SBS عمومی
[search 0]
بیشتر

برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Sinhala-speaking Australians. - ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවිතයට ඔබව සම්බන්ධ කරන ස්වාධීන ප්‍රවෘත්ති සහ කථා ඔබගේ භාෂාවෙන් සිංහල
 
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hindi-speaking Australians. - निष्पक्ष समाचारों और कहानियों के जरिए जुड़िये ऑस्ट्रेलियाई जीवन और हिंदी-भाषी ऑस्ट्रेलियाइयों से‌
 
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Gujarati-speaking Australians. - ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં વસતા ગુજરાતીઓ સાથે આપને જોડતા તટસ્થ અને વિશ્વાસપાત્ર સમાચાર અને અહેવાલ
 
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Dinka-speaking Australians. - Piɛ̈ŋë në wël cë kek thïïc, akölkööl ku wël jiɛmë baai kek në ajuiɛɛrë SBS Dinka Radio, agut cë ka ciɛ̈lë kek në Ɣothuraliɛ ku jɔl ya piny thok ëbɛ̈n.
 
SBS French vous propose des séries de reportages et enquêtes réalisés par nos équipes, pour explorer le monde qui nous entoure, et essayer de comprendre un monde qui bouge. Théo Hayez est venu en Australie et n'est jamais rentré en Belgique. Un an après sa disparition, personne ne semble savoir ce qui lui est arrivé. Dans cette série, nous passons en revue les faits et essayons de comprendre, avec la famille, ce qui aurait pu se passer lors de cette terrible nuit à Byron Bay.
 
A five-part investigation into the untold true stories of Adelaide's gay-hate murders, told by award-winning Australian journalist, Mark Whittaker. The stories are adapted from Mark's true crime long-read which will be published online at the end of the series. Listed as iTunes Best Podcasts of 2015, SBS True Stories returns with Season Three as part of Deep Water. Commissioned and produced by Australia’s multicultural broadcaster SBS. Available online: sbs.com.au/truestories and on SoundClo ...
 
'Astronomía para Principiantes' es una sección mensual en Radio SBS en español, Australia, dirigida por Rocío Otoya y con la participación de Ángel R. López-Sánchez, astrofísico y divulgador científico, en la que se expone de forma sencilla un tema de astronomía de actualidad. Este podcast fue originalmente creado y dirigido por Anna Sagristà; en la actualidad lo dirige Rocío Otoya.
 
Loading …
show series
 
El presidente de Colombia, Iván Duque, instó a Panamá a resolver de manera conjunta e inmediata la situación en la frontera compartida, donde entre 10.000 y 15.000 migrantes están varados en suelo colombiano a la espera de continuar su tránsito a EE.UU. o Canadá. Escucha el informe del corresponsal de SBS Spanish en Centroamérica, Wilfredo Salamanc…
 
联邦工党建议澳大利亚效仿别国,为全面接种新冠疫苗的人发放现金以示奖励,却遭联邦政府回绝。施打新冠疫苗收费违规,那么接种疫苗给钱就值得鼓励吗?不威逼,靠利诱,能从根本上提高疫苗接种率吗?(点击封面图片,收听热线回放)
 
In this latest SBS Hindi News bulletin of Australia and India: Queensland's active cases climb to 47; Victoria records four new locally acquired cases, all linked to existing outbreaks and were in quarantine while infectious and more.
 
The Reserve Bank has held official interest rates, but won't increase or delay tapering to its bond buying program despite the expected economic hit from the Greater Sydney lockdown. SBS Finance Editor Ricardo Gonçalves speaks with Alex Joiner from IFM In
 
Listen to the latest Australian news from SBS Gujarati. - SBS Gujarati પર સાંભળો ઓસ્ટ્રેલિયાના તાજા અને મહત્વના સમાચાર.
 
در حالى كە قرنطين در ملبورن در ھمين تازگى ھا برداشتە شد، ولى اثرات آن ھنوز ھم بخصوص بر مردم بى سرپناە احساس ميشود. يك نھادى بنام جعبۀ نيك "The good Box" بە اين مردم بى خانمان نە تنھا در ملبورن بلكە در سراسر آستراليا كمك ھاى حياتى فراھم ميكند و از مردم توانمند ديگر ھم مى خواھد كە در اين كار خير كمك كنند. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.…
 
Due to the coronavirus, children have to shift to online education. There we learn about the common cyber bullying threats they may face as well as how to prevent them in Australia. - කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් මේ වන විට ළමුන්ට Online අධ්‍යාපනයට යොමුවීමට සිදුවී ඇත. එහිදී ඔවුන් මුහුණ පෑ හැකි පොදු Cyberbullying තර්ජන පිළිබඳ මෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ ඒවා වළ…
 
Depuis lundi matin, 300 militaires assistent la police pour faire respecter le confinement dans les huit municipalités qui concentrent la majorité des cas de Covid-19. Le recours à l'armée, pour contrôler sa propre population, ça ne vas pas forcément de soi dans une démocratie... Alors nous sommes allés demander aux habitants de ces quartiers ce qu…
 
A report has found that one in four permanent skilled migrants in Australia are working in jobs below their skill level,costing them and the economy hundreds of millions in foregone wages every year. - Soí ham tuñwan Skill mutabek
 
"Buy Now Pay Later" iriko irahurumbirwa cane n'abantu muri Australia aho abashika imiriyaridi zirenga 5.6 z'abantu bayikoresha nkuko vyibonekeza mu vyegeranyo vya 2018-19. Ariko hamwe n'ivyo hariho ivyinyegeje kubantu bakoresha izo serivisi nyinshi bituma bagoka muvy'amafaranga.
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login