Regler عمومی
[search 0]
بیشتر
برنامه را دانلود کنید!
show episodes
 
Artwork

1
Ejura podcast om jura, regler og økonomi

Jura podcast af Alexander Bojsen, cand.jur., i samarbejde med Ejura.dk

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه+
 
Vil du have juridiske råd forklaret på almindelig dansk helt gratis? Ejura podcast handler om jura, økonomi og regler. Du får en masse gratis tips og tricks om forskellige juridiske problemstillinger. Podcasten henvender sig både til private og erhvervsdrivende, og du får konkrete input og løsninger til dine problemer. Bag podcasten er Alexander Bojsen, der er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og også står på hjemmesiden Ejura.dk.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I dagens episode gir vi deg en oversikt over hvilken dokumentasjon arbeidsgiver kan kreve ved sykefravær og barns sykdom. Vi ser også nærmere på varslingsfrister ved foreldrepermisjon, og hva man har krav på i overtidstillegg når man arbeider på søndag.توسط Visma Software AS
  continue reading
 
I de tilfellene der arbeidstaker blir sykmeldt, har arbeidsgiver en rekke lovpålagte plikter knyttet til oppfølging av den sykmeldte. I dagens episode ser vi nærmere hva disse pliktene innebærer, og hva konsekvensen blir dersom arbeidsgiver ikke gjør det arbeidet de er pålagt. Vi har i dagens episode besøk av Henriette som gir oss en innsikt i hvor…
  continue reading
 
I denne episoden tar vi for oss viktige temaer som skattekort ved årets start, overtid, og beregningsgrunnlaget for sykepenger. Få klarhet i hvordan du håndterer skattekortet når det for inneværende år ikke er tilgjengelig, forstå reglene for overtidsarbeid og pauser, og oppdater deg på inntektene som skal inkluderes i sykepengegrunnlaget. Avslutni…
  continue reading
 
Vi ser nærmere på nye satser for bil- og kostgodtgjørelse, endringer i arbeidsgiveravgiften, og de øvrige satsene som er endret fra 1. januar 2024. I tillegg diskuterer vi bruken av overtid, overtidstillegg og hvilke arbeidstakere som ikke er underlagt overtidsreglene. Vi avslutter med arbeidstakers rett på fri og lønn når skole/barnehage stenger, …
  continue reading
 
Nye regler i arbeidsmiljøloven trer i kraft fra 1. januar 2024. Vi gir deg en oversikt over hva som endres. I tillegg ser vi på hva som kan bli den arbeidsrettslige konsekvensen hvis du ikke oppfører deg på julebordet, og kan man få en oppsigelse hvis man ikke er gøyal nok? Vi avslutter med reglene for lønn på helligdagene i julen. Hva har man krav…
  continue reading
 
Hvor mange feriedager skal overføres til neste ferieår, hvorfor er det viktig å skille på avtalefestet ferie og ferie etter ferielovens bestemmelser og hva skjer med ubrukte dager med omsorgspenger ved årets slutt? Vi ser også nærmere på nye fordelssatser for 2024 for firmabil, og trekkfrie satser for kost- og bilgodtgjørelse.…
  continue reading
 
Er det halv skatt på lønnen i november eller desember, og gjelder dette egentlig for alle arbeidstakere? Vi ser nærmere på hvordan dette gjøres korrekt. I januar 2024 kommer det nye regler innen HMS, som blant annet innebærer at flere virksomheter må ha verneombud og AMU. Vi avslutter med en gjennomgang av den nye prinsipputtalelsen fra SKD om ny p…
  continue reading
 
Det har kommet nye presiseringer fra Skatteetaten vedrørende 5 % arbeidsgiveravgift på inntekt over 750 000 kroner. Hvordan skal dette nå gjøres korrekt ved refusjoner fra NAV? Vi ser også nærmere på når arbeidsgiver kan få fritak for arbeidsgiverperioden for sykepenger, og hvordan dette håndteres i praksis.…
  continue reading
 
Hva er foreslått i statsbudsjett for 2024? Vi ser nærmere på forslagene som påvirker deg som jobber med lønn og HR. I tillegg avslører vi en vanlig feil arbeidsgivere gjør ved egenmeldinger før vi avslutter med litt informasjon om AFP.توسط Visma Software AS
  continue reading
 
Hva er egentlig arbeidstid, er det forskjell på pålagt og frivillig overtid, og hvordan rapporter man overtidstillegg korrekt i a-meldingen? I dagens episode av RegelPOD er arbeidstid tema. Vi ser også nærmere på en vanlig myte om fleksitid og overtid.توسط Visma Software AS
  continue reading
 
Vi ser nærmere på den nye inntektsmeldingen som har kommet for sykepenger, hvilke ferierettigheter en nyansatt har, og hva som skjer med feriedager og feriepenger når arbeidstaker slutter. Til slutt avklarer vi hvordan arbeidsgiver skal rapportere arbeidsgiveravgift av tilskudd og premie til kollektive pensjonsordninger i a-meldingen.…
  continue reading
 
I dagens episode snakker vi om plikten til å ha en oversikt over arbeidstiden til ansatte. Vi ser også nærmere på om ansatte har krav på fri til å trene i arbeidstiden og når arbeidsgiver kan dekke trening skattefritt, før vi avslutter med hvordan sykdom i ferien påvirker feriesaldoen.توسط Visma Software AS
  continue reading
 
Vi snakker om hva ny arbeidsgiver må vite om ansattes tidligere arbeidsforhold, ny praksisendring når det gjelder skatteplikt på firmaturer, og arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter når arbeidsforholdet blir påvirket av ekstremvær.توسط Visma Software AS
  continue reading
 
Har arbeidstaker rett på fri med lønn ved skole- og barnehagestart, hva er de nye reglene som er vedtatt i arbeidsmiljøloven, og hva skjer egentlig med innleiereglene som trådte i kraft i april 2023. Vi gir deg også svaret på om vi har minstelønn i Norge, i tillegg til å se nærmere på hvordan arbeid på hjemmekontor i utlandet kan påvirke ditt trygd…
  continue reading
 
I siste episode av RegelPOD før sommeren snakker vi om flere spennende tema. Hvordan foreta ferietrekk for deltidsansatte, kan arbeidstaker utsette ferie ved sykdom, og kan arbeidsgiver ensidig endre fastsatt ferie. Vi snakker også om hvordan feriepenger skal utbetales når arbeidsforholdet opphører, og i de tilfellene der arbeidstaker dør. I tilleg…
  continue reading
 
Vi snakker med Geir, Maria og Cecilie fra NAV som gir oss en innsikt i hvordan NAV arbeider. Vi har en god samtale om hvordan NAV bruker opplysninger arbeidsgiver innrapporterer på a-meldingen i sitt arbeid, hvordan de kontrollerer opplysninger arbeidsgiver sender inn, og hvorfor det er så viktig at arbeidsgiver rapporterer riktige opplysninger i a…
  continue reading
 
Vi har besøk av administrerende direktør i Visma Øyvind Larsen og Chief Security Officer i Visma Espen Johansen. Vi snakker blant annet om det å jobbe i skyen, rutiner for å holde seg trygg i den digitale verden samt ser på hvordan fremtiden ser ut for deg som jobber med lønn og personal. Vi ser også på regler om oppbevaring og sletting av personop…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om planlegging av ferie. Er det arbeidsgiver eller arbeidstaker som bestemmer når ferie skal avvikles? Hvilke frister gjelder for fastsettelse av feriedager? Kan arbeidstaker si nei takk til ferie? Vi ser også nærmere på reglene for diett. Hva kan arbeidstaker kreve, hva er skattefritt for påfølgende døgn, og må det allt…
  continue reading
 
Hvilke konsekvenser har streik for arbeidsforholdet? Hvordan er reglene for rett til fri og lønn på 1. og 17. mai? Dette er temaene for denne episoden. Årets lønnsforhandlinger er i gang, og streik fører med seg en rekke problemstillinger. I dagens episode snakker vi blant annet om arbeidsgiver kan trekke arbeidstaker i lønn som er utbetalt for en …
  continue reading
 
Lytt til ukens episoden og lær mer om arbeidslivets påskejuss. Hvilke dager i påsken har man rett på fri, og vil retten til fri også si at man har rett på lønn? Hva har arbeidstaker krav på å få utbetalt dersom det arbeides i påsken, og hvordan teller man feriedager hvis man avvikler påskeferie? Vi ser også på om påskeegg som kommer fra påskeharen …
  continue reading
 
Vi ser nærmere på reglene for bilgodtgjørelse, hva har arbeidstaker krav på og hva er forskjellen på avtalt bilgodtgjørelse og trekkfri bilgodtgjørelse? Vi snakker også om arbeidsgivers plikt til å sørge for at det registreres arbeidstid, og ser på hvilke virksomheter som må føre personallister. Vi avslutter med noen ord om vedtatte endringer i arb…
  continue reading
 
Vi ser nærmere på skatteregler for bruk av mobiltelefon betalt av arbeidsgiver, fleksibel arbeidstid og hvordan man skal dokumentere fravær fra arbeidet. Mange arbeidstakere får dekket telefon og bredbånd av sin arbeidsgiver, men hvordan skal dette skattmessig håndteres? Fleksitid er et mye brukt begrep, men hva er egentlig dette, kan det kreves, o…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om hvem som bestemmer når ferie skal avvikles, om det er mulig for arbeidsgiver å endre fastsatt ferie, og hva som skjer hvis arbeidsgiver endrer på ferie uten å ha hjemmel for det. Vi ser også nærmere på avklaringer som har kommet i forbindelse med 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på inntekt over 750 000, og hva skjer egen…
  continue reading
 
