show episodes
 
شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
نان روزانۀ ما، عنوان مجموعه‌ای از رازگاهان است که برای تقويت رابطه و رفاقت ايمانداران مسيحی با پدر آسمانی‌شان مفيد می‌باشد. عيسی مسيح فرمود: "انسان تنها به نان زنده نيست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود." (متی، فصل چهارم، آيۀ چهار)‏
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
Loading …
show series
 
هفتصد سال قبل‌از میلاد مسیح، اشعیاء پیشگویی‌های متعددی درمورد زندگی، مرگ و قیام نجات‌دهنده بیان کرده بود. آن پیشگویی‌ها در زندگی عیسی مسیح تحقق یافت و ثابت گردید که او نجات‌دهندۀ عالم است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر کاملاً زندگی خود را به روح‌القدس بسپاریم او به ما کمک خواهد کرد که تسلیم وسوسه و گناه نشویم و پیروزمندانه زندگی کنیم. او در پیکار با نفس ما را یاری می‌دهد و پیروز می‌سازد.‏توسط رادیو مژده, vhnd, Radio Mojdeh
 
محبت عيسی مسیح، بی‌نظير و بالاتر از هر محبتی‌ است. عيسی، به‌خاطر محبت عظیمش، مرگ بر صليب را پذيرفت تا ما را نجات دهد. او جانش را در راه کسانی داد که دشمنان خدا محسوب می‌شدند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر در اعتیاد هستید، برای شما امید وجود دارد. عیسی مسیح زنده، سرچشمۀ محبت و قدرت است و می‌تواند از درون شما را تبدیل نمايد و از زندگی شما نمونۀ خوبی بسازد برای مردمی که در اعتیاد هستند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسيح درطول زندگی‌اش، به بسياری از پیشگویی‌های انبیاء عهد عتيق تحقق بخشيد. وقايع تولد مسيح از باکره، مرگ او بر صليب و رستاخیز او از مردگان، صدها سال قبل‌از ميلاد او پیشگویی شده بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا واحد است، اما در این وحدانیت و یگانگی خود دارای سه شخصیت متمایز می‌باشد. خدای پدر، پسر خدا و روح‌القدس. روح‌القدس نگه‌دارنده و قوام بخشندۀ نظام هستی است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، چهرۀ ديدنی خدای ناديده است. تولد، زندگی مقدس و مرگ مسیح به‌خاطر آمرزش گناهان بشر و همچنین قیام او از مردگان، بی‌نظیر است. ما دلایل زیادی برای موعظه کردن دربارۀ مسيح داریم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هروقت از وسوسه‌ها فرار می‌کنیم و درواقع تسليم وسوسه‌ها نمی‌شويم‌، عیسی مسیح خداوند ما را برکت و ترقی می‌دهد و به زندگی و خانوادۀ ما رونق می‌بخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا ازطریق انبيای مختلفی مانند داوود، اشعیا، ارمیا، دانيال و میکاه جزئیات محل تولد، چگونگی به دنیا آمدن و حتی دستگیری و مرگ و رستاخيز نجات‌دهندۀ موعود را بر انسان آشکار ساخته ‌است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شخصی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد و نجات می‌یابد از نظر خدا پاک و مقدس به‌حساب می‌آید. او باید در اعمال و رفتار خود نیز این پاکی و قدوسیت را به‌عمل آورد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسيح، معجزات بسیاری انجام داد و خود نیز پس از مرگ زنده شد. قیام مسیح، به انسان گناهکار و فانی این مژده را می‌دهد که هر کس به او و مرگ و قيامش ایمان آورد، حيات جاودان خواهد يافت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر امتحان از‌طرف خدا باشد، هدف او این‌است‌که در ايمان مسيحی قوی‌تر شويم و در مسيح رشد کنيم. اما اگر شيطان ما را وسوسه کند بدانيم که قدرت خدا در ما است و می‌توانيم بر وسوسه غلبه کنيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
رفتار و گفتار ما بر دیگران اثری منفی يا مثبت دارد. وقتی به مسیح ایمان می‌آورید، او به شما شخصیتی نو، نجات و حیات تازه می‌بخشد و می‌توانید تأثیری مثبت بر اطرافیان خود داشته باشید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
رابطۀ ما ایماندارانِ به مسيح با خدا تحت ضوابط و مقررات و شریعت نیست، بلکه رابطۀ ما بر مبنای محبت است. خلقت تازه یا تولد دوباره نخستین موهبتی است که در اثر نجات، نصیب شخص ایماندار می‌گردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسيح، بیماران را شفا می‌داد، مردگان را زنده می‌کرد و همچنین باد و دريا نیز از او اطاعت می‌کردند. اگر به مسیح ایمان آورید، او قادر است شما را رستگار سازد و در طوفان‌های زندگی حفظ نمايد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شناخت ما درمورد عیسی مسیح خداوند، بيانگر این‌است‌که ما تحت فيض و برکت خدا هستیم یا محکوميت و غضب خدا. ايمان و رابطۀ ما با مسیح، تعیین‌کنندۀ آن جایی‌ست که ابدیت را در آن‌ خواهیم گذراند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انسان برای رهایی از هلاکت ابدی نیاز به نجاتی دارد که خدا برای انسان فراهم کرده است. او باید با توبه از گناه و ایمان به مسیح خداوند به سوی خدا بازگشت کند و این نجات را دریافت نماید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
معجزات عيسی مسيح خداوند، به‌خوبی نشان‌دهندۀ مفهوم نجات و اثبات ادعاهای او می‌باشند. مسیح مردگان را با اقتدار الهی خود زنده می‌کرد و حق آمرزيدن گناهان را نیز داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خداوند به ما می‌فرمايد که به‌طور ناگهانی بازگشت خواهد کرد، پس بايد بیدار و هوشيار باشیم چون زمان دقيق ربوده شدن کليسا را کسی نمی‌داند و لازم است که آماده باشیم تا غافلگیر نشویم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
همۀ انسان‌ها گناهکار و ناپاک هستند، زیرا از والدین خود یعنی آدم و حوا گناه را به ارث برده‌اند. تنها ازطریق ایمان به مسیح می‌توانید از اسارت نفس و گناه آزاد شوید و نور الهی در دل شما ساکن گردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسی که می‌خواهد نجات و رستگاری را حاصل نمايد، بايد از گناه توبه کند و به عيسی مسيح که در راه گناه انسان بر روی صليب مرد و روز سوم زنده شد ايمان بياورد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، مايل است همه را، به فرزندی قبول کند و به بندگی آنها خاتمه دهد. با توبه از گناه و ایمان به مسیح و ايمان به واقعيت مرگ و رستاخيز او، می‌توان فرزند خدا شد و از مزایای فرزندخواندگی بهره‌مند گشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شریعت برای ما حکم آینه را دارد که در آن می‌توانیم گناه و ناپاکی‌های وجود خود را ببینیم. خدا به‌خاطر مرگ و رستاخيز عیسی مسيح، ما را بر آن قدرت محکوم کنندۀ گناه و شریعت پیروز کرده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
همان‌گونه که چراغ دریایی با نور خود به کشتی‌ها کمک می‌کند تا به صخره‌ها برخورد نکنند و غرق نشوند، با ایمان آوردن به مسیح، نور الهی در زندگی شما تابان می‌شود و صاحب حیات جاويدان می‌شوید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا بر‌اساس فیض خود ازطریق عیسی مسیح، نجات بشر را فراهم ساخته‌ است. سهم هر انسان برای بازگشت و دریافت نجات و حیات جاويدان، ایمان و اعتماد به مسیح و کار عظیم او بر صلیب می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
طبق کتاب مقدس، بالاترین حکم خدا، محبت است. اگر طالب محبتِ حقیقی هستیم باید به خدا مراجعه کنیم زیرا هیچ مرجعی جز خدا، که محبت خود را در نجات از طریق مسیح بر ما آشکار کرد، وجود ندارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، امید بنی‌اسرائیل بود اگرچه بسياری از آنها او را رد کردند. اما هرکس به مسيح و واقعيت مرگ و قيام او ايمان بياورد، از‌لحاظ روحانی زنده می‌شود و دلی تازه و اميدی زنده می‌يابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بعداز سلطنت هزار سالۀ مسیح و افتادن شیطان به دریاچۀ آتش، قيامت و داوری نجات‌نيافتگان انجام خواهد شد. کسانی که نامشان در دفتر حيات نوشته نشده باشد، به درياچۀ آتش افکنده خواهند شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
همه، گناهکارند و برای رهایی از گناه و حاکمیت شیطان، به نجات‌دهنده احتیاج دارند. خدا به‌وسيلۀ مسیح نجات را برای انسان گناهکار مهیا ساخت، تا هرکس به مسیح ایمان بیاورد نجات و حیات جاويدان يابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بدون ایمان ممکن نيست بتوان خدا را خوشنود ساخت. نجات مسيحی، هديه و فيضی از جانب خداست. پایه و اساسِ ایمان راستین، بر کلام حقیقی خدا، کتاب ‌مقدس، استوار می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هر سه جنبۀ احساس و اعمال و آداب، مهم هستند ولی کافی نمی‌باشند. آن چیزی که این‌ها را معنا‌دار می‌کند درست اندیشیدن برطبق کلام خدا است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
طبق اسناد تاریخی، از انسان‌های اولیه تا به امروز، اکثر مردم به زندگی بعداز مرگ اعتقاد دارند. کلام خدا نیز از دو قیامت سخن می‌گوید، که یکی به حيات جاويدان و دیگری به‌ هلاکت ابدی خواهد انجاميد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انسان با ارادۀ آزاد، حاکمیت شیطان را پذیرفت و این باعث مرگ روحانی او گردید. برای نجات انسان لازم بود که ابتدا خدا راهی مهیا سازد و سپس انسان با قبول نقشۀ خدا، این هديۀ نجات را دریافت کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی حقيقتاً به مسیح ایمان می‌آورید، خدا به شما خلقت تازه و زندگی جدید عطا می‌کند. شما از دنیای ناامیدی به امید و از اسارت در زندانِ گناه و شيطان، به آزادی و آرامش حقيقی، منتقل می‌شوید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا همه‌چیز را زیر پای مسیح قرار می‌دهد ازجمله شیطان و مرگ را. عیسی مسیح بر آن‌ها پیروزی پیدا می‌کند و خود را در‌اختيار پدر قرار خواهد داد تا خدا کل در کل باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login