بيرون اين بيابان پر ميزند غباري

3:07
 
اشتراک گذاری
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on February 28, 2021 07:05 (5M ago)

What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage episode 274335582 series 2639329
توسط Bedil - بیدل توسط Player FM و جامعه ما پیدا شده است - کپی رایت توسط ناشر، و نه متعلق به Player FM، و صدا به طور مستقیم از سرور های آنها پخش می شود.برای پیگیری به روز رسانی در Player FM دکمه اشتراک را بزنید، و یا فید URL را به دیگر برنامه های پادکست بچسبانید.

بيرون اين بيابان پر ميزند غباري

اي محرمان ببينيد اميد ما نباشد

غزل کامل

تا مشرب محبت ننگ وفا نباشد

بايد ميان ياران ما و شما نباشد

بر ما خطا گرفتن از کيش شرم دور است

کس عيب کس نه بيند تا بيحيا نباشد

با هر که هر چه گوئي سنجيده بايدت گفت

تا کفه وقارت پا در هوا نباشد

ابرام بي نيازان ذلت کش غرض نيست

گر در طلب بميرد همت گدا نباشد

از سفله آنچه زايد تعظيم را نشايد

نقشيکه جوشد از پا جز زير پا نباشد

در پايت آنچه ريزد تا حشر برنخيرد

خون وفا سرشتان رنگ حنا نباشد

شمع بساط ما را مفت نفس شماريست

اين يک دو دم تعلق آتش چرا نباشد

حرف زبان تحقيق بي نشه اثر نيست

در کيش راستيها تير خطا نباشد

چون موي چيني اينجا اظهار سرمه رنگست

انگشت زينهاريم ما را صدا نباشد

خو دارد آن ستمگر با شيوه تغافل

بيگانه اش مفهميد گو آشنا نباشد

بيرون اين بيابان پر ميزند غباري

اي محرمان ببينيد اميد ما نباشد

شيريني آنقدر نيست در خواب مخمل ناز

مژگان بهم نچسبد تا بوريا نباشد

فطرت نمي پسندد منظور جاه بودن

تا استخوان بمغز است باب هما نباشد

در مجلسي که عزت موقوف خود فروشيست

ديگر کسي چه باشد گر ميرزا نباشد

در صحبتي که پيران باشند بي تکلف

هر چند خنده باشد دندان نما نباشد

جز عجز راست نايد از عاريت سرشتان

دوشيکه زير بار است خم تا کجا نباشد

گرد دماغ همت سرکوب هر بناايست

قصر فلک بلند است گر پشت پا نباشد

در محفلي که احباب چون و چرا فروشند

مگشا زبان که شايد آنجا حيا نباشد

(بيدل) همان نفس وار ما را بحکم تسليم

بايد زدن در دل هر چند جا نباشد

حضرت ابوالمعانی بیدل رح

نویسنده: محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا

بکوشش: فهیم هنرور

RumiBalkhi.Com

124 قسمت