UFC عمومی
[search 0]
بیشتر

برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
پادکست عصر مبارزه - اخبار، تحلیل و پیش بینی دنیای UFC و MMA (هنرهای رزمی ترکیبی) اولین پادکست فارسی درباره دنیای UFC و MMA Telegram : http://t.me/FightEra Twitter : https://twitter.com/FightEraPodcast Instagram : http://instagram.com/FighteraPodcast
 
Loading …
show series
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
پادکست عصر مبارزه با بامداد و نیما - قسمت 14 - نتایج یو اف سی 262، مبارزه تایسون فیوری و وایلدر
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
عصر مبارزه با بامداد و نیما - قسمت 7 - بنیل داریوش، هورهه ماسویدال و کامارو عثمان، کوین هالند و برانسون روی یوتیوب، کست باکس و اسپاتیفای قرار گرفت.
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. Fight Era Instagram : https://www.instagram.co…
 
#MMA #FightEra #عصر_مبارزه سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. این هفته درباره مبارزه هفته گذشته سیریل گان و …
 
توی این اپیزود پادکست عصر مبارزه من و بامداد درباره مبارزه حبیب و جی اس پی و روبداد پیش رو یو اف سی وولکلو در مقابل اووریم میپردازیم.
 
سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این محتوا لذت بردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و نظرتوئ رو توی کامنت ها بنویسید. #MMA #FightEra #عصر_مبارزه…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 76 توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویدادهای UFC در 6 ماه اخیر صحبت می کنیم. توی بخش دوم درباره اخبار مهم این ماه از جمله واگذاری کمربند قهرمانی لایت هوی ویت توسط جان جونز ،مبارزه بعدی استیپه میوچیچ، بازگشت براک لزنار و مبارزه های اعلام شده برای رویدادهای آتی صحبت میکنیم. توی بخش سوم پادکست من پیش بینی هام رو واسه رویدا…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 75توی این اپیزود من به سوال های شنونده های پادکست پاسخ میدم و در انتهای اپیزود خبرهای این هفته رو بررسی میکنم..لطفاً در خانه بمانید و مراقب باشید.@FightEra@UFCCenterآپارات : https://www.aparat.com/Whalestudiosاینستاگرام : http://instagram.com/FightEraPodcast
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 74توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC Brasilia : Lee vs. Oliveira صحبت می‌کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این ماه از جمله تاثیر کرونا بر MMA صحبت میکنیم.با ما باشید.@FightEra@UFCCenterآپارات : https://www.aparat.com/Whalestudiosاینستاگرام : http://instagram.com/FightEraPodcast…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 70توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC 246 : Conor McGregor vs. Donald "Cowboy" Cerrone، UFC Busan : Edgar vs. Korean Zombie، UFC 245 : Usman vs. Covington ، UFC Raleigh : Blaydes vs. Dos Santos، UFC 247 : Jon Jones vs. Dominick Reyes، UFC Rio Rancho : Anderson vs. Blachowicz 2 صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبا…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 69 توی بخش اول این اپیزود درباره اخبار مهم این هفته از جمله مبارزه جدید کانر و کابوی و مبارزه حبیب و تونی صحبت میکنیم.و توی بخش دوم پادکست من پیش‌بینی‌هام رو برای رویدادهای Joshua vs Ruiz 2 , UFC on ESPN 7 ارائه می‌دم. با ما باشید.@FightEra آپارات : https://www.aparat.com/Whalestudios اینستاگرام : http://instagram.com/Fight…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 68توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC Moscow : Zabit vs. Kattarصحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این ماه از جمله مبارزه جدید رضا مددی ،مبارزه بعدی جان جونز، مبارزه‌های اعلام شده برای UFC 245 و داستان آدم ربایی دختر والت هریس صحبت میکنیم.با ما باشید.@FightEraآپارات : https://www.aparat.com/Whalestudiosاینس…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 67توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC 244 : Diaz vs. Masvidal صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این ماه از جمله مشکل UFC و امیر علی اکبری ،مبارزه بعدی عزراییل ادسانیا، مبارزه‌های اعلام شده برای UFC 245 و داستان آدم ربایی دختر والت هریس صحبت میکنیم.توی بخش سوم پادکست من پیش بینی هامو واسه رویدادهای UFC Mos…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 66توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC Singapore : Askren vs. Maia صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این ماه از جمله مبارزه بعدی کانر مک گرگور و دانلد سرونی، مبارزه‌های اعلام شده برای UFC 245 و داستان مبارزه های ماه اخیر صحبت میکنیم.توی بخش سوم پادکست من پیش بینی هامو واسه رویدادهای UFC 244 : Masvidal vs. …
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 65 - عزراییل ادسانیا در مقابل رابرت ویتکر و سایبورگ در آیندهتوی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC Copenhagen: Cannonier vs. Hermansson صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این ماه از جمله مبارزه سایبورگ و جولیا باد ، مبارزه‌های اعلام شده برایUFC 245 و داستان کمربند قهرمانی وزن ولترویت صحبت میکنیم.توی بخش سوم پ…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 64 - حبیب نورماگومدوف و داستین پوریر و مبارزه نیت دیاز و هورهه ماسویدالتوی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC 242 : Khabib vs. Poirier صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این ماه از جمله مبارزه هورهه ماسویدال و نیت دیاز ، مبارزه‌های اعلام شده برای ادامه سال 2019 و داستان کمربند قهرمانی وزن ولترویت صحبت میکنیم.…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 63توی این اپیزود می‌ریم سراغ داستان مبارزه کانر مک گرگور توی یک بار و خبرهای جدید دنیای هنرهای رزمی ترکیبی رو بررسی می‌کنیم. صحبت می کنیم. با ما باشید.@FightEraآپارات : https://www.aparat.com/Whalestudiosاینستاگرام : http://instagram.com/FightEraPodcastحمایت : https://sibmo.ir/whalestudios…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 62توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC 239 : Jones vs. Santos صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این ماه از جمله مبارزه هورهه ماسویدال و بن اسکرن ، مبارزه‌های اعلام شده برای ادامه سال 2019 و بازنشستگی چد مندز صحبت میکنیم. توی بخش سوم پادکست من پیش بینی هامو واسه رویدادهای UFC FN : Edwards vs. RDA ارایه میدم…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 61توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC Stockholm : Gustaffson vs. Smith صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این ماه از جمله قرار داد امیر علی اکبری و UFC و مبارزه بعدی حبیب نورماگومدوف صحبت میکنیم. توی بخش سوم پادکست من پیش بینی هامو واسه رویدادهای UFC 238 : Cejudo vs. Moraes ارایه میدم. با ما باشید.@FightEr…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 60توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC SP : Overeem vs. Oleinik صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این هفته از جمله بازنشستگی سلطان علیو و وضعیت مبارزه بعدی کوین لی صحبت میکنیم. توی بخش سوم پادکست من پیش بینی هامو واسه رویدادهای UFC Florida : Jacare vs. Hermansson ارایه میدم. با ما باشید.@FightEraآپارات : h…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 59توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC 236 : Holloway vs. Poirier 2 صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این هفته از جمله مشکلات جان جونز و ازراییل ادسانیا و وضعیت مبارزه بعدی براک لزنار صحبت میکنیم. توی بخش سوم پادکست من پیش بینی هامو واسه رویدادهای UFC Saint Petersburg : Oleinik vs. Overeem ارایه میدم. با م…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 58توی بخش اول درباره اخبار مهم این هفته از جمله داستان مصدومیت یویل رومرو ،مبارزه بعدی الکسی اولینیک و وضعیت موسسه بوکس بدون دستکش BKFC صحبت میکنیم. توی بخش دوم پادکست من پیش بینی هامو واسه رویدادهای UFC 236 : Holloway vs. Poirier ارایه میدم.و توی بخش سوم پادکست من خلاصه ای از وضعیت فعلی مشکلات بین حبیب نورماگومدوف و کانر م…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 57توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC Philadelphia : Gaethje vs. Barboza صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این هفته از جمله قرارداد جاش بارنت و بلاتور ،مبارزه بعدی فرانسیس انگانو و وضعیت موسسه ام وان گلوبال صحبت میکنیم. توی بخش سوم پادکست من خلاصه ای از وضعیت فعلی UFC و ESPN و سیر پیشرفت این موسسه در تلوی…
 
پادکست عصر مبارزه - قسمت 56توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویداد UFC Nashville : Pettis vs. Wonderboy صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این هفته از جمله بازنشستگی و مشکلات قانونی کانر مک گرگور ، مبارزه بعدی جان جونز و وضعیت تی جی دیلاشاو صحبت میکنیم. توی بخش سوم پادکست من پیش بینی هامو واسه رویدادهای UFC Philadelphia : Gaethje vs. Barb…
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login