Literary عمومی
[search 0]
بیشتر
برنامه را دانلود کنید!
show episodes
 
Loading …
show series
 
رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب این قسمت: بررسی شعر شاملو نشر این قسمت: ۱۲نوامبر۲۰۱۹ برابر با ۲۱آذر۹۸ نودوچهارمین سال تولد بامداد ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً به چشمِ یک قلمرو می‌نگرد. افق‌هایی که می‌ایستیم و به آن نگاه می‌کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می‌نگریم که سنجا…
  continue reading
 
رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب این قسمت: بخش دوم از بررسی شعر انوری نشر این قسمت: ۲۵نوامبر۲۰۱۹ ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً به چشمِ یک قلمرو می‌نگرد. افق‌هایی که می‌ایستیم و به آن نگاه می‌کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می‌نگریم که سنجاقکِ در حالِ فرودآمدن را پشیمان نکن…
  continue reading
 
رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب این قسمت: بخش نخست بررسی شعر انوری نشر این قسمت: ۱۱نوامبر۲۰۱۹ ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً به چشمِ یک قلمرو می‌نگرد. افق‌هایی که می‌ایستیم و به آن نگاه می‌کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می‌نگریم که سنجاقکِ در حالِ فرودآمدن را پشیمان نکنیم…
  continue reading
 
رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب قسمت ششم: ادامه منظومه خسرو و شیرینِ نظامی نشر این قسمت: آدینه ۹ اکتبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۷آبان۹۸ خورشیدی ------------------- دعوتید که یوتیوب قلمرو ادب را نیز بررسی بفرمایید https://www.youtube.com/channel/UCjFiHPclii5AF8oH8w-RRcw ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً ب…
  continue reading
 
رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب قسمت پنجم: ادامه منظومه خسرو و شیرینِ نظامی نشر این قسمت: آدینه ۲۵اکتبر ۲۰۱۹ برابر با ۳آبان۹۸ خورشیدی ------------------- دیدن ویدئوی مربوط به این قسمت در یوتیوب قلمرو ادب tinyurl.com/ghalamrov-ep5 ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً به چشمِ یک قلمرو می‌نگرد. افق‌ه…
  continue reading
 
رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب قسمت چهارم: ادامه منظومه خسرو و شیرینِ نظامی نشر این قسمت: آدینه ۱۸اکتبر ۲۰۱۹ برابر با ۲۶مهر۹۸ خورشیدی ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً به چشمِ یک قلمرو می‌نگرد. افق‌هایی که می‌ایستیم و به آن نگاه می‌کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می‌نگریم که…
  continue reading
 
رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب قسمت سوم: ادامه منظومه خسرو و شیرینِ نظامی نشر این قسمت: آدینه ۱۱اکتبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۹مهر۹۸ خورشیدی ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً به چشمِ یک قلمرو می‌نگرد. افق‌هایی که می‌ایستیم و به آن نگاه می‌کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می‌نگریم که س…
  continue reading
 
رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب قسمت دوم: آغازِ گزارشِ منظومه خسرو و شیرینِ نظامی نشر این قسمت: آدینه ۴اکتبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۲مهر۹۸ خورشیدی ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً به چشمِ یک قلمرو می‌نگرد. افق‌هایی که می‌ایستیم و به آن نگاه می‌کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می‌نگری…
  continue reading
 
رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب این قسمت: ایرج‌میرزا، سعدیِ پشتِ ابرها نشر نخستین قسمت: ۳۰سپتامبر۲۰۱۹ در گرامی‌داشتِ روزِ جهانیِ پادکست ------------------- قلمروِ ادب به ادبیاتِ فارسی حقیقتاً به چشمِ یک قلمرو می‌نگرد. افق‌هایی که می‌ایستیم و به آن نگاه می‌کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می‌نگریم ک…
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع