برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
Loading …
show series
 
نجات جان و روح‌، و همچنين خوشی و امنیت و سلامتی، ارث پدر آسمانی برای شما‌ست. خدا به‌عنوان پدر آسمانی شما در ايمان‌تان به عيسی مسيح زنده، این برکات را برای‌فرزندان خود مقرر نموده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
گناه از قلب و وجود انسان سرچشمه می‌گیرد. بر طبق کلام خدا، آنچه از وجود و درون انسان صادر می‌شود، موجب ناپاکی او می‌گردد. گناه، عدم هماهنگی با خدا و به هدف نزدن است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعای ما باید بر اساس خواست و ارادۀ خدا باشد. باید مردم را از دل ببخشیم و قلبی شکرگزار داشته باشیم. باید با ایمان و انگیزۀ درست در حضور خدا دعا کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بارتيمائوسِ نابينا، به‌وسيلۀ ايمانش شفا يافت. شما نه به‌وسيلۀ اعمال و فرهنگ و پول و درآمد و اموال خود، بلکه از راه ايمان و اعتماد قلبی به عيسی مسيح خداوند، نجات و شفا و رهايی می‌يابيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما هر‌روز در برابر وسوسه‌های گوناگون قرار می‌گیریم. امروز انتخاب با شما‌ست که در غربال خدا، که به‌جهت نجات است قراربگیرید یا در غربال شیطان، که منجر به هلاکت خواهد شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر فقط بر نیازهای خود تمرکز نماييم، آنها در زندگی ما تبدیل به بت می‌شوند. عیسی می‌فرماید که اولویت‌های ما، نام خدا، پادشاهی و ارادۀ او باشد، زیرا اولویت خدا،عطا کردن نیازهای روزانۀ ما است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا می‌خواهد با ما رابطه و رفاقت داشته باشد مانند رابطۀ پدر با فرزندانش. چون ما مسيحيان می‌خواهیم با خدا مشارکتی صميمی داشته باشیم، بايستی خصوصیات پدر را که ثمرۀ روح‌القدس است بشناسیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی گرسنگی و نياز خود را نزد خدا می‌بریم، عیسی قادر است همان‌گونه که در گذشته نیازهای جسمانی، روحانی، روانی و شخصیتی ما را برآورده کرده، نان کفاف امروز ما را نیز به ما ببخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیحی واقعی بايد همانند مسيح زندگی کند و رفتاری مسيح‌گونه داشته باشد. ارادۀ خدا این است که فرزندانش از او سرمشق بگيرند و از روی محبت زندگی کنند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح زنده است و فقط از طریق ايمان به او و براساس کاری که او به‌خاطر ما آدمیان بر صليب انجام داده است، انسان می‌تواند از اسارت گناه و نتایج شوم گناه آزاد شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نسل جوان، با انرژی و خلاقیت خود، قادر است چهرۀ دنیا را عوض کند. اگر می‌خواهید به هدف بزنید، باید اجازه دهید که مسیح وارد زندگی‌تان بشود، زیرا او هدف را می‌داند و شما را هدایت می‌نمايد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر ارادۀ عام خدا را که در کتاب مقدس برای ما آشکار شده است با جان و دل بپذیریم، ارادۀ خاص خدا را نيز برای زندگی شخصی خود درک خواهیم کرد. ارادۀ خدا همیشه نیکو می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
به‌خاطر امید عالی و مطمئنی که در مسيح داريم و حیات جاودانی که با خدا خواهيم داشت، خود را وقف نيکوکاری نماييم. مشتاقانه منتظر بازگشت مسيح باشيم و با امانت او را پرستش و خدمت نماييم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی خداوند، از تمام مشکلات و نیازهای شما باخبر است. او می‌داند که چه کمبودها و گرفتاری‌هایی دارید و بهتر از اطرافیان‌تان شما را درک می‌کند. او برای نجات و رهایی شما بر روی صلیب قربانی شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هیچ موفقیتی با‌ارزش‌تر و مهم‌تر از اطمینان از نجات و حیات جاودانی نیست. اگر طالب حیات جاویدان با خدا هستید، باید به مسيح و واقعيت مرگ و قيام او از مردگان ایمان بیاورید و او را پيروی کنيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی می‌گوییم ای پدر آسمانی ما، پادشاهی تو بیاید، منظور این است که مالکيت تمام زندگی خود را تسلیم خدا می‌کنیم و از او می‌طلبیم که انسان‌های ديگر هم نجات یابند و وارد پادشاهی خدا شوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما انسانها شبیه خدایی می‌شویم که می‌پرستیم. ما ايمانداران به مسيح، به اميد سهيم شدن در جلال خدا شادی می‌کنيم. اگر با مسيح متحد باشيم و دل‌مشغولی ما جلال خدا باشد، تدريجاً به شباهت خدا در‌می‌آییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدای پدر، نه تنها دلسوز است بلکه او امین و عهد نگهدار نيز می‌باشد. خدا به ايمانداران خود می‌فرمايد، من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی در زندگی تجربۀ شخصی نداشته باشیم، تابع نظرات دیگران هستیم. طالب ملاقات روحانی با خدا باشيد، تا او را به‌صورت شخصی تجربه کنید. خدا با کسانی که طالب او هستند، ملاقات و صحبت می‌کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی می‌گوییم ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، اعلام می‌کنیم که تنها خدا لایق ستایش و پرستش می‌باشد. ما می‌توانیم با دل و زبان و سخاوت داشتن و مطيع و شکرگزار بودن، نام خدا را جلال دهيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
روح قدوس خدا ما ايمانداران به مسيح را ياری می‌دهد که زندگی پاک و مقدسی داشته باشيم. ما به‌وسیلۀ ايمان به مسيح، عادل و مقدس محسوب شده‌ايم و مشتاق آيندۀ پُرشکوه خود هستيم که شبيه مسيح گرديم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیحی که به‌خاطر گناهان ما برروی صلیب جان داد و پس از مرگ دوباره زنده شد، قادر و مایل است که قلب انسان را از گناه پاک کند و در آن ساکن شود و به انسان آرامش درونی و پایدار ببخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
همانطور که امروزه در اسناد هر کشور اسامی مردم ثبت شده است، ازلحاظ روحانی نیز اسامی ما، یا در دفتر حیات با خدا یا در دفتر هلاکت با شیطان ثبت می‌شود. تصمیم با شما‌ست که کدام را انتخاب می‌کنيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
جنبۀ ديگر امید مسيحی ما این است که آن نیکی مطلق که خدا در زمان ایمان آوردن به مسيح به حساب ما گذاشته، در آينده به کمال خواهد رسيد. پس در حال حاضر در انتظار انجام اميد خود به‌سر می‌بريم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسی که به‌دنبال انسان گمشده است، خدای پُرمحبت می‌باشد. مسيح، مظهر خدا به جهان آمد تا ما را پيدا کند و نجات دهد. مسيح می‌خواهد به او ايمان آوريم و از او خوشی و آرامش و محبت دريافت کنيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، در آخوری محقر و کثیف متولد شد و این آخور، تصویری از دل انسان می‌باشد. مسیح می‌خواهد دل کثیف و گناه‌آلود انسان را پاک سازد و در آن سکونت کند و آن را جلوه‌گاه جلال خویش نمايد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی در دعای ربانی، آسمان را خانۀ پدر آسمانی معرفی می‌کند. در بهشت واقعی، شیطان و گناه وجود نخواهد داشت و از مرگ و ماتم و شيون و درد خبری نخواهد بود و ما خدای حقيقی را خواهيم پرستيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما ايماندارانِ به مسيح، معبد روح‌القدس هستيم پس بايد بدن‌های خود را برای جلال خدا به‌کار بريم. ما بايد تمام وجود خود را به خدا تسليم کنيم و بر طبق ارادۀ او، در اين جهان کارهای نیکو انجام دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اشعيا، حدود ۱۵۰ سال پيش از تولد کوروش در پيشگويی خود او را مسح‌شدۀ خداوند اعلام نمود. خداوند کوروش را برگزيده بود که اسيران را آزاد کرده و اورشليم را بنا نمايد. کوروش يک حق‌جوی واقعی بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی در آینۀ کلام خدا نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که همۀ ما انسان‌ها، گناهکار هستیم. تنها راه آزادی از گناه، ایمان به مسیح است که با مرگ خود بر صلیب، جریمۀ گناه انسان را پرداخت کرد تا ما را نجات بخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعای ربانی، الگویی است که عیسی به شاگردان خود داد. تنها از طریق ایمان به مسیح، می‌توانیم خدا را پدر آسمانی، خطاب کنیم و در این رابطۀ پدر و فرزندی، امنیت، شادی و آرامش حقیقی را تجربه کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا ما را به‌عنوان نمايندۀ خود در این جهان قرار داده و به ما وظیفۀ مهمی سپرده شده است. خلقت با اشتياق تمام در انتظار ظهور فرزندان خدا است. ما مشتاقانه در انتظار رهايی بدن‌های خويش هستيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، به‌وسیلۀ مرگش بر صليب، ما را از اسارت شیطان آزاد کرد و دشمنی ميان ما و خدای قدوس را از‌بین برد. قیام مسیح از مردگان، ثابت می‌کند که او بر شیطان غلبه کرده و داور تمام موجودات است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شواهد متعدد درونی در دو انجیل جعلی و کاذب برنابا و همچنین تاریخ اسلام و تضادی که با کتاب مقدس و قرآن دارد، آشکار کنندۀ جعلی بودن انجیل برنابا می‌باشند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پرستش مسيحی، عکس‌العمل ايمانداران نسبت به نیکویی و محبت خدا می‌باشد. موسیقی، تنها روش پرستش نیست زیرا پرستش، امری روحانی و قلبی‌است. پس در روح و راستی خدا را پرستش کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یکی از اهداف معجزات مسیح این بود که اشخاص نیازمند را کمک نماید و در قلوب دیگران ایمان پديد آورد و شاگردان‌ را برای خدمت آماده سازد. معجزات مسیح، نشان‌دهندۀ الوهیت و ذات الهی اوست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
از نظر تاریخی دو انجیل برنابا وجود دارد، که یکی مربوط به قرن پنجم میلادی و بر اساس اعتقادات ناستیک‌ها بود و دیگری مربوط به قرن هجدهم است. هر دو انجیل برنابا، جعلی و کاذب هستند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی با ایمان به مسيح و فروتنانه، بدون شک و تردید، بر طبق ارادۀ خدا و با روحیه‌ای شکرگزار دعا می‌کنیم، دعای ما مؤثر و ثمربخش خواهد بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ظهور پُرجلال عیسی مسیح خداوند، امیدی متبارک برای ما می‌باشد. بازگشت مسيح، مرکز ثقل اميد کليسا است. مسيح بار اول آمد که ما را نجات بخشد و بازگشت خواهد نمود که نجات ما را کامل سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، آموزگار حق‌جویان و دوست رنج‌بران است. او با سخنان حکیمانۀ خویش آنان را تعلیم و یاری می‌دهد و دست‌شان را می‌گیرد و آنان را به‌سوی هدف و آرمان حقیقی هدایت‌ می‌کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انجیل کاذب برنابا، خداوندی و یگانه نجات‌دهنده بودن عیسی مسیح را رد می‌کند. قدیمی‌ترین نسخۀ موجود اين انجیل جعلی، متعلق به قرن هجدهم میلادی است و به‌لحاظ مطالعۀ باستانی هيچ اعتباری ندارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در روز عید پنطیکاست، روح‌القدس بر شاگردان مسیح نازل گشت و آنها را پُر ساخت. شاگردان با قوّت و شهامتی که روح‌القدس به آنها بخشيد، خبر مرگ و قیام و صعود پيروزمندانۀ مسیح را اعلام کردند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
تفکر، تعمق، آموختن و اطاعت از کلام خدا نمی‌گذارد امید ما پژمرده شود. آن دلگرمی و بردباری که کلام خدا به ما می‌بخشد ما را کمک می‌کند که به آیندۀ روشن خود چشم دوخته و امیدمان تضعيف نشود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در تمام دوران زندگی مسیح بر زمین هیچ‌نوع گناهی در وی يافت نشد. بنابراین، تنها او شایستۀ عنوان نجات‌دهنده بود. عیسای زنده قادر است ایمانداران خود را وقتی با وسوسه‌ها روبرو هستند یاری فرماید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسای نجات‌دهنده، مسیح و خداوند می‌باشد. مژدۀ نجات، خوش‌ترین خبر موجود برای انسان است و کسی که به مسیح ایمان می‌آورد، نجات و حیات جاويدان را دریافت می‌کند و تا ابد با خدا زندگی خواهد کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی بعد از قیام، چهل روز خود را بر شاگردانش ظاهر می‌نمود. او در چهلمین روز به شاگردان فرمود دراورشلیم منتظر تعميد با روح‌القدس بمانند. سپس با جلال، به آسمان و نزد خدای پدر صعود نمود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما در مسيح باید تبدیل شویم، تغییر کنیم، پاک گرديم و کار روح‌القدس در ما تداوم پیدا کند تا آن امیدی که کلام خدا برای ما مسیحیان دارد و درباره‌اش صحبت می‌کند را به‌فراوانی داشته باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
همه گناهکار و مستحق مجازات الهی هستیم و باید راه نجاتی از گناه برای خود بیابیم. اگر طالب نجات و حيات جاودانی باشیم، بايد نجات‌دهندۀ بشر را بشناسيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
تولد عیسی مسیح، منجی بشریت، جنبۀ جهانی و همگانی دارد. مسیح یک‌بار برای همیشه، به‌جهت نجات بشر مُرد و پس از سه روز از مردگان قیام نمود. با ایمان به مسیح، می‌توانید هدیۀ نجات را دریافت کنید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح سه روز پس از مرگ بر صليب، روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده شد. قیام و رستاخيز مسيح، پايۀ اعتقادات مسیحی است و بر اين واقعيت شهادت می‌دهد که ما نیز در آينده بر خواهيم خاست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login