برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
Loading …
show series
 
دومین پيام عیسی، به کلیسای ازمیر بود که باوجود سختی و جفا، با جرأت در عشق و راستی پیش‌روی می‌کرد. اين پیام برای ما نيز هست که در جفا‌ها نترسیم، زیرا مسیح با فیض خود ما را عبور خواهد داد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پیام‌های عیسی به هفت کلیسا، برای تمام کلیساها کاربرد دارد. در پيام به کليسای افسس، می‌بينيم که مسيح از همه‌چیز آگاه است و می‌خواهد که هوشیار و بردبار باشیم و با عشق به مسيح و حقيقت پیش برویم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
اولویت زندگی ما مسيحيان، پرستش و ارتباط با خدای زنده است. اگر اولویت زندگی ما درست نباشد، به هدف خدا برای زندگی خود نخواهیم رسید و عشق و علاقۀ ما در مسیر صحيح استفاده نخواهد شد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ما باید هدف خدا برای زندگی‌مان را کشف کرده و با دعا و خواندن کلام خدا و هدایت روح‌القدس او را خدمت کنيم. با شناخت علاقۀ خود در زندگی، می‌توانیم در مسير انجام هدف خدا پيش‌روی نماييم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا برای هر‌یک از ما ايمانداران مسيحی هدف مشخصی را تعیین نموده است. باید در دعا از خدا بخواهیم که هدف اصلی زندگی‌مان را بر ما آشکار کند تا با تمرکز بر آن هدف، او را خدمت نماييم و پیش برویم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
هدف ما در این دنیا، به‌دست آوردن پول و ثروت نیست، بلکه هدف پادشاهی خداست. ما باید از راه درست پول به‌‌دست بیاوریم و از آن با سخاوتمندی در راستای ارادۀ خدا استفاده نماییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید با سخاوتمندی، دارايی خود را برای پیشبرد ملکوت خدا صرف کنيم. خدا می‌خواهد که ما با ایمان و شادمانی ده‌يک و هدايای مالی خود را تقديم کنيم و نسبت‌به اشخاص نیازمند محبت و سخاوت داشته باشیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ایمان مسيحی، ازطريق محبت به ديگران آشکار می‌شود. وقتی به‌سبب فیض خدا و ازطریق ایمان به مسیح نجات می‌یابیم، بدانيم که مسئولیت انتشار انجيل و خبر خوش نجات به مردم، به ما سپرده شده است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
اعتمادبه‌نفس، مخالف کلام خداست و ما باید پيوسته اعتماد‌مان به عيسی مسیح خداوند باشد. ما نباید به عقل و قدرت خود اعتماد کنیم، بلکه باید برطبق کلام خدا و ایمان به مسیح زندگی کنيم و ‌پیش برویم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پرستش عنصری بسيار مهم در ايمان مسيحی است. وقتی در نام مسيح، خدا را پرستش، اطاعت و خدمت می‌کنیم، در‌حقیقت نسبت‎به محبت خدا واکنش نشان می‌دهیم و قدردانی خود را به او اعلام می‌کنیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
وقتی در نام مسيح تسلیم خدا باشیم، با قدرت روح‌القدس طرز فکر ما مسیح‌گونه می‌شود و در هرشرایط و وضعیتی که شاید بسیار دردناک و سخت هم باشد، نگاه ما به خدای قادر مطلق خواهد بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
تصميمات و واکنش‌های ما از افکار‌مان شروع می‌شوند. وقتی به مسیح ایمان می‌آوریم، روح‌القدس ما را هدایت می‌کند و فکر و ذهن ما را دگرگون می‌سازد و می‌توانیم مثل مسیح فکر کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
‏وقتی ما مسيحيان، ذهن و طرز فکر خود را با کمک روح‌القدس و مطالعۀ کلام خدا عوض می‌کنیم و طرز فکر ما همانند مسیح می‌شود، درک می‌کنيم که آرامش و شادی ما، به شرایط زندگی بستگی ندارد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
کلام خدا ما را تشویق می‌کند که پیوسته دعا کنیم. وقتی ما به‌صورت روزانه دعا می‌کنیم و با روح‌القدس مشارکت داریم، کتاب مقدس را عمیق‌تر درک کرده و در هرشرایط واکنشی مناسب خواهیم داشت.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ما باید دربرابر سختی‌ها و مشکلات، از قدرت و قوت مسیح استفاده کنیم، زیرا مسیح قادر است برای ما غیرممکن‌ها را ممکن سازد. بدون مسیح، داشتن زندگی پُربرکت مسيحی امکان‌پذير نمی‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یکی از عوامل دیگر برای داشتن زندگی پُربرکت مسيحی، قناعت می‌باشد. ما ازطریق سخاوت و بخشندگی می‌توانیم از طمع آزاد گردیم و نسبت‌به آنچه که داریم قانع باشيم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
نياز ما به ديگران، نکته‌ای ديگر برای داشتن زندگی پُربرکت مسيحی است. خدا انسان‌های مختلفی را در زندگی ما قرار می‌دهد تا احتیاجات عاطفی و مادی ما ازطریق رفاقت با آنان برآورد شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یکی از عوامل برخورداری از زندگی پُربرکت مسيحی، این‌است‌که اشخاص مناسبی را که از مسیح پیروی می‌‌کنند به‌عنوان سرمشق و الگو انتخاب کنیم، اما باید مراقب باشیم که قهرمان‌سازی نکنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یکی دیگر از عوامل داشتن زندگی پُربرکت مسيحی، فکر کردن به چیزهای خوب و خداپسندانه می‌باشد. ما باید افکار خود را معطوف به خدای قادر مطلق نموده و طرز تفکر ما مانند مسیح باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای داشتن زندگی پُربرکت مسيحی، آرامش خداوند، آن آرامش الهی را بطلبيم که مافوق فهم بشر است و دل‌ها و افکار ما را در مسيح عيسی حفظ خواهد کرد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زندگی پُربرکت مسيحی، زندگی‌ای است که به‌خاطر ایمان و اعتماد به خداوند، بتوانيم به فراهم‌آوری و حفاظت الهی تکیه کنیم و خالی از نگرانی باشيم. پس به‌جای نگرانی باید پيوسته دعا کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زمانی‌که هر‌روزه به خداوند اعتماد کنيم و برای نیازهای‌مان به‌حضور او برویم و با شکرگزاری و بدون نگرانی دعا کنیم، زندگی پُربرکت مسيحی را تجربه خواهیم کرد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
رفتار ما طوری باشد که مردم بدانند به آنان اهمیت می‌دهیم و می‌خواهيم در زندگی‌‌شان تأثيرات خوبی را به‌جا بگذاريم و به روابط‌‌مان با آنها اهمیت می‌دهيم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
تصمیم بگیرید که در خداوند شاد باشید و خداوند معبود شما باشد نه چیزهای فانی این جهان. این یک تصمیم شخصی و آگاهانه و روزانه است. پس در خداوند شادمان و وسيلۀ شادی دیگران نيز باشيد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ایمانداران باید عطايای روحانی خود را برای جلال نام خداوند استفاده کنند. عطایای روحانی به‌خاطر فیض خداوند و ازطريق روح‌القدس و برای منفعت همگان داده می‌شود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ابلیس، در زمان‌های ضعف و گرسنگی ما را وسوسه می‌کند تا گناه کنيم و بيفتيم. پس بايد از‌لحاظ روحانی بيدار باشيم و دعا کنيم تا تسليم وسوسه نشويم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
بیداری روحانی ما ايمانداران مسيحی، نتیجۀ قیام عیسی مسيح است. اگر می‌خواهیم در زندگی‌مان قدرت قیام و پیروزی مسيح را تجربه کنيم، بايستی مثل پولس رسول بگوييم، من با مسيح مصلوب شده‌ام.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی به عیسی ایمان می‌آوريم، نجات و آرامش را داریم ولی برای تبدیل شدن آرامش درونی، به آرامش عینی و عملی، لازم است قدم توکل را برداریم و به عیسی اعتماد کنيم و در اندیشه‌های خود راسخ باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای داشتن آرامش الهی، باید اولویت‌های‌مان صحيح باشد و برطبق ارادۀ خدا زندگی کنيم. با فروتنی از عیسی مسیح تعلیم بگیریم و او را پيروی کنيم و به‌وسيلۀ ايمان و دعا آرامی بيابيم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
آرامش الهی، هدیۀ خداست که به ايمانداران مسيحی بخشيده می‌شود. ما که اين آرامش را دريافت کرده‌ايم، باید مطابق ارادۀ خدا و اهدافی که او برای ما درنظر دارد زندگی کنیم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
زمانی که به انجیل نجات‌بخش عيسی مسيح، ایمان می‌‍آوریم و از کلام خدا در کتاب مقدس اطاعت می‌کنيم، آرامش الهی که مافوق فهم بشر است در زندگی ما ریخته خواهد شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پادزهر سم نگرانی، دعا در نام مسيح و با هدايت روح‌القدس است. باید با دعا و مناجات و سپاسگزاری، همه‌چیز را به‌حضور خدا ببریم و ایمان داشته باشیم که آرامش الهی دل‌ها و افکار ما را محافظت می‌کند.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
خدا سرچشمۀ آرامش است پس هر‌روزه او را پیروی کنیم و از آنچه به آرامش درونی ما صدمه می‌زند پرهیز نماييم. خدا می‌خواهد از آرامش الهی که تنها در مسيح يافت می‌شود به‌فراوانی بهره‌ببريم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
از شرایط مساعد امروز استفاده و خود را آماده کنیم که اگر اوضاع بروفق مراد نباشد همان روحیۀ شاکری را که در روزهای خوب و خوش تمرین کرده‌ايم، در روزهای سخت نيز داشته و شکرگزار باشيم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
نجات ما ازطريق عيسی مسیح است که سرچشمۀ شادی واقعی می‌باشد. خداوند می‌تواند ما را در طوفان‌ها محافظت کند و رحمت و حضور دائمی ‌او در زندگی‌مان، باعث شادی ما است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسيح، آن سنگ زنده و صخرۀ نجات ما می‌باشد. او سنگ زاویۀ گرانبها ‌است و اقتدار کامل در زندگی ایمانداران خود دارد. او سنگ اصلی بنا است و هرکه او را رد کند لغزش می‌خورد و هلاک می‌شود.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
باید کليسا که بدن مسيح است را تقويت کنیم، از اعضای خانوادۀ مسیحی خود و همۀ جوانب زندگی روحانی‌شان مراقبت کنیم و به ديگران اعلام نماييم که خداوند چه کار بزرگی برای ما انجام داده‌ است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ما با کمک روح خدا و کلام خدا يعنی کتاب مقدس، می‌توانیم وضعيت روحانی خود را بسنجیم. وقتی خود را با عیسی مسیح مقایسه می‌کنیم، به کم‌ایمانی خود و عدم اطاعت‌مان پی‌‌می‌بریم.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
صرف‌نظر از گذشتۀ شما و اشکالات شخصیتی‌تان و این‌که چگونه شخصی هستید و چه قابلیت‌هایی دارید، خدا می‌تواند طبق اراده‌اش از شما استفاده کند به‌شرطی که داوطلب باشید برای او و جلال نام او کار کنید.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ازنظر کتاب مقدس نطفه، یک انسان واقعی است و ازبین بردن آن در هر مرحله‌ای از حالت جنینی، قتل عمد به حساب می‌آید. این نظر قطعی و روشن کلام خدا است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسب اطلاعات علمی در زمینۀ روابط جنسی در چارچوب ازدواج و کنار گذاشتن خودخواهی‌ها و بی‌توجهی به نیازهای طرف مقابل و ایجاد عشق و محبت، عوامل مهمی در موفقیت زندگی زناشویی است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
خدا، غریزۀ جنسی را در انسان قرار داده تا در چارچوب ازدواج از آن استفاده شود. اگر از روابط جنسی نامشروع پرهیز کنیم، خیلی از موارد مربوط به سقط جنین حل می‌شود که ازنظر خدا قتل عمد است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
ازدواج در مسیحیت امری مقدس است. خدا ازدواج را از همان ابتدا برکت داد. این برکت ازیک‌‌طرف به منظور تولید مثل و باروری بود و از طرف دیگر برای هم‌دلی، مصاحبت و کمک به‌ يک‌ديگر.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
در مسیحیت وقتی می‌گوییم غریزۀ جنسی مقدس است، منظور اين‌است‌که روابط جنسی باید به آن شکلی مورد استفاده قرار بگیرد که خدا برطبق کتاب مقدس فرموده نه آن‌طور که دل‌ ما می‌خواهد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
کسی را مورد قضاوت قرار ندهیم، بلکه صبر کنیم تا مسیح برگردد چون او داور نهایی خواهد بود. نبايد دربارۀ جان دیگران قضاوت کنیم، یا اين‌که قضاوت کنیم فلان نطفه باید از بین برود یا نه!‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
زندگی انسان برای خدا بسیار ارزش دارد، بی‌نهایت بیش از آنچه تا‌بحال تصورش را کرده‌ایم. پس ما اجازه نداریم این زندگی‌ خداداده را از‌بین ببریم حتی در حالت جنینی آن.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
پولس ما را تشویق می‌کند که از شریعت و شریعت‌گرایی آزاد باشيم چون چیزهای ظاهری برای خدا مهم نیستند. خدا قلب و درون ما را می‌بيند و به انگیزه‌های ما توجه دارد.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
شاید شرایط ما عوض نشود و رنج‌های ما ادامه پیدا کند، ولی خوانده شده‌ایم که در ایمان به مسيح بایستیم و بدانیم که خدا با ما است و اگر خدا پشتيبان ما است، کيست که بر‌ضد ما باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
چگونه می‌توان با روح‌القدس راه رفت؟ روزانه در نام مسيح خداوند دعا کنيم، تحت تعلیم صحیح کتاب مقدس باشيم، به کلام خدا اعتماد داشته باشيم و از کلام خدا اطاعت نماييم و طبق ارادۀ خدا زندگی کنيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هدایت شدن از روح‌القدس یعنی فعالانه در مقابل شرارت و گناه و خواسته‌های نفس و انواع وسوسه‌ها مقاومت کنیم. زندگی مسیحی، همانند زندگی یک سرباز دلير و سرسپرده است.‏توسط Radio Mojdeh, رادیو مژده
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login