Leuven عمومی
[search 0]
بیشتر
برنامه را دانلود کنید!
show episodes
 
Artwork

1
City Life Church Leuven

City Life Church Leuven

Unsubscribe
Unsubscribe
هفتگی
 
Welkom bij de City Life Church Leuven Podcast. We zijn er om mensen te helpen God te vinden, vrijheid te ervaren en een verschil te maken. We hopen dat je bemoedigd wordt door deze Podcast. Je mag elke week een nieuwe Episode verwachten.
  continue reading
 
Artwork
 
KU Leuven Sonoor zet opmerkelijk onderzoek in de kijker. In deze podcast gunnen onze wetenschappers je een blik achter de schermen van hun onderzoek. Maken hemellichamen muziek? Wat kunnen we leren van planten? En hoe rauw is rouw? Het zijn maar enkele voorbeelden van opmerkelijke vragen waar ze zich met een gezonde nieuwsgierigheid in verdiepen. Daarbij is geen enkele piste taboe en wordt geen gedachte geweerd. Meer dan eens leidt dat tot innovaties en ontdekkingen waar de maatschappij bete ...
  continue reading
 
De Jean Bulenswijk – op een half uurtje stappen van het station van Leuven – was ooit één van de vele gangen of beluiken waar de arbeiders woonden die de industrie van Leuven lieten draaien. In de 19de eeuw was dit een straat waar verschillende grote gezinnen dicht op elkaar woonden, nu is het een rustige wijk aan de rand van de stad. Vandaag zijn de arbeidershuisjes beschermd erfgoed. Wij gingen er een kijkje nemen.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
We geloven dat de lokale kerk Gods plan is met de wereld, en dat er dus een enorme taak is als lokale kerk om goed met geld om te gaan: - In de gewone, dagelijkse financiën van de kerk streven we naar vrijgevigheid. - Met hart voor het huis willen we als kerk nog verder uit stappen in vrijgevigheid. We zamelen geld in voor specifieke doelen om Gods…
  continue reading
 
In de vergelijking van het feestje: Op een feestje met de lekkerste hapjes die in grote hoeveelheid rondgaan, ga je niet de beste hapjes allemaal zo snel mogelijk zelf binnenspelen (uitgeven), of ook niet beginnen stockeren in een persoonlijk kluisje voor je hongerke om 2u ‘s nachts (sparen), maar je zou proeven, en dan zou je tegen elkaar zeggen: …
  continue reading
 
Op een goed feestje met veel mensen, gezelligheid, leuke aankleding, ontbreekt het nooit aan lekker eten en drinken. Je maakt je geen zorgen of er genoeg eten of drinken is, nee, je amuseert je, babbelt met mensen, placeert een dansje, … Als je een feestje organiseert is het zowat de grootste nachtmerrie om niet genoeg eten of drinken te hebben. Ee…
  continue reading
 
In deze tiende aflevering van de KU Leuven-podcast Sonoor vertelt forensisch genetisch wetenschapper Sofie Claerhout hoe een klein stukje mannelijk DNA kan helpen bij het oplossen van vastgelopen moordzaken. Sofie Claerhout onderzoekt hoe we ‘cold cases’ kunnen kraken met het Y-chromosoom. Dat chromosoom is best uniek: vaders geven het bijna onvera…
  continue reading
 
Patrick Mertens was in de jaren 1980 ABVV-delegee op de Boelwerf in Temse. Hij werd er gepokt en gemazeld in het strijdsyndicalisme. Hoe hard botsten directie en vakbonden met elkaar? Wat heeft dat strijdsyndicalisme opgeleverd? En waarom werd er op de Boelwerf zoveel gezongen?توسط Linx+
  continue reading
 
Gepensioneerd ABVV-Metaal secretaris Patrick Mertens en prof. em. Patrick Humblet over het ontstaan en het belang van de sociale verkiezingen. Wie is er ooit op het idee gekomen die te organiseren? Wat hebben werkgevers er eigenlijk bij te winnen? En waarom zijn er maar 3 vakbonden, en geen 5 of 10?توسط Linx+
  continue reading
 
Jezus eindigt zijn preek heel scherp en stelt op verschillende manieren dat er maar twee keuzes zijn. Zoals de schrijver van spreuken geeft Jezus 2 opties, 2 wegen; een weg naar leven en een weg naar dood. Hoorders/lezers moeten kiezen tussen de smalle of de brede weg (7:13-14); tussen 2 soorten profeten (7:15-20); 2 soorten discipelen; en 2 versch…
  continue reading
 
Jezus deelt principes voor ons geestelijk leven, ons dagelijks leven en het leven samen met anderen. Hij doorziet uiterlijkheden en wijst op het echte belang van geestelijke disciplines; hij moedigt aan om de juiste prioriteiten te stellen en eerst naar eigen hartsgesteldheid te kijken alvorens anderen te beoordelen.…
  continue reading
 
In dit gedeelte refereert Jezus zes maal naar de Torah. Hij doet de wetten niet teniet, maar vervolledigt ze, geeft een bredere uitleg of scherpt ze net verder aan. Hoewel we vaak denken dat wetten ons terughouden, zegt Jezus hier dat de wet vooruit wees; dat het zelf vooruit wees naar Gods plan en dat het de mensheid vooruit wijst (als pioniers) n…
  continue reading
 
Jezus begint zijn preek met onverwachte uitspraken en toont een omgekeerd Koninkrijk waarbij het niet machthebbers en vooraanstaanden zijn die de toon zetten, maar de minsten in de maatschappij - zij die God eerlijk zoeken. Hij toont de impact die Zijn volgelingen kunnen hebben in de maatschappij met de metaforen van zout, licht en de stad op de be…
  continue reading
 
Community van gelovigen bouwen, eenheid, liefde onder elkaar, elkaar dienen. Paulus roept in verschillende brieven de eerste christenen op om op elkaar gericht te zijn, om in liefde met elkaar om te gaan en te streven naar eenheid.توسط City Life Church Leuven
  continue reading
 
De mens is niet gemaakt om alleen door het leven te gaan. Daarom spreekt God nooit over "op je eentje" of "door jezelf" maar Hij spreekt over Zijn volk, Zijn familie, Zijn Koninkrijk, Zijn kudde, Zijn lichaam. Maar God wil niet alleen dat je deel gaat uitmaken van een groter geheel, maar ook samen met anderen vanuit je doel en met je passies het ve…
  continue reading
 
Vaak denken we dat geloven synoniem is met het einde van onze vrijheid maar het tegendeel is waar. God wil jou juist de vrijheid geven om het leven te leiden dat Hij met jou bedoeld heeft. Hij wil het verleden van onze brilglazen vegen zodat we onze nieuwe toekomst kunnen zien. Ook al leven we niet meer in het verleden, het leeft vaak nog in ons. A…
  continue reading
 
Veel mensen zijn ergens onderweg in hun leven afgedwaald en verloren gelopen. Ze zijn gaan lopen van iets of achter iets. Vaak hebben ze een vervanging gezocht voor God maar nooit gevonden wat ze zochten. Ze hebben andere zaken voor God laten komen. Ze hebben hun eigen manier van de dingen te doen gaan vertrouwen i.p.v. op God te gaan vertrouwen. Z…
  continue reading
 
In deze aflevering praten Dirk Luyten en Jef Maes over 80 jaar Sociaal Pact en het belang daarvan voor onze sociale zekerheid. Waarom werd het Sociaal Pact nooit officieel ondertekend door de vakbonden? Is Achiel Van Acker echt de vader van onze sociale zekerheid? En wat rest er vandaag nog van de geest van het Sociaal Pact?…
  continue reading
 
De Allerhoogste God koos ervoor om mens te worden en neer te dalen naar de aarde om God te laten zien aan de mensen. Dit deed HIj niet door te zetelen op een troon, maar door te dienen. Hij nam het op voor de minsten van de maatschappij en maakte zijn handen vuil om Gods Koninkrijk op aarde te brengen. Hij was diegene die de voeten van Zijn leerlin…
  continue reading
 
Door de zonde van de mens kwam er een scheiding tussen God en ons waardoor onze Heilige God niet meer dichtbij Zijn mensen kon zijn. God is in essentie een vergevende God en bedacht offers voor Zijn volk in het Oude Testament en gaf Zijn Zoon uiteindelijk als offer ter vergeving van alle fouten. God vraagt van ons ook om onze naasten te vergeven. W…
  continue reading
 
Jezus leefde in een schaamte cultuur, d.w.z. dat er grote waarde gehecht wordt aan eer, aanzien en reputatie, en de leden nog meer gedwongen worden tot aanpassen aan de groep dan al het geval is bij elke andere vorm van samenleving. Je wilde vooral omgaan met mensen die aanzien hadden, zo kon je mee genieten van hun aanzien en kon jouw reputatie op…
  continue reading
 
Onze God is een God die in relatie met Zijn mensen staat en naar hen wilt luisteren. Veel psalmisten schrijven erover, God belooft het zelf aan Zijn volk door de profeten. Ook zien we dat de Heilige Geest in de drie-eenheid luistert naar Jezus voor Hij iets zegt. Hoe goed zijn wij in luisteren? God luistert naar al onze verlangens, gedachten en geb…
  continue reading
 
God is: 3-in-1. In Zijn eenheid, is God 3 personen die in hechte en perfecte gemeenschap met elkaar leven. Hij bestaat in perfecte onderlinge relaties: liefde. Wij zijn gemaakt naar Zijn beeld. God wil dat wij als individuen, maar ook als de Kerk een reflectie zijn van Hem. DUS: Gods wens is dat Zijn schepping en de mensheid reflecteren wie Hij zel…
  continue reading
 
God is: Betrokken, relationeel. Hij wil onder zijn mensen wonen. DUS: De Kerk wordt beschreven als Tempel van de HG waarbij wij levende bouwstenen zijn en Jezus de hoeksteen is. (Ef. 2:19-22; 1 Pet. 2:5). De tempel was plaats waar God woonde bij Israël (2 Kron. 6:1-2). Vandaag is Gods aanwezigheid niet meer verbonden met een specifieke plaats of ge…
  continue reading
 
God is: Koning van hemel en aarde. Hij regeert over Zijn schepping en Hij heeft een plan met Zijn Schepping en de mensheid. God is op missie om herstel te brengen waar de gebrokenheid van de mensheid brokken maakte. Zijn koninkrijk zal volledig geopenbaard worden bij de terugkomst van Jezus, wanneer Zijn plan voltooid zal zijn. Toch is Gods koninkr…
  continue reading
 
God is: Trouw aan Zijn schepping en Zijn plan. Hij laat niet los wat Hij gemaakt heeft en waar Hij een plan voor had. Ook als wij als mensen falen en Hem loslaten, is Hij trouw. Hij laat ons niet achter. Hij riep Zijn volk Israël uit slavernij en verdrukking en net zo roept Hij ons als gelovigen uit onze gebrokenheid, ongehoorzaamheid. DUS: Als ker…
  continue reading
 
God vraagt aan Abraham om zijn enige zoon Isaak te offeren om te testen of hij God helemaal vertrouwde. Abraham gaat de volgende ochtend op pad. Als Isaak vraagt waar het offerlam is, zegt Abraham: ‘De Heer zal daarvoor zorgen’. Wanneer Abraham op het punt staat Isaak te doden, stopt God Abraham en wijst hij naar een offerlam in de struiken. Abraha…
  continue reading
 
In het verhaal van Hagar kunnen we lezen dat God geeft om de ‘outcast’ van de maatschappij. Hagar is de slavin van Sara. Alles wat ze doet wordt daarom waarschijnlijk als vanzelfsprekend gezien. Wanneer Sara geen kinderen kan krijgen, wordt ze ingezet om een kind te maken bij Abraham. Wanneer dat lukt, ontstaat er een hele ongezonde relatie tussen …
  continue reading
 
Tijdens onze week van Bidden & Vasten schuiven we gezellig aan tafel bij Laurens & Marlies. Tijdens deze week mag je elke dag een episode verwachten. Dit is Dag 5 van deze Podcast. Bijbeltekst van de dag: Efeze 6:10-18, de wapenuitrusting van God.توسط City Life Church Leuven
  continue reading
 
Tijdens onze week van Bidden & Vasten schuiven we gezellig aan tafel bij Laurens & Marlies. Tijdens deze week mag je elke dag een episode verwachten. Dit is Dag 4 van deze Podcast. Bijbeltekst van de dag: Johannes 17:1-26, het hogepriesterlijk gebed.توسط City Life Church Leuven
  continue reading
 
Tijdens onze week van Bidden & Vasten schuiven we gezellig aan tafel bij Laurens & Marlies. Tijdens deze week mag je elke dag een episode verwachten. Dit is Dag 2 van deze Podcast. Bijbeltekst van de dag: 1 Kronieken 4:9-10, het gebed van Jabes.توسط City Life Church Leuven
  continue reading
 
Exodus 3. God openbaart zichzelf aan Mozes. God ziet om naar Zijn volk dat in verdrukking leeft en wil door Mozes Zijn volk naar vrijheid leiden. God laat zichzelf zien en geeft Mozes zelfs een naam van zichzelf: YHWH. Ik BEN. God laat hier aan Mozes, het volk van Israël en ons zien wie Hij is: YHWH - Ik ben die ik ben. God overstijgt al onze categ…
  continue reading
 
Hoofd in de wolken, voeten op de grond: Mijn Hoop komt van boven. Beeld je in: Je ligt op een zonnige middag op een groen grasveldje naar de wolken kijken. Van die ene schaapachtige schildpad daar links, naar een draak met een lange staart aan de andere kant: je wijst de dingen aan en vertelt erover tegen de mensen die om je heen liggen, en hoopt d…
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع