Nhk World Japan عمومی
[search 0]
بیشتر

برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
شما می توانید با شنیدن داستان آنا، که در یک دانشگاه واقع در توکیو زبان ژاپنی می خواند، به آسانی دستور زبان مقدماتی و واژه ها را یاد بگیرید. «ان.اچ.کی» به عنوان تنها شبکه پخش رادیو- تلویزیونی عمومی ژاپن دوره های قابل اطمینان زبان ژاپنی را با پادکست رایگان ارایه می دهد. nhk.jp/lesson
 
Loading …
show series
 
عبارت کلیدی: دیر کردم. / واحد شمارش دقیقه / فرم-TE فعل + WA IKEMASEN / چگونه صفت ها را به قید تبدیل کنیم / نام آواها: خشمتوسط NHK WORLD-JAPAN
 
عبارت کلیدی: آیا تا به حال ترانه های ژاپنی خوانده ای؟ / واژه ARIMASU: یک فعل به معنای مالکیت است / فرم-TA فعل + KOTO GA ARIMASU / نام آواها: قطارتوسط NHK WORLD-JAPAN
 
عبارت کلیدی: خواهش می کنم که از پله ها بالا و به سمت راست بروید. / فرم-TE فعل می تواند جمله ها را به هم متصل کند / چگونه از حرف NI استفاده کنیم / نام آواها: تُن تُنتوسط NHK WORLD-JAPAN
 
عبارت کلیدی: می توانم اینجا آشغال دور بیندازم؟ / KARA / فرم-TE فعل + MO II DESU KA / نام آواها: سوختنیتوسط NHK WORLD-JAPAN
 
عبارت کلیدی: چه وقت به ژاپن آمدی؟ / ماه ها / فرم-TA فعل ها / نام آواها: سر و صدای تعداد زیادی از مردمتوسط NHK WORLD-JAPAN
 
عبارت کلیدی: خواهش می کنم هر طور هست بیایید. / روزهای هفته / IKIMASU و KIMASU / فرم دیکشنری فعل ها / نام آواها: روحیه شاد، سرزندهتوسط NHK WORLD-JAPAN
 
عبارت کلیدی: از چه ساعتی؟ / NANJI / انواع گوناگون فرم-TE فعل ها / نام آواها: تا مرز انجام نشدن کاریتوسط NHK WORLD-JAPAN
 
عبارت کلیدی: نان خامه ای دارید؟ / TSU: واحد شمارش برای اشیایی مانند کیک است / فعل ARIMASU را چطور می توانیم به کار ببریم؟ / نام آواها: خوردنتوسط NHK WORLD-JAPAN
 
عبارت کلیدی: شماره تلفن شما چند است؟ / عددها (1) / O SHIMASU / وقتی که حرف HA مانند WA تلفظ می شود / نام آواها: تلفنتوسط NHK WORLD-JAPAN
 
عبارت کلیدی: آنها گنجینه های من هستند. / فعل O مفعول WA فاعل / چگونه فعل را منفی و پرسشی کنیم / نام آواها: خواندنتوسط NHK WORLD-JAPAN
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login