show episodes
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا
 
دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا
 
در رادیو بورژوا، بهزاد طبیبیان، دانشجوی دکترای انستیتو مکس پلانک، و محمد ماشینچیان، سردبیر بورژوا، راجع به موضوعات و مباحث روز در حوزه اندیشه گفتگو میکنند. در فصل صفر تلاش ما دریافت نظرات و بهبود کیفیت رادیوبورژواست.
 
در قسمت های ۱-۲۶ پاولا و فیلیپ از قصر نوی شوان شتاین دیدن می کنند و با پادشاه لودویگ رو به رو می شوند۰ از بندر هامبورگ گزارش دیده شدن یک کوسه ماهی را می دهند و در جشن کارناوال با چند جادو گر اشنا می شوند
 
Loading …
show series
 
در زمان ترس، آن چیزی که به‌جای خدا به آن پناه می‌بریم، بت می‌باشد. ما باید هرروزه کار عظیم مسیح بر صليب را، به‌خود یادآوری کنیم و با قدرت روح‌القدس، بت‌ها را از زندگی‌مان بیرون نماييم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کتاب ‌مقدس، پُرفروش‌ترین کتاب دنيا در طی چندین قرن می‌باشد و تا‌کنون به هزاران زبان ترجمه شده است. تمام کتاب ‌مقدس، از الهام‌ خداست و باوجود دشمنی‌های سخت، پا‌برجا و بدون تزلزل می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
لذتی که در بخشش وجود دارد در انتقام نیست. بخشش می‌تواند روابط ما را با ديگران اصلاح کند و بین ما و همسایه‌مان یا دشمن‌مان محبت ايجاد کند. بخشش ديگران، مزايای روانی و رابطه‌ای و روحانی دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی برخلاف آدم که گناه کرد و سقوط نمود، بر شیطان و وسوسه‌های او پیروز گشت و ثابت گردید که او همان نجات‌دهندۀ عالم و برّۀ بی‌عیبی است که می‌تواند در راه گناه آدمیان قربانی شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مزد و نتیجۀ گناه، موت و جدایی ابدی انسان از خدا می‌باشد. تنها راه نجات، ایمان به مسیح خداوند است که با مرگ خود بر صلیب جریمۀ گناه بشر را پرداخت کرد و رابطۀ انسان با خدا را امکان‌پذير ساخت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شخص روح‌القدس، قادر است زندگی ايمانداران مسيحی را عوض کند. قدرت روح‌القدس ما را تبديل می‌نمايد و به ما توانايی می‌بخشد که زندگی متفاوت و خداپسندانه‌ای داشته باشيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ذبح برّه‌های بی‌عیب و پاشیده شدن خون آنها بر بالای خانه‌های بنی‌اسرائیل، تصویر خوبی از قربانی شدن برّۀ بی‌عیب و نقص خدا، عیسی مسیح بود که باید در زمان مقرر صورت می‌گرفت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در زندگی ما بت‌هایی وجود دارند که می‌خواهند جای خدا را بگیرند، مانند وطن‌پرستی، راحت‌طلبی، موفقيت دنيوی وغيره. ما باید بت‌های زندگی‌مان را با کمک روح‌القدس بشناسيم و از‌بین ببریم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسیح به این جهان آمد تا انسان گناهکار را از گناه و نتایج آن نجات بخشد و او را پاک و شایستۀ آسمان بسازد. با فروتنی قلب و زندگی خود را به مسیح بسپارید تا نجات و حیات جاويدان را دریافت کنید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خداوند ما را تشویق می‌کند که دربارۀ چیزهای مثبت و نیکو فکر کنیم. باید یاد بگیریم چه چیزی باعث افزايش امید در ما می‌شود. به‌یاد داشته باشيم که خدا پيوسته با ما است و او هرگز ما را ترک نمی‌کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پوششی که خدا از طریق قربانی شدن حیوان برای آدم و حوّا تدارک دید، تصویری از قربانی شدن عيسی مسیح بی‌گناه و ريختن خون گران‌بهای او بر صليب، به‌خاطر بشریت گناهکار بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما ایمان داریم که مسیح، نجات‌دهنده و پسر خداست. خدا کلیسای خود را بر صخرۀ عيسی مسيحِ خداوند، بنا کرده و مسئولیت اعلام انجیل را به ما سپرده است و همواره در سختی‌ها با ما می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
آدم و حوا در اثر نا‌اطاعتی، متوجه عریانی خود شدند و با برگ انجیر خود را پوشاندند. اما خدا با پوست حيوان آنها را پوشانيد و این به قربانی مسيح اشاره دارد که با خونش عریانی روحانی انسان را می‌پوشانَد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
فروتنی، باعث می‌شود شخص نسبت به خودش صادق باشد. فروتنی جزو خصوصيات زندگی مسيحی‌ است. ما هر‌چقدر بيشتر فروتن شویم قدرت خدا بیشتر در ما دیده می‌شود. خدا فروتنان را سربلند می‌کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
قلب خدا، در جستجوی انسان گناهکار است. خدا می‌دانست که انسانها با ذات گناه‌آلود خود نمی‌توانند او را خشنود کنند و برای او زندگی کنند، پس او از ازل نقشۀ نجات بشر از گناه را در مسيح طرح‌ریزی کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، به ما نجات و تولد تازه بخشيده است تا متعلق به او باشیم. همچنین هویتی تازه و قدرت روح‌القدس را عطا نموده تا در سختی‌ها، ایمان و اميد و محبت را به نمایش بگذاریم و مژدۀ نجات را به مردم برسانیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زندگی دارای طول، عرض، بلندی و عمق می‌باشد و تنها مسیح است که در هر چهار جهت پيروزمند زندگی کرد. وقتی به مسیح ایمان می‌آورید، او شما را ياری می‌دهد که در همۀ زوایا درست زندگی کنید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر شما حقیقتاً فرزند خدا هستید، امکان ندارد که هديۀ نجات آسمانی را از‌دست بدهید. چون مسيح هرگز مقام پسر يگانۀ خدا را از‌دست نمی‌دهد ما نيز به‌عنوان فرزندان خدا، نجات خود را از‌دست نمی‌دهيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، با مرگ خود به­‌عنوان برّۀ بی‌نقص خدا، بهای گناه جهانيان را پرداخت نمود. او با قیام خود از مردگان، امید حيات جاودانی را به انسان بخشید. هرکه به او ایمان آورد از گناه و نتايج آن نجات می‌يابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسی که تولد تازه را تجربه می‌کند، امیال و علایق تازه نیز می‌يابد و در‌پی انجام ارادۀ خدا می‌باشد. وقتی پیش پاهای مسیح می‌نشینیم و مطیع او می‌شویم، آن‌وقت غیرممکن در زندگی ما ممکن می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، انسان را خلق کرد تا با او رفاقت و مصاحبت داشته باشد. شما زمانی می‌توانید شکوفا شوید که از برکات روحانی در جای‌های آسمانی بهره‌مند گرديد و این تنها به‌واسطۀ ایمان به مسیح میسر می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی‌ در پاکی و قدوسيت رشد می‌کنید، نفرت‌تان از گناه بيشتر می‌شود و طرز فکر و عملکردهای گناه‌آلودِ این دنیا را رد می‌کنید. در اتحاد با مسيح، روح خدا با روح ما باهم شهادت می‌دهند که ما فرزندان خدا هستيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
آفرینندۀ خود را در روزهای جوانی‌ات به‌یاد آور قبل از آن که روزهای بلا برسد. قبل از آن که آفتاب و نور و ماه و ستارگان تاریک شود و ابرها بعد از باران برگردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انگیزه‌های ما در زندگی و خدمت بسیار مهم هستند، پس باید از خدا بطلبیم تا به فیض و رحمتش، ترس و احترام به خود را در دل‌های ما شعله‌ور سازد و هرروزه بر مسیح و محبتش تفکر و تعمق کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بزرگترین فاجعه در دنیای امروز، پرستیدن خدای ناشناخته است. باید خدای راستين را شخصاً و حقيقاً بشناسيم. مسیح، مظهر خدا به این جهان آمد تا ما تجربه‌ای ملموس و عینی از خدای راستين کسب کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پدر آسمانی ما، هرگز کوچکترین عملی نمی‌کند و نخواهد کرد که به اعتماد ما به او لطمه وارد آيد. در مسیح، خدا پدر آسمانی ما است و به‌خاطر محبت و فیض خود، احتیاجات ما را برطرف می‌کند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسیح که مظهر خدا بود، از آسمان به اين جهان آمد و انسان شد و به آدمیان گناهکار فرمود، هیچ‌کس جز به‌وسیلۀ من نزد پدر نمی‌آید. تنها عیسی مسیح که از آسمان آمد قادر است انسان را به آسمان ببرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید پیوسته انگیزه‌های خود را مورد سنجش قرار بدهیم. انگیزۀ اصلی ما، باید واکنش و پاسخ به محبت خدا باشد. خدا قلب و انگیزۀ ما را مشاهده می‌کند و به نیّت دل ما اهمیت می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مذهب مسیحیت به شما امتياز فرزندخواندگی را نمی‌دهد، بلکه ايمان به مسيحِ خداوند و تولد روحانی و اتحاد با او است که به شما این امتياز را عطا می‌کند. این امتيازی روحانی و سرشار از اطمينان است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما در مسیح، حياتی تازه داریم و این نو شدن باید شامل تمام جنبه‌های زندگی ما، از جمله ارزش‌ها و معیارهای ما نیز بشود. راه مقابله با طمع، قناعت، سخت‌کوشی و سخاوت می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شما باید بیشتر در فکر محبت کردن و خدمت به خدا و دیگران باشید، تا در فکر غلبه بر نگرانی‌های خود. غرور را از زندگی خود دور کنید و با فروتنی در مسيح رشد کنید تا حرمت بیابید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زندگیِ تحت کنترل و هدایت روح‌القدس، از مطیع کلام خدا بودن و تعهد به کلیسای مسیح ايجاد می‌شود. زندگی پُر از روح‌القدس نتیجۀ مطالعۀ روزانه و عمیق کتاب مقدس و اطاعت از کلام خدا است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی تولد تازه پیدا کنید نظر شما دربارۀ گناه عوض می‌شود و از آن متنفر می‌گردید. می‌دانید که مولود جدید شده‌اید زیرا مایلید خدا را اطاعت کنید و نسبت به سایرین در قلب شما محبت جدیدی به‌وجود می‌آید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید مشتاقانه به پاداش آسمانی که در انتظار ما می‌باشد چشم بدوزیم. کلام خدا از پنج نوع تاج سخن می‌گوید که به ایماندارانی که فروتنانه و با اشتیاق خدا را خدمت می‌کنند عطا خواهد شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر سعی می‌کنید مانع ورود ترس و نگرانی به زندگی‌تان بشوید، هرگز موفق نخواهید شد. باید همه‌چیز را به دستان خدا بسپارید و در پی پادشاهی خدا و انجام خواسته‌های او باشید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اطاعت از خدا را باید با قدرت روح خدا و متکی بودن بر کلام خدا انجام دهیم. ما بايستی اطاعت از ارادۀ خدا را در خود پرورش دهیم چون در بحران‌ها، این عادت نمی‌گذارد گرفتار گناه شويم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هیچ‌کس نمی‌تواند به خودی خود از نو تولد يابد و تولد روحانی با ارادۀ ما انجام نمی‌شود. اين تولد کاری الهی‌ست. در همان لحظه‌ای که از گناه توبه می‌کنیم و با ایمان نزد عیسی می‌آییم تولد جدید پیدا می‌کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسيح، به‌روشنی به ما دستور داده است که تا بازگشت او، مشغول خدمت به خدا باشیم. ما باید از قابلیت‌ها و استعداد‌های خود، برای جلال خدا استفاده کنیم و دیگران را محبت و خدمت نماییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ترس و نگرانی در زندگی وجود خواهد داشت، اما می‌توانید مانند حنّا، برای رهایی از ترس‌ها و نگرانی‌ها و کسب آرامش، در دعا به حضور پدر آسمانی خود بروید و با فروتنی از او درخواست کنید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
علامت این‌که شما واقعاً به عیسی مسيح ایمان آورده‌اید و روح خدا در شما ساکن است این است که قدرت روح‌القدس در مبارزه علیه گناه، نفس و شیطان در زندگی شما دیده می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ایمان، بعد از نجات تمام نمی‌شود بلکه ایمان ادامه پیدا می‌کند و رشد می‌نماید. وقتی به عیسی مسیح، ایمان نجات‌بخش داشتید، یک قدم دیگر به‌سوی آشتی با خدا برداشته‌اید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای خدمت به مسیح، بايد روحيه‌ای توأم با شجاعت داشته باشيم. انجیل عيسی مسيح، یگانه قدرت خدا برای نجات ما می‌باشد، پس باید با شجاعت در این دنیای ضد مسیح، انجیل را اعلام کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
حنّا و سرگذشت او نمونه‌ای عالی برای ما می‌باشد، که وقتی خود را زیرِ دست نيرومند خدا فروتن بسازیم و بار تمام نگرانی‌های‌مان را به دوش او بگذاریم، خدا ما را در وقت مناسب سرافراز خواهد ساخت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای خدمت به مسیح، باید روحیه‌ای مسئول داشته باشیم. ما مسئولیت داریم که مردم دنیا را با مژدۀ نجات آشنا کنیم. همچنین در خدمت، باید روحیه‌ای مشتاق و متعهد داشته باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زمان‌های خدا با زمان‌های ما فرق دارد. خدا همیشه در وقت مناسب ما را از سختی‌ها رهايی خواهد داد. ما باید اعتماد کردن به خدا را در خود پرورش دهیم، و پایۀ این اعتماد، آگاهی از شخصیت خدا می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
تنها طریقی که شما می‌توانید خواهش‌های نفس گناه‌آلود خود را انجام ندهيد این است که کنترل کامل زندگی‌تان را روز‌به‌روز به روح‌القدس که از طریق کلام خدا و کلیسا عمل می‌کند بسپارید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کتاب­‌مقدس تعلیم می‌دهد که ایمان یگانه راه تقرّب به خداست زیرا هرکه تقرّب به خدا جوید، لازم است که ایمان آورد بر این‌که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید روحیه‌ای داشته باشیم که هدف دارد و برای خدا و ديگران ثمرات روحانی به‌وجود می‌آورد. روحیه و اعمال درست، ابتدا بايد از خود ما نمايان شود و سپس با قدرت روح‌القدس و کتاب ‌مقدس از دیگران.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر خود را زیر دست زورآور خدا فروتن بسازید، اطمینان خواهید یافت که خدا از شرایط سخت زندگی شما، ثمری نیکو پدید می‌آورد و می‌توانید بر ترس و نگرانی غالب شوید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login