Masoud Heidari عمومی
[search 0]
بیشتر

برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
Loading …
show series
 
در سری اپیزودهای استاپ چنج از شما میپرسیم که چرا به مهاجرت فکر میکنید و چرا دوست ندارید مهاجرت کنید ازاینجا از ما حمایت ریالی کنیدازاینجا از ما حمایت ارزی کنیدموسیقی وهاست: مسعود حیدریاینستاگرام سالن پروازکانال یوتوب سالن پروازتلگرام سالن پروازگرافیست: فرید یاحقیتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت محمدرضا از تجربه مهاجرت و زندگی در شیلی برامون میگهازاینجا از ما حمایت ریالی کنیدازاینجا از ما حمایت ارزی کنیدموسیقی وهاست: مسعود حیدریاینستاگرام سالن پروازکانال یوتوب سالن پروازتلگرام سالن پروازگرافیست: فرید یاحقیتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت محمدرضا از تجربه مهاجرت و زندگی در شیلی برامون میگهازاینجا از ما حمایت ریالی کنیدازاینجا از ما حمایت ارزی کنیدموسیقی وهاست: مسعود حیدریاینستاگرام سالن پروازکانال یوتوب سالن پروازتلگرام سالن پروازگرافیست: فرید یاحقیتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت مسعود از تجربه مهاجرت و زندگی در کانادا برامون میگه ازاینجا از ما حمایت ریالی کنید ازاینجا از ما حمایت ارزی کنید موسیقی : مسعود حیدری هاست: حمید - سام - علی اکبر اینستاگرام سالن پرواز کانال یوتوب سالن پرواز تلگرام سالن پرواز گرافیست: فرید یاحقیتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت سناء از تجربه مهاجرت و زندگی در تانزانیا برامون میگه ازاینجا از ما حمایت ریالی کنید ازاینجا از ما حمایت ارزی کنید موسیقی وهاست: مسعود حیدری اینستاگرام سالن پرواز کانال یوتوب سالن پرواز تلگرام سالن پرواز گرافیست: فرید یاحقی پیج اینستاگرام سناء پیج کاری سناء موسیقی: Umenishika - Wini & Masauti (erycom)…
 
در این قسمت سناء از تجربه مهاجرت و زندگی در تانزانیا برامون میگه ازاینجا از ما حمایت ریالی کنید ازاینجا از ما حمایت ارزی کنید موسیقی وهاست: مسعود حیدری اینستاگرام سالن پرواز کانال یوتوب سالن پرواز تلگرام سالن پرواز گرافیست: فرید یاحقی پیج اینستاگرام سناء پیج کاری سناء موسیقی: پرنده تنها از خانوم مرجان…
 
در این قسمت فرشید از تجربه #مهاجرت و زندگی در #استرالیا برامون میگه از اینجا از سالن پرواز حمایت ریالی کنید از اینجا از سالن پرواز حمایت ارزی کنید موسیقی: مسعود حیدری اینستاگرام سالن پرواز کانال یوتوب سالن پرواز تلگرام سالن پرواز گرافیست: فرید یاحقی اینستاگرام فرشیدتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت فرشید از تجربه #مهاجرت و زندگی در #استرالیا برامون میگه https://hamibash.com/SalonParvaz :حامی باش https://www.paypal.me/SalonParvaz :PayPaL موسیقی: مسعود حیدری اینستاگرام سالن پرواز کانال یوتوب سالن پرواز تلگرام سالن پرواز گرافیست: فرید یاحقی اینستاگرام فرشیدتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت علی اکبر از تجربه مهاجرت و زندگی در کره جنوبی برامون میگه. اگر دوست داری به وسیله ما از دانش آموزان محروم حمایت کنی از این لینک درداخل کشور و پیپل در خارج از ایران استفاده کن. https://hamibash.com/SalonParvaz :حامی باش https://www.paypal.me/SalonParvaz :PayPaL پیج اینستاگرام سالن پرواز پیج اینستاگرام مسعود پیج اینستاگرام فرید (گرافیست) …
 
.در این قسمت علی اکبر از تجربه مهاجرت و زندگی در کره جنوبی برامون میگه .سینماتوگراف، پادکستی درباره هنر دوبله در ایران. از اینجا گوش کنید :هاست @masoud_hdr موسیقی؛ @masoud_hdr گرافیست: @faridyahaghiتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت شقایق از تجربه مهاجرت و زندگی در دانمارک برامون میگه موسیقی: مسعود حیدری اینستاگرام سالن پرواز کانال یوتوب سالن پرواز تلگرام سالن پرواز گرافیست: فرید یاحقیتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت شقایق از تجربه مهاجرت و زندگی در دانمارک برامون میگه موسیقی: مسعود حیدری اینستاگرام سالن پرواز کانال یوتوب سالن پرواز تلگرام سالن پرواز گرافیست: فرید یاحقیتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت علیرضا از تجربه مهاجرت و زندگی در کانادا-استان کبک برامون میگه موسیقی: مسعود حیدری اینستاگرام سالن پرواز کانال یوتوب سالن پرواز تلگرام سالن پرواز گرافیست: فرید یاحقی وبسایت آکادمی ر-میتوسط Masoud Heidari
 
در سری اپیزودهای استاپ چنج از شما میپرسیم که چرا به مهاجرت فکر میکنید و چرا دوست ندارید مهاجرت کنید https://www.instagram.com/masoud_hdr/ موسیقی: مسعود حیدری https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پرواز https://t.me/Salon_Parvaz : تلگرام سالن پرواز htt…
 
در این قسمت سام از تجربه مهاجرت و زندگی در آلمان و تایوان برامون میگه https://www.instagram.com/masoud_hdr/ موسیقی: مسعود حیدری https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پرواز https://t.me/Salon_Parvaz : تلگرام سالن پرواز https://www.instagram.com/faridya…
 
در این قسمت سام از تجربه ی مهاجرت به فنلاند برامون میگه https://www.instagram.com/masoud_hdr/ موسیقی: مسعود حیدری https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پرواز https://t.me/Salon_Parvaz : تلگرام سالن پرواز https://www.instagram.com/faridyahaghi/ گرافیست…
 
در این قسمت سام از تجربه ی مهاجرت به چین برامون میگه https://www.instagram.com/masoud_hdr/ موسیقی: مسعود حیدری https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پرواز @Salon_Parvaz : تلگرام سالن پرواز https://www.instagram.com/faridyahaghi/ گرافیست: فرید یاحقی…
 
در این قسمت سام از تجربه ی مهاجرت به چین برامون میگه https://www.instagram.com/masoud_hdr/ موسیقی: مسعود حیدری https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پرواز @Salon_Parvaz : تلگرام سالن پرواز https://www.instagram.com/faridyahaghi/ گرافیست: فرید یاحقی…
 
در این قسمت رضا از تجربه ی مهاجرت به ترکیه و برگشت به ایران برامون میگه https://www.instagram.com/masoud_hdr/ موسیقی: مسعود حیدری https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پروازتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت آیناز از تجربه ی مهاجرت در کودکی و زندگی در کانادا برامون میگه https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پروازتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت حمید از تجربه ی مهاجرت و زندگی در دانمارک برامون میگه https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پروازتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت حمید از تجربه ی مهاجرت و زندگی در دانمارک برامون میگه https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پروازتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت آرام از تجربه ی مهاجرت و زندگی در کانادا برامون میگه https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پرواز https://www.instagram.com/radioff2017/?hl=en :اینستاگرام رادیوآفتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت جمیله از تجربه ی مهاجرت و زندگی در استرالیا برامون میگه https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پرواز EmAGN NSW INSTAGRAM: https://www.instagram.com/emagn_nsw/?hl=en Hearing Architecture Podcast: https://www.architecture.com.au/archives/cate…
 
در این قسمت جمیله از تجربه ی مهاجرت و زندگی در استرالیا برامون میگه https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پرواز EmAGN NSW INSTAGRAM: https://www.instagram.com/emagn_nsw/?hl=en Hearing Architecture Podcast: https://www.architecture.com.au/archives/cate…
 
در این قسمت سعید از تجربه ی مهاجرت کانادا برامون میگه https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پروازتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت سعید از تجربه ی مهاجرت به مالزی و کانادا برامون میگه https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پروازتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت نیلوفر از تجربه ی مهاجرت به کانادا به همراه همسر و دخترش برامون میگه https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پروازتوسط Masoud Heidari
 
در این قسمت نیلوفر از تجربه ی مهاجرت به کانادا به همراه همسر و دخترش برامون میگه https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالنتوسط Masoud Heidari
 
در قسمت دوم از گپ و گفت با حسین, درباره این میشنویم که چطورداور میس کلمبیا شده https://www.instagram.com/backpackers.ir/ :اینستاگرام حسین https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پرواز Music: Carlos-Vives-Cuando-Nos-Volvamos-a-Encontrar…
 
در قسمت اول از گپ و گفت با حسین, درباره این میشنویم که چطور سر از کلمبیا آورده https://www.instagram.com/backpackers.ir/ :اینستاگرام حسین https://www.instagram.com/salonparvaz/ :اینستاگرام سالن پرواز https://www.youtube.com/channel/UCgqxrBs4Y7KATfoJzTIHwRQ :کانال یوتوب سالن پروازتوسط Masoud Heidari
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login