Vi ser at mange arbeidsgivere ikke er klar over at de har en aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsområdet. Hva er egentlig denne plikten, hvordan kan den løses på en god og effektiv måte, og hvorfor er det så viktig? I denne episoden snakker vi om dette temaet med vår gjest Kristine Kotte-Eriksen fra Equality Check.…
  continue reading
 
I denne episoden av RegelPOD tar vi for oss rapportering av nye permisjonskategorier i a-meldingen. Hva må arbeidsgiver passe på når en ansatt beholder trekkpliktige naturalytelser under fravær der NAV utbetaler godtgjørelse direkte til den ansatte og hvordan er reglene for subsidiert kantine?توسط Visma Software AS
  continue reading
 
Vi oppdaterer deg på de viktigste lovendringene innenfor lønn, skatt og personal som har trådt ikraft fra 1. januar 2023. Vi ser blant annet nærmere på skattekort, firmabil, kilometergodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, omsorgspenger, deltidsansettelse og nye regler om innleie.توسط Visma Software AS
  continue reading
 
I denne episoden tar vi opp temaet «julebord» og stiller spørsmål om hvilke grenser som gjelder med hensyn til oppførsel og atferd på jobbrelaterte sosiale sammenkomster. I tillegg ser vi nærmere på trekkfrie satser på diett- og bilgodtgjørelse i 2023 samt satser for enkelte naturalytelser.توسط Visma Software AS
  continue reading
 
Hvordan er reglene om halv skatt før jul? Hvis du forskutterer sykepenger – har du husket å informere NAV hvis det er endringer før jul, og hvorfor er det viktig? Vi ser også på hvordan “24 timer”, “7 dager” og “52 uker” beregnes når man snakker om arbeidstid?توسط Visma Software AS
  continue reading
 
I denne episoden diskuterer vi hvilke endringer arbeidsgiver kan gjøre i kraft av styringsretten når det gjelder å sette ned lønn, forskuttering av sykepenger, endring av lønnstidspunkt m.m. Arbeidsgivers styringsrett åpner for at arbeidsgiver kan gjøre en rekke endringer, men det finnes allikevel begrensninger.…
  continue reading
 
Hvor sikre er de digitale verktøyene du bruker iarbeidshverdagen, og hva er det viktig at arbeidsgiver tenker på dersomarbeidstaker arbeider digitalt andre steder enn på kontoret? Vi er så heldige åha med oss Stian Estil - Head of BD// Product and Business Models i VismaSoftware til en diskusjon om hvilke utfordringer den digitale verden kan by påf…
  continue reading
 
Hva bør en avtale om firmabil inneholde, og hva kan arbeidstaker kreve i kilometergodtgjørelse når man kjører sin egen bil på tjenestereise. Drivstoffprisene og strøm til lading av el-bil er dyrere enn noen gang før, påvirker dette hvilken sats arbeidstaker har krav på? Vi gir deg også en oversikt over reglene for restferie, og hvem som bestemmer n…
  continue reading
 
Hva er egentlig egenmelding, når kan den benyttes, og er det egentlig særskilte regler for IA-bedrifter lenger? Vi gir deg også svaret på om arbeidsgiver skal beregne skattepliktig fordel for nyansatt som har hatt EK-tjenester hos tidligere arbeidsgiver. Til slutt ser vi nærmere på reglene for ferie i oppsigelsestid. Kan arbeidsgiver pålegge ferie,…
  continue reading
 
Arbeidstaker slutter før hele ferien er avviklet, kan det kreves lønn for ikke avviklet ferie. Streik i skolen, har arbeidstaker rett på fri med lønn, og hvordan blir det egentlig med skatt dersom arbeidstaker får beholde naturalytelser under fravær? Dette ser vi nærmere på i dagens Regelpod. I tillegg går vi gjennom reglene for databriller og om a…
  continue reading
 
Vi ser nærmere på om arbeidstaker har rett til fri ved skole- og barnehagestart, og ny praksis vedrørende søknad om og dokumentasjon av sykt barn-dager. Det er også foreslått nye regler i arbeidsmiljøloven som vi gir deg oversikten over, og hvordan er egentlig reglene hvis man blir syk i ferien?توسط Visma Software AS
  continue reading
 
Få en oppdatering på de viktigste lov- og forskriftsendringene som trer i kraft 1. juli. Dette gjelder både forlenging av midlertidige koronaregler, regler om OTP, hjemmekontor, endringer i arbeidsmiljøloven og nye forskrifter som trer i kraft. Vi diskuterer også hvilke rettigheter arbeidstaker har når det gjelder utsettelse av ferie ved streik, lo…
  continue reading
 
Hvordan skal deltidsansatte trekkes for feriedager når alle feriepenger utbetales i juni, og har arbeidsgiver kontroll på hva arbeidstaker skal ha utbetalt under ferieavvikling når stillingsprosent endres i løpet av året?توسط Visma Software AS
  continue reading
 
Endelig er det tid for utbetaling av feriepenger, men hvordan gjør egentlig arbeidsgiver dette korrekt? Vi snakker mer om dette, og om det faktum at feriepenger faktisk er skattepliktig, selv om mange arbeidstakere har inntrykk av noe annet. Vi er også så heldige å ha Julie Grønlund som gjest. Julie er Director of Customer Success og snakker om hvo…
  continue reading
 
Når du jobber med lønn - hva skiller det å jobbe “on prem” vs i “sky”? Vi snakker blant annet om det å holde seg oppdatert, læring “in app”, GDPR og sikkerhet. I tillegg tar vi opp tema “retroverdier og retroberegning” - hva er det og hvordan gjennomfører vi en retroberegning korrekt?توسط Visma Software AS
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om arbeidstakers rettigheter når det gjelder lønn ved 1 og 17 mai, samt retten til fri ved feiring av religiøse høytider. Vi ser også nærmere på skatteplikt hvis arbeidsgiver spanderer massasje og regler vedrørende EL-bil og yrkeskjøring over 40 000 kmتوسط Visma Software AS
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om planlegging av ferie. Er det arbeidsgiver eller arbeidstaker som bestemmer når ferie skal avvikles, har alder noe å si, og kan man egentlig si nei til ferie? Vi ser også på EL-bil og endringen som gjelder for ansatte som kjører over 40.000 km i yrketتوسط Visma Software AS
  continue reading
 
I denne episoden ser vi nærmere på rett til fri og utbetaling av lønn i påsken. Hvor mange feriedager benytter du dersom du avvikler ferie i påskeuken? Syk i påsken - hva gjelder da med hensyn til sykepenger? Vi diskuterer også måltidsfradrag i kostgodtgjørelsen og hva som er nytt i 2022, samt hvilke midlertidig koronaregler som er opphørt pr. 31.m…
  continue reading
 
I denne episoden ser vi nærmere på de nye reglene som er vedtatt i forskriften som regulerer arbeid på hjemmekontor. Vi har også med oss Executive Director i Visma Software Alicia Halaas som deler erfaringer Visma har med hjemmekontor, og hvordan bygge en fleksibel arbeidskultur med hybridkontor som «the new normal».…
  continue reading
 
I denne episoden ser vi nærmere på forskjellen på arbeidstaker, frilanser/oppdragstaker og selvstendig næringsdrivende. Hvem må gjøre denne vurderingen, hvordan gjøres det, og hvorfor er det så viktig? Vi ser også litt nærmere på tre vedtatte endringer i foreldrepengeregelverket.توسط Visma Software AS
  continue reading
 
Hva må en lønnslipp inneholde av informasjon, skal den være på papir eller kan den distribueres digitalt? Hvilke krav stilles til distribusjon og hvor lenge må arbeidsgiver oppbevare lønnslipper? Har du valgt riktig arbeidsgiveravgiftsone og har du fått med deg at det er publisert et nytt verktøy som kan hjelpe deg med å velge riktig? Skal det bere…
  continue reading
 
Endelig er ny særavtale for reiser på plass, vi ser nærmere på denne, er bilgodtgjørelse endret, er innenland- og utlandsavtalen slått sammen, og hva har skjedd med diettsatsene? Vi snakker også om siste endringer arbeidsgiver må ha fått med seg når det gjelder korona, samt henter frem et arbeidsreglement fra 1872 for å vise hvor mye arbeidslivet h…
  continue reading
 
Tid en ansatt benytter til å reise i jobbsammenheng, skal den regnes som arbeidstid eller ikke? Kan det beregnes lavere arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet, når arbeidet utføres i en sone med lavere sats ? Når skattekort for 2022 ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, hva gjelder da når lønn skal utbetales i januar? Dette og mer til…
  continue reading
 
I denne episoden av RegelPOD`n tar vi opp nye og endrede regler gjeldende fra 01.01.2022, samt to nye høyesterettsdommer. Du kan oppdatere deg på status på reiseregulativet, nye trekkfrie satser, pensjon fra første krone, omsorgspenger, graderte sykepenger, trekk i lønn og lønnstyveri.توسط Visma Software AS
  continue reading
 
I årets siste RegelPOD snakker Monica, Sven Ivar og Ivar om ting å tenke på ved årsslutt, som ubrukte feriedager, omsorgsdager og egenmeldingsdager ved egen sykdom. De kommenterer også lovendringer som gjelder i 2022 hvor endringer i obligatorisk tjenestepensjon er en viktig nyhet.توسط Visma Software AS
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع