Hussein Dehghan عمومی
[search 0]
بیشتر

برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
کتاب درسی روان شناسی دوره تحصیلی: دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›علوم انسانی›پایه یازدهم دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›علوم و معارف اسلامی›پایه یازدهم تاریخ ارسال تابستان 1399 کد کتاب: 111224 چاپ 98
 
Loading …
show series
 
تصمیم گیری: ارزیابی راه های مختلف و انتخاب بهترین راهتصمیم گیری فردی و گروهی: براساس تعداد افراد تصمیم گیرنده، انتخاب یک رشته تحصیلی، یک تصمیم فردی است، اما انتخاب رئیس جمهور از بین نامزدهای مختلف، یک تصمیم گروهی است.سبک تصمیم گیری: روش های ثابت و یکنواخت تصمیم گیری افرادسبک تصمیم گیری تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و باعجله و بدون محاسبه تصمیم می گیر…
 
ابتدا متن را مطالعه کنید سپس به اپیزود گوش دهید.حل مسئله: یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجودویژگی های مسئله: هدفمند، فرایند و جریان تحت کنترل، محدود بودن توانمندی ها، مشخص بودن موقعیت فعلی یا مبدامسئله خوب تعریف شده: مشخص بودن قوانین و موقعیت اولیه و اقدامات احتمالی مسئلهمسئله خوب تعریف نشده: پیچیده بودن و دشواری حل یک مسئ…
 
رمزگردانی: به حافظه سپردنذخیره سازی یا اندوزش: نگهداری اطلاعاتبازیابی: به خاطر آوردن اطلاعات ذخیره شدهحافظه حسی: اطلاعات محیط پیرامون ما از طریق گیرنده های حسی (چشم) دریافت می شوند و سپس در مدت زمان کمتر از یک ثانیه اثری یا ردّی از آن در حافظه حسی ما می مانند.خطاهای حافظه: 1-حذف کردن و 2- اضافه کردنحذف کردن: شخص بخش هایی از خاطرات سپرده شده را فرام…
 
احساس: با تحریک اندام های حسی به وجود می آید. توجه: انتخاب محرک خاص از بین محرک های بی شمار پیرامونادارک: تعبیر،تفسیر،معنی،مفهوم و سازمان دادن به محرک های توجه شدهمحرومیت حسی: شرایطی که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشوند.توجه: فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلفتمرکز: توجه مداوم و پایدار آماده سازی: زمانی که ش…
 
روان شناسی رشد: شاخه ای از علم روان شناسی که تلاش می کند تغییراتی را که در طول زندگی، از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ، در آدمی رخ می دهد مطالعه کند.رسش: رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است.یادگیری: یکی از مهم ترین عوامل محیطی است که بر روی تغییرات رشدی تأثیر بسزایی دارد.عوامل وراثتی: یکی از عوامل زیستی مؤثر بر رشد وایجاد کنندۀ صفاتی هستند که از …
 
تعریف مفاهیم اساسی درس اولعلم: منظور از علم در اینجا، علم تجربی است که از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری برای بررسی موضوع مورد مطالعه استفاده می کنند و یکی از منابع کسب آگاهی و معرفت است.مسئله: پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود.فرضیه: در بیشتر موارد، دانش مندان با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوّۀ تخیّل…
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login