show episodes
 
K
Khabar Khush خبر خوش
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Khabar Khush خبر خوش

شبکه کلیسای خانگی افغانستان

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه
 
در سری جدید پادکست های خبر خودش تلاش ما این خواهد بود تا موضوعات مهم ایمان مسیحی را برسی کنیم و راهی باشیم برای شما عزیزان تا در ایمان خود رشد کرده و ثمر بیاورید و ارزوی ما این است که آن عده از عزیزانی که هنوز خداوند را به عنوان منجی و نجات دهنده خود قبول نکرده اند قبول کنند و به مسیح عیسی ایمان آورند و زندگی خود را به او بدهند.
  continue reading
 
===="کلمات زندگی" ، "خبر خوب" ، "آوازهای انجیلی" - زبانهای کوچک صحبت شده در ایران ==== ====Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - Minor Languages Spoken in Iran====
  continue reading
 
====== "کلمات زندگی" ؛ "خبر خوب" ؛ "انجیل آهنگ ها" - زبانهای اصلی در ایران صحبت می شود ====== (فارسی، فارسی، آذربایجانی، کردی، کرمانجی، گیلکی، مازندرانی، لری (لر، لری)، عربی، بلوچی، تالشی، ترکمنستان) ====== Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - Major Languages Spoken in Iran" ====== ,Farsi, Persian, Azerbaijani, Kurdish, Kurmanji, Gilaki, Mazandarani, Lori(Lur, Luri), Arabic, Baluchi ) (Talysh, Turkmence
  continue reading
 
رادیولوزی کاری از گروه تولید محتوا ایما مرکزنوآوری صنایع خلاق شزکت محتوای هوشمند نگاره ایما پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان تلگرام t.me/radiolouzi‌‌ t.me/imastudioo اينستاگرام https://instagram.com/_u/radiolouzi https://instagram.com/_u//ima.cpg
  continue reading
 
Loading …
show series
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت نهم . گستره و محدوده علم۳ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
ما مسیحیان عیسی را پسر خدا نساخته ایم یا این لقب را به او اداه باشیم بلکه این خود خدا است که او را بارها و بارها «پسر من» خوانده است چون عیسی نه با تولد از باکره توسط قدرت روح‌القدس پسر خدا خوانده شد بلکه او پسر ازلی خدا است که از او مولود یافته است. میتوانیم این را در مزامیر ۲: ۷ و سایر قسمت های کتاب مقدس بخوانیم و همچنین خدا مستقیم خطاب به عیسی د…
  continue reading
 
کار مسیح بر روی صلیب نه تنها بخشیدن گناهان ما بود بلکه او مرد تا ما نیز همراه با او برای خود، دنیا، گناه و ناپاکی که دامن‌گیر ما شده است بمیرم و او قیام کرد تا ما نیز برای او قیام کنیم و در او زیست کنیم. برای یک مسیحی و کسی که میخواهم مسیحی شود مهم است بداند که ما با مسیح مرده ایم تا خلقت تازه شویم و این خلقت تازه برای خود دیگر زندگی نمی‌کند بلکه ب…
  continue reading
 
سرود پرستشی خداوندم برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
برای یک مسیحی مهم است که تنها به صلیب عیسی مسیح فخر کند. چون در صلیب مسیح است که ما نجات یافته ایم و خلقت تازه شدیم. در صلیب مسیح است که رابطه شکسته شده و از بین رفته دوباره بازسازی شد. در صلیب مسیح است که ما میتوانیم پاک زندگی کنیم و خدا را جلال بدهیم پس همه چیز پیوند خورده است به صلیب مسیح. ما صلیب را پرستش نمیکنیم اما اهمیت ان را هم انکار نمیکنم…
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت هشتم. گستره و محدوده علم ۲ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
یحیی، الیاس، قاصد، نبی، پیامبر همه اینها یک شخص هستند که خدا پیشاپیش عیسی مسیح فرستاد قوم خدا را به توبه دعوت کند و راه را برای آمدن خداوند عیسی مسیح آمده بسازد. نه برای اینکه او نیازمند بود بلکه ما نیاز داشتیم تا کلام خدا را دوباره بشنویم و به آن عمل کنیم. و این پیامبر و نبی هم زمان است با خود عیسی نه اینکه ۷۰۰ سال زودتر از او امده باشد خیر بلکه د…
  continue reading
 
ما با مرگ عیسی مسیح قادر شدیم تا دوباره به حضور خدا بازگردیم و زیر محبت او قرار بگیریم. چون ما با گناهی که داشتیم همه روزه از خدا دوتر میشدیم و قادر نبودیم که به پشت سر برگردیم ولی مسیح مرد تا محبت خدا را به ما نشان دهده و همچنین به ما بگوید که باید چه کسی را جلال بدهیم چون ما مخلوق های دست خدا هستیم و جلال را باید به خدا بدهیم نه به شیطان و او ان …
  continue reading
 
سرود پرستشی حضور نوازشگرت برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
عیسی مسیح مرد تا ما را از زیر لعنت شریعت ازاد سازد. نه اینکه شریعت بد بود اما شریعت امده بود تا به ما گناه را بشناساند. به طوریکه والدین خوب و بد را به فرزندان خود میگویند شریعت هم چنین میکرد اما این فرزند است که انتخاب میکند که کدام را انجام دهد خوب یا بد. ما انسان ها همیشه به دنبال بدی ها بودیم و راهی برای بازگشت به حضور خدا برای خود نگذاشته بودی…
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت هفتم . گستره و محدوده علم ۱ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
در تورات ما پیشگوی های زیادی درایم در مورد عیسی مسیح اما یکی از این پیشگوی ها همیشه از جانب دوستان مسلمان ما غلط برداشت میشود و آن در تثنیه ۱۸: ۱۵ است که موسی وعده ظهور نبی و یا پیامبری مانند خودش را میدهد که قرار است از بین و از مردمان یهود و یا قوم اسرائیل باشد. این وعده در مورد پیامبر اسلام صدق نخواهد کرد چون او نه یهود بود نه از قوم اسرائیل اما…
  continue reading
 
۳۰ دلیل جان پایبر نه تنها کمک میکند بدانیم که چرا مسیح امد تا مصلوب شود بلکه برای ما کمک میکند که بدانیم مسیحی چه کسی است چون همانگونه که عیسی مسیح بخاطر گناهان ما مصلوب شد ما نیز خوانده شده ایم به عنوان پیروان او که برای گناه و جذابیت و لذت های ان نیز بمیریم. پس اگر دوست دارید بدانید که مسیحیت واقعی چی است شما را تشویق میکنیم به این پادکست گوش بده…
  continue reading
 
سرود پرستشی تو به یادم هستی برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
ما دارای قدرتی نبودیم که بتوانیم خود را از اسارت گناه و بردگی آن اساز سازیم. ما هرچقدر که پیش میرفت در چاه گناه بیشتر فرو میرفتیم مانند شخصی که قرض دار باشد و هرگز نتوان قرض خود را پرداخت کند بودیم اما این خداوند بود که آمد و در جای ما برای ما خد را قربانی ساخت تا قرضی را که باید به خدا پرداخت میکردیم را پرداخت کند. چون ما بر علیه خدا گناه کردیم و …
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت ششم . دانشمندان مسیحی برجسته ۲ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
کلام خداوند در مزامیر ۶۹: ۸ و اشعیا ۵۳: ۳ برای ما میگوید که عیسی طرد و رد خواهد شد از جانب قومش و در یوحنا ۱: ۱۱ میبنیم که حتی یحیی بر این نیز شهادت میدهد و بعدا زمانیکه به اخر هر چهار انجیل میرسیم میخوانیم که عیسی مسیح واقعا از طرف همه رد شد و همه او را رد کردند به طوریکه که فریاد زنان میگفتند. «مصلوبش کنید، مصلوبش کنید». https://www.bible.com/bib…
  continue reading
 
عیسی مسیح امد تا به ما افکار جدید و دید جدید به دنیا و اطرافیان ما بدهد. چون ما پیوست خورده ایم به زنجیر نیاکانمان و افکار و نوع نگاه به زندگی درست نیست بلکه سقوط کرده است. به طور مثال نگاه امروز مردهای کشورما نسبت به زنها که باید خانه نشین باشند. بیتشر از کشتزاری نیستند. به زنها نباید رو داد. همه اینها اشتباه است که از افکار پوسیده گذشتگان به ما ر…
  continue reading
 
سرود پرستشی باران آخر برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
جان پایپر در ۲۷ دلیل برای ما میگوید که مسیح امد تا کاهنی عمخوار برای ما باشد. عیسی دقیقا تنها کسی است که میتواند برای ما غم خواری کند چون او خدای مجسم است که در بین ما ظاهر شد تا دردی را که ما متحمل شدیم را متحمل شوید و رنجی را که ما میکشیم بکشد تا ما دیگر عذری نداشته باشیم برای تبرعه کردن خودمان چون در این دنیای پر از گناه و وسوسه زندگی میکنم. مسی…
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت پنجم . دانشمندان مسیحی برجسته ۱ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
ملاکی ۳: ۱ برای ما میگوید که پیشاپیش خداوند قاصدی خواهد آمد که راه را برای آمدن او هموار بسازد و عیسی مسیح میگود ان قاصد یحیی است که امد و راه را برای عیسی خداوند هموار ساخت. چون ملاکی وعده آمدن خداوند را میدهد ان خدای که ما منتظرش هستیم. و عیسی همان خدای است که ما انتظارش را میکشیدم و امد. کلام خدا واضحا برای ما در مورد آمدن عیسی معلومات میدهد. بر…
  continue reading
 
یک بار برای همیشه عیسی مسیح مرد تا دیگر نیازی نباشد که ما همه سال قربانی را پرداخت کنیم که قادر نیست و توانش را ندارد که گناهان ما را با خود حمل کند. ما میتوانیم بر قربانی عیسی که یک بار برای همیشه انجام شد اعتماد کنیم چون او تنها میتواند بار گناهان ما را بر دوش خوب بگیرد و رهایی بدهد. و هرگز دیگر قربانی او تکرار نخواهد شد چون یک بار کافی بود اما ا…
  continue reading
 
BA HAM GERD AEIM - Nathan, Gilbert & Erfan برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
عیسی مسیح معبد و عبادتگاهی شد که درد دسترس همگان قرار گرفت. در او دیگر نیاز نیست که ما سفر کنیم تا خدا را پرستش کنیم در او دیگر نیازی نیست که ما هزینه کنیم تا عبادتگاه و یا خانه خدا را ببینیم بلکه عیسی مسیح معبد جدید که وابسطه به مکان و زمان نیست را داریم او در بین ما و در ما ساکن است پس به واسطه او میتوانیم خدا را در هر مکان و زمان پرستش کنیم و پد…
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت چهارم. تأثیر الهیات مسیحی درعلم مدرن ۳ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
نه تنها خداوند خودش در مورد عیسی پیشگوی کرد بلکه در مورد پیامبری پیش از او نیز صحبت کرده بود که قرار بود راه را برای امدن منجی امده بسازد. یحیی ان پیامبری که امد تا مسیر را برای مسیح آمده بسازد و قلب ها را به توبه بکشاند که همه به نام عیسی اعتراف کنند و او خود بر عیسی شهادت میداد که خداوند و نجات دهنده عالم است. برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تح…
  continue reading
 
انسان ها در تمام عصر های زندگی مکانی را برای پرستش خداوند داشته اند. قوم اسرائیل خدا را در خیمه عبادت و بعدا در معبد پرستش میکردند چون خود خداوند طرز بناء خیمه و معبد را به انها داد که نمونه ای از بهشتی است که در اسمان است یعنی حضور خدا در بین انسان ها ولی این نمونه ای بود از انچه بهتر که در مسیح اتفاق افتاد دیگر در مسیح ما نیاز به مکان جغرافیایی ن…
  continue reading
 
MOHABAT - Nathan, Gilbert & Erfan برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
در این دنیا ما خیلی فکر میکنم که برده و غلام کسی نیستم و کاملا ازاد هستیم و استقلال داریم در حالیکه چنین نیست. در دنیاین سقوط کرده ما کاملا برده هستیم اما عیسی مسیح امد تا ما را ازاد بسازد و به ما هویت بدهد که ان را از دست داده بودیم. ما متعلق به مسیح هستیم اگر به او ایمان داریم و او متعلق به ما. برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عه…
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت سوم. تأثیر الهیات مسیحی درعلم مدرن ۲ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
اما شید بپرسید غایت و سر انجام این خبر خوش چیست؟ تمام آن در یک چیز خاتمه پیدا میکند: خود خداوند. تمام کلمات این خبر خوش به او خاتمه پیدا میکند. و اگر نه دیگر خبر خوش نیست. برای مثال؛ نجات خبر خوش نیست اگر ما را فقط از رفتن به جهنم رهایی دهد اما ما را به خدا نمی دهد. بخشش خبر خوش نیست اگر فط احساس گناه را از ما بر میدارد اما راهی برای ما به خدا باز …
  continue reading
 
برخاسته‌ای از مردگان برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
عیسی مسیح آمد تا ما را با خدا آشتی دهد و صلحی که بین انسان و خدا از بین رفته بود را دوباره برپا کند اما این صلح دو جنبه داشت یک اینکه رفتار ما با خدا باید از جنگجویی و کشتی گرفتن با او به ایمان به او مبدل گردد و رفتار خدا با ما باید از خشم و عصبانیت به مهر و رحمت بمدل گردد. اما این دو مشابه نبوندن چون ما نیاز به کمک خارجی بخاطر این تبدیل هستیم درحا…
  continue reading
 
علم و ایمان - فصل اول - قسمت دوم . تأثیر الهیات مسیحی درعلم مدرن۱ برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
ما چون در دنیای سقوط کرده زندگی میکنم هرچند فکر میکنم ازادی و استقلال داریم اما در حقیقت نداریم چون ما اسیر و زندانی گناه و خدای این دنیا یعنی شیطان هستیم. اما عیسی مسیح امده تا ما را از اسارت شیطان و گناه ازاد سازد و او تنها قادر است که ما را ازادی ببخشد چون بخاطر این ازادی جان خود را داد. برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق…
  continue reading
 
چون زنده است از فردا نترسم برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا در از دیگر استادن دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
ما دوست نداریم که در شادترین لحظه زندگی بمیریم بلکه خواشه ما برای مرگ زمانی است که ما در سختی ها و مشکلات هستیم و این خواهش طوری نیست که ما درخواست مرگ میکنیم بلکه خواهش ما این است که درد ها و مشکلات از ما گرفته شود و عیسی مسیح بر روی صلیب رفت تا برای ما حیات جاودانه بدهد و این درد ها و مشکلات و مرگ را از ما بگیرد چون خداوند میخواهد که ما زندگی کنی…
  continue reading
 
علم وایمان فصل اول - قسمت اول . مقدمه - اهمیت این بحث چیست برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
اشعیا ۷: ۱۴ پس در این صورت خداوند خودش به شما علامتی خواهد داد و آن این است که باکره حامله شده پسری خواهد زایید که نامش عمانوئیل یعنی «خدا با ماست» خواهد بود. متی ۱: ۲۲ - ۲۳ این‌همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیلهٔ نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد: «باکره‌ای آبستن شده، پسری خواهد زایید كه عمانوئیل -‌یعنی خدا با ما- خوانده خواهد شد.» برنامه هفتگی …
  continue reading
 
مسیح عذاب کشید و مرد تا یک روز بیماریها مطلقا از بین بروند. بیماری ها و مرگ طرح ابتدای خدا برای این جهان نبود بلکه با گناه آدم و حوا این ها خلق شدند و تنها با قربانی مسیح از بین خواهند رفت. در حیاتی که مسیح وعده آن را داده نه مرگ است نه بیماری و درد. اینها برای این دنیا هستند. برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عی…
  continue reading
 
پدر دوستم داشتی - ناتان رستم پور برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا در از دیگر استادن دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
“آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلكه او را در راه همهٔ ما تسلیم كرد، با بخشیدن او همه‌چیز را با سخاوتمندی به ما نمی‌بخشد؟” رومیان 8:32 TPV برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا در از دیگر استادن دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب …
  continue reading
 
میز مکاشفه فصل چهارم - نیما علیزاده و منصور خواجه پور - خدا بودن عیسی در اناجیل برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا در از دیگر استادن دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:…
  continue reading
 
از نظر انسانی اگر نگاه کنیم باید سلطنت برسد به سلیمان پسر داود و چنین نیز شد اما سلیمان قرار نبود تا به ابد بر تخت سلطنت داوود بنشیند بلکه این عیسی مسیح است که تا ابد بر تخت سلطنت داوود خواهد نشست که همه ما به این ایمان داریم که او زنده است و در اسمان در درست راست خدا نشسته است و بر همه اقوام جهان فرمانروای میکند. برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: …
  continue reading
 
بعضی چیزها هرگز عوض نمی شود. مشکل وجدان الوده و کثیف به قدمت کهنگی آدم و حوا است. به محض اینکه آنها مرتکب به ناطاعتی و گناه شدند٬ وجدان آنها آلوده شد. از درون مجرم بودند آنها را خراب کرد. رابطه آنها را با خدا خراب کرد- آنها خود را از او پنهان کردند. رابطه بین خودشان هم خراب شد٬ گناه را به گردن همدیگر انداختند. صلح درونی که با خودشان داشتند خراب شد …
  continue reading
 
فریاد پیروزی برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا در از دیگر استادن دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:توسط شبکه کلیسای خانگی افغانستان
  continue reading
 
یکی از چشمه های جوشان شور و شادمانی در مسیحیت ایناست که برغم وافق بودن به ضعفها و ناتوانی هایمان که از ما انسانی ناقص میسازد. در میابیم که ما قبلا در مسیح کامل شده ایم و ما این را مدیون عذاب و مرگ مسیح بر صلیب هستیم. “پس او با یک قربانی، افرادی را كه خدا تقدیس می‌کند، برای همیشه كامل ساخته است.” عبرانیان 10:14 TPV برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: …
  continue reading
 
میزمکاشفه فصل چهارم - نیما علیزاده و تت استوارت - اثبات خدا بودن عیسی در رستاخیز او برنامه هفتگی پادکست خبر خوش شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است یک شنبه: موعظه یا در از دیگر استادن دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر سه شنبه: سرود پرستشی چهار شنبه: پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر جمعه:…
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع