show episodes
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
Loading …
show series
 
در زندگی ما بت‌هایی وجود دارند که می‌خواهند جای خدا را بگیرند، مانند وطن‌پرستی، راحت‌طلبی، موفقيت دنيوی وغيره. ما باید بت‌های زندگی‌مان را با کمک روح‌القدس بشناسيم و از‌بین ببریم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما ایمان داریم که مسیح، نجات‌دهنده و پسر خداست. خدا کلیسای خود را بر صخرۀ عيسی مسيحِ خداوند، بنا کرده و مسئولیت اعلام انجیل را به ما سپرده است و همواره در سختی‌ها با ما می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، به ما نجات و تولد تازه بخشيده است تا متعلق به او باشیم. همچنین هویتی تازه و قدرت روح‌القدس را عطا نموده تا در سختی‌ها، ایمان و اميد و محبت را به نمایش بگذاریم و مژدۀ نجات را به مردم برسانیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسی که تولد تازه را تجربه می‌کند، امیال و علایق تازه نیز می‌يابد و در‌پی انجام ارادۀ خدا می‌باشد. وقتی پیش پاهای مسیح می‌نشینیم و مطیع او می‌شویم، آن‌وقت غیرممکن در زندگی ما ممکن می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انگیزه‌های ما در زندگی و خدمت بسیار مهم هستند، پس باید از خدا بطلبیم تا به فیض و رحمتش، ترس و احترام به خود را در دل‌های ما شعله‌ور سازد و هرروزه بر مسیح و محبتش تفکر و تعمق کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید پیوسته انگیزه‌های خود را مورد سنجش قرار بدهیم. انگیزۀ اصلی ما، باید واکنش و پاسخ به محبت خدا باشد. خدا قلب و انگیزۀ ما را مشاهده می‌کند و به نیّت دل ما اهمیت می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما در مسیح، حياتی تازه داریم و این نو شدن باید شامل تمام جنبه‌های زندگی ما، از جمله ارزش‌ها و معیارهای ما نیز بشود. راه مقابله با طمع، قناعت، سخت‌کوشی و سخاوت می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید مشتاقانه به پاداش آسمانی که در انتظار ما می‌باشد چشم بدوزیم. کلام خدا از پنج نوع تاج سخن می‌گوید که به ایماندارانی که فروتنانه و با اشتیاق خدا را خدمت می‌کنند عطا خواهد شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسيح، به‌روشنی به ما دستور داده است که تا بازگشت او، مشغول خدمت به خدا باشیم. ما باید از قابلیت‌ها و استعداد‌های خود، برای جلال خدا استفاده کنیم و دیگران را محبت و خدمت نماییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای خدمت به مسیح، بايد روحيه‌ای توأم با شجاعت داشته باشيم. انجیل عيسی مسيح، یگانه قدرت خدا برای نجات ما می‌باشد، پس باید با شجاعت در این دنیای ضد مسیح، انجیل را اعلام کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای خدمت به مسیح، باید روحیه‌ای مسئول داشته باشیم. ما مسئولیت داریم که مردم دنیا را با مژدۀ نجات آشنا کنیم. همچنین در خدمت، باید روحیه‌ای مشتاق و متعهد داشته باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید روحیه‌ای داشته باشیم که هدف دارد و برای خدا و ديگران ثمرات روحانی به‌وجود می‌آورد. روحیه و اعمال درست، ابتدا بايد از خود ما نمايان شود و سپس با قدرت روح‌القدس و کتاب ‌مقدس از دیگران.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید با روحيه‌ای مهربان خدمت کنیم، یعنی برکات روحانی از کلام خدا را با دیگران در‌ميان گذاشته و آنها را بنا و درجهت رشد ایمان‌ مسيحی تشویق‌ نماييم. ما باید با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای خدمت به خدا، باید روحیۀ شکرگزار و مطیعی داشته باشیم و برای دیگران با دلسوزی دعا کنیم. اگر مطیع ارادۀ خدا و کتاب‌ مقدس باشیم، در سخت‌ترین شرایط هم آرامش مسيح خداوند را خواهیم داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید خدمت و انگیزۀ دل خود را، مورد سنجش قرار دهیم و همه‌چیز را در جهت جلال خدا به انجام برسانیم و خدا را با تمام وجود و با هدایت روح‌القدس خدمت کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هر ایماندار مسیحی، باید با طرز فکر و انگیزه‌ای درست، خدا را خدمت کند. ما باید با دعا و مطالعۀ روزانۀ کتاب مقدس، رابطۀ خود را با خدا سالم نگه‌داریم و دید درستی دربارۀ خدمت روحانی داشته باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انجیل، ما را هدایت می‌کند تا با ايمان، کلام خدا را اطاعت کنيم و همۀ ملت‌ها را نیز به ایمان و اطاعت از خدای راستين هدایت کنیم. هدف اصلی انجیل، خبر خوش نجات در مسيح و جلال خدا می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انجیل عيسی مسيح، فیض و رسالت را فراهم نموده‌ است. خدا به‌طور رایگان به ما فیض عطا فرمود تا به پسرش ایمان بیاوریم و نجات را دریافت کنیم و همچنین ما را فرا می‌خواند که او را خدمت نماییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
حتی در تاریخ غیر‌مذهبی دنیا، گزارش‌های زیادی در خصوص زندگی، مرگ و قیام و کارهای اعجاب‌انگیز عیسی مسیح موجود می‌باشد. عيسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
سطح ديگر الماس انجیل، رکن اصلی انجیل یعنی پسر خدا، عیسی مسیح می‌باشد. بسياری از پیشگویی‌های عهد عتیق درمورد نجات‌دهندۀ موعود، توسط عيسی مسیح، تحقق يافته است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما ایمانداران، باید زندگی خود را وقف مسیح نماییم و انجیل را به ديگران برسانیم. انجيل نجات‌بخش عيسی مسيح، خبر قدیمی عهد‌عتیق است که اکنون در مسیح، به کمال و انجام رسیده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
گناه، انسان‌ها را به اسارت گرفته و به‌سوی هلاکت ابدی می‌کشاند. اما بر اساس انجیل، تنها با ایمان به مسیح و واقعيت مرگ و قيام او، آمرزش گناهان و رهايی از هلاکت و جلال يافتن از خدا ممکن می‌گردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
قدرت عظیم دعا، عاملی است برای متحول شدن جوامع و بازگشت مردم به سوی خدا. دعا همچنین می‌تواند اعتقاد مسيحی خوابیده و مرده را به ایمانی زنده و پویا مبدل سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعای مداوم در کلیسای اولیه، سبب شد تا شاگردان پیام نجات‌بخش مسیح را با قدرت اعلام کنند. در طول تاریخ نیز بیداری‌های روحانی عظیمی توسط دعا به‌وجود آمده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعا، ما را قادر می‌سازد تا در جنگ روحانی با شيطان، زره کامل خدا را بپوشیم و اعمال گناه‌آلودِ نفس را بجا نياوريم. امروزه نیز خدا در جستجوی افرادی است که با اشتیاق او را می‌طلبند.‏توسط رادیو مژده, RadioMojdeh
 
دعا، ما را در برابر تخت پُرفيض خدا قرار می‌دهد و همچنین فرصتی‌ست تا همۀ جنبه‌های زندگی خود را در اختیار و هدایت روح‌القدس قرار دهیم. در جنگ روحانی، زره کاملی را که خدا مهیا ساخته، بپوشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اعتراف به گناه با قلبی توبه‌کار، نتیجۀ درخشیدن نور خدا در قلب ما است. اولین خصوصيت خدا که انسان بعد از توبه با آن آشنا می‌شود فیض است. شخصی که دارای روح دعاست فيض خدا را به‌خوبی می‌شناسد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر می‌خواهیم همۀ احتیاجات‌مان تأمین شود، باید طبق ارادۀ الهی زندگی کنیم و خدا در زندگی ما در اولویت باشد. بزرگترین نياز هر انسان در زندگی، حضور خدا و داشتن رابطۀ نزديک با خدا می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا قادر و مایل است همۀ نیازهای ما را برطرف و مهیا سازد و فقط کافی است او را بطلبیم و به او اعتماد و توکل کنیم. خدا، پدری نیکو و پر‌محبت است و به ما توجه دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، همۀ انسان‌ها را دوست دارد و به فکر آنها می‌باشد و می‌خواهد همگی آنها نجات يابند. پس لازم است ما از خودمحوری آزاد شویم و برای دنیا و نجات همۀ انسان‌ها دعا کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید با ترس و احترام به‌حضور خدا در دعا وارد شویم، زیرا در برابر قدوسیت الهی قرار می‌گیریم. در دعاهای شفاعتی، ما می‌طلبيم که انسان‌ها مفهوم حاکمیت مسیح را بر زندگی خود درک کنند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعای ما ایمانداران، باید با صداقت، ستایش و شکرگزاری همراه باشد. خدا با وجود اینکه بسیار بالاتر از انسان است، اما پدری از هر لحاظ نیکو، کامل، مهربان و نزدیک به ما می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بزرگترین چیزی که انسان می‌تواند کشف کند، علت خلق شدن او می‌باشد. انسان برای این آفريده شد که با خدا رابطۀ صميمی داشته و او را بشناسد و محبت کند. هدف دعا، شناخت بیشتر خدا و صميمیت با اوست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعای حقیقی، به ارادۀ الهی توجه دارد. در زمان مشکلات، دعا قدرت دارد ما را آزاد سازد و فیض خدا درزندگی‌مان جاری ‌شود. با دعا، تسلی خدا را دریافت خواهیم کرد و سیرت الهی در ما آشکار می‌گردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسی که زندگی پاک و مقدس و با خدا رفاقتی صميمی دارد، دارای روح دعا می‌باشد و همچنین با تمام دل خود، خدا را می‌طلبد. دعا، تلاش برای شناخت خدا و طلبیدن او با تمام وجود می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عوامل دیگری وجود دارند که به دعای ما لطمه وارد می‌کنند. این عوامل شامل روابط از‌هم پاشیده، مشغلۀ زیاد و خودخواهی ما می‌باشند که مانع داشتن مشارکت صمیمی با پدر آسمانی می‌شوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نداشتن رفاقتی صميمی و عمیق با خدا، گناه دانسته و همچنین تکبر، از‌جمله موانعی هستند که باعث می‌شوند دعاهای ما مؤثر و پُرقدرت نباشند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسانی که می‌دانستند باید منتظر خدا بمانند، بیش از افراد دیگر در تاریخ مسیحیت تأثیرگذار بوده‌اند. انتظار کشیدن برای خدا، باعث می‌شود برای نجات انسان‌ها وارد مبارزۀ روحانی بشویم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعا، نه تنها باعث پیروزی ما می‌شود، بلکه باعث تغيير دوستان و جامعه نیز می‌گردد. همچنین دعا باعث می‌شود از تمام امکاناتی که خدا برای ما تدارک دیده است برخوردار بشویم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زمانی بیداری روحانی را مشاهده خواهیم کرد، که شروع به دعا کردن نماييم. برای داشتن زندگی مسیحی موفقیت‌آمیز، باید رؤیا و شور‌و‌شوق داشته باشیم، که اين‌ها توسط دعا به‌وجود می‌آیند و حفظ می‌شوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعا، فیض خدا را جاری می‌کند و پیروزی ما را تضمین می‌نمايد. داشتن قلب فروتن یک امر ضروری است و مسیح بهترین نمونۀ فروتنی می‌باشد. پیروزی از خداست و بر اثر توانایی ما حاصل نمی‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
سامی تیپت که خادم و مبشر مسیحی ا‌ست، دعوت شد که در کلیسايی کوچک در زمان جنگ ویتنام انجيل را موعظه کند. او قدرت خدا را در بين مردم به‌واسطۀ دعای فروتنانه مشاهده کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای آموزش مسائل روحانی به کودکان، باید ابتدا این روحانیت و ایمان در زندگی خودِ والدین جاری و نمایان باشد. ما والدین، خدا را همان‌گونه که خود می‌شناسیم به فرزندان‌مان معرفی می‌کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کودکانی که به‌شکل متعادل وابسته هستند، انسان‌هایی خودساخته، با اراده، مستقل و امیدوار خواهند شد. ما می‌توانیم با تمرین و پشتکار به افرادی منظم تبدیل شویم، تا بتوانیم به فرزندان‌مان نیز نظم را بیاموزیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
والدین باید در همۀ شرایط احساس امنیت و آرامش و اعتماد را در کودکان ایجاد کنند. باید در کنار کاشتن بذر اعتماد در دل فرزندان، آنها را از خطراتی که در اجتماع وجود دارند آگاه سازند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
باید بچه‌ها را زمانی که کار و رفتاری درست انجام می‌دهند، تشویق کرد. تنبیه کودکان نیز باید در هر حالت با انگیزۀ محبت همراه باشد، زیرا هدف، اصلاح آنها می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کودک باید به‎شکلی پرورش یابد که تصویر درستی از خود داشته باشد. آنها نباید خود را بیشتر یا کمتر از آنچه که هستند تصور کنند. تشویق و تنبیه به‌موقع، باعث ایجاد اعتماد به‌نفس واقعی در کودک می‌شوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
والدین باید در آرامش، نوزاد را در آغوش گرفته و با او صحبت کنند و شرایط مناسبی برای احساس امنیت او فراهم سازند. بهترین نوع محبت به کودکان، محبت مسیحی است که با انضباط همراه می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خیلی از خصوصیات شخصیتی انسان در شش سال اول زندگی شکل می‌گیرند. پس اگر در این دورۀ مهم، والدین اصول تربیتی درستی را به‌کار ببرند، بنیاد محکمی برای شخصیت فرزند خود ساخته‌اند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مهم‌ترین اصل در تربیت کودک، محبت می‌باشد. همان‌گونه که خدا در مسیح، محبت فداکارانۀ خود را آشکار کرد، ما نیز باید فرزندان خود را محبت کنیم. تأدیب و انضباط نیز جزئی از محبت می‌باشند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login