show episodes
 
K
Khabar Khush خبر خوش

1
Khabar Khush خبر خوش

کلیسای مژده نیکو

Unsubscribe
Unsubscribe
ماهیانه+
 
در سری جدید پادکست های خبر خودش تلاش ما این خواهد بود تا موضوعات مهم ایمان مسیحی را برسی کنیم و راهی باشیم برای شما عزیزان تا در ایمان خود رشد کرده و ثمر بیاورید و ارزوی ما این است که آن عده از عزیزانی که هنوز خداوند را به عنوان منجی و نجات دهنده خود قبول نکرده اند قبول کنند و به مسیح عیسی ایمان آورند و زندگی خود را به او بدهند.
 
به پادکست بخش فارسی کلیسای FeG خوش آمدید. هدف از این درسها، شناخت بیشتر و‌عمیقتر شخص عیسی مسیح هست و همچنین آشنایی با نحوه مطالعه کتاب مقدس. این درسها طی سالهای ۲۰۱۱ تاکنون در بخش فارسی کلیسای feG گیسن جمع آوری شده است. آدرس کلیسا: Freie evangelische Gemeinde Gießen Talstraße 14-16 35394 Gießen
 
مطالب مسيحيت و كتاب مقدس. رفتار مسيحانه در برابر بدی شاهدان خوبی برای دنیا باشیم (رومیان١٢ :١٧ ) چشمان مردم دنیا نظاره گر رفتار مسیحیان است، که چگونه در مقابل جفاها و آزاری که به آنها روا می دارند، واکنش نشان می دهند. ما باید هوشیار و آگاه باشیم که سفیران و نمایندگان عیسی مسیح در دنیا هستیم. زمانی که ما با عصبانیت و تلخی بدنبال انتقام گیری هستیم، دنیا نیز قادر نخواهد بود ما را متفاوت ببیند. تلاشگر صلح و دوستی با همه باشیم. ما قادر نیستیم که همیشه از بروز تضادها و درگیری ها جلوگیری کنیم، اما ...
 
سفر را بشنویم، تجربه سفر را به اشتراک بگذاریم و لذت ببریم.به قول شیخ اجل، سعدی شیراز:به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل/ که گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم.گوینده: مجید قربانی|Telegram|Instagram|"
 
// "Words of Life"; "Good News"; "Gospel Songs" - Major Languages Spoken in Iran // "کلمات زندگی" ؛ "خبر خوب" ؛ "انجیل آهنگ ها" - زبانهای اصلی در ایران صحبت می شود -
 
Loading …
show series
 
خدا پدر ما... همه چیز را می داند (متی ۶: ۸) گناه ما را می بخشد (متی ۶: ۱۴) تولّد تازه می بخشد (۱ پطرس ۱: ۳) روح است (یوحنا ۴: ۲۴) روح القدسش را می بخشد (یوحنا ۱۴: ۱۶ و ۱۷) درون ما ساکن است (یوحنا ۱۴: ۲۳) رفاقت با ما دارد (۱ یوحنا ۱: ۳) "آبٌا" (پدر) است (رومیان ۸: ۱۵) ما را دوست دارد (یوحنا ۱۶: ۲۷) ما را محبت می کند و با فیض خود به ما دلگرمی جاودانی…
 
دعا موثر ترین و قوی ترین رابطه ای است که انسان می تواند با خدا داشته باشد. در دعا کردن است که ما اعتماد خود را به خدا قوی می سازیم. قهرمانان ایمان همه دعا می کردن پس امروز چرا ما دعا نمی کنیم؟ مقدمه و معرفی پادکست. ۰۰:۰۰ شما میتوانید به این شماره نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق پیام صوتی یا نوشتاری ارسال نماید. ۱۷۸۸ ۴۴۳ ۸۰۳ ۱+. ۱:۰۴ برسی فصل دعا …
 
آیات مرتبط با موعظه: تثنیه ۱۳ آیه ۴ اعداد ۱۴: ۲۴ ارمیا ۱۶: ۱۱ -۱۲ متی ۱۶: ۲۴ یوحنا ۸: ۱۲ یوحنا ۱۰: ۲۷ یوحنا ۱۴: ۲۳-۲۴ متی ۲۷: ۲۱-۲۳
 
دعا کلمه اشنای است برای هر دین و آیین چون در همه ادیان آمده است که انسان می بایست به مخلوق خود دعا کند. اما دعا کردن در ایمان مسیحی به چه معنی است و چگونه مسیحیان دعا می کنند؟ مقدمه و معرفی پادکست. ۰۰:۰۰ شما میتوانید به این شماره نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق پیام صوتی یا نوشتاری ارسال نماید. ۱۷۸۸ ۴۴۳ ۸۰۳ ۱+. ۱:۰۰ دعا کردن در ایمان مسیحی به چه …
 
دوم تواریخ باب ۶ آیات ۳۶ تا ۴۰ دوم تواریخ باب ۷ آیه ۱۴ متی باب ۴ آیه ۱۷ لوقا ۱۵ آیه ۷ لوقا باب ۲۴ آیه ۴۷ اعمال رسولان باب ۳: ۱۹ دوم قرنتیان باب ۱۲: ۲۰-۲۱
 
اشعیا باب ۴۲ آیه ۹ اشعیا باب ۴۳ آیه ۱۹ رومیان ۱۲ آیه ۱-۲ رومیان باب ۶ آیه ۴ رومیان باب ۷ آیه ۶ یوحنا باب ۳ آیات ۳ تا ۸ حزقیال باب ۳۶ آیه ۲۶ یوحنا باب ۱ آیات ۱۰ تا ۱۳ یوحنا باب ۳ آیه ۱۶ ۲قرنتیان باب ۵ آیه ۱۸ غلاطیان باب ۵ آیات ۱۶ تا ۲۶
 
انجیل متی باب ۱ آیات ۱ تا ۲۱- نام عیسی یعنی یک نجات دهنده برای ما متولد شد (ادونت چهارم)
 
انجیل لوقا باب ۱ آیات ۳۹ تا ۵۶ تیتوس باب ۲ آیات ۱۱ تا ۱۴ اول‌تیموتائوس باب ۶ آیه ۱۴ اشعیا باب ۲۵ آیه ۹ اشعیا باب ۲۶ آیه ۸ اشعیا باب ۶۴ آیه ۴
 
فیلیپیان باب ۲ آیات ۵ تا ۱۳ (عیسی مسیح، مایه صلح، آشتی و شالوم ما) اشعیاء باب ۵۲ آیات ۱۳ تا ۱۵
 
افسسیان باب ۱: آیات ۱ تا ۲۳ افسسیان باب ۲ آیات ۴ تا ۷ افسسیان باب ۲ آیات ۱۳ تا ۱۴
 
آیات موازی ▫️▫️▫️▫️▫️▫️ دوم قرنتیان باب ۳ آیه ۱۸ یوحنا باب ۱۵ آیه ۲۰ متی باب ۵ آیات ۱ تا ۱۱ دوم قرنتیان باب ۴ آیات ۱۶ تا ۱۷ فیلیپیان باب ۳ آیات ۸ تا ۱۰ رومیان باب ۵ آیات ۱ تا ۵ رومیان باب ۸ آیه ۲۸ تا ۲۹ مزمور ۶۶ آیات ۷ تا ۱۲ ▫️▫️▫️▫️▫️▫️
 
موضوع: هویت ما در مسیح چیست؟ ۱- بوی خوش مسیح ۲- نامه مسیح هستیم ۳- خلقت تازه هستیم ۴- سفیران مسیح هستیم افسسیان باب ۵: ۱ تا ۲ فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۸ دوم قرنتیان باب ۲ آیات ۱۴ تا ۱۵ دوم قرنتیان باب ۵ آیات ۱۵ تا ۲۱ دوم قرنتیان باب ۶ آیه ۱۶ تا باب ۷ آیه ۱
 
یوحنا باب ۱۴ آیات ۲۶ تا ۲۷ امّا آن مدافع، یعنی روح‌القدس، که پدر او را به نام من می‌فرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد. برای شما آرامش به جا می‌گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌دهم. آنچه من به شما می‌دهم، نه چنان است که جهان به شما می‌دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. رومیان باب ۱۵ آیه ۴ زیرا آنچه در …
 
مزمور ۱۵ لوقا باب ۱۶ آیات ۱۹ تا ۳۱ یوحنا باب ۱۱ آیات ۲۵ تا ۲۷ یوحنا ۱۱ باب ۱۱ آیات ۳۸ تا ۴۴
 
اول قرنتیان باب ۱۰ آیات ۳۱ به بعد- هر چه می کنید همه را برای جلال خدا بکنید
 
مزمور ۵۰ عبرانیان باب ۸ آیات ۸ تا ۱۲ عبرانیان باب ۹ آیات ۱۱ تا ۱۵ عبرانیان با ۹ آیه ۲۲ عبرانیان باب ۱۳ آیات ۲۰ تا ۲۱
 
اول قرنتیان باب ۱۰ آیات ۱۴ تا ۲۲ متی باب ۶ آیات ۱۹ تا ۲۴ اول یوحنا باب ۲ آیات ۱۵ تا ۱۷
 
یعقوب ۴: ۱ تا ۴ انجیل یوحنا ۱۷: ۱ تا ۵ انجیل یوحنا ۱۷: ۱۱ انجیل یوحنا ۱۷: ۲۰ تا ۲۱ انجیل یوحنا ۱۷: ۲۲ متی ۱۸: ۱۵ تا ۱۷
 
رومیان باب ۸ آیات ۵ تا ۱۱ رومیان باب ۸ آیات ۱۵ تا ۱۷ غلاطیان ۵ آیات ۲۲ تا ۲۳ اول قرنتیان باب ۳ آیات ۱۶ تا ۱۷ تیتوس باب ۲ آیات ۱۳ تا ۱۴ اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۳۱
 
پناه و دژ من خداست 1آن که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، زیر سایۀ قادر مطلق91‏:1 در عبری: ”شَدّای“. به سر خواهد برد. 2دربارۀ خداوند می‌گویم91‏:2 یا: «خواهد گفت».: «اوست پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم.» 3به‌یقین، اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار. 4او تو را با پرهای خویش خواهد پوشانید، و زیر بالهایش پناه خواهی گر…
 
مزمور ۸۱ (بشنو ای اسرائیل) مزمور ۱۱۹ آیات ۹۷ تا ۱۰۴ اشعیا ۴۶ آیات ۳ تا ۱۳ ارمیا باب ۶ آیه ۱۰ تثنیه باب ۳۰ آیات ۱۹ تا ۲۰
 
خدا سرسپردگان خود را ترک نخواهد کرد مزمور داوود. 1به سبب بدکاران خویشتن را مکدّر مساز، و بر ستمکاران حسد مبر؛ 2زیرا چون علف، زود می‌پژمرند، و چون گیاه سبز، خشک می‌شوند. 3بر خداوند توکل نما و نیکویی کن؛ در زمین ساکن باش و امانت را بپرور! 4از خداوند لذت ببر، و او مراد دلت را به تو خواهد داد. 5راه خود را به خداوند بسپار، و بر او توکل کن، که او عمل خوا…
 
انجیل یوحنا باب ۵ آیات ۲۲ تا ۲۹ «و پدر بر کسی داوری نمی‌کند، بلکه تمام کارِ داوری را به پسر سپرده است. تا همه پسر را حرمت گذارند، همان‌گونه که پدر را حرمت می‌نهند. زیرا کسی که پسر را حرمت نمی‌گذارد، به پدری که او را فرستاده است نیز حرمت ننهاده است. آمین، آمین، به شما می‌گویم، هر که کلام مرا به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد …
 
مزمور ۱۱۰ آیه ۸ متی باب ۴ آیه ۵ تا ۷ یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۳ یوحنا باب ۲۰ آیه ۲۸ یوحنا باب ۲۰ آیات ۳۰ تا ۳۱ اعمال رسولان باب ۲ آیات ۳۳ تا ۳۹ رومیان باب ۱۰ آیه ۹ فیلیپیان باب ۲ آیات ۹ تا ۱۱
 
اعمال رسولان ۱ آیات ۶ تا ۷ متی ۹ آیات ۳۵ تا ۳۸ یوحنا ۴ آیه ۳۱ تا ۳۸ متی باب ۱۰ آیه ۱۶
 
دعای عیسی برای خود پس از این سخنان، عیسی به آسمان نگریست و گفت: «پدر، ساعت رسیده است. پسرت را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. زیرا او را بر هر بشری قدرت داده‌ای تا به همۀ آنان که به او عطا کرده‌ای، حیات جاویدان بخشد. و این است حیات جاویدان، که تو را، تنها خدای حقیقی، و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای، بشناسند. من کاری را که به من سپردی، به کمال رسان…
 
شستن پاهای شاگردان پیش از عید پِسَخ، عیسی آگاه از اینکه ساعت او رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود، کسان خود را که در این جهان دوست می‌داشت، تا به حد کمال محبت کرد. هنگام شام بود. ابلیس پیشتر در دل یهودای اَسخَریوطی، پسر شَمعون، نهاده بود که عیسی را تسلیم دشمن کند. 3عیسی که می‌دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد ا…
 
وعده روح‌القدس اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت. و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روحِ راستی که جهان نمی‌تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می‌بیند و نه می‌شناسد؛ امّا شما او را می‌شناسید، چرا که نزد شما مسکن می‌گزیند و در شما خواهد بود. شما را بی‌کس نمی‌گذارم؛ نزد شما می‌آیم. پس از …
 
افسسیان باب ۲ آیه ۱۸ زیرا به واسطۀ او، هر دو توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم عبرانیان باب ۱۰ آیات ۱۹ تا ۲۲ پس ای برادران، از آنجا که به خون عیسی می‌توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم، یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست، بر ما گشوده شده است، و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانۀ خدا داریم، بیایید با اخلاص قلبی و اطمینانِ کاملِ…
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login