show episodes
 
آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏
 
Loading …
show series
 
شهادت کلام برحق خدا، انجیل شريف، این است که عیسی مسیح می‌فرماید، من راه و راستی و حیات هستم، هیچ‌کس جز به‌وسیلۀ من نزد پدر آسمانی نمی‌آید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسيح، شبان نیکوی ما در‌حال آماده نمودن مکانی در بهشت برای کسانی‌ست که هدیۀ بخشش او را دریافت نموده‌اند و به وی به‌عنوان منجی خود ایمان دارند. مرگ برای ما انتها نیست بلکه آغاز حيات جاويد است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قهر یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ به‌هیچ‌وجه! چون خداوندِ ما عیسی مسیح، بر همه‌چیز اقتدار دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ذات مسیح الهی‌ست چون او هم‌ذات با خدا است. او دانای مطلق است و تمام جزئیات زندگی شما را می‌داند و به آن‌چه قرار است در آينده واقع شود، آگاه است. مسيح، قادر است و می‌تواند حافظ شما باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
تهمتی که علیه حقانیت انجیل زده می‌شود، طبق دلایل و مدارک معتبری نيست. تعداد نسخه‌های دست‌نویس انجیل به زبان یونانی ۵۵۰۰ عدد است که با‌يکديگر و با انجیلی که در‌دست داریم مطابقت دارند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یوسف می‌دانست که خدا از‌طریق او و آنچه در زندگی‌اش واقع شده، نقشۀ خود را عملی خواهد ساخت. همه‌چيز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به‌حسب ارادۀ او خوانده شده‌اند، باهم درکارند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر شما در زندگی‌تان احساس می‌کنید گم شده‌اید، ‌نزد مسیح بیایید چون او راه رستگاری و منبع حقیقت است. وقتی به نورعالم ايمان آوريد، در تاريکی سرگردان نخواهید شد و نور حيات را خواهيد داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی یوسف خواب فرعون را تعبیر کرد، فرعون او را شخص دوم سرزمین مصر قرار داد و اختیارات سراسر کشور را به او واگذار کرد. اگر دست و ارادۀ خدا در‌کار نبود، چگونه این امور واقع می‌شد؟توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسيح، حقیقت کلام خدا را اعلام می‌نمود چون منبع حقيقت الهی است. مسیح خودش حقیقت الهی در جسم انسانی‌ست و با اقتدار الهی و آسمانی خود به‌عنوان پسر یگانۀ خدا، تعلیم می­داد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یوسف که به‌عنوان برده به مصر منتقل شده بود، ناظر خانه و امور تجاری یکی از افسران ارشد فرعون گشت. اما يوسف به ناحق به زندان افکنده شد و پس از تعبیر خواب فرعون از زندان آزاد گشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یوسف پسر محبوب يعقوب بود. برادرانش از روی حسادت و کینه نقشۀ قتل یوسف را کشیدند، اما سرانجام او را به کاروانی که به مصر می‌رفت فروختند و به پدرشان گفتند که حیوان درنده‌ای او را کشته است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
به‌خاطر پیروزی عیسی مسیح بر مرگ، اطمینان داریم که حیات و دنیایی پس از مرگ و قبر وجود دارد که به زندگی ما ایماندارانِ به مسیح، معنا و هدف می‌بخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کلیدهای مرگ و عالم مردگان در دست مسیح است. اوست که بر مرگ و زندگی، اقتدار دارد. نزد او بیایید و به او ایمان آورید و وفادارانه به او اعتماد داشته باشید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر از‌خود‌راضی و دنیوی و نسبت به کلام خدا بی‌اعتماد و به مسيح ‌ایمان نداشته باشیم و خود را در جهالت عمدی قرار دهیم، در گناهان خود خواهیم مرد و به ملکوت خدا وارد نخواهیم شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هنگامی که درها به روی شما بسته هستند، بر‌ پاهای مسیح افتاده و از او کمک بخواهید و اعتماد خود را بر او قرار دهيد. او هم قادر است و هم پُر ‌از رحمت می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر مغرور و از‌خود‌راضی باشیم، در خودمان نیازی به نجات آسمانی احساس نخواهیم کرد. همچنین اگر دنيوی باشیم، از فرزندان این جهان محسوب می‌شویم و در‌نتیجه به بهشت خدا وارد نخواهیم شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
معجزات مسیح همگی خداوندی او را نشان می‌دهند و همچنین رحمت او را بر انسانها آشکار می‌کنند. مسيح با معجزاتی که می‌نمود به‌درد انسانهای بی‌نوا می‌رسید.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مژدۀ نجات، ساده و حقيقی است. اگر شما به مسیح خداوند به‌عنوان نجات‌دهندۀ خود ایمان آورید، به‌واسطۀ صلیب مسیح که مانند پلی‌ست میان شما و پدر آسمانی، به ملکوت خدا وارد خواهید شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خداوند ما عیسی مسیح، نه‌فقط بر مرگ و بیماری‌ها اقتدار دارد، همچنین رحمت او باعث می‌گردد تا قدرت شفابخش خود را بر‌طبق ارادۀ خود و برای جلال نامش، در زندگی مردمان جاری سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
شواهد زیادی بر حقانیت خداوندی مسیح که یگانه نجات‌دهندۀ بشر است وجود دارد. اگر به عیسی مسيح ایمان نیاوریم، عواقب آن یعنی مرگ ابدی و دوری از خدا و دریاچۀ آتش را تجربه خواهیم کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح به‌ دنیا آمد تا محبت خدا را آشکار کند. او آمده است تا انسان را که گمشده و گناهکار می‌باشد بجوید و نجات دهد. ازاین‌جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا نمی‌خواهد کسی از نعمت نجات محروم شود، بلکه می‌خواهد همه آمرزش گناهان و آرامش روحانی و حيات جاويد با خدا را در نام و خون مسیح تجربه کنند، اما این به‌ انتخاب من و شما بستگی دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، در جسم انسانی و در شخصِ عیسی مسیح، به‌طور کامل ظاهر شد تا خود را آن‌طور که هست در پسر روحانی‌اش عیسی مسیح، به ما بشناساند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
راه ملکوت خدا، راهی دشوار است. با ایمان و تسلیم زندگی به مسیح خداوند، او به ما قوت می‌دهد تا پاک زندگی کنیم و دشواری گام برداشتن در اين راه را، خود عیسی بر دوش می‌کشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسیح، هدیۀ بزرگ خدا به ما انسان‌ها بود و هست. او برای ما آمد تا هرکس را که به او ایمان بیاورد از جهنم ابدی نجات دهد و به‌ او آن آرامش حقيقی و سلامتی خودش را ببخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما نمی‌توانیم هم پیرو مسیح باشیم و هم عقاید و مکاتب مذهبی و فلسفی اين دنيا را بپذيريم. تنها با توبه از گناه و سپردن قلب و زندگی به عيسی مسیح خداوند، می‌توان وارد راه درست و حقیقی به ملکوت خدا شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بیایید هدفی تازه داشته باشیم و خداوند را جلال دهیم. از خداوند بخواهیم ما را ملاقات کند و زندگی ما دگرگون بشود. بياييد محبتی تازه داشته باشیم و برای این‌که با مشکلات مقابله کنیم به‌حضور خدا برویم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح از دو در و دو راه سخن گفت که مقصد آن‌ها متضاد یکدیگرند. مهم‌ترین تصمیمی که هر شخص باید در زندگی خود بگیرد انتخاب بین عیسی، تنها راه به ملکوت خدا، یا انتخاب عقاید دیگر در دنیا است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
با ایمان به عیسی مسیح و متّحد شدن با او، شما می‌توانید آن تازگی روحانی را تجربه کنید. کافی است از او بخواهید که وارد قلب و زندگی‌تان بشود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، سرچشمۀ حیات است و با زنده نمودن مردگان، این ادعای خود را ثابت کرد. اگر به مسیح و کاری که او انجام داده است ایمان آورید از موت به حیات منتقل می‌شوید و تا ابد با خدا زندگی خواهید کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دنیای ما همواره کوشیده که با واقعیت زنده شدن مسیح مبارزه کند، اما پیروان او بارها او را زنده دیدند و از افرادی ترسو به اشخاصی شجاع تبدیل شدند و زندگی‌شان دگرگون شد. امروز هم، زندگی دگرگون شدۀ پیروان مسيح، بر اين واقعيت شهادت می‌دهد که او زنده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پایۀ امید و شادی ما ایمانداران، بر قیام خداوند ما عیسی مسیح از مردگان می‌باشد. امید ما زنده و ابدی است. چون مسیح زنده است، ما نیز در او حیات ابدی داریم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عيسای مسيح، همانطور که به وسيلۀ انبياء پيشگويی شده بود و خودش نيز پيشاپيش به شاگردان اعلام نموده بود، به‌خاطر ما انسانهای گناهکار بر صليب قربانی شد و مرد، اما پس از مرگ، روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هرچند در غم از دست دادن عيسی، دوستداران و پيروان او گریستند. اما وقتی او را زنده دیدند، شاد و خوشحال شدند. قیام مسیح از مردگان، برای ما پیام تسلی و امید و پیروزی به‌همراه دارد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
يوحنای رسول، شاهد وقايع مصلوب شدن و رستاخيز عيسی مسيح از مردگان بود. مسيح پس از رستاخيز، برای مدتی خود را زنده بر پیروانش ظاهر می‌کرد تا اينکه در مقابل چشمان آنان به آسمان صعود نمود. بعد، او روح‌القدس را بر شاگردان و پيروانش فروريخت و آنها قدرت يافتند و خبر خوش نجات را در تمام دنیا اعلام می‌نمودند. آنها آنقدر از زنده شدن عيسی مطمئن بودند که در این …
 
عيسی مسيح، در روز جمعه، بر صليب خونش ريخته شد و با مرگ خود، بدهی گناهان ما را تماماً پرداخت کرد. سپس او دفن شد تا معلوم شود که مرده است. اما عيسی، در روز يکشنبه، با قيام و رستاخيز خود از مردگان، مرگ و قبر را شکست داد و چون او زنده است، ايماندارانِ به او نيز جاوِدانه با او خواهند زيست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
يوحنای رسول، شاهد واقعۀ فجيع و بيرحمانۀ مصلوب شدن عيسی بود. او به‌عنوان يک شاهد عینی، فکر می‌کرد که پایان ناخوشايندی را مشاهده می‌کند. اما در حقيقت این فقط آغاز ماجرا بود، آغاز خبر خوشِ رستگاری انسان از طريق کار تمام و کمال عيسی مسيح.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما انسانها ذات گناهکار را از آدم به ارث برده‌ايم و مزد گناه موت است. اما وقتی انسان گناهکار، از راه ايمان، با مسيح که از مردگان قيام نمود و زنده است متحد می‌گردد، صاحب نعمت حيات جاودانی می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عيسی، همانطور که انبياء راستين در عهد عتيق پيشگويی کرده بودند و خودش نيز از قبل اعلام نموده بود، بخاطر گناهان ما قربانی شد. او حدوداً در ساعت سه بعد از ظهر روز جمعه، بر روی صليب مرد. همان روز هم جسد او را در قبر گذاشتند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسیح، بر صلیب میخکوب گردید و با درد و رنج جان سپرد. اما او در روز سوم، روحاً و جسماً از میان مردگان قیام نمود و زنده شد. اکنون او که جریمۀ گناهان ما را پرداخته و زنده است، می‌تواند ما را بيامرزد و عادل و نيک محسوب نمايد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
قيام مسيح، هم ذات الهی او را ثابت می‌نمايد و هم اعتبار پيشگويي‌های عهد عتيق را به ثبوت می‌رساند. به خاطر واقعيت قيام مسيح از مردگان، ايماندارانِ به مسيح می‌توانند مطمئن باشند که در موقع بازگشت او، با بدنی جاودانی از مردگان برخواهند خاست و برای هميشه با خدا خواهند زيست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عيسی، يک شب قبل از مرگ بر صليب، شام آخر را با شاگردانش صرف نمود. او در حين شام، نانی را که پاره نمود به بدنش تشبيه کرد و پيالۀ عصارۀ انگور را به خونش تشبيه نمود. به اين ترتيب، عيسی ضروری بودن عهد جديد خدا با انسان را از طريق پاره شدن بدن و ريخته شدن خون و مرگ خود بر روی صليب، بيان نمود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کلام خدا می‌فرمايد، زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی مسیح پادشاه صلح است که نجات آسمانی و دوستی با خدا را هديه می‌دهد و مجازات گناهان ما را برطرف می‌سازد. عدّۀ کمی هستند که واقعاً درک می‌کنند عيسی مسیح کیست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما گناهکار و محکوم به جهنم هستیم. وقتی صلح با خدا را که فقط در خون مسیح امکان‌پذیر است بدست بیاوریم، آنوقت می‌توانیم صلح با مخلوقات خدا را هم تجربه کنیم. مسیح به‌خاطر این آمده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا می‌خواهد چشمان دل ما باز شود تا نجات او را درک کنيم. او می‌خواهد حق‌جويان ایرانی را نجات دهد و بر قلب ايشان سلطنت نمايد. خداوند می‌فرماید، در ایام آخر اسیران عيلام را باز خواهم آورد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح یک پادشاه ظالم و ستمگر نیست، بلکه فروتن، عادل و آورندۀ نجات است. او برای شما نجات آورده، نجات از اسارت گناه، بردگی شیطان و از غضب خدا و آتش جهنم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی، با مرگ خود به‌عنوان برّۀ بی‌نقص خدا، بهای گناه جهانيان را پرداخت نمود. او با قیام خود از مردگان، امید حيات جاودانی را به انسان بخشید. هرکه به او ایمان آورد از گناه و نتايج آن نجات می‌يابد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
‏عیسی مسیح برۀ حقیقی عید فصح می‌باشد و تنها چیزی که می‌تواند ما را از غضب خدا به‌خاطر گناهان‌مان حفظ کند، خون برۀ خدا یعنی عیسی مسیح می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عيسی مسيح پادشاهی کاملاً متفاوت بود و با همۀ پادشاهان زمينی تفاوت داشت. او عادل و صاحب نجات و فروتن بود. پادشاهی مسيح، هرگز پايانی نخواهد داشت و ايمانداران واقعی، با او سلطنت خواهند کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login