show episodes
 
Loading …
show series
 
منظومه‌ی باید باران ببارد، اثر آنتونیو گاموندا، شاعر بزرگ اسپانیا ترجمه و صدای محسن عمادیتوسط poesies
 
گزیده‌ای از شعرهای زبیگنیف هربرت، شاعر بزرگ لهستانی به ترجمه و صدای محسن عمادی تقدیم به دل‌های دردمند آن خاک اشغالیتوسط poesies
 
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت غزل کامل سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت آشنایی نه غریب است که دلسوز من است چون من از خویش برفتم دل بیگانه ب…
 
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست غزل کامل چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست سرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌آید تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما ب…
 
تو از عالم همین لفظی شنیدی بیا برگوی کز عالم چه دیدی؟ شیخ محمود شبستری تو از عالم همین لفظی شنیدی بیا برگو که از عالم چه دیدی چه دانستی ز صورت یا ز معنی چه باشد آخرت چون است دنیی بگو سیمرغ و کوه قاف چبود بهشت و دوزخ و اعراف چبود کدام است آن جهان کان نیست پیدا که یک روزش بود یک سال اینجا همین عالم نبود آخر که دیدی نه «ما لا تبصرون» آخر شنیدی بیا بنم…
 
چو تو خود کُنی اختر خویش را بَد مدار از فلک چشم نیک‌اختری را ناصر خسرو بلخی قصیده کامل نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد و خیره‌سری را بری دان از افعال چرخ برین را نشاید ز دانا نکوهش بری را همی تا کند پیشه، عادت همی کن جهان مر جفا را، تو مر صابری را هم امروز از پشت بارت بیفگن میفگن به فردا مر این داوری را چو تو خود کنی اختر خویش را بد مدار …
 
همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها غزل کامل الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغ…
 
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها غزل کامل الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید …
 
گر چنین جلوه کند مغ بچه باده فروش خاکروب در میخانه کنم مژگان را غزل کامل رونق عهد شباب است دگر بستان را می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش خاکروب در میخانه کنم مژگان را ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان مضطرب حال مگردان من سرگردان را ترسم این قوم که بر …
 
ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را غزل کامل رونق عهد شباب است دگر بستان را می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش خاکروب در میخانه کنم مژگان را ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان مضطرب حال مگردان من سرگردان را ترسم این قوم که ب…
 
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت رندان پارسا را غزل کامل دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که بازبینم دیدار آشنا را ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا ای صاحب کرامت…
 
حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را غزل کامل دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که بازبینم دیدار آشنا را ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا ای صاح…
 
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما غزل کامل ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما آب روی خوبی از چاه زنخدان شما عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده بازگردد یا برآید چیست فرمان شما کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت به که نفروشند مستوری به مستان شما بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما …
 
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی غزل کامل بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است عیش با آدمی ای چند پری زاده کنی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی ا…
 
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا غزل کامل صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا چو کحل بینش ما خاک آستان شماست کجا رویم …
 
خمسه، مخزن‌الاسرار، مقالت دهم در نمودار آخرالزمان ای فلک آهسته‌ تر این دور چند وی ز می آسوده ہ‌تر اینجور چند از پس هر شامگهی چاشتیست آخر برداشت فرو داشتیست در طبقات زمی افکنده بیم زلزله الساعه شئی عظیم شیفتن خاک سیاست نمود حلقه زنجیر فلک را بسود باد تن شیفته درهم شکست شیفته زنجیر فراهم گسست با که گرو بست زمین کز میان باز گشاید کمر آسمان شام ز رنگ و…
 
منظومه‌ی «همچون تیغه‌ی یک چاقو» اثر ژوائو کابرال د ملو نتو، شاعر بزرگ برزیلی به ترجمه و صدای محسن عمادیتوسط poesies
 
ای ز خود پوشیده خود را بازیاب در مسلمانی حرامست این حجاب غزل کامل ای ز خود پوشیده خود را بازیاب در مسلمانی حرامست این حجاب رمز دین مصطفی دانی که چیست فاش دیدن خویش را شاهنشی است چیست دین؟ دریافتن اسرار خویش زندگی مرگ است بی دیدار خویش آن مسلمانی که بیند خویش را از جهانی برگزیند خویش را از ضمیر کائنات آگاه اوست تیغ لا موجود «الا الله» اوست در مکان و…
 
مپندار اگر سفله قارون شود که طبع لئیمش دگرگون شود غزل کامل کمال است در نفس مرد کریم گرش زر نباشد چه نقصان و بیم؟ مپندار اگر سفله قارون شود که طبع لئیمش دگرگون شود وگر درنیابد کرم پیشه، نان نهادش توانگر بود همچنان مروت زمین است و سرمایه زرع بده کاصل خالی نماند ز فرع خدایی که از خاک مردم کند عجب باشد ار مردمی گم کند ز نعمت نهادن بلندی مجوی که ناخوش ک…
 
عشق او آسان همی پنداشتم سد ما در راه ما پندار ماست غزل کامل عاشقی و بی نوایی کار ماست کار کار ماست چون او یار ماست تا بود عشقت میان جان ما جان ما در پیش ما ایثار ماست جان مازان است جان کو جان جان است جان ما بی فخر عشقش عار ماست عشق او آسان همی پنداشتم سد ما در راه ما پندار ماست کار ما چون شد ز دست ما کنون هرچه درد و دردی است آن کار ماست بوده عمری د…
 
مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح درد و فـــــــــــــــــــراق یار بما یادگار ماند داغش به ضیمــــــــــــران دلم آشکار ماند بر ما میان سینـــــــــــــــــه دلِ بیقرار ماند دلــــــــدار رفت و دیده به حیرت دچار ماند با ما نشـــــــــــان برگ گلی زان بهار ماند *** از صبــــــــــــح رحمت و ز تجلی دمیده ایم سیـ…
 
چیزی از خود هر قدم زیر قدم‌ گم می‌کنم رفته رفته هر چه دارم چون قلم‌گم می‌کنم بی‌نصیب معنی‌ام کز لفظ می‌جویم مراد دل اگر پیدا شود دیر و حرم‌گم می‌کنم ای هوس دود تعین بر دماغ من مپیچ زیر این پرچم چو شمع آخر علم‌ گم می‌کنم تشنه‌کام حرص می‌میرد قناعت تا ابد یک عرق‌ گر از جبین شرم نم‌ گم می‌کنم دعوی خضر طریقت بودنم آواره‌کرد اندکی‌ گر کم شود این راه‌کم …
 
باز دل خموش من از چه هوای تو مند باز دل چو آتشم میل خطا تو کند بار دیگر صدا زدی بار دیگر من آمدم معجزه دیگر ببین بازتو صدای تو کند پادشه خیال من بار دیگر تو آمدی از چه غرور نا بجا، باز گدای تو کند من به وفای کاذبت دل به خطا نبسته ام مهر دیگر نمیکند آنچه جفای تو کند باز به بارگاه دل تکیه زدی که بنگری کافر بت پرست تو سجده به پای تو کند دکلمه: عبدالله…
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login