ۱۴۰۰داستان: «#سفر_به_انتهای_شب»(قسمت بیست و هشتم )نویسنده: «#لویی_فردینان_سلین»خوانش: «#رحمان_حسینی»‌برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:www.hamibash.com/dastaneshabو اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:www.paypal.me/mhmdataاقدام کنید.‌#داستان_شب…
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login