آیات الهی بیانات روحانی عمومی
[search 0]
بیشتر

برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
یکی از بخش‌های مختلف بولتن آیه‌های ملکوت است که در آن تلاش می‌شود در مورد موضوع هر شماره یک یا چند بیان از آثار بهائی عرضه شود تا بیشتر با نظرات و ایده‌های آیین بهائی آشنا شوید.
 
Loading …
show series
 
بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره مقام بیت العدل اعظم عالی‌ترین شورای مدیریتی جامعه جهانی بهائی. بیاناتی از جضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره وظایف محافل که شوراهای اداری جامعه بهائی هستند.توسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهائ مبین آثار بهائی از رساله مدنیه. ایشان شرط ایجاد تمدن حقیقی برای عالم انسانی را ذکر فرموده‌اند.توسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آیات و آثار بهائی درباره وظایف بهائیان نسبت به همه و نیز حیوانات. همچنین توضیح ایشان درباره علل تفاوت و تنوع مظاهر طبیعت.توسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره مشورت و تاثیرات آن بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار بهائی درباره مشورت، تاثیرات و شرایط آن.توسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهائی درباره آزادی، وظیفه حکومت دربرابر مردم از هر دین یا باور و وظیفه مردمان نسبت به یکدیگر.توسط PersianBMS
 
شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی در مورد سفرهای حضرت عبدالبهاء، مبین آثار بهائی به غرب به چند نکته از کیفیت حضور آن حضرت در مجامع عمومی و ملاقات با گروه‌های بسیاری از مردم از هر قشر و دانشمندان و بزرگان ادیان و دیگران اشاره می‌فرمایند.توسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهائی درباره نوروز، اهمیت آن در آیین بهائی و توصیه‌های آن حضرت در مورد اقدامات مثبت در نوروز.توسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم دیانت بهائی. ایشان زنان را به تلاش در تحصیل علم و کسب کمالات معنوی و مادی دعوت می‌فرمایند. هم‌چنین تربیت اطفال اعم از پسر و دختر را اقدامی اساسی برشمرده آن را بزرگ‌ترین خدمت دانسته‌اند.توسط PersianBMS
 
چند بیان از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره اشتغال به کار و یادگیری صنعت و تلاش برای منفعت عموم مردم. هم‌چنین بیاناتی از حضرت عبدالبهاء جانشین حضرت بهاءالله درباره دیدگاه دیانت بهائی در مورد کار و وظایف بهائیان در این مورد.توسط PersianBMS
 
بخش‌هایی از چند بیان از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره عدم توجه به تفاوت‌ها، قیام به خدمت و نحوه رفتار با همه مردم جهان.توسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی، حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی، و شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی درباره وظایف والدین در تربیت اطفال، هدف و نتیجه تربیت کودکان، و نقش مادران در تربیت فرزندانشان.توسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره نوع معاشرت با دیگران. بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار دیانت بهائی درباره یکی بودن نوع انسان. و نیز: اختلافات یا تفاوت‌ها چه اثرات و ثمراتی در عالم وجود دارند.توسط PersianBMS
 
بیانی از شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی درباره علت نزدیک‌تر شدن جوامع انسانی به یکدیگر. بیانی دیگر از ایشان درباره عدم موفقیت اصل تفاهم متقابل و طرح‌های عمومی تعاون و تعاضد. و نیز در بیاناتی دیگر به نقد خودکفایی ملت‌ها پرداخته چند نمونه از اهداف دیانت بهائی را توضیح می‌فرمایند.توسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهائی درباره نحوه نگرش به جهان، نیاز انسان به روحانیات، نیاز به صلح و وحدتتوسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم بهائی درباره علت آمدن ادیان و تاثیراتی که دین باید داشته باشد.توسط PersianBMS
 
در آغاز بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و بعد چند مناجات از حضرت عبدالبهاء جانشین حضرت بهاءالله و مبین آثار بهائی را می شنوید. این مناجات‌ها مخصوص کودکان هستند.توسط PersianBMS
 
بیان اول: از حضرت بهاءالله درباره علت تحمل بلایا و صدماتی که ایشان متحمل شده اند. بیان دوم: از حضرت عبدالبها. آیا می‌توان با تعرض به افراد آنان را وادار به تغییر باور قلبی نمود؟ بیان سوم: چرا باید به همه مهربان بود؟ آیا عقاید افراد بشر به دیگر افراد مربوط است؟توسط PersianBMS
 
قسمت‌هایی از سه لوح از حضرت عبدالبهاء درباره کائنات و تاثیر و تاثر آن‌ها بر یکدیگر و بر حیات روی زمین. قسمتی از لوح دکتر فورال درباره طبیعت و قوانین حاکم بر آن.توسط PersianBMS
 
یکی از خطابات حضرت عبدالبها که در پاریس ایراد شده. دیدگاه ایشان درباره جنگ و نزاع و دعوت ایشان به مقابله با مشکلاتی که برسر راه صلح است.توسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی در مورد عدالت نزد امرا و روسای حکومت ها و مقام امیر عادل. همچنین بیانی از شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی که در مورد اهمیت عدالت در میان ارکان اداری این آیین فرموده اند.توسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء که در کتاب حال و آینده جهان، توسط شوقی ربانی، ولی امر دیانت بهائی نقل قول شده. درباره ارتباط میان مردمان در سابق و حال و مقایسه این دو زمان.توسط PersianBMS
 
اول: در بدایع الآثار جلد ۲ بیانی از حضرت عبدالبها آمده که فرد مخاطب را تسلی می دهند. ترغیب و تشویق می فرمایند. به نظر می رسد مخاطب افسرده و غمگین است. دوم: نظر حضرت عبدالبها درباره آرزو که در مکاتیب جلد ۷ چاپ شده.توسط PersianBMS
 
ترجمه بیانی از حضرت عبدالبهاء. از خاطرات یکی از زائرین که در نشریه نجم باختر سال ۱۳ شماره ۶ چاپ شده. موضوع: سعادت در چیست؟توسط PersianBMS
 
دو قسمت از بخشی از الواح حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی را می شنوید. اول: دعوت مردمان به توجه به روز نو و آیین جدید. دوم: نقش و وظیفه دین و مذهب الهی. نقش و وظیفه روسای عالم.توسط PersianBMS
 
اول: بخشی از لوح حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی که در کتاب آیات الهی جلد۱ آمده. چرا عالم انسانی بیمار است؟ درمانش چیست؟ دوم: بخشی از یکی از مکاتیب حضرت عبدالبها از کتاب منتخباتی از مکاتیب نصایح ایشان به مردمان و به ویژه به بهائیانتوسط PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء در کتاب های بدایع الاثار و خطابات اروپا و امریکا جلد اول، حضرت عبدالبهاء درباره اختلافات میان انسان ها و قوای ممیزه انسان از حیوان مطالب بسیار جالبی فرموده اند.توسط PersianBMS
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login