برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
خ
خبر خوش

1
خبر خوش

کلیسای مژده نیکو

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه+
 
در سری جدید پادکست های خبر خودش تلاش ما این خواهد بود تا موضوعات مهم ایمان مسیحی را برسی کنیم و راهی باشیم برای شما عزیزان تا در ایمان خود رشد کرده و ثمر بیاورید و ارزوی ما این است که آن عده از عزیزانی که هنوز خداوند را به عنوان منجی و نجات دهنده خود قبول نکرده اند قبول کنند و به مسیح عیسی ایمان آورند و زندگی خود را به او بدهند.
 
هدف ما این است تا از طریق برنامه های مرتب هفتگی که هر جمعه برای شما مهیا خواهد بود، که شامل خبر، مهمانان ویژه، مصاحبه، معرفی منابع مسیحی، سرود پرستشی و موضوع های خاصی که راجع به اونها صحبت خواهیم کرد، مثل کلیسا و جلسات خانگی، مسیحیان تحت جفا، مسائل روزانه و عملی جوان مسیحی در ایران، بتونیم خیلی از سوالات شما را جواب بدیم و باعث شما برکت بشیم.
 
به پادکست بخش فارسی کلیسای FeG خوش آمدید. هدف از این درسها، شناخت بیشتر و‌عمیقتر شخص عیسی مسیح هست و همچنین آشنایی با نحوه مطالعه کتاب مقدس. این درسها طی سالهای ۲۰۱۱ تاکنون در بخش فارسی کلیسای feG گیسن جمع آوری شده است. آدرس کلیسا: Freie evangelische Gemeinde Gießen Talstraße 14-16 35394 Gießen
 
Loading …
show series
 
آیات مرتبط با موعظه: تثنیه ۱۳ آیه ۴ اعداد ۱۴: ۲۴ ارمیا ۱۶: ۱۱ -۱۲ متی ۱۶: ۲۴ یوحنا ۸: ۱۲ یوحنا ۱۰: ۲۷ یوحنا ۱۴: ۲۳-۲۴ متی ۲۷: ۲۱-۲۳
 
دعا کلمه اشنای است برای هر دین و آیین چون در همه ادیان آمده است که انسان می بایست به مخلوق خود دعا کند. اما دعا کردن در ایمان مسیحی به چه معنی است و چگونه مسیحیان دعا می کنند؟ مقدمه و معرفی پادکست. ۰۰:۰۰ شما میتوانید به این شماره نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق پیام صوتی یا نوشتاری ارسال نماید. ۱۷۸۸ ۴۴۳ ۸۰۳ ۱+. ۱:۰۰ دعا کردن در ایمان مسیحی به چه …
 
دوم تواریخ باب ۶ آیات ۳۶ تا ۴۰ دوم تواریخ باب ۷ آیه ۱۴ متی باب ۴ آیه ۱۷ لوقا ۱۵ آیه ۷ لوقا باب ۲۴ آیه ۴۷ اعمال رسولان باب ۳: ۱۹ دوم قرنتیان باب ۱۲: ۲۰-۲۱
 
اشعیا باب ۴۲ آیه ۹ اشعیا باب ۴۳ آیه ۱۹ رومیان ۱۲ آیه ۱-۲ رومیان باب ۶ آیه ۴ رومیان باب ۷ آیه ۶ یوحنا باب ۳ آیات ۳ تا ۸ حزقیال باب ۳۶ آیه ۲۶ یوحنا باب ۱ آیات ۱۰ تا ۱۳ یوحنا باب ۳ آیه ۱۶ ۲قرنتیان باب ۵ آیه ۱۸ غلاطیان باب ۵ آیات ۱۶ تا ۲۶
 
انجیل متی باب ۱ آیات ۱ تا ۲۱- نام عیسی یعنی یک نجات دهنده برای ما متولد شد (ادونت چهارم)
 
انجیل لوقا باب ۱ آیات ۳۹ تا ۵۶ تیتوس باب ۲ آیات ۱۱ تا ۱۴ اول‌تیموتائوس باب ۶ آیه ۱۴ اشعیا باب ۲۵ آیه ۹ اشعیا باب ۲۶ آیه ۸ اشعیا باب ۶۴ آیه ۴
 
فیلیپیان باب ۲ آیات ۵ تا ۱۳ (عیسی مسیح، مایه صلح، آشتی و شالوم ما) اشعیاء باب ۵۲ آیات ۱۳ تا ۱۵
 
افسسیان باب ۱: آیات ۱ تا ۲۳ افسسیان باب ۲ آیات ۴ تا ۷ افسسیان باب ۲ آیات ۱۳ تا ۱۴
 
آیات موازی ▫️▫️▫️▫️▫️▫️ دوم قرنتیان باب ۳ آیه ۱۸ یوحنا باب ۱۵ آیه ۲۰ متی باب ۵ آیات ۱ تا ۱۱ دوم قرنتیان باب ۴ آیات ۱۶ تا ۱۷ فیلیپیان باب ۳ آیات ۸ تا ۱۰ رومیان باب ۵ آیات ۱ تا ۵ رومیان باب ۸ آیه ۲۸ تا ۲۹ مزمور ۶۶ آیات ۷ تا ۱۲ ▫️▫️▫️▫️▫️▫️
 
موضوع: هویت ما در مسیح چیست؟ ۱- بوی خوش مسیح ۲- نامه مسیح هستیم ۳- خلقت تازه هستیم ۴- سفیران مسیح هستیم افسسیان باب ۵: ۱ تا ۲ فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۸ دوم قرنتیان باب ۲ آیات ۱۴ تا ۱۵ دوم قرنتیان باب ۵ آیات ۱۵ تا ۲۱ دوم قرنتیان باب ۶ آیه ۱۶ تا باب ۷ آیه ۱
 
یوحنا باب ۱۴ آیات ۲۶ تا ۲۷ امّا آن مدافع، یعنی روح‌القدس، که پدر او را به نام من می‌فرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد. برای شما آرامش به جا می‌گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌دهم. آنچه من به شما می‌دهم، نه چنان است که جهان به شما می‌دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. رومیان باب ۱۵ آیه ۴ زیرا آنچه در …
 
مزمور ۱۵ لوقا باب ۱۶ آیات ۱۹ تا ۳۱ یوحنا باب ۱۱ آیات ۲۵ تا ۲۷ یوحنا ۱۱ باب ۱۱ آیات ۳۸ تا ۴۴
 
اول قرنتیان باب ۱۰ آیات ۳۱ به بعد- هر چه می کنید همه را برای جلال خدا بکنید
 
مزمور ۵۰ عبرانیان باب ۸ آیات ۸ تا ۱۲ عبرانیان باب ۹ آیات ۱۱ تا ۱۵ عبرانیان با ۹ آیه ۲۲ عبرانیان باب ۱۳ آیات ۲۰ تا ۲۱
 
اول قرنتیان باب ۱۰ آیات ۱۴ تا ۲۲ متی باب ۶ آیات ۱۹ تا ۲۴ اول یوحنا باب ۲ آیات ۱۵ تا ۱۷
 
یعقوب ۴: ۱ تا ۴ انجیل یوحنا ۱۷: ۱ تا ۵ انجیل یوحنا ۱۷: ۱۱ انجیل یوحنا ۱۷: ۲۰ تا ۲۱ انجیل یوحنا ۱۷: ۲۲ متی ۱۸: ۱۵ تا ۱۷
 
رومیان باب ۸ آیات ۵ تا ۱۱ رومیان باب ۸ آیات ۱۵ تا ۱۷ غلاطیان ۵ آیات ۲۲ تا ۲۳ اول قرنتیان باب ۳ آیات ۱۶ تا ۱۷ تیتوس باب ۲ آیات ۱۳ تا ۱۴ اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۳۱
 
پناه و دژ من خداست 1آن که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، زیر سایۀ قادر مطلق91‏:1 در عبری: ”شَدّای“. به سر خواهد برد. 2دربارۀ خداوند می‌گویم91‏:2 یا: «خواهد گفت».: «اوست پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم.» 3به‌یقین، اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار. 4او تو را با پرهای خویش خواهد پوشانید، و زیر بالهایش پناه خواهی گر…
 
مزمور ۸۱ (بشنو ای اسرائیل) مزمور ۱۱۹ آیات ۹۷ تا ۱۰۴ اشعیا ۴۶ آیات ۳ تا ۱۳ ارمیا باب ۶ آیه ۱۰ تثنیه باب ۳۰ آیات ۱۹ تا ۲۰
 
خدا سرسپردگان خود را ترک نخواهد کرد مزمور داوود. 1به سبب بدکاران خویشتن را مکدّر مساز، و بر ستمکاران حسد مبر؛ 2زیرا چون علف، زود می‌پژمرند، و چون گیاه سبز، خشک می‌شوند. 3بر خداوند توکل نما و نیکویی کن؛ در زمین ساکن باش و امانت را بپرور! 4از خداوند لذت ببر، و او مراد دلت را به تو خواهد داد. 5راه خود را به خداوند بسپار، و بر او توکل کن، که او عمل خوا…
 
انجیل یوحنا باب ۵ آیات ۲۲ تا ۲۹ «و پدر بر کسی داوری نمی‌کند، بلکه تمام کارِ داوری را به پسر سپرده است. تا همه پسر را حرمت گذارند، همان‌گونه که پدر را حرمت می‌نهند. زیرا کسی که پسر را حرمت نمی‌گذارد، به پدری که او را فرستاده است نیز حرمت ننهاده است. آمین، آمین، به شما می‌گویم، هر که کلام مرا به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد …
 
مزمور ۱۱۰ آیه ۸ متی باب ۴ آیه ۵ تا ۷ یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۳ یوحنا باب ۲۰ آیه ۲۸ یوحنا باب ۲۰ آیات ۳۰ تا ۳۱ اعمال رسولان باب ۲ آیات ۳۳ تا ۳۹ رومیان باب ۱۰ آیه ۹ فیلیپیان باب ۲ آیات ۹ تا ۱۱
 
اعمال رسولان ۱ آیات ۶ تا ۷ متی ۹ آیات ۳۵ تا ۳۸ یوحنا ۴ آیه ۳۱ تا ۳۸ متی باب ۱۰ آیه ۱۶
 
دعای عیسی برای خود پس از این سخنان، عیسی به آسمان نگریست و گفت: «پدر، ساعت رسیده است. پسرت را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. زیرا او را بر هر بشری قدرت داده‌ای تا به همۀ آنان که به او عطا کرده‌ای، حیات جاویدان بخشد. و این است حیات جاویدان، که تو را، تنها خدای حقیقی، و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای، بشناسند. من کاری را که به من سپردی، به کمال رسان…
 
شستن پاهای شاگردان پیش از عید پِسَخ، عیسی آگاه از اینکه ساعت او رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود، کسان خود را که در این جهان دوست می‌داشت، تا به حد کمال محبت کرد. هنگام شام بود. ابلیس پیشتر در دل یهودای اَسخَریوطی، پسر شَمعون، نهاده بود که عیسی را تسلیم دشمن کند. 3عیسی که می‌دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد ا…
 
وعده روح‌القدس اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت. و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روحِ راستی که جهان نمی‌تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می‌بیند و نه می‌شناسد؛ امّا شما او را می‌شناسید، چرا که نزد شما مسکن می‌گزیند و در شما خواهد بود. شما را بی‌کس نمی‌گذارم؛ نزد شما می‌آیم. پس از …
 
افسسیان باب ۲ آیه ۱۸ زیرا به واسطۀ او، هر دو توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم عبرانیان باب ۱۰ آیات ۱۹ تا ۲۲ پس ای برادران، از آنجا که به خون عیسی می‌توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم، یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست، بر ما گشوده شده است، و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانۀ خدا داریم، بیایید با اخلاص قلبی و اطمینانِ کاملِ…
 
یوحنا باب ۸ آیه ۱۲ سپس عیسی دیگر بار با مردم سخن گفته، فرمود: «من نور جهانم. هر که از من پیروی کند، هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نورِ زندگی برخوردار خواهد بود یوحنا باب ۱۲ آیات ۲۷ تا ۳۶ «اکنون جان من مضطرب است. چه بگویم؟ آیا بگویم، ”پدر! مرا از این ساعت رهایی ده“؟ امّا برای همین منظور به این ساعت رسیده‌ام. 28پدر، نام خود را جلال ده!» آن…
 
آزادی راستین فرزندان راستین ابراهیم فرزندان خدا و فرزندان ابلیس برتری عیسی بر ابراهیم و پیامبران ********************************************************************************** انجیل یوحنا- باب ۱- آیات ۱۱ تا ۱۳ او به مُلک خویش آمد، ولی قومِ خودش او را نپذیرفتند. امّا به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر ک…
 
انجیل یوحنا باب ۲۰ - آیات ۱ تا ۱۰ ( مقبره خالی) مکاشفه باب ۱: عیسی کیست؟ اول و آخر انجیل لوقا باب ۲۴ - آیات ۴ تا ۸ (قیام عیسی) انجیل یوحنا باب ۲۰- آیات ۱۱ تا ۱۸ انجیل یوحنا باب ۱۰- آیات ۲ تا ۵ و آیه ۲۷ (شبان نیکو) انجیل یوحنا باب ۱۶- آیه ۲۸ انجیل یوحنا باب ۲۰- آیه ۱۷ انجیل یوحنا باب ۲۰- آیه ۲۰ انجیل یوحنا باب ۲۰- آیات ۲۴ تا ۲۹ (عیسی و توما) مکاشفه …
 
عیسی کیست ؟ (هوشیعانا یعنی اکنون نجات ببخش) مبارک است آن که به نام خداوند می آید. ///////////////////////////////////////////////////////// تدهین عیسی- ورود شاهانه عیسی به اورشلیم او از نسل داوود بود //////////////////////////////////////////////////////// مزامیر باب ۱۱۸: آیات ۲۵ تا ۲۶ زکریا باب ۹: آیه ۹ ارمیا باب ۲۳: آیات ۵ تا ۶ مکاشفه باب ۷: آیات…
 
عیسی کیست؟(مسیح) یوحنا باب ۴- آیات ۷ تا ۳۰ یوحنا باب ۴- آیات ۳۹ تا ۴۲ دانیال باب ۹- آیات ۲۴ تا ۲۷ متی باب ۱ آیه ۱ یوحنا باب ۱- آیه ۴۱
 
مقدمه: تفاوت و توضیح کلمات درد، تبعیض، آزار و جفا سه مرحلهٔ پیشنهادی «سازمان مادهٔ ۱۸»، برای مقابله با آزار و جفا (۳ حرف پ): • پیشگیری: از قبل، به مسائل امنیتی بیندیشیم و به فکر باشیم؛ کسب آگاهی و دادن آن به دیگران برای روز مبادا. • پشتیبانی: فعالیت های سازنده در حمایت از قبیل دعا، حمایتگری، توجه به شخص و خانواده. • پیگیری: اگر اتفاق افتاد چگونه می…
 
یوحنا باب ۳: آیه ۱۳ هیچ‌کس به آسمان بالا نرفته است، مگر آن که از آسمان فرود آمد، یعنی پسر انسان )که در آسمان است) یوحنا ۵: ۲۷ و به او این اقتدار را بخشیده که داوری نیز بکند، زیرا پسر انسان است. یوحنا باب ۹: آیات ۳۵ تا ۳۸ چون عیسی شنید که آن مرد را اخراج کرده‌اند، او را یافت و از وی پرسید: «آیا به پسر انسان ایمان داری؟» پاسخ داد: «سرورم، بگو کیست تا…
 
معجزه در عروسی 1روز سوّم، در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی نیز در آنجا حضور داشت. 2عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. 3چون شرابْ تمام شد، مادر عیسی به او گفت: «شراب ندارند!» 4عیسی به او گفت: «بانو، مرا با این امر چه کار است؟ ساعت من هنوز فرا نرسیده.» 5مادرش خدمتکاران را گفت: «هر چه به شما گوید، بکنید.» 6در آنجا شش خمرۀ سنگی بود که برای…
 
در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ 2همان در آغاز با خدا بود. 3همه چیز به واسطۀ او پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. 4در او حیات بود و آن حیات، نور آدمیان بود. 5این نور در تاریکی می‌درخشد و تاریکی آن را درنیافت. 6مردی آمد که از جانب خدا فرستاده شده بود؛ نامش یحیی بود. 7او برای شهادت دادن آمد، برای شهادت بر…
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login