ایقان. حضرت باب. حضرت بهاء‌الله عمومی
[search 0]
بیشتر

برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
در بُن هر كنشِ تاثيرگذارِ اجتماعى يك آگاهى و بينش عميق نشسته است. در اين برنامه تلاشى خواهيم داشت براى جستجوى چشم اندازهايى در كتاب ايقان در راه دستيابى به بينش عميقترى نسبت به راههاى امكان برقرارى ديالوگى معنادار ميان فرهنگهاى مختلف. و هم در سطح فردى كوششى خواهد بود براى پديد آوردن سازشى ميان زندگانى در دوران مدرن با باور به نقش موثر دين در پيش بردن تاريخ بشرى.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
سومين نقش دين مربوط به نقش آن در بزرگ‌تر كردن دايره وحدت و يگانگى است. اين كه می‌كوشد تا افراد بيشترى به خاطر تعلقى كه به آموزه‌هاى آن آيين دارند بتوانند بخش وسيع‌ترى از جامعه را با خود يكى بنگارند. اين كه چقدر اين «يكى انگاشتن» سبب شده تا مفهوم «ديگرى» نيز پديد بيايد و اين كه چقدر مسبب جنگ‌ها در طول تاريخ شده است را در ضمن گفتگو وارسى خواهيم كرد.…
  continue reading
 
ديانت الهى اين نقش را داشت كه انديشه‌هاى عالى را در جان بخش وسيعى از مردمان نفوذ بدهد. اما در مقايسه با ساير گوشه‌هاى حيات بشرى هم‌چون علم يا فلسفه، ديانت الهى اين ويژگى را نيز داشته كه تمام وجود افراد باورمند را با آن اصول عالى درگير سازد، طورى كه از جان و مال و همه متعلقات خود بگذرند تا آن انديشه‌ها را در جهان محقق نمايند. برابرى حقوق زن و مرد يا…
  continue reading
 
بسیارى از احكام و حدودى كه در كتاب الهى وارد شده به گونه‌ای هستند كه اگر حكم كاملا متفاوتى نازل گشته بود چه بسا كه باز پیروان ادیان در توجیه همان حكم جایگزین مطالبى بیان می‌كردند، اما تعالیم اجتماعى یک دیانت این چنین نیستند. تعالیم اجتماعى به گونه‌اى در كتاب الهى نازل شده‌اند كه جز همان تعالیم با اقتضاى زمان و نیازهاى روزگار مطابق و موافق به نظر نم…
  continue reading
 
در برنامه‌های قبلی گفتیم كه هم به خاطر نفوذ خاصی كه در سخن پیامبر الهی هست و هم به خاطر زبان خاصی كه پیامبران برای بیان اندیشه‌ها از آن استفاده برده‌اند، ادیان توان آن را دارند كه اندیشه‌هاى عالى را در دل بخش وسیعى از مردمان رسوخ بدهند. در این گفتار، گفتگویى خواهیم داشت پیرامون مفهوم وجدان و این كه چگونه ادیان كوشیده‌اند در تشكیل محتواى وجدان بشرى …
  continue reading
 
پیشتر، از چهار نقشى كه دین به طور خاص ایفا می‌كند سخنى گفتیم. در این گفتار اولین نقش را به تفصیل مورد وارسى قرار می‌دهیم. كلام پیامبران الهى هم به خاطر غلبه و نفوذ روح الهى، و هم به خاطر انعطافى كه در آن هست در دل لایه‌هاى وسیعى از مردمان رسوخ می‌كند. این هر دو ویژگى، مورد اشاره‌ كسانى هم‌چون ابن سینا نیز بوده است.…
  continue reading
 
یكى از صفات حضرت پروردگار خود "حيات" است. همين است كه كلام الهى در متون اديان به نحوى توصيف شده كه به پشتوانه همان روح الهى داراى حيات است. ده‌ها استعاره و تمثيل در كتب مقدّسه اديان تنها از همين طريق فهم می‌شود كه خواسته‌اند كلام الهى را با سخن غير كه بی‌جان است مقايسه كرده باشند. در ادامه‌ى وارسى اين مفهوم، نيز در همين گفتار گفتگو پیرامون نقش‌هاى …
  continue reading
 
ظهور الهى، هم داراى جنبه‌اى از علم و بينش نو است و هم جنبه‌اى از قدرت و نفوذ كه در كلام الهى نهفته هست. چه بسا كسانى جنبه‌ الهى ظهور يک پيامبر را نپذيرند اما بينش‌هاى عالى او را پذيرفته باشند. از آن سو، چه بسيار در تاريخ پيش آمده كه با سوء استفاده از نفوذ و قدرت نهفته در دين، ديدگاهى كژ و نامتعادل به صرف آن كه به نام دين و پيامبر الهى بيان شده در م…
  continue reading
 
نحوه مواجهه با خشونت، آن گونه كه نه پذيرشی منفعلانه باشد و نه بازتوليد اين خشونت، الگويی بوده كه در رفتارهای بهاييان در نسل‌های بعد نيز به ظهور و بروز رسيده. در اين گفتار، هم نمونه‌ای از همين الگو در دوران بعد از انقلاب سال ٥٧ را نقل می‌كنيم و هم گفتگويی خواهيم داشت پيرامون اشاره‌ای كه در كتاب ايقان به چنین الگويى مي‌توان سراغ گرفت.…
  continue reading
 
اگر بنا باشد در پاسخ خشونت، همان رفتار خشونت‌آميز را بازتوليد كنيم كمكى به پايان بخشيدن به اين چرخه‌ نامبارک نكرده‌ايم. پذيرش منفعلانه‌ خشونت نيز تداوم آن را تضمين خواهد نمود. در اين ميان الگويى كه حضرت بهاءالله به دست داده‌اند در رفتار جامعه‌ بهائى در طول تاريخ به ظهور و بروز رسيده است. در اين گفتار هم داستان قتل حاجى محمدرضا را به آخر می‌رسانيم، …
  continue reading
 
پيشتر اشاره شد به تلاش‌هاى چند ده ساله حضرت بهاءالله براى آن كه در نحوه برخورد بهاييان با خشونت تغيير و تحولى بنيادين پديد بياورند. رفتارى كه بهاييان در داستان قتل حاجى محمدرضا از بهاييان شهر عشق آباد پيش گرفتند نمونه‌اى بود كه خود حضرت بهاءالله بارها آن را الگوى نيكوى رفتار براى همه بهاييان به حساب آوردند. در اين گفتار با پرداختن به دادگاهى كه پس …
  continue reading
 
حضرت باب قدم‌های بزرگى در راه تربيت بابيان و مهار خشونت در دل و ذهن آنها برداشت، اما نهايتا اين ظهور حضرت بهاءالله بود كه توانست آخرين بقاياى حس انتقام‌جويى را از دل بابيانى كه به آن حضرت ايمان آوردند محو كند، و جامعه‌ بهائى را بر اساس الگوى كاملا متفاوتى در مواجهه با خشونت پديد بياورد. اين گفتار آغاز صحبتى خواهد بود پيرامون انعكاس اين الگوى رفتارى…
  continue reading
 
ويژگى برجسته سخن پروردگار نفوذ و خلاقيتى است كه در آن نهفته است. اگر كلام حضرت باب قادر بر آن بود تا شمشير بابيان را از آغاز هرگونه تعرضى باز نگاه دارد، خلاقيت كلام حضرت بهاءالله توانست جامعه‌اى را پرورش دهد كه براى هميشه شمشيرها را در نيام نگاه داشته، راه‌هاى كارآمد ديگرى را براى مواجهه با خشونت جايگزين نماید.…
  continue reading
 
درست است كه حضرت بهاءالله در آثار بعدترشان احكامى صادر نمودند و نيز اين كه در الواح خود تعاليمى را گنجاندند كه بتواند خشونت را مهار كند، منتهی بنياد تزلزل ناپذير اين تعاليم، همان معرفت و هشيارى است كه در كتاب ايقان اساس آن را بنيان نهاده‌اند.توسط PersianBMS
  continue reading
 
بعد از شهادت حضرت باب و هم كشته شدن بسيارى از افراد برجسته در جامعه‌ بابى گرايش جديدى نسبت به خشونت و انتقام خون حضرت باب در دل برخى از بابيان قوت گرفت، ولى از آن سو كسانى بودند كه بتوانند توازن جامعه‌ بابى را حفظ كنند به گونه‌ای كه از رخداد فجايع جلوگيری بشود. اما در نهايت اتفاقاتى مسبب آن شد كه اين توازن دستخوش تغيير بشود.…
  continue reading
 
برخلاف كوشش‌هاى حضرت باب در مهار خشونت، پس از جلوس ناصرالدين شاه و همراه شدن حكومت مركزى با روحانيون در مقابله با بابيان اصطكاک‌هاى جدی‌ای ميان جنبش جديد و نيروهای حكومتی پديد آمد. در اين گفتار به اختصار حواشى اين واقعه‌ها را وارسی خواهيم نمود و هم گفتگويی خواهيم كرد كه چگونه تلاش‌هاى حضرت باب در كنترل رفتار بابيان در همان واقعه‌ها نيز تاثيرگذار بو…
  continue reading
 
پيشتر بيان كرديم انتظارات و باورهايى كه پيروان اوليه حضرت باب بر اساس روايت‌هاى شيعى از ظهور ايشان داشتند، سبب می‌شد تا آن حضرت ملزم بشوند شيوه‌هايى را براى مهار اين خشونت نهادينه پيش بگيرند. در اين گفتار سخنى خواهيم گفت پيرامون سه روش آن حضرت در مهار اين خشونت.توسط PersianBMS
  continue reading
 
فراتر از تغييری در سطح هنجارهای رسمی يا حتی الگوهای غيررسمی رفتار، ظهور پيامبر الهي در هر زمان تلاشش آن است تا تغييری در سطح ارزش‌ها يعني بُن هشياری و ادراك در جامعه انسانی پديد بياورد. در اين گفتار، گفتگويی پيرامون روش حضرت باب در مهار خشونت نهادينه شده در دوران ظهور خودشان را آغاز خواهيم كرد.توسط PersianBMS
  continue reading
 
جدای از تغييری كه در ساختار سياسی عالم در راستای نزدیک‌‌تر كردن جهان به آرمان صلح و يگانگی ضروری به نظر می‌رسد، الگوهای رفتاری جديدی هم از مردمان اين برهه از تاريخ زندگانی بشر انتظار می‌رود تا جهان بشری را وارد آن بهشت يا ملكوتی بكنند كه متون مقدس اديان به آن وعده‌ها داده بودند. در اين گفتار چند كلمه‌ای پيرامون اين الگوها سخن خواهيم گفت.…
  continue reading
 
هرچند در متون مقدّس ديانت بهائى تصويری از شكل و ساختار ادارى در جامعه‌ی ايده آل آينده‌ی عالم به دست داده شده اما چنين نيست كه در اين ميان اراده و اختيار بشری در رقم زدن تاريخ ناديده انگاشته شده باشد. در اين گفتار در كنار برخى نكته‌های ديگر به اين بحث نيز خواهيم پرداخت.توسط PersianBMS
  continue reading
 
پيشتر بيان شد كه تشكيل پارلمان بين المللی يا حكومت فدرال جهانى اگر مبتنی بر ادراكی متين و صحيح نباشد، آن سود و ثمری كه بايد را پديد نخواهد آورد. در اين گفتار نمونه‌هايی در طول تاريخ مدرن را وارسی خواهيم كرد كه چنین اهدافی به ميان آمده اما ادراك كژ و باژگونه‌ای كه برای توجيه این اهداف بيان مي‌شده، آن را از نتيجه بازداشته.…
  continue reading
 
پيشتر بيان كرديم كه ساختار سياسى كنونى عالم به گونه‌اى است كه امكان مداخله مستقيم و سريع نهادهاى بين المللى يا ساير دول در امور داخلى يك كشور را غيرممكن مي‌سازد. حتى زمانى كه آن دولت مرتكب نقض فاحش حقوق شهروندانش شده باشد. در اين گفتار پيرامون برخى مشكلات ديگر در نظام كنونى عالم سخن خواهيم گفت تا نشان بدهيم شكاف بزرگى كه بين ثروتمندان و فقرا پديد آ…
  continue reading
 
هر زمان يكي از دولتهاي عالم در حقّ شهروندان خود دست به نقض فاحش حقوق بشر زده است صداهاي بسياري شنيده ميشود كه چرا نهادهاي بين المللي اقدام به عملي جدّي نميكنند و چرا بسنده ميكنند به محكوم كردن آن ستمها. در اين گفتار صحبتى خواهد بود پيرامون آنكه نه فقط در بُن معرفت و هشياري، بلكه در شكل و ساختار سياسي جهان نيز نياز به پديد آمدن تغييراتي است تا امكان…
  continue reading
 
تدوين قانونى كه منعكس كننده عال‌يترين اصول باشد قدمى ستودنى است اما براى پديد آوردن تغييرى ماندگار و در سطحى وسيع كفايت نمي‌كند. حتى تغيير در نورم‌ها و الگوهاى غيررسمى رفتار در يك جامعه هم تضمين كننده اين تغيير ماندگار نيست. براى اين ماندگارى هشيارى و معرفتى نو نياز خواهد بود كه در نيرومندترين شكل خود از دو منبع دانش و آگاهى پديد خواهد آمد.…
  continue reading
 
جامعه بشری نمونه‌های بسياری را، هم از گذشته هم امروز به ياد مي‌آورد كه عالي‌ترين اصول در متن قانون نگاشته شده باشند. اما عادت‌ها و الگوهای رفتاری ديرينه مردمان، مجالی به عملی شدن آن قوانين نداده باشد. در اين گفتار و گفتار بعدی صحبتی خواهد بود از پرتويی كه متون بهائی بر چنین مواردى انداخته است.توسط PersianBMS
  continue reading
 
هشياری اگر نسبت به يكي بودن نژاد انسان پديد می‌آمد، آن‌گاه بسياری آفت‌ها در طول تاريخ هم‌چون پديده استعمار هم آبشخوری برای ظهور پيدا نمی‌كرد. استعمار براي دوام خودش نيازمند آن بود تا باوری نسبت به برتری يك نژاد بر آن نژاد ديگر را در جان و ذهن شهروندان ملل پيشرفته نهادينه كند. همين است كه حضرت عبدالبهاء برای علاج اين آفت، دعوت به آگاه شدن به معرفتی …
  continue reading
 
به شوخى مي‌ماند اگر بيت شاعر را نقل كنند كه فرموده «دل هر ذره را كه بشكافى، آفتابيش در ميان بينى» و بخواهند ميان اين عبارت و انرژى نهفته در هسته اتم ارتباطى پيدا كنند. و نيز كم لطفى است اگر به خاطر برخى عبارت‌هاى مجمل و سربسته بخواهند انديشه‌هاى ژرف يك انديشمند را در متون پيشين سراغ بگيرند. پذيرفتن نقش «تاكيد و تفصيل» سبب مي‌شود تا با نگاهى منصفانه…
  continue reading
 
بزرگترين مانع بر سر راه گفتگوى موثر آن است كه ما آدميان خود را خو نداده‌ايم به سكوت و گوش سپردنى با تمام توجه. به عنوان نمونه‌ای از اين مانع، ذهنيتى كه در ميان پيروان اديان نسبت به بهره بزرگتر حقيقت در متون مقدس آيين‌شان وجود دارد بسيار سبب مي‌شود تا سخن «ديگرى» را با همه وجود شنوا نباشند. ديدگاهى در متون آيين بهايى شايد كه بتواند بينشى براى رفع اي…
  continue reading
 
ديدگاهى كه در خصوص مواجهه با متون اديان مختلف بيان كردند در آثار ديگر حضرت بهاءالله و هم تلويحاً در خود كتاب ايقان به عنوان الگويى براى گفتگو و ديالوگ هم ارائه شده است. الگويى كه بر اساس آن هدف از گفتگو هرگز قبولاندن ايده خود به ديگرى نيست، و هم بر اين اساس نيست كه همه حقيقت نزد من استتوسط PersianBMS
  continue reading
 
سطح نازل‌ترى از آن بينشى كه در كتاب ايقان براى نحوه مواجهه با متون مقدس اديان آموختند را در آثار ديگر براى برخورد با آراء و نظرات ساير افراد هم بيان نمودند. ديدگاهى كه با تكيه بر اصل تحرى حقيقت مي‌تواند تعالى و رشد تمدن بشرى را به سطوحى بس والاتر برساندتوسط PersianBMS
  continue reading
 
در كتاب ايقان نه تنها هشيارى و معرفت نويى نسبت به وحدت حقيقى ميان اديان پديد مي‌آورند، بلكه مي‌كوشند نحوه مواجهه و برخورد متفاوتى با متون مقدس همه اديان را در جان و ذهن مخاطب بپرورند. مواجهه‌اى كه مي‌تواند عالم را به آرمان صلح و يگانگى، بسى نزديك‌تر كندتوسط PersianBMS
  continue reading
 
وقوف و هشياری كه از دل نگاهى از جنس تار و پود به انسان‌ها در دل آدمى پديد مي‌آيد، آن‌گونه است كه لحظه لحظه زندگي را معنادار خواهد نمود. چنین نگاهی نيز گرهی است كه آدمی را در ديگران‌اش تا ابد زنده نگاه خواهد داشت.توسط PersianBMS
  continue reading
 
تاريخ بشری عبارت است از ديالوگی ميان اراده پروردگار با اراده و اختيار بشر. ميراثى كه از پيروان اديان باقى مي‌ماند در حقيقت نتيجه همين تعامل بوده. نمونه آن اصل فديه يا كفاره در آيين مسيحيت است كه باز نتيجه تعامل پيروان اين آيين با كلام الهي بوده. وارسی نحوه مواجهه ظهور پيامبر الهى در اين عصر با همين انديشه نمونه نيكويي است از لحاظ شدن انديشه و اراده…
  continue reading
 
در متون اديان بسيار وارد شده كه فرد مومن را پذيرای بلا توصيف كرده‌اند گويی كه بلا موهبتی است كه نبايست خويشتن را از آن محروم بدارد. در اين گفتار صحبتي خواهد بود پيرامون اين كه مراد از همچو بياناتي تقديس و ستايش بلا نيست، بلكه توصيف معرفتي نسبت به بلا است كه بتواند بي هيچ چشم‌داشتي سبب خلاصي ديگران بوده باشد…
  continue reading
 
نظر به تعامل تنگاتنگي كه ميان اراده ى پروردگار و اراده ي بشري در متون اديان بيان شده، در متون اديان مختلف سخن از "عذاب الهي" نيز به ميان آمده در مواجهه با مواقعى كه غفلتي از سوى بشر ظاهر شده است. منتها مفهوم اين تعبير نه آنست كه پروردگار از بيرون تاريخ تازيانه اي در دست گرفته تا بر گرده ي بشر وارد آورد. باز هر چه هست بر هم ريختن تعادلى است كه از دل…
  continue reading
 
به حقوق جزايى در طول تاريخ از ديدگاه‌هاى گوناگون نگريسته مي‌شد. منع و بازدارى سايرين از اثر مجازات فرد خاطى، و نيز بازپرورى از جمله اين نظرگاه‌هاست. در متون مقدسه آيين بهايى اساسى متافيزيك به عنوان بنياد حقوق جزايى بيان شده كه در اين گفتار موضوع بحث خواهد بودتوسط PersianBMS
  continue reading
 
گفتگوهايی كه از ايوب با دوستان و اطرافيانش ضبط شده اين را شفاف می‌كند كه ميان وارد شدن بلا بر يك فرد و نانيكويی در آن شخص رابطه ضروری ای در ميان نيست. همين خود وظيفه شفافی را بر دوش فرد مي‌گذارد كه در مواقعی كه ديگری را به بلايی مبتلا ببيند صرف نظر از گذشته او بر رفع آن درد بكوشد.توسط PersianBMS
  continue reading
 
تعبير«امتحان» بسيار در كتب مقدسه به كار رفته است، منتها بر خلاف تصور رايج، مفهوم اين تعبير صرفا آزمودن و سنجيدن مردمان از سوى پروردگار هستى نيست. استفاده از اين تعبير در واقع بينشى است براى فهم عميق‌تر بخش بزرگى از دشواري‌ها و بلايا كه همواره بر آدميان وارد مي‌آيد.توسط PersianBMS
  continue reading
 
با اين كه همگام با رشد و ترقى علم، رنگ و نوع بلايا در زندگى آدمى تغييرات بسيار يافته است، اما همواره بلايا بخشى جدايى ناپذير از زندگى ما آدميان مانده است و برخى بلايا آن گونه‌اند كه هرگز چاره قطعى براى آن‌ها قابل تصور نيست. مي‌توان در متون اديان، ديدگاه‌هايى را سراغ گرفت كه چرا مي‌بايستى بلايا با وجود آدمى عجين باشند و همين موضوع اين يك دو گفتار خو…
  continue reading
 
پذيرفتن بلا بر اساس رضا به قضاى الهى و توكل به پروردگار، مفهومى آشنا در متون اديان است. منتها لحاظ كردن اصل عدالت سبب مي‌شود بينش بديعى نسبت به پذيرش بلا در دل و ذهن آدمى پديد بيايد كه ارتباطى با خود جهان بشرى پيدا خواهد نمود.توسط PersianBMS
  continue reading
 
اصل پايستگی در گفتار پيشين نتيجه‌اش ماندگاری اثر افعال و اعمال آدميان بود. اگر اين چنين باشد نانيكويی‌هايی كه از سوی آدميان به بروز مي‌رسد اثرش از عالم محو نخواهد شد مگر آن كه تجسم آن به صورت و شكل ديگری ظهور پيدا كند. در اين گفتار بر اساس همين اصل وارسی بينشى در كتب مقدسه پيرامون بلا را آغاز خواهيم كرد.…
  continue reading
 
نيكويى‌ها يا زشتى‌هاى ما در حق ديگرى اثرى بر او گذاشته‌اند كه دست كم از طريق همان فرد تا هميشه در عالم جاودانه خواهند ماند. هشيار شدن نسبت به ماندگارى اثر كردار و رفتار و گفتار و حتى پندار ما تبعات ژرفى خواهد داشت در اين كه ما مسير زندگانى را چگونه سپرى خواهيم نمودتوسط PersianBMS
  continue reading
 
آن ظلمى كه من براى مدتى طولانى در حق ديگرى روا داشته‌ام اثراتى بر زندگى آن فرد خواهد گذاشت كه تا پايان عمر همراه او خواهد بود. و طبيعتاً در رفتار و معامله همان فرد با ديگران هم اثرگذار بوده است. بخشيده شدن من از سوى آن شخص نمي‌تواند به اين معنا باشد كه اثر تلخ آن كردار من از عالم محو شده باشد. مفهوم بخشاييدن شايسته ى تاملى ژرف است…
  continue reading
 
به نظر مي‌رسد ما آدميان تبعيضى در حق زمان قائل شده‌ايم به گونه‌ای كه آن حالتی كه در بخش پايانى زندگانی يك فرد ظاهر شد را برتری مي‌نهيم بر آن حالاتى كه در گوشه‌های ميانى يا پيشتر زندگى يك شخص بروز پيدا كرده باشد. چنین تبعيضی سبب مي‌شود تا نگاه ما نسبت به آدميان و ساير پديده‌ها منعكس كننده واقعيت امر نبوده باشد.…
  continue reading
 
اين طبع در آدميان هست كه اگر تصوير يك فرد در ذهن آن‌ها به طور ثابت و مداومي تغيير يافت تمام گذشته او را نيز بر اساس همان تصوير امروز بازتفسير خواهند نمود، به اين بهانه كه او همواره اين چنين بوده اما شرايط و موقعيت اجازه نمي‌داده اين حالت را آشكارا به ظهور برساند. بينشى در كتاب ايقان كمك خواهد نمود تا چنین طبعى را مورد نقد قرار دهيم…
  continue reading
 
اين پديده رايج كه در متن كتاب مقدس قضاوتى تند يا ستايش‌آميز در حق فردى بيان شده باشد نمي‌بايست مانع ادامه تحقيق پيرامون ساير گوشه‌هاى وجود آن فرد باشد. هم‌چنين شرط ديگرى از انصاف هنگام تحقيق آن است كه احوال هر فردى در هر برهه‌اى از زندگى به طور مستقل وارسى شود نه اين كه گذشته او در پرتوى وضعيت امروز او مطالعه شده باشد.…
  continue reading
 
آن گونه‌ای از زيستن كه در متون بهائی با آن به عنوان «اصل تحرى حقيقت» ياد شده شايد كه بتواند فرصتى براي آدمى فراهم بياورد تا گوشش همواره گشوده باشد نسبت به سراغ گرفتن حقيقت در هر كجا كه بتوان نشانى از آن يافت. اين چنين اگر باشد امكان گفتگو و ديالوگ ميان آدميان همواره گشوده خواهد بودتوسط PersianBMS
  continue reading
 
در متون آثار بابى و بهايى زياد ديده مي‌شود كه قضاوت‌هاى گوناگونى در حق يك فرد صادر شده باشد كه آن قضاوت‌ها در ظاهر با يكديگر ناسازگار به نظر مي‌آيند. در مسير وارسى يكى از بينش‌هاى به دست آمده از كتاب ايقان مي‌توان به بينش ديگرى انديشيد كه توضيح‌گر چنین مواردى باشد.توسط PersianBMS
  continue reading
 
پس از هشيار شدن نسبت به تميز و تفكيكى كه ميان گوشه‌هاى ظهور الهى مي‌توان قائل شد، جنبه‌هايى از ديانت در گفتارهاى قبلى وارسى گرديد. گوشه مهمى از ديانت همان مراسم دينى است كه از نظر يكى از پدران جامعه شناسى، عامل اصلى در پديد آوردن جامعه‌هاى اوليه بوده است. هم‌چنين بحثى خواهيم داشت كه اين هشيارى نسبت به تفكيك گوشه‌هاى مختلف ديانت مي‌تواند رهنمون بشود…
  continue reading
 
پديده ديانت داراى جنبه‌هاى گوناگون است كه هر چند هر يك از آن‌ها بخش ضرورى و جدايى ناپذير آن تلقى مي‌شوند، منتها هرگاه تمام توجه معطوف و محدود به آن يك زمينه شده باشد، دين به ضد دين بدل خواهد شد و از ايفاى آن مقصودى كه براى آن ظاهر شده بازخواهد ماند. در اين گفتار گفتگويى خواهيم داشت پيرامون نقد متون بهايى به فروكاست دين به تنها يك جنبه از جنبه هاى د…
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع