مهشید شیخی،امیرحسین ابراهیم،شهریار اشراق نیا عمومی
[search 0]
بیشتر

برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
ر
رادیو فیلو

1
رادیو فیلو

مهشید شیخی،امیرحسین ابراهیم،شهریار اشراق نیا

Unsubscribe
Unsubscribe
ماهیانه+
 
رادیو فیلو پادکستی فارسی است که قرار است هفته ای یک بار منتشر شود. این پادکست پرژه ای است در باب اندیشیدن و در حوزه فلسفه و جامعه شناسی. ما در این پادکست به صورت ریشه ای و عمیق ساختار هایی که در آنها زندگی می کنیم را از زاویه های مختلف برررسی می کنیم و از طریق موسیقی، ادبیات ، فلسفه و ... به آنها نقب می زنیم و سعی داریم ارتباط آنچه را به عنوان فرهنگ تولید می کنیم با زیست جهان و زیست زمان خود بیابیم.
 
Loading …
show series
 
در اپیزود هفدهم رادیو فیلو به موضوع قانون شایست و نشایست در تمدن ایرانی و اسلامی پرداخته ایم و دوره تاریخی مغول و سلسله های ترکان را ذیل موضوع سکسوالیته بررسی کرده ایم. پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی، هفته ای یک بار منتشر خواهد شد متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کارگردانی و آماده ساز…
 
در اپیزود شانزدهم رادیو فیلو به ادامه مقوله عشق و زن در شاهنامه پرداخته ایم و سپس وضعیت ادیان و مذاهب مختلف را درون تمدن اسلامی بررسی کرده ایم. نگاهی هم به روایت قیامت الموت داشته ایم. پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی، هفته ای یک بار منتشر خواهد شد متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کارگر…
 
در اپیزود پانزدهم رادیو فیلو در مورد جهان بینی فیلو آنالیز در مورد همسانگی اجتماعی گفته ایم و نگاهی به مقوله زن و عشق در شاهنامه داشته ایم. پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی، هفته ای یک بار منتشر خواهد شد متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کارگردانی و آماده سازی متن: مهشید شیخی، شهریار اشر…
 
در اپیزود چهاردهم رادیو فیلو به توضیح گفتمان های چهارگانه در مقوله سکسوالیته یعنی سلامت، منزلت، حیثیت و معصیت در دوره آغازین اسلامی پرداخته ایم و نگاهی نیز به جنبش خرمدینان داشته ایم. پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی، هفته ای یک بار منتشر خواهد شد متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کارگرد…
 
در اپیزود سیزدهم رادیو فیلو به یکی از مهم ترین جنبش های بردگان د رجهان یعنی قیام زنگیان یا قیام صاحب الزنج و ارتباط آن با منصور حلاج پرداخته ایم. پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی، هفته ای یک بار منتشر خواهد شد متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کارگردانی و آماده سازی متن: مهشید شیخی، شهری…
 
در اپیزود دوازدهم رادیو فیلو، به ادامه بررسی های مناسبات اجتماعی و جنسیتی در گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی پرداخته ایم پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی، هفته ای یک بار منتشر خواهد شد متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کارگردانی و آماده سازی متن: مهشید شیخی، شهریار اشراق نیا ضبط صدا: …
 
در اپیزود یازدهم رادیو فیلو، به بررسی مناسبات اجتماعی و جنسیتی در گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی پرداخته ایم پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی هفته ای یک بار منتشر خواهد شد متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کارگردانی و آماده سازی متن: مهشید شیخی، شهریار اشراق نیا ضبط صدا: اسفندیار است…
 
این اپیزود رادیو فیلو، دومین اپیزود ویژه نوروز 1401 است و در آن به 4 موضوع تقویم ایرانی و تقویم نوروز، نام روز های ماه در ایران باستان، آیین شاهان ایرانی در نوروز و آیین نوروز بزرگ پرداخته ایم. پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی هر دو هفته یک بار منتشر خواهد شد متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشرا…
 
این اپیزود رادیو فیلو، اپیزود ویژه نوروز 1401 است و در آن به فلسفه نوروز و ریشه های آن و بررسی جهان بینی ایرانی که نگرش به نوروز را شکل داده است می پردازیم. پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی هر دو هفته یک بار منتشر خواهد شد متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کارگردانی و آماده سازی متن: مهش…
 
در اپیزود هشت رادیو فیلو، به خیزش های مخالف خوان پس از ورود اسلام به ایران و نحوه شکل گیری و تقویت فئودالیسم در دوره عباسی پرداخته ایم تا با شناخت دقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی، بتوانیم ساختار سکسوالیته در این دوران را به صورت عمیق مورد بررسی قرار دهیم. پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی هر دو هفته یک بار منتشر خواهد شد متن: امیرح…
 
در اپیزود 7 رادیو فیلو به تعریف مفهوم سلامت و منزلت جنسی در کاست های مختلف اجتماعی در دوره ساسانی پرداخته ایم و خیزش های مخالف خوان مانی گری و راست کیشی مزدکی را بررسی کرده ایم. پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی هر دو هفته یک بار منتشر خواهد شد متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کارگردانی …
 
در اپیزود 6 رادیو فیلو به توضیح ساختار فئودالیسم ایرانی پرداخته ایم تا با شناخت ساختار اقتصادی و اجتماعی این نظام، بتوانیم ساختار سکسوالیته را در چنین نظامی درک نماییم در این اپیزود به توضیح نظام کاست و ساختار طبقاتی ساسانی می پردازیم و 4 ویژگی اصلی که نظام شه پدری ایران رو از فئودالیسم اروپایی متمایز می کند، بررسی کرده ایم پادکست فارسی رادیو فیلو …
 
در اپیزود 5 رادیو فیلو به موضوع سلامت در ساختار سکسوالیته پرداخته ایم. در این اپیزود ادامه موضوع سلامت جنسی را در عصر فئودالیسم در اروپا پی می گیریم و به بررسی نظام ارباب - رعیتی و فئودالیسم در ایران می پردازیم . پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی هر دو هفته یک بار منتشر خواهد شد. متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین …
 
در اپیزود 4 رادیو فیلو به موضوع سلامت در ساختار ساختار سکسوالیته پرداخته ایم. در این اپیزود موضوع سلامت جنسی را در سده های میانه و عصر فئودالیسم با مثال های روشن بررسی می کنیم. توضیحات جامعی از عصر فئودالیسم و نظام طبقاتی و فرهنگ این دوران هم در این اپیزود آورده شده پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی هر دو هفته یک بار منتشر خواهد …
 
در اپیزود 3 رادیو فیلو به موضوع سلامت در ساختار ساختار سکسوالیته پرداخته ایم. در این اپیزود موضوع سلامت جنسی را در دوران باستان و در واقع دوران پاگانیسم با مثال های روشن بررسی می کنیم. پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی هر دو هفته یک بار منتشر خواهد شد. متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کا…
 
در اپیزود 2 رادیو فیلو به ساختار تمایل جنسی یا ساختار سکسوالیته پرداخته ایم. در این اپیزود این موضوع را بررسی می کنیم که چرا مهمترین ساختار آگاهی، ساختار تمایل جنسی است پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی هر دو هفته یک بار منتشر خواهد شد. متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کارگردانی و آماده …
 
در اپیزود 1 رادیو فیلو به بررسی دقیق تر ساختار آگاهی پرداخته ایم. ساختار آگاهی مشتمل بر 3 ساختار سکسوالیته، سرمایه و خاطره جمعی در این اپیزود مورد مطالعه قرار گرفته اند. پادکست فارسی رادیو فیلو با موضوع فلسفه و جامعه شناسی هر دو هفته یک بار منتشر خواهد شد. متن: امیرحسین ابراهیم روایت: مهشید شیخی، امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا کارگردانی و آماده…
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login