Mythical عمومی
[search 0]
بیشتر
برنامه را دانلود کنید!
show episodes
 
Loading …
show series
 
رازهای شاهنامه: راز کشتن خونین و شکنجه وار گروی زره به فرمان کیخسرو دادگر!ه. رمزگشا: آرش فرهادی از بنیاد مرشد ساقی و قلمرو سیمرغ--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/phoenixway1/message
  continue reading
 
دو دلی رستم در برابر پولادوند دیوکه ای برتر از گردش روزگار/جهاندار و بینا و پروردگارگرین گردش جنگ من داد نیست/روانم بدان گیتی آباد نیستروا دار کان دست ِ پولادوند/روان ِ مرا برگشاید ز بندور افراسیاب است بیدادگر/تو مَستان ز من زور ِ دست و هنررازهای شاهنامهقلمرو سیمرغ--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/phoenixway1/mess…
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع