show episodes
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
Loading …
show series
 
ذبح برّه‌های بی‌عیب و پاشیده شدن خون آنها بر بالای خانه‌های بنی‌اسرائیل، تصویر خوبی از قربانی شدن برّۀ بی‌عیب و نقص خدا، عیسی مسیح بود که باید در زمان مقرر صورت می‌گرفت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بزرگترین فاجعه در دنیای امروز، پرستیدن خدای ناشناخته است. باید خدای راستين را شخصاً و حقيقاً بشناسيم. مسیح، مظهر خدا به این جهان آمد تا ما تجربه‌ای ملموس و عینی از خدای راستين کسب کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای خدمت به مسیح، بايد روحيه‌ای توأم با شجاعت داشته باشيم. انجیل عيسی مسيح، یگانه قدرت خدا برای نجات ما می‌باشد، پس باید با شجاعت در این دنیای ضد مسیح، انجیل را اعلام کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در زندگی ما بت‌هایی وجود دارند که می‌خواهند جای خدا را بگیرند، مانند وطن‌پرستی، راحت‌طلبی، موفقيت دنيوی وغيره. ما باید بت‌های زندگی‌مان را با کمک روح‌القدس بشناسيم و از‌بین ببریم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مزد و نتیجۀ گناه، موت و جدایی ابدی انسان از خدا می‌باشد. تنها راه نجات، ایمان به مسیح خداوند است که با مرگ خود بر صلیب جریمۀ گناه بشر را پرداخت کرد و رابطۀ انسان با خدا را امکان‌پذير ساخت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما ایمان داریم که مسیح، نجات‌دهنده و پسر خداست. خدا کلیسای خود را بر صخرۀ عيسی مسيحِ خداوند، بنا کرده و مسئولیت اعلام انجیل را به ما سپرده است و همواره در سختی‌ها با ما می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسیح به این جهان آمد تا انسان گناهکار را از گناه و نتایج آن نجات بخشد و او را پاک و شایستۀ آسمان بسازد. با فروتنی قلب و زندگی خود را به مسیح بسپارید تا نجات و حیات جاويدان را دریافت کنید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پوششی که خدا از طریق قربانی شدن حیوان برای آدم و حوّا تدارک دید، تصویری از قربانی شدن عيسی مسیح بی‌گناه و ريختن خون گران‌بهای او بر صليب، به‌خاطر بشریت گناهکار بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، به ما نجات و تولد تازه بخشيده است تا متعلق به او باشیم. همچنین هویتی تازه و قدرت روح‌القدس را عطا نموده تا در سختی‌ها، ایمان و اميد و محبت را به نمایش بگذاریم و مژدۀ نجات را به مردم برسانیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
آدم و حوا در اثر نا‌اطاعتی، متوجه عریانی خود شدند و با برگ انجیر خود را پوشاندند. اما خدا با پوست حيوان آنها را پوشانيد و این به قربانی مسيح اشاره دارد که با خونش عریانی روحانی انسان را می‌پوشانَد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
قلب خدا، در جستجوی انسان گناهکار است. خدا می‌دانست که انسانها با ذات گناه‌آلود خود نمی‌توانند او را خشنود کنند و برای او زندگی کنند، پس او از ازل نقشۀ نجات بشر از گناه را در مسيح طرح‌ریزی کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسی که تولد تازه را تجربه می‌کند، امیال و علایق تازه نیز می‌يابد و در‌پی انجام ارادۀ خدا می‌باشد. وقتی پیش پاهای مسیح می‌نشینیم و مطیع او می‌شویم، آن‌وقت غیرممکن در زندگی ما ممکن می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زندگی دارای طول، عرض، بلندی و عمق می‌باشد و تنها مسیح است که در هر چهار جهت پيروزمند زندگی کرد. وقتی به مسیح ایمان می‌آورید، او شما را ياری می‌دهد که در همۀ زوایا درست زندگی کنید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، با مرگ خود به­‌عنوان برّۀ بی‌نقص خدا، بهای گناه جهانيان را پرداخت نمود. او با قیام خود از مردگان، امید حيات جاودانی را به انسان بخشید. هرکه به او ایمان آورد از گناه و نتايج آن نجات می‌يابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، انسان را خلق کرد تا با او رفاقت و مصاحبت داشته باشد. شما زمانی می‌توانید شکوفا شوید که از برکات روحانی در جای‌های آسمانی بهره‌مند گرديد و این تنها به‌واسطۀ ایمان به مسیح میسر می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
آفرینندۀ خود را در روزهای جوانی‌ات به‌یاد آور قبل از آن که روزهای بلا برسد. قبل از آن که آفتاب و نور و ماه و ستارگان تاریک شود و ابرها بعد از باران برگردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انگیزه‌های ما در زندگی و خدمت بسیار مهم هستند، پس باید از خدا بطلبیم تا به فیض و رحمتش، ترس و احترام به خود را در دل‌های ما شعله‌ور سازد و هرروزه بر مسیح و محبتش تفکر و تعمق کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسیح که مظهر خدا بود، از آسمان به اين جهان آمد و انسان شد و به آدمیان گناهکار فرمود، هیچ‌کس جز به‌وسیلۀ من نزد پدر نمی‌آید. تنها عیسی مسیح که از آسمان آمد قادر است انسان را به آسمان ببرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید پیوسته انگیزه‌های خود را مورد سنجش قرار بدهیم. انگیزۀ اصلی ما، باید واکنش و پاسخ به محبت خدا باشد. خدا قلب و انگیزۀ ما را مشاهده می‌کند و به نیّت دل ما اهمیت می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شما باید بیشتر در فکر محبت کردن و خدمت به خدا و دیگران باشید، تا در فکر غلبه بر نگرانی‌های خود. غرور را از زندگی خود دور کنید و با فروتنی در مسيح رشد کنید تا حرمت بیابید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما در مسیح، حياتی تازه داریم و این نو شدن باید شامل تمام جنبه‌های زندگی ما، از جمله ارزش‌ها و معیارهای ما نیز بشود. راه مقابله با طمع، قناعت، سخت‌کوشی و سخاوت می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر سعی می‌کنید مانع ورود ترس و نگرانی به زندگی‌تان بشوید، هرگز موفق نخواهید شد. باید همه‌چیز را به دستان خدا بسپارید و در پی پادشاهی خدا و انجام خواسته‌های او باشید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی تولد تازه پیدا کنید نظر شما دربارۀ گناه عوض می‌شود و از آن متنفر می‌گردید. می‌دانید که مولود جدید شده‌اید زیرا مایلید خدا را اطاعت کنید و نسبت به سایرین در قلب شما محبت جدیدی به‌وجود می‌آید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید مشتاقانه به پاداش آسمانی که در انتظار ما می‌باشد چشم بدوزیم. کلام خدا از پنج نوع تاج سخن می‌گوید که به ایماندارانی که فروتنانه و با اشتیاق خدا را خدمت می‌کنند عطا خواهد شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ترس و نگرانی در زندگی وجود خواهد داشت، اما می‌توانید مانند حنّا، برای رهایی از ترس‌ها و نگرانی‌ها و کسب آرامش، در دعا به حضور پدر آسمانی خود بروید و با فروتنی از او درخواست کنید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هیچ‌کس نمی‌تواند به خودی خود از نو تولد يابد و تولد روحانی با ارادۀ ما انجام نمی‌شود. اين تولد کاری الهی‌ست. در همان لحظه‌ای که از گناه توبه می‌کنیم و با ایمان نزد عیسی می‌آییم تولد جدید پیدا می‌کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسيح، به‌روشنی به ما دستور داده است که تا بازگشت او، مشغول خدمت به خدا باشیم. ما باید از قابلیت‌ها و استعداد‌های خود، برای جلال خدا استفاده کنیم و دیگران را محبت و خدمت نماییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ایمان، بعد از نجات تمام نمی‌شود بلکه ایمان ادامه پیدا می‌کند و رشد می‌نماید. وقتی به عیسی مسیح، ایمان نجات‌بخش داشتید، یک قدم دیگر به‌سوی آشتی با خدا برداشته‌اید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
حنّا و سرگذشت او نمونه‌ای عالی برای ما می‌باشد، که وقتی خود را زیرِ دست نيرومند خدا فروتن بسازیم و بار تمام نگرانی‌های‌مان را به دوش او بگذاریم، خدا ما را در وقت مناسب سرافراز خواهد ساخت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کتاب­‌مقدس تعلیم می‌دهد که ایمان یگانه راه تقرّب به خداست زیرا هرکه تقرّب به خدا جوید، لازم است که ایمان آورد بر این‌که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای خدمت به مسیح، باید روحیه‌ای مسئول داشته باشیم. ما مسئولیت داریم که مردم دنیا را با مژدۀ نجات آشنا کنیم. همچنین در خدمت، باید روحیه‌ای مشتاق و متعهد داشته باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زمان‌های خدا با زمان‌های ما فرق دارد. خدا همیشه در وقت مناسب ما را از سختی‌ها رهايی خواهد داد. ما باید اعتماد کردن به خدا را در خود پرورش دهیم، و پایۀ این اعتماد، آگاهی از شخصیت خدا می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی مسیح داخل قلب کسی می‌گردد، می‌خواهد مالک و خداوند آن باشد. مسيح می‌خواهد به‌طور کامل به او تسلیم شوید و مایل است امور عقلانی شما را اداره کند و میل دارد تمام وجودتان مطیع او باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید روحیه‌ای داشته باشیم که هدف دارد و برای خدا و ديگران ثمرات روحانی به‌وجود می‌آورد. روحیه و اعمال درست، ابتدا بايد از خود ما نمايان شود و سپس با قدرت روح‌القدس و کتاب ‌مقدس از دیگران.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر خود را زیر دست زورآور خدا فروتن بسازید، اطمینان خواهید یافت که خدا از شرایط سخت زندگی شما، ثمری نیکو پدید می‌آورد و می‌توانید بر ترس و نگرانی غالب شوید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح فرمود، مردم باید توبه کنند تا او مهر و محبت و رحمت خود را در زندگی‌شان جاری سازد. عیسی از گذاشتن سرپوش روی گناه خودداری نمود. او تأکید فرمود که بشر باید گناهان خود را بشناسد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید با روحيه‌ای مهربان خدمت کنیم، یعنی برکات روحانی از کلام خدا را با دیگران در‌ميان گذاشته و آنها را بنا و درجهت رشد ایمان‌ مسيحی تشویق‌ نماييم. ما باید با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یکی از برکات فروتنی، يافتن توانایی در غلبه بر نگرانی‌های انسانی‌ست. اگر می‌خواهید خدا‌ترس باشید، باید از غرور و تکبر نفرت داشته و فروتنانه نزد خدا بروید و به کلام او احترام بگذارید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
تغییر و عوض شدن مطابق کتاب‌مقدس شامل سه مرحلۀ توبه، ایمان و تولد تازه می‌باشد. توبه، برگشتن از زندگی اولیه. ایمان هدف اصلی عوض شدن یعنی روی آوردن به خدا و بعد تجربۀ تولد تازه يا خلقت نو.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای خدمت به خدا، باید روحیۀ شکرگزار و مطیعی داشته باشیم و برای دیگران با دلسوزی دعا کنیم. اگر مطیع ارادۀ خدا و کتاب‌ مقدس باشیم، در سخت‌ترین شرایط هم آرامش مسيح خداوند را خواهیم داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پس از توبه و ایمان به مسیح خداوند، باید خود را در مقابل خدا و دیگران فروتن بسازید و همچنین یاد بگیرید که به خدا اعتماد کنید. مسیح نمونۀ بی‌نظیری از فروتنی می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
نتیجۀ گناه هلاکت است. هیچ‌کس قدرت ندارد که خود را از آن خلاص نمايد و قلب فاسد خود را پاک کند. هیچ‌کس و هیچ فرشته‌ایی نمی‌تواند گناه را کفّاره کند. یگانه علاج گناه، عيسی مسیح است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید خدمت و انگیزۀ دل خود را، مورد سنجش قرار دهیم و همه‌چیز را در جهت جلال خدا به انجام برسانیم و خدا را با تمام وجود و با هدایت روح‌القدس خدمت کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یکی از اصول اساسی در زندگی مسيحی، فروتنی می‌باشد. وقتی در فروتنی، به خداوند و زمان‌های مقرر او اعتماد کنید، آنگاه قادر خواهید بود بار تمام نگرانی‌های خود را به او بسپاريد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در اثر ناتوانی بشری و با فساد اخلاقی خود، ثابت کرده‌ایم که فرزندان آدم هستیم و جای پاهای او قدم گذاشته‌ایم. هرروز فرصت داریم که خود و دیگران را به باغ بهشت که آدم از آن رانده شد نزدیکتر کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هر ایماندار مسیحی، باید با طرز فکر و انگیزه‌ای درست، خدا را خدمت کند. ما باید با دعا و مطالعۀ روزانۀ کتاب مقدس، رابطۀ خود را با خدا سالم نگه‌داریم و دید درستی دربارۀ خدمت روحانی داشته باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای آزادی از نگرانی، باید جلال خدا و پادشاهی او را هدف خود قرار دهید. وقتی به مسیح خداوند ایمان می‌آورید و از او اطاعت و طبق خواست او زندگی می‌کنید، مسیح احتیاجات شما را فراهم می‌سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
تا شما شخصاً محبت خدا را نپذیرید و تا موقعی که دارای صلح و آرامش واقعی الهی نباشید، هیچ‌کس قادر نخواهد بود آن را برایتان توضیح دهد. فکر و مغز محدود شما قدرت ندارد محبت عظیم خدا را درک کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انجیل، ما را هدایت می‌کند تا با ايمان، کلام خدا را اطاعت کنيم و همۀ ملت‌ها را نیز به ایمان و اطاعت از خدای راستين هدایت کنیم. هدف اصلی انجیل، خبر خوش نجات در مسيح و جلال خدا می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